Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน
ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน

เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสร้างใหม่ในยุคเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรุดหน้าของจีน ให้บริการเมืองซัวเถาเป็นจุดหลัก โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการให้บริการผู้โดยสารในเขตพื้นที่เมืองเจียหยาง แต้จิ๋ว และซัวเถา ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
เครื่องบิน บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Golden gulf hotel GOLDEN GULF HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ซัวเถา
 • หย่งติ้ง
 • หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง
ซัวเถา
ซัวเถา

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

หย่งติ้ง
หย่งติ้ง

เป็นเมืองเเห่งมรดกโลกสำคัญที่มีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์อันเก่าเเก่เเละยาวนาน เเละเป็นเมืองต้นกำเนิดของชาวจีนเเคะ

หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง
หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง

เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การปลูกสร้างมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง แต่ละหลังจะมีรูปทรงที่ต่างกัน มีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดี ด้วยความโดดเด่นถึงหลักฐานทางอารยธรรมของที่นี่ จึงได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2008

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Hakka tulou price hotel HAKKA TULOU PRICE HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • เหมยโจว
 • เจดีย์พระพันองค์เหมยเจียง
เหมยโจว
เหมยโจว

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ชื่อของเมืองมาจากแม่น้ำเหมยและชื่อภาษาจีนสำหรับดอกบ๊วย ก่อตั้งขึ้นในฐานะจังหวัดจิงโจวในขอบเขตฮั่นทางใต้ช่วงประมาณปี 971 เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรในดินต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรม มีแหล่งน้ำมากมาย น้ำพุร้อนและน้ำแร่ที่ผ่านการรับรองจากประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง

เจดีย์พระพันองค์เหมยเจียง
เจดีย์พระพันองค์เหมยเจียง

เป็นเจดีย์ที่อยู่ในเขตตะวันออกของเมืองเหมยโจว ณ เขตเหมยเจียง เป็นสถานที่สำคัญในการระลึกทางวัฒนธรรมของราชวงศ์ฮั่นตอนใต้ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับเจดีย์นี้คือเจดีย์โลหะมีอายุกว่าพันปีที่มีพระพุทธรูปกว่า 1,000 องค์ตั้งเรียงรายอยู่ภายใน เป็นสมบัติของวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมของจีนฮั่นและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีชื่อเสียง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Venus royal hotel VENUS ROYAL HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ซัวเถา
 • ศาลเฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
 • ศาลเจ้าไต่ฮงกง
ซัวเถา
ซัวเถา

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

ศาลเฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
ศาลเฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)

เป็นศาลองค์เจ้าพ่อเสือที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต อยู่ที่ตำบลกิ๊กเจี๊ยะ อำเภอเหล็กฮง จังหวัดซัวบ้วย

ศาลเจ้าไต่ฮงกง
ศาลเจ้าไต่ฮงกง

เป็นศาลที่อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเฉาหยาง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของเทพไต่ฮงกง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความเมตตากรุณา ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Golden gulf hotel GOLDEN GULF HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า
 • สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • แต้จิ๋ว
 • วัดไคง้วน
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า

เป็นเทวนารีที่ประดิษฐานอยู่บนเกาะหม่าสือของเมืองซัวเถา ชาวจีนทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มซัวเถาและแต้จิ๋วมักจะนิยมมาขอพรให้ชีวิตราบรื่น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับท้องทะเลมานาน

สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เป็นสถานที่ตั้งของ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และศาลบรรพชนตระกูลแต้ เป็นอนุสรณ์สถานของพระมหากษัตริย์ในดินแดนโพ้นทะเลเพียงหนึ่งเดียวของประเทศจีน ซึ่งพระญาติทางฝั่งไทยได้ส่งฉลองพระองค์ของพระเจ้าตากสิน ทั้งแบบไทยและแบบจีนจำนวน 2 ชุด เพื่อทำพิธีฝังใน “ที่อีกาดำ” ณ ดินแดนบ้านเกิด หมู่บ้านหัวฟู่ (หั่วปู๊ชึง)

แต้จิ๋ว
แต้จิ๋ว

เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ติดกับซัวเท้าทางทิศใต้ (หรือที่คนไทยรู้จักในนามซัวเถา 汕頭市) จรดเมืองกิ๊กเอี๊ยทางตะวันตกเฉียงใต้ (หรือเจียหยางในภาษาจีนกลาง) จรดเมืองเหมยโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือ และจรดมณฑลฝูเจี้ยน (หรือมณฑลฮกเกี้ยนในภาษาไทย) ทางทิศตะวันออก และจรดทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และแต้จิ๋วก็เป็นภาษาจีนที่ใช้ในกลุ่มของคนจีนแต้จิ๋ว หรือสำเนียงแต้จิ๋ว

วัดไคง้วน
วัดไคง้วน

วัดไคง้วน อยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว วัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถาง โดยมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 และภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน นมัสการองค์พระใหญ่และองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูพิเศษห่านพะโล้
  เดินทาง
 • ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ (ศาลเจ้ามังกรเขียว)
 • ซัวเถา
ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ (ศาลเจ้ามังกรเขียว)
ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ (ศาลเจ้ามังกรเขียว)

เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเล่งแชเอี๊ยะ ขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋วในสมัยราชวงศ์หยวนเมื่อพันกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นยุคที่คนในแต้จิ๋วลำบากยากจน มีความคิดออกไปสร้างชีวิตและโอกาสในต่างแดน แต่คนนั่งเรือไปต่างแดนได้จะมีแต่เหล่าขุนนางกับคนรวยเท่านั้น ซึ่งเล่งแชเอี๊ยะได้ให้ความช่วยเหลือคนแต้จิ๋วยากจนได้ออกไปใช้ชีวิตต่างแดนได้รวมถึงในไทย จึงมีการสร้างศาลเจ้านี้ไว้เพื่อรำลึกถึงความดีของเล่งแชเอี๊ยะ

ซัวเถา
ซัวเถา

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Golden gulf hotel GOLDEN GULF HOTEL
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน
ท่าอากาศยานเจียหยางเฉาซาน

เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสร้างใหม่ในยุคเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรุดหน้าของจีน ให้บริการเมืองซัวเถาเป็นจุดหลัก โดยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการให้บริการผู้โดยสารในเขตพื้นที่เมืองเจียหยาง แต้จิ๋ว และซัวเถา ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย