Tourkrub Logo
#4275 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จีน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์จีน ชิงเต่า เวยฝั่ง จี่หนาน 6 วัน 5คืน เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า ภูเขาไท่ซาน บิน Nokscoot

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
โรงแรม 5 ดาว
อุทยาน
โรงแรม 4 ดาว
ไม่มีวันอิสระ (เฉพาะญี่ปุ่น)
ล่องเรือชมวิว

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
1สถานที่เที่ยว
1กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  เย็น
 • ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • สะพานจ้านเฉียว
 • เสี่ยวอี๋ซาน
  กลางวัน
 • พิพิธภัณฑ์ที่ทําการเก่าประเทศเยอรมัน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • จี่หนาน
  กลางวัน
 • ถนนโบราณควางโหวหลี
 • ไท่ซาน
 • ทะเลสาบต้าหมิงหู
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • เขาไท่ซาน
 • หนานเทียนเหมิน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)
  กลางวัน
 • เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
 • ชิงเต่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • โรงงานเบียร์ชิงเต่า
  กลางวัน
 • จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
 • ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
 • ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
 • ร้านไข่มุกจีน
  เย็น
 • ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2WEIFANG ZHONGHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3TAIAN BAOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4WEIFANG ZHONGHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6
ทั่วไป
รหัส 4275
ชิงเต่า
6 วัน 5 คืน
Nokscoot
Nokscoot