ทัวร์โปแลนด์ Qatar AirwaysทQatar AirwaysัQatar AirwaysวQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysโQatar AirwaysปQatar AirwaysแQatar AirwaysลQatar AirwaysนQatar AirwaysดQatar Airways์Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysอQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysซQatar AirwaysอQatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysคQatar AirwaysูQatar AirwaysฟQatar Airways Qatar Airways Qatar Airways8Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways5Qatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysืQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways Qatar AirwaysพQatar AirwaysรQatar AirwaysะQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysชQatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysงQatar AirwaysลQatar AirwaysาQatar AirwaysเQatar AirwaysซQatar AirwaysีQatar AirwaysยQatar AirwaysนQatar AirwaysกQatar AirwaysีQatar Airways้Qatar Airways Qatar AirwaysเQatar AirwaysหQatar AirwaysมQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysงQatar AirwaysเQatar AirwaysกQatar AirwaysลQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysวQatar AirwaysิQatar AirwaysลQatar AirwaysลQatar AirwaysิQatar AirwaysกQatar AirwaysซQatar Airways์Qatar AirwaysกQatar AirwaysาQatar Airways Qatar AirwaysบQatar AirwaysิQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways พระราชวังวาเวล จัตุรัสโบราณ / ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ อารามจัสนา กอร่า รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ ถนน Krakowskie Przedmiescic ย่านจัตุรัสเมืองเก่า ย่านจัตุรัสเมืองเก่า จัตุรัสเมืองเก่าคราคูฟ พระราชวังหลวงวอร์ซอว์ พระราชวังลาเซียนสกี้ กรุงวอร์ซอ โบสถ์โฮลี่ครอส ป้อมปราการ Kraków ย่านจัตุรัสเมืองเก่า โบสถ์เซ้นต์จอห์นโปแลนด์ มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์ พระราชวังวิลานอฟ แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า กรุงวอร์ซอ ปราสาทอิมพีเรียล จัตุรัสใจกลางเมืองวอร์ซอร์ เมืองพอซนัน มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ Colorful city Poland มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี เมืองรอตสวาฟ เมืองเชสโตโชว่า เหมืองเกลือวิลิซก้า เมืองคราคูฟ ค่ายออสวิทซ์ เมืองออชเฟียนชิม ร้านช้อปปิ้ง Galeria Krakowska โบสถ์เซ็นต์แมรี่ เนินเขาวาเวล ทัวร์ครับ Qatar AirwaysทQatar AirwaysัQatar AirwaysวQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysโQatar AirwaysปQatar AirwaysแQatar AirwaysลQatar AirwaysนQatar AirwaysดQatar Airways์Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysอQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysซQatar AirwaysอQatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysคQatar AirwaysูQatar AirwaysฟQatar Airways Qatar Airways Qatar Airways8Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways5Qatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysืQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways Qatar AirwaysพQatar AirwaysรQatar AirwaysะQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysชQatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysงQatar AirwaysลQatar AirwaysาQatar AirwaysเQatar AirwaysซQatar AirwaysีQatar AirwaysยQatar AirwaysนQatar AirwaysกQatar AirwaysีQatar Airways้Qatar Airways Qatar AirwaysเQatar AirwaysหQatar AirwaysมQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysงQatar AirwaysเQatar AirwaysกQatar AirwaysลQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysวQatar AirwaysิQatar AirwaysลQatar AirwaysลQatar AirwaysิQatar AirwaysกQatar AirwaysซQatar Airways์Qatar AirwaysกQatar AirwaysาQatar Airways Qatar AirwaysบQatar AirwaysิQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways new
4.9 6

Qatar AirwaysทQatar AirwaysัQatar AirwaysวQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysโQatar AirwaysปQatar AirwaysแQatar AirwaysลQatar AirwaysนQatar AirwaysดQatar Airways์Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysอQatar AirwaysรQatar Airways์Qatar AirwaysซQatar AirwaysอQatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysคQatar AirwaysูQatar AirwaysฟQatar Airways Qatar Airways Qatar Airways8Qatar Airways Qatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways5Qatar Airways Qatar AirwaysคQatar AirwaysืQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways Qatar AirwaysพQatar AirwaysรQatar AirwaysะQatar AirwaysรQatar AirwaysาQatar AirwaysชQatar AirwaysวQatar AirwaysัQatar AirwaysงQatar AirwaysลQatar AirwaysาQatar AirwaysเQatar AirwaysซQatar AirwaysีQatar AirwaysยQatar AirwaysนQatar AirwaysกQatar AirwaysีQatar Airways้Qatar Airways Qatar AirwaysเQatar AirwaysหQatar AirwaysมQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysงQatar AirwaysเQatar AirwaysกQatar AirwaysลQatar AirwaysืQatar AirwaysอQatar AirwaysวQatar AirwaysิQatar AirwaysลQatar AirwaysลQatar AirwaysิQatar AirwaysกQatar AirwaysซQatar Airways์Qatar AirwaysกQatar AirwaysาQatar Airways Qatar AirwaysบQatar AirwaysิQatar AirwaysนQatar Airways Qatar Airways

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พระราชวังวาเวล | อารามจัสนา กอร่า | รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พระราชวังวาเวล | อารามจัสนา กอร่า | รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

พระราชวังวาเวล
อารามจัสนา กอร่า
รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์
ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์
ถนน Krakowskie Przedmiescic
ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
Colorful city Poland
เหมืองเกลือวิลิซก้า
โบสถ์เซ็นต์แมรี่
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ค่ำ

  • 17.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
  • 20.25 น. ออกเดินทาง สู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR835
  • 23.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)


  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.45 น. นำท่านออก เดินทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR263
  • 05.45 น. เดินทางถึง กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยัง เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและ ประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
  • นำชม พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังที่สร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือบางครั้งเรียกว่า วังน้ำ หรือ ว่าพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยู่ในสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงวอร์ซอบนเนื้อที่กว่า 76 ไร่ใจ กลางเมือง พระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั้นภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพื้นตกแต่งด้วยกระเบื้องสีฟ้าซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งและชมอนุเสาวรีย์ของเฟเดอริกโชแปง นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับ โลก
  • นำท่าน ถ่ายรูปกับภายนอก ปราสาทหลวง Royal Castle ปราสาทอันเก่าแก่นับย้อนหลังไปใน ศตวรรษที่ 14 และยังเป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์แต่ถูกทำลายลงในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่กองกำลังของนาซีเข้ามายึดครอง ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งชาติของกรุงวอร์ซอและที่แห่งนี้เองยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอร์ซอ ในปี ค.ศ.1897

  บ่าย

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบันคราคูฟเป็นที่ยอมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองชั้นนำที่มีแบบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์

  Place Black Icon กรุงวอร์ซอ
  กรุงวอร์ซอ

  กรุงวอร์ซอ (WARSAW) เมืองหลวงของโปแลนด์ นครอันโอ่อ่าอลังการที่สุดแห่งโลกยุโรปตะวันออก มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปะ, สถาปัตยกรรมอย่างสูงส่งมาแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

  Place Black Icon พระราชวังลาเซียนสกี้
  พระราชวังลาเซียนสกี้

  เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอว์ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์ (พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ ในปี ค.ศ. 1897)

  Place Black Icon พระราชวังหลวงวอร์ซอว์
  พระราชวังหลวงวอร์ซอว์

  พระราชวังหลวง Royal Castle ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสเดิมเป็นไม้แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอิฐ เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปล รวมทั้งซาร์จากรัสเซียด้วย และต่อมาเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีก่อนถูกนาซีทำลายในปี ค.ศ. 1994และได้รับการบูรณะใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 70

  Place Black Icon จัตุรัสเมืองเก่าคราคูฟ
  จัตุรัสเมืองเก่าคราคูฟ

  เมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรปก็คือ “โปแลนด์” ประเทศที่ว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรี เมืองแห่งเศรษฐกิจ เมืองแห่งวัฒนธรรม ซึ่งฉันก็ยอมรับในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งในครั้งนี้ฉันขอแนะนำเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ นั้นก็คือ “เมืองคราคูฟ” เมืองนี้หากอ่านในแบบโปแลนด์จะออกเสียงว่า “คราคูฟ” (Krakow) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอซอร์ดังปัจจุบัน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่าน ขึ้นเขาวาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึ่งมีการสร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริย์ซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมที่เป็นแบบโกธิคได้ถูกไฟไหม้ไปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาร็อคถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน Krakow Barbacan สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาเมือง แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชมประตูเข้าเมืองฟลอเรนเกท ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 และ
  • นำท่านชม ภายนอกของโบสถ์เซ้นต์แมรี่ โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบูชาทำด้วยไม้แกะสลักและชมอาคารการค้าผ้าในอดีตและถือเป็นจุดหลักของการค้าสมัยนั้น จวบจนปัจจุบันอาคารนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง และให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกจากที่นี่
  • นำท่าน แวะเลือกซื้อสินค้าจาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่หรือ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ

  บ่าย

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านชมความงามและเงียบสงบของ ย่านชนบทแห่งโปแลนด์
  • นำท่านเข้าชม ค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซีนำเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู่เมืองเอาท์ชวิตซ์ที่ใช้เป็นค่ายกักกันและใช้เป็นที่ประหารด้วยแก๊สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน
  • นำท่าน ชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาไว้ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักรวมกว่า 7 ตันและชมห้องอาบน้ำ ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่
  • พร้อมชมภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำโดยทหารรัสเซียเมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานที่นี้มีผู้เสียชีวิตกว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว
  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมืองคราคูฟ (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1 ชั่วโมง)

  Place Black Icon เนินเขาวาเวล
  เนินเขาวาเวล

  เนินเขาวาเวล (Wawel Hill) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสทูล่าด้วยความสูงประมาณ 228 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงและวิหารวาเวล

  Place Black Icon พระราชวังวาเวล
  พระราชวังวาเวล

  เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ สร้างขึ้นตามคำสั่งของกษัตริย์ Casimir III the Great ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ที่แสดงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเกือบทั้งหมดทั้งในยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และยุคบาร๊อค ในปี 1978 ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

  Place Black Icon โบสถ์เซ็นต์แมรี่
  โบสถ์เซ็นต์แมรี่

  โบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Mariacki Church) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชมอาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) และถือ ว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทั่งจวบจนสมัยนี้อาคารนี้ก็ยังใช้ เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง

  Place Black Icon ร้านช้อปปิ้ง Galeria Krakowska
  ร้านช้อปปิ้ง Galeria Krakowska

  เป็นแหล่งช้อปปิ้งสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่หรือ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ

  Place Black Icon เมืองออชเฟียนชิม
  เมืองออชเฟียนชิม

  เมืองออชเฟียนชิม (OSWIECIM) ระลึกถึงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่สุดของโลก ที่ค่ายกักกันออสวิทซ์ ซึ่งสังหารชีวิตชาวยิวทั่วยุโรปนับล้านคน


  Place Black Icon ค่ายออสวิทซ์
  ค่ายออสวิทซ์

  ค่ายออสวิทซ์ – เบียร์เคเนา (AUSCHWITZ – BIRKENAU) 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามปกติมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ จะเป็นมรดกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติ เช่น ที่ห้วยขาแข้งของไทย แต่มรดกโลกที่ออสวิทซ์เป็นมรดกโลกที่แสดงถึงความโหดเหี้ยมของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเปิดเผยออกมาทั่วโลกจะต้องตะลึง และคาดไม่ถึงว่ามนุษย์เราจะสามารถทำทารุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ถึงขนาดนี้ ค่ายออสวิทซ์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อความโหดของนาซีที่รอดชีวิตเพียง 60,000 กว่าคนเท่านั้น

  Place Black Icon เมืองคราคูฟ
  เมืองคราคูฟ

  เป็นเมืองสดคลาสสิกที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิซึ่ม, แบบเรอเนซองส์, แบบโกธิค, แบบบาร็อค และแบบเบลลา อีโปค์ ด้วยกันอย่างกมลกลืนและน่ามหัศจรรย์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยว่า ทำไมคราคูฟจึงเป็นเมืองแรกๆที่ถูกบันทึกลงใน บัญชีรายชื่อมรดกโลกที่สำคัญในด้าน วัฒนธรรม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา Wieliczka Royal Salt Mine เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบใยช่วงศตวรรษที่ 13 มีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่า นำท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปีที่แล้ว มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ท่านจะได้ทึ่งกับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มีทั้ง ห้องโถง โบสถ์เซ้นต์กิงก้า เป็นห้องขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียที่ทำจากเกลือ สองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือตามแบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี ท่านจะได้สัมผัสกับปติมากรรมแกะสลักโดยรอบห้องโถงขนาดใหญ่อย่างวิจิตรตระการตา สมควรแก่เวลา
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝั่งแม่น้ำวาร์ตา เป็นชุมทางรถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก ผลิตภัณฑ์อาหาร เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน และยังเป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

  บ่าย

  • นำท่าน ถ่ายรูปจากภายนอกวิหารและ เข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยการบริจาคที่ดินจากท่านดุ๊กแห่งโอปอล พร้อมทั้งได้มอบรูปที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Black Madonna ซึ่งในขณะที่มอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเช่นกัน จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิค ดังนั้นในปีหนึ่งๆ จะมีนักบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้

  Place Black Icon เหมืองเกลือวิลิซก้า
  เหมืองเกลือวิลิซก้า

  ตั้งอยู่ที่เมืองวิลิชก้า ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของโปแลนด์ และอยู่ห่างจากเมืองคราครูฟไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประวัติการทำเหมืองยาวนานมากว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแร่ถูกยกเลิกในปี 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่ำและน้ำท่วมเหมือง อุโมงค์ในเหมืองนี้มีขนาดใหญ่มาก ประกอบไปด้วย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใต้ดินรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่ แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร่จากสมัยกลางจนถึงยุคปัจจุบัน ในปี 1978 เหมืองแห่งนี้ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลก (UNESCO's 1st World List of Cultural and Natural Heritage )

  Place Black Icon เมืองเชสโตโชว่า
  เมืองเชสโตโชว่า

  เมืองเชสโตโชว่า (CZESTOCHOWA) เมืองโบราณของประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวาร์ต้า เมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป

  Place Black Icon อารามจัสนา กอร่า
  อารามจัสนา กอร่า

  อารามจัสนา กอร่า (Jasna gora monastery) เพื่อขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีดำหรือที่รู้จักกันในนามแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปีทำให้รูปพระแม่เป็นสีดำ บริเวณหน้าพระพักตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนาต้องการทำลายรูปและอารามแห่งนี้ อย่างไรก็ตามอารามแห่งนี้ได้รอดพ้นจากการถูกทำลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์จนกลายเป็นปาฎิหารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด นำท่านเดินชมความงดงามภายในอารามแห่งนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Arche Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีความหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  บ่าย

  • นำท่านผ่าน ชมอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นซิลิเซีย ที่เคยถูกครอบครองโดยราชวงศ์ต่างๆ ก่อนถูกควบรวมกับโปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมาชาวโปลจากฝั่งตะวันออกหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่วรอท-ซวัฟเป็นจ่านวนมาก และได้นำวัฒนธรรมหลายอย่างมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกิจตกต่่าแรงงานได้ไปรวมกันสไตรค์ที่
  • เมืองกดานคซ์ นำโดย เลค วาเวนซา ต่อมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ท่านสามารถถ่ายรูปกับออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow Tumski หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้างพระราชวัง จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน
  • นำท่านชมความงามของเมืองเก่าที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)
  • นำท่าน ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันใน จัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนำของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


  Place Black Icon เมืองรอตสวาฟ
  เมืองรอตสวาฟ

  เป็นเมืองหลักของจังหวัดดอลนือชล็อนสก์ ประเทศโปแลนด์ และถือว่าเป็นที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา และมากไปกว่านั้น เมืองวรอตสวัฟใกล้เขตชายแดนของสองประเทศ นั่นคือชายแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก และชายแดนติดกับประเทศเยอรมนี

  Place Black Icon มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี
  มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี

  ออสตรอฟ ทูมสกี หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้างพระราชวัง จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน

  Place Black Icon Colorful city Poland
  Colorful city Poland

  ชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)

  Place Black Icon ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  Place Black Icon มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
  มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ

  มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง วรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในอดีตยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Novotel Wroclaw City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815

  บ่าย

  • นำท่านเดินเล่น ชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดี ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณ ศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบัน กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
  • นำท่าน แวะถ่ายรูป กับ แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910
  • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปราสาทที่ มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูก ใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์หอศิลป์ สมควรแก่เวลา
  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) นครหลวงของโปแลนด์นครหลวงของโปแลนด์

  Place Black Icon เมืองพอซนัน
  เมืองพอซนัน

  เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็น ของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตาเมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย

  Place Black Icon จัตุรัสใจกลางเมืองวอร์ซอร์
  จัตุรัสใจกลางเมืองวอร์ซอร์

  ในสมัยคอมมิวนิสต์จัตุรัสแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า Piłsudski Square ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Victory Square ในเวลาต่อมา บริเวณนี้ใช้เป็นสถานที่เดินสวนสนามของกองทัพโปแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นที่ตั้งของสุสานทหารนิรนาม และเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติหลายเหตุการณ์

  Place Black Icon ปราสาทอิมพีเรียล
  ปราสาทอิมพีเรียล

  ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์

  Place Black Icon กรุงวอร์ซอ
  กรุงวอร์ซอ

  กรุงวอร์ซอ (WARSAW) เมืองหลวงของโปแลนด์ นครอันโอ่อ่าอลังการที่สุดแห่งโลกยุโรปตะวันออก มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปะ, สถาปัตยกรรมอย่างสูงส่งมาแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

  Place Black Icon แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า
  แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า

  แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า ที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Holiday Inn Express Warsaw Airport หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่าน ถ่ายรูปภายนอกนำท่านเข้าชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา เนาสกี้ Wilanow Palace เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในอำเภอวิลาเนา ในกรุงวอร์ซอ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่งนี้ รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้และได้ทำหน้าที่เตือนความทรงจำของวัฒนธรรมให้กับชาวโปแลนด์ และยังเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุดของโปแลนด์ ที่นี่เป็นทั้งพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1805 เป็นที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ
  • นำท่าน ชมกรุงวอร์ซอ นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
  • ชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอายุย้อนไปในศตวรรษที่ 14 อาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที่ร่ำรวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ทำให้ ด้านหน้าของอาคาร ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรและตกแต่งตามความชอบของเจ้าของมีทั้งแบบโกธิคเรอแนส ซองส์ บาร็อคและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั้นนำท่านชมเมืองวอร์ซอ
  • ผ่านชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงวอร์ซอ Nowy Swiat Street และถนนสายประวัติศาสตร์ Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอนนา มหาวิทยาลัยวอร์ซอ มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดกรุงวอร์ซอ และนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ
  • นำชมโบสถ์ เซ้นต์ จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์นี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม
  • นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์
  • ชมย่านชุมชนชาวเมืองเก่าซึ่งประกอบไปด้วยปราสาท แบบโกธิคและอนุเสาวรีย์ของกษัตริย์ซิกิซมันด์ ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและมีความโดดเด่น มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์
  • ชมจัตุรัสปราสาท Castle Square ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารประสาทต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากทุบกำแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง กลางเป็นอนุเสาวรีย์กษัตริย์ซิกิซมันด์ที่ 3 ที่ทรงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสู่กรุงวอร์ซอ

  บ่าย

  • ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการวอร์ซอ ด่านปราการรูปครึ่งวงกลมหรือป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยล้อมรอบกรุง วอร์ซอเอาไว้ โดยตัวป้อมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ และ
  • เดินเล่น ชม อาคาร โบสถ์ โฮลี่ครอส และโบสถ์คาร์มิไลท์ และให้ท่านเดินเล่น
  • ชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุด โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ที่ย่านตลาดเก่านี้
  • จัตุรัสที่มีรูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็นพี่น้องกันว่าย น้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาที่โปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนำมาแสดง โชว์จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ต่างๆ
  • จากย่านนี้ (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพื้นเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
  • 14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงวอร์ซอ
   18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR260

  Place Black Icon พระราชวังวิลานอฟ
  พระราชวังวิลานอฟ

  พระราชวังวิลานอฟ (WILANOW PALACE) พระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่ในย่านวิลานอฟ (Wilanow district) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยพระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (king John III Sobieski) ปัจจุบันพระราชวังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมแก่สาธารณะเป็น ครั้งแรกในโปแลนด์

  Place Black Icon ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  Place Black Icon ถนน Krakowskie Przedmiescic
  ถนน Krakowskie Przedmiescic

  Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกัน เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอนนา

  Place Black Icon มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์
  มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์

  มหาวิทยาลัยวอร์ซอมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดกรุงวอร์ซอ บริเวณด้านข้าง และนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ

  Place Black Icon โบสถ์เซ้นต์จอห์นโปแลนด์
  โบสถ์เซ้นต์จอห์นโปแลนด์

  โบสถ์เซ้นต์จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์นี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม

  Place Black Icon ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  Place Black Icon จัตุรัสโบราณ / ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่
  จัตุรัสโบราณ / ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่

  เป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเด่นที่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปชื่อ “ซูเคียนนีส”

  Place Black Icon ป้อมปราการ Kraków
  ป้อมปราการ Kraków

  ป้อมปราการ (Barbakan) อีกจุดหนึ่งที่สำคัญ มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาเมืองมาจนบัดนี้ รอบๆเมืองเก่าจะโอบไปด้วยสวนสาธารณะ จะมีคนมานั่งพักผ่อน ออกกำลังกายกัน ป้อมปราการ (The Barbican)อายุกว่า 600 ปีปกปักษ์รักษาเมืองที่หลงเหลืออยู่

  Place Black Icon โบสถ์โฮลี่ครอส
  โบสถ์โฮลี่ครอส

  อาคารโบสถ์โฮลี่ครอสใกล้ๆกันเป็นโบสถ์คาร์มิไลท์ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์กางเขนศักดิ๋สิทธิ์ (Holy Cross Church) เป็นโบสถ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งกรุงวอร์สถาปัตยกรรมเป็นแบบบารอค

  Place Black Icon ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์
  ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์

  ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของย่านเมืองเก่าวอร์ซอ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ

  Place Black Icon รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์
  รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์

  ย่านตลาดเก่านี้จะมีจัตุรัสที่มีรูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็นพี่น้องกันว่าย น้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาที่โปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนำมาแสดง โชว์จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 00.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 01.55 น. นำท่านออก เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR980

  บ่าย

  • 12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
6 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
7 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
8 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า
3 Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า
4 Arche Hotel หรือระดับเทียบเท่า
5 Novotel Wroclaw City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
6 Holiday Inn Express Warsaw Airport หรือระดับเทียบเท่า
7 -
8 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว 
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์
 • ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโปแลนด์)
- ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทำการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เดี่ยว
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนำเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง

 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง 
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า  
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก หรืออื่นๆ ที่บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
 • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
 • สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว 
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน,พร้อมระบุวันลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวันลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน  
    • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
    • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน    
- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)  
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
    • ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 

 • หลักฐานการเงิน  

- ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคารและระบุรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งดดยระบุชื่อลงไปในจดหมายด้วย
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ


*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
***เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **
 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก  
              
 


หมายเหตุ


 • รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 2,900 บาท //  ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท  (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) 
 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ 
 • อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอรีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน 
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอร์ซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครองเพียง 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
   
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 2,900 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
   
 • หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 • หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 
 • หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
   

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
พระราชวังวาเวล | อารามจัสนา กอร่า | รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว