Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังกู้กง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง

ที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงปักกิ่งตรงรอยต่อระหว่างเขต Langfang เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2019 ท่าอากาศยานนี้อาคาร Terminal ผู้โดยสารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารสนามบินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ซึ่งในอนาคตที่นี่จะเป็นท่าอากาศยานหลักอีกแห่งของประเทศเช่นเดียวกับท่าอากาศยานเดิมที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งชื่อตามเทียนอันเหมิน ('ประตูแห่งสันติภาพแห่งสวรรค์') ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือโดยแยกออกจากพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในประวัติศาสตร์จีน นอกจากนี้ที่นี่ยังได้ชื่อเป็นเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง

เป็นพระราชวังที่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนมาร์คของกรุงปักกิ่งที่ห้ามพลาด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
 • ถนนโบราณเฉียนเหมิน
นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง

นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ซึ่งเป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ่ง ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถ้งจะกำหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยู่ใกล้พระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลำดับ หูถ้งที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของพระราชวังต้องห้ามจะเป็นที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถ้งที่อยู่ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้นั้นจะเป็นที่พักอาศัยของสามัญชน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

โรงแรมและที่พัก
Beijing jingli hotel BEIJING JINGLI HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต
ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต
ยูนิเวอร์แซล ปักกิ่ง รีสอร์ต

กลางวัน
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Beijing jingli hotel BEIJING JINGLI HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • ร้านไข่มุกจีน
หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน

เป็นอาคารทางศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงปักกิ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1420 ด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ในอดีตจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อสวดมนต์ประจำปีเพื่ออธิษฐานขอพรจากสวรรค์

ร้านไข่มุกจีน
ร้านไข่มุกจีน

ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
 • ถนนหวังฝูจิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง

กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง เป็นกำแพงเมืองจีนด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปักกิ่งที่มีชื่อที่สุด ซึ่งกำแพงเมืองจีนนั้นเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)
ร้านสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

ในร้านสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติต่างๆ ที่น่าสนใจหลายชนิด แต่ชนิดที่อยากแนะนำที่สุดนั้นมีชื่อว่า "เป๋าซูหลิง" ซึ่งรู้จักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ที่คนไทยนิยมซื้อไปเป็นของฝากกลับบ้าน

ถนนหวังฝูจิ่ง
ถนนหวังฝูจิ่ง

ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง ซึ่งมีร้านค้า ร้านแบรนด์เนม ร้านอาหารต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูเป็ดปักกิ่ง
โรงแรมและที่พัก
Beijing jingli hotel BEIJING JINGLI HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหาร
  เดินทาง
 • พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)
 • ร้านหยกจีน
พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)
พระราชวังหยวนหมิงหยวน (พระราชวังฤดูร้อนเดิมกรุงปักกิ่ง)

เป็นกลุ่มพระราชวังและสวนหย่อมที่ตั้งอยู่บริเวณชานกรุงปักกิ่งในเขต Haidian ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ต้นพระราชวังฤดูร้อนเก่าเป็นที่ประทับของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงและผู้สืบทอดของเขา พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้เป็นรู้จักกันดีในเรื่องของการจัดสวนที่กว้างขวาง สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ศิลปะ และสมบัติทางประวัติศาสตร์มากมาย

ร้านหยกจีน
ร้านหยกจีน

หยก (Jade) คือชื่อที่ใช้เรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันล้ำค่ามากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะชาวจีนถือว่าหยกเป็นเจ้าแห่งหินมีค่าทั้งมวล

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง
ท่าอากาศยานปักกิ่งต้าชิง

ที่นี่เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่ง ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงปักกิ่งตรงรอยต่อระหว่างเขต Langfang เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2019 ท่าอากาศยานนี้อาคาร Terminal ผู้โดยสารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารสนามบินเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่มากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ซึ่งในอนาคตที่นี่จะเป็นท่าอากาศยานหลักอีกแห่งของประเทศเช่นเดียวกับท่าอากาศยานเดิมที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

รับประทานอาหาร
เครื่องบิน