ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ราคาถูก (38 แพ็คเกจ)

พบ 38 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(35)
(3)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(2)
(26)
(20)
(19)
(5)
(5)
(5)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(7)
(13)
(17)
สายการบิน
(22)
(4)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13980
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน PS
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย / วิหารอะโครโปลิส
25
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿27,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13656
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย
33
ที่เที่ยว
22
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
32,990
฿27,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
35
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
31,990
฿27,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12822
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล อังการ่า 8 วัน 6 คืน สุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเฮียราโพลิส บิน PS
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
เมืองโบราณเฮียราโพลิส / ทะเลสาบเกลือ / ระบำหน้าท้อง / เมืองโบราณเอเฟซุส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / พระราชวังทอปกาปี / สุเหร่าสีน้ำเงิน
26
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
29,888
฿28,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 14188
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย
25
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,888
ทั่วไป
รหัส 14170
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย
23
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 13444
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 9 วัน 7 คืน ชมสวนแอปเปิ้ล สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน KU (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 7 คืน
ต.ค.
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / ปราสาทปุยฝ้าย / โรงละครเอเฟซุส
29
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,900
ทั่วไป
รหัส 13852
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน วิหารอะโครโปลิส ปราสาทปุยฝ้าย บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย / วิหารอะโครโปลิส
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿29,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14298
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน TK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย
27
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
30,990
฿29,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12443
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน หุบเขาอุซิซาร์ ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ก.ย.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย / หมู่บ้านอุชหิซาร์
34
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
33,999
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12558
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย 10 วัน 7 คืน เมืองโบราณเอฟิซุส พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  บิน EK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / นครใต้ดิน / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณเอเฟซุส / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
23
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12927
ทัวร์ตุรกี อังการ่า 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย บิน PS (เก็บทิปสนามบิน)(พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย / โรงแรมถ้ำ
26
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12935
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน W5 (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พระราชวังโดลมาบาเช / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย
31
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12800
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน TK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พระราชวังโดลมาบาเช / สุเหร่าสีน้ำเงิน / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / นครใต้ดิน
29
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
33,777
฿31,777
ชมสถาปัตย์
รหัส 13657
ทัวร์บาห์เรน ตุรกี 10 วัน 8 คืน มัสยิดAl Fateh ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์บาห์เรน
10 วัน 8 คืน
ก.ย.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พระราชวังโดลมาบาเช / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / นครใต้ดิน
29
ที่เที่ยว
22
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿31,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 14325
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน WY
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย / โรงละครเอเฟซุส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
30
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿31,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 13481
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเจีย 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ขึ้นกระเช้าชมเมืองโบราณเปอร์กามัม บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย / โรงแรมถ้ำ
34
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿31,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13896
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน TK  (พักโรงแรมถ้ำ)(เก็บทิปที่สนามบิน)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / หมู่บ้านอุชหิซาร์ / ปราสาทปุยฝ้าย / เพอร์กามัม
27
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14057
ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล 8 วัน 6 คืน Uludag Ski Center วิหารฮาเจียโซเฟีย บิร PS (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เขาอูราแด๊ก / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย
22
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12582
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คอนย่า คัปปาโดเกีย 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ชมสวนผลไม้เมืองอิสปาร์ต้า บิน TK (พักโรมแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
28
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12712
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน ชมเมืองโบราณทรอย ปราสาทปุยฝ้าย บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ทรอย
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13020
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บิน EK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
10 วัน 7 คืน
ต.ค.
นครใต้ดินชาดัค / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / โรงละครเอเฟซุส
27
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12354
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย 10 วัน 7 คืน สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน EK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ระบำหน้าท้อง / เมืองโบราณเอเฟซุส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
28
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿32,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12907
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน วิหารเคสปิออน ปราสาทปุยฝ้าย  บิน TK (เก็บทิปที่สนามบิน)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังโดลมาบาเช / ปราสาทปุยฝ้าย / วิหารอะโครโปลิส
29
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿33,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10956
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน วิหารเซนต์โซเฟีย ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)(มีบินภายใน1ขา)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทปุยฝ้าย / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าสีน้ำเงิน
21
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿33,900
ทั่วไป
รหัส 13796
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน TK
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย
28
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿33,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12946
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คอนย่า คัปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย
23
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
38,900
฿34,777
ชมสถาปัตย์
รหัส 13439
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 10 วัน 7 คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองโบราณเฮียราโพลิส ม้าไม้จำลองแห่งทรอย บิน W5
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
10 วัน 7 คืน
ต.ค.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย / นครใต้ดิน / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
28
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿34,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12911
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ / ปราสาทปุยฝ้าย / เมืองโบราณเอเฟซุส
27
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿34,900
ทั่วไป
รหัส 12474
ทัวร์ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ม้าไม้เมืองทรอย บิน TK (พักโรงแรมถ้ำ)
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย / ปราสาทปุยฝ้าย / สวนสตอเบอรี่
35
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿34,999

5 สถานที่ที่คุณมีโอกาสสัมผัสเมื่อซื้อทัวร์ตุรกี ราคาถูก

ในช่วงหลายปีมานี้ทัวร์ตุรกีกลายเป็นอีกประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะความสวยงามของสถานที่ต่างๆ บวกกับวัฒนธรรมอันแปลกใหม่ อีกทั้งทัวร์หลายๆ แห่งมีการสร้างทริปไปยังดินแดนแห่งนี้มากขึ้น เรามักเห็นทัวร์ตุรกี ราคาถูก มากมาย ดังนั้น ใครกำลังมีความคิดอยากลองเดินทางไปประเทศแถบยุโรปแนวใหม่ใกล้กับเอเชียลองมาดูกันว่าหากท่านซื้อทัวร์ตุรกี ราคาถูกท่านจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ใดกันบ้าง

Blue-Mosque

สุเหร่าสีน้ำเงิน  [ Blue Mosque ]

สุเหร่าที่ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมของ 2 จักรวรรดิเอาไว้ด้วยความงดงามนั่นคือ ออตโตมันกับไบเซนไทน์ ลักษณะการออกแบบจะเป็นการนำมารวมกันระหว่างวิหารเซนต์โซเฟียกับสถาปัตยกรรมอิสลามดั้งเดิม มัสยิดแห่งนี้ได้รับการยกให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 1609-1616 รวม 7 ปี เป็นสถานที่แรกๆ เมื่อเดินทางกับทัวร์ตุรกี ราคาถูกแล้วต้องเข้าไปเยี่ยมชม

Topkapi-Palace

พระราชวังทอปกาปี [ Topkapi Palace ]

อยู่บริเวณเขตเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกขององการยูเนสโกตั้งแต่ปี 1985 สร้างขึ้นเมื่อปี 1459 บนพื้นที่ขนาดใหญ่รายล้อมด้วยอาคารขนาดเล็กอีกมากมาย จุดนี้ยังมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้ชัดเจน นับว่างดงามสุดๆ ไปเลย

Celsus-at-Ephesus

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ [ Temple of Artemis 

ตั้งอยู่ที่เมืองเปอร์กามัม สถานที่ที่ได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ แม้จะเหลือแค่ซากปรักหักพังแต่ทุกคนยังมีโอกาสได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของสถานที่แห่งนี้ มีมุมให้ได้ถ่ายรูปมากมายจนรู้สึกเพลิดเพลิน แค่ซื้อทัวร์ตุรกี ราคาถูกก็มาได้แล้ว

Hagia-Sophia

มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  [ Saint Sophia ]

ยุคนี้อาจเรียกเป็นสุเหร่าโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ทุกวันนี้คือสถานที่สวดมนต์ของชาวมุสลิมในอดีตนี่คือโบสถ์ของศาสนาคริสต์ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 17 ปี อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้เคยโดนผู้ก่อการร้ายบุกทำลายหลายครั้งเนื่องจากความขัดแย้งของ 2 ศาสนา กระทั่งมีการสร้างโบสถ์เซนต์โซเฟียขึ้นมาใหม่ แต่ต่อมาได้เกิดการบูรณะอีกครั้งจนค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

Turkey.-Ephesus

เมืองโบราณเอฟฟิซุส [ Ephesus ]

ซื้อทัวร์ตุรกี ราคาถูกก็จะได้พบกับเมืองโบราณที่ถูกรักษาเอาไว้ 2 ข้างทางมีซากปรักหักพังบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้ว มีโอกาสได้พบกับห้องอาบน้ำโบราณแบบโรมัน, ห้องสมุดโบราณ และอื่นๆ อีกมากมายให้ได้สัมผัสจัดว่างดงามและทรงคุณค่าอย่างมาก

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนที่ซื้อทัวร์ตุรกี ราคาถูก แล้วมีโอกาสได้ไปสัมผัสยังสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ ทั้งงดงาม เก่าแก่ ควรค่ากับการเยี่ยมชมพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกอย่างมาก รับรองว่าคุ้มค่าเกินบรรยายจริงๆ ในการเดินทางมา หากสนใจอ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ได้เลยจ้า ตุรกีที่สุดของความประทับใจ