ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน  อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways เมืองไอยวาริค เซลจุก สะพานหิน สุเหร่าอูลู คามิล หอนาฬิกา ตุรกี พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองอังการ่า โรงงานเซรามิค ร้านพรม/โรงงานทอพรม เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย มัสยิดซันเกอ เบย์ นครใต้ดินไคมัคลี กรุงอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce) แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) โรงงานหนังชั้นนำ เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองอาดานา ทัวร์ครับ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways new
4.9 6

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองโบราณเอเฟซุส
ปราสาทปุยฝ้าย
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว