Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16979
16979 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน เมืองฮานอย เมืองซาปา กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน 4 บิน Thai AirAsia
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เมืองฮานอย เมืองซาปา กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
5
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น16,999
ทั่วไป
รหัส 17633
17633 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 บิน Thai AirAsia
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
ทั่วไป
รหัส 17607
17607 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 บิน Thai AirAsia
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น16,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 17303
17303 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง Ambassador Day Cruise 5 บิน Vietnam Airlines
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ฮานอย ซาปา ฮาลอง Ambassador Day Cruise
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
21,888
เริ่มต้น17,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17486
17486 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก 4 บิน Thai AirAsia
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น18,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››