ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน  อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways เมืองไอยวาริค เซลจุก สะพานหิน สุเหร่าอูลู คามิล หอนาฬิกา ตุรกี พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองอังการ่า โรงงานเซรามิค โรงงานทอพรม เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย มัสยิดซันเกอ เบย์ นครใต้ดินไคมัคลี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช(Dolmabahce) แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) โรงงานหนังชั้นนำ เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองปามุคคาเล เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองอาดานา ทัวร์ครับ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways new
4.9 18

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน อุทยานปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน Qatar Airways

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองโบราณเอเฟซุส
ปราสาทปุยฝ้าย
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ตุรกี

Qatar Airways Qatar Airways
10 วัน 7 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตุรกี | สุเหร่าสีน้ำเงิน | ช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเอเฟซุส | ปราสาทปุยฝ้าย
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว