ทัวร์ครับพาอัพเดต
อัพเดทข่าวสาร รู้ทันทุกเหตุการณ์ ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก
เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)
พาอัพเดท
ในประเทศ
เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)
เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)นิยามข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมTourkrub จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ Tourkrub ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ชื่อ-นามสกุลอีเมลเบอร์ติดต่อทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Tourkrub นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลTourkrub ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ Tourkrub จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลTourkrub จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ Tourkrub จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตรายการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลTourkrub จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Tourkrub อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลTourkrub ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Tourkrubจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายโดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน Tourkrub เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิทธิของเจ้าของข้อมูลท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมายท่านสามารถติดต่อ Tourkrub เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง Tourkrub จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมงช่องทางติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด โทร.02-013-5333Generated by PDPA Consent
คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน
พาอัพเดท
ญี่ปุ่น
คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน
คนไทย เที่ยวญี่ปุ่น ได้หรือยัง เช็คก่อน ชัวร์แน่ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินอาการก็จะเหงาๆ เนอะเพราะได้เที่ยวแต่ในประเทศไทย ตอนนี้เริ่มออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวเวียดนาม เที่ยวสิงคโปร์ เที่ยวจอร์เจีย เที่ยวตุรเคีย เที่ยวเกาหลี เป็นต้น แต่หลายๆ คนก็ยังรอการกลับมาของญี่ปุ่นอย่างใจจดใจจ่อ เพราะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมากๆ แล้ว แต่ด้วยมาตรการที่เข้มงวดของการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวด ทำให้ตอนนี้ การเที่ยวญี่ปุ่น มีคำถามเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง เที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยัง ทัวร์ญี่ปุ่นไปกับทัวร์ไหนดี บอกเลยว่า ต้องไปกับทัวร์ครับเท่านั้น!คนไทย เที่ยวญี่ปุ่นได้หรือยังทัวร์ครับ คอนเฟิร์ม ว่า เที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว แต่ต้องไปกับบริษัททัวร์เท่านั้น (อัปเดต 30.08.65) แต่ถึงแม้ต้องใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นออกแบบที่เที่ยวเองไม่ได้ เพราะคุณและชาวแก๊งสามารถจัดกรุ๊ปทัวร์ขนาดย่อมเองได้ วางแผนที่เที่ยวเองและใช้บริการทัวร์ส่วนตัว เที่ยวได้ในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย ที่สำคัญตอนนี้ยังต้องขอวีซ่าด้วยนะขั้นตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร มีให้เลือก 2 แบบดังนี้(ปัจจุบันต้องเดินทางไปกับบริษัททัวร์เท่านั้นไม่สามารถไปเที่ยวเองได้)1. ซื้อแพ็กเก็จทัวร์ญี่ปุ่น หรือ ทัวร์ญี่ปุ่นแบบกลุ่มส่วนตัว กับ บริษัททัวร์ เช่น ทัวร์ครับ1.1 ซื้อทัวร์ญี่ปุ่นเลือกบริษัททัวร์ที่ไว้ใจได้ ซึ่งสามารถดูโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น เพิ่มเติมเองได้ที่ทัวร์ครับ เลือกแพ็กเก็จทัวร์ วันเดินทาง ให้เรียบร้อย สำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องมีแลนด์โอเปอเรเตอร์ที่ได้รับรองจากญี่ปุ่น และต้องเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีทัวร์ลีดเดอร์เดินทางด้วยเท่านั้น1.2 เตรียมข้อมูลให้พร้อมผู้เดินทางต้องส่งข้อมูล เพื่อลงระบบยืนยันสุขภาพ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ สำเนาพาสปอร์ต ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทร1.3 บริษัททัวร์จัดการให้ ลงทะเบียนในระบบ ERFSเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS) เพื่อออกหนังสือรับรองการเข้าประเทศญี่ปุ่น1.4 บริษัททัวร์ทำเรื่องขอวีซ่าให้ผู้เดินทางไม่ต้องโชว์ตัว แต่ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาให้ผ่านและต้องทำใหม่อีกครั้ง ระยะเวลาการทำวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการ2. ออกแบบทำแพลนเที่ยวญี่ปุ่นเอง2.1 แผนการเดินทางในแต่ละวันผู้เดินที่ต้องออกแบบการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นในแบบตัวเอง ต้องเขียนแผนการเดินทางเอง ตั้งแต่วันเริ่มเดินทาง จนวันกลับบ้านเลย เที่ยวที่ไหน พักที่ไหน เดินทางอย่างไรบ้าง2.2 หาแลนด์โอเปอเรเตอร์ต้องมีบริษัทนำเที่ยว หรือแลนด์โอเปอเรเตอร์ตามกฎหมายด้วยธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับรอง2.3 เตรียมข้อมูลในการสมัครระบบ ERFSผู้เดินทางต้องส่งข้อมูลให้กับบริษัททัวร์ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, หมายเลขพาสปอร์ต, วันเดินทาง, ที่พัก เป็นต้น เพื่อให้บริษัทผู้รับรองที่ญี่ปุ่น อย่าง แลนด์โอเปอเรเตอร์ ลงทะเบียนข้อมูลในระบบสําหรับผู้เดินทางไปญี่ปุ่น และได้รับเอกสาร “หนังสือรับรองการลงทะเบียนระบบ ERFS ซึ่งเอกสารนี้ต้องนำไปเพื่อขอวีซ่าในขั้นตอนต่อไป2.4 เตรียมเอกสารและขอวีซ่าไปญี่ปุ่นผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารไว้ให้ครบ ทำเรื่องขอวีซ่าเอง หรือสามารถจัดจ้างให้บริษัททัวร์ขอวีซ่าให้ก็ได้เช่นกัน โดยผู้เดินทางไม่ต้องโชว์ตัว และระยะเวลารอการยื่นขอวีซ่า 5-10 วันทำการ ค่าธรรมเนียม­วีซ่า 870 บาท รวมกับค่าดำเนินการของศูนย์ 705 บาท รวมเป็น 1,575 บาท ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น คลิกเลยเตรียมเอกสารการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องไปทำด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ทางบริษัททัวร์จะทำการยื่นขอวีซ่าให้ รอประมาณ 5-10 วันทำการ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น มีดังนี้- พาสปอร์ต หน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย- ใบคำร้องขอวีซ่า (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- รูปถ่ายขนาด 2*1.4 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว ไม่มีการแต่งภาพใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)- แบบสอบถามเพื่อทำการขอวีซ่า (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด- หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษออกใหม่ ไม่เกิน 6 เดือน)ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ทำงานอิสระ ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้อย่างละเอียดนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน และหนังสือรับรองการทำงานของผู้อุปการะ- Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น 1 ฉบับ- หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องเตรียมเอกสารไว้อย่างครบถ้วน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบสำคัญการสมรส /ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด- เอกสารรับรองลงทะเบียนในระบบ ERFS (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- เอกสารมอบอำนาจ (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)- เอกสารกำหนดการเดินทาง (บริษัททัวร์เป็นผู้เตรียมให้)ป.ล. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่าให้ได้เด็ดขาดก่อนการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร (อัปเดต 30.08.65)ต้องตรวจโควิด19 และ มีเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศลงทะเบียนล่วงหน้า Visit Japan >> https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/ต้องมี ประกันเดินทางต่างประเทศติดตั้งแอป My iOS กรอกแบบสอบถามและลงทะเบียนก่อนเดินทางภายใน 6 ชั่วโมงเตรียมตัวก่อนพร้อมกว่า อยากเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวได้แล้ว และควรเที่ยวกับทัวร์ที่มีแพ็กเก็จให้ตอนนี้สะดวกสบายกว่ามาก เอกสารการเตรียมพร้อมต่างๆ ไม่ได้เยอะมากมาย แต่ต้องขอวีซ่าเพื่อไปญี่ปุ่น อยากเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเลย
ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศกับที่ไหนดี 6 แบรนด์ยอดฮิต ไปเที่ยวต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจ
พาอัพเดท
ญี่ปุ่น
ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศกับที่ไหนดี 6 แบรนด์ยอดฮิต ไปเที่ยวต่างประเทศ มีไว้อุ่นใจ
การท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาครึกครื้นอีกครั้ง เพราะตอนนี้เริ่มเที่ยวต่างประเทศกันได้แล้ว หลายๆ ประเทศเปิดให้เที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์สิงคโปร์ เป็นต้น แต่ทุกการเดินทางท่องเที่ยวเซฟไว้ก่อนดีที่สุด เรื่องป่วย อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้แบบเราไม่คาดคิดเพื่อความเซฟเที่ยวได้อย่างสบายใจ แบบหมดความกังวล ทัวร์ครับ แนะนำให้ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ไว้ด้วย คุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วราคาประกันเดินทางต่างประเทศก็ไม่แพงด้วย อีกทั้งยังมีการชดเชยให้หากไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะ บอกเลยว่า คุ้มมากๆ สำหรับคนที่กำลังมีแพลนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แต่จะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ กับที่ไหนดี ทัวร์ครับ คัดมาให้แล้ว 6 แบรนด์ฮอตที่คิดจะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเมื่อไร ต้องพวกเขาเลย6 แบรนด์ ประกันการเดินทางต่างประเทศ1.ประกันเดินทางต่างประเทศ – FWDเริ่มต้นด้วยประกันเดินทางต่างประเทศที่เหล่านักเดินทางทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจ ประกันเดินทางต่างประเทศ FWD (เอฟดับบลิวดี) ที่จะทำให้คุณเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไฮไลต์ของ ประกันเดินทางต่างประเทศ FWD คือ งบสบายกระเป๋าสามารถเลือกแผนประกันได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังยื่นสินไหมออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็บป่วยตอนไหนก็ไร้ทุกกังวล2. ประกันเดินทางต่างประเทศ – Axaมีประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ไว้ช่วให้เราเดินทางเที่ยวได้อย่างสุดเหวี่ยงมากขึ้น และ ประกันเดินทาง แอกซ่า Axa ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยอดฮิตที่ใครๆ ก็ซื้อประกันเดินทางด้วย เพราะเขามีแผนให้เราเลือกแบบตอบโจทย์การเดินทางได้ทุกไลฟสไตล์ อีกทั้งยังเลือกได้อีกว่า เที่ยวไม่บ่อยก็ซื้อประกันเป็นรายครั้งได้ แต่ถ้าใครเดินทางบ่อยๆ ก็ซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศรายปีได้เลย คุ้มกว่ามากๆ Axa ประกันเดินทาง มีเครือข่ายกลุ่มบริษัทประกันทั่วโลกหลากหลายทวีป เที่ยวต่างประเทศได้แบบสบายใจแน่นอน3.ประกันเดินทางต่างประเทศ – MSIGมีทริปเดินทางต่างประเทศเมื่อไร อีกหนึ่งแบรนด์ที่ถูกไว้วางใจจากนักเดินทางคือ ประกันเดินทาง MSIG ไฮไลต์ของแบรนด์นี้คือ เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อย พร้อมความคุ้มครองสุดปัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยระหว่างเดินทางความคุ้มครองให้สูงสุด 5 ล้านบาท มีแผนประกันเดินทางให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรายเที่ยว หรือซื้อรายปี อีกทั้งยังมี MSIG Assist บริการช่วยเหลือแบบ 24 ชั่วโมงทั่วโลก สบายใจ อุ่นใจได้ ทุกการเดินทางต่างประเทศเลย4. ประกันเดินทางต่างประเทศ – เมืองไทยประกันภัยถ้าเรื่องของประกันเดินทาง เมืองไทยประกันภัย ก็ไม่แพ้ใครเลยนะ เพราะแน่นอนว่า มีแผนประกันให้เลือกหลากหลาย ซื้อง่ายจ่ายคล่อง ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ได้ง่ายๆ สามารถเลือกตามใจชอบได้เลย ทั้งเลือกตามโซนการเดินทาง เช่น AEC, Asiaหรือ เชงเก้น อีกทั้งยังเลือกรูปแบบการเดินทางได้ไปพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นรายเที่ยว หรือรายปี แผนแบบรายกลุ่ม ฉายเดี่ยวก็ได้ ไม่ว่าจะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผนไหน ซื้อปุ๊บก็รอรับกรรมธรรม์ผ่านอีเมลพร้อมเดินทางได้เลย5. ประกันเดินทางต่างประเทศ – ไทยวิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยอดฮิต หากพูดถึงประกันเดินทางต่างประเทศ ไทยวิวัฒน์ ต้องมีคนพูดถึง มาพร้อมสโลแกนสุดคูล “ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน ก็มั่นใจได้กับประกันจากเรา” เดินทางต่างประเทศมีประกันไว้อุ่นใจสบายใจทุกกิจกรรม เพราะอุบัติเหตุไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกเวลา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้รับความคุ้มครอง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของกระเป๋าสัมภาระ มีการยกเลิกการเดินทางเที่ยวบินก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน มีแผนประกันให้เลือกซื้อหลากหลาย และแน่นอนว่า ประกันเดินทางต่างประเทศ ไทยวิวัฒน์ มีแบบเปิด-ปิด เดินทางเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น เพิ่ม – ลด วันเดินทางได้เองตามความสะดวกเลย6. ประกันเดินทางต่างประเทศ - ทิพยประกันภัยปิดท้ายด้วยแบรนด์ประกันเดินทางต่างประเทศ ทิพยประกันภัย สัญชาติไทย แต่ความอุ่นใจเชื่อถือเขาได้ ไฮไลต์ของประกันเดินทาง ทิพยะประกันภัย คือ คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท มีแผนประกันให้เลือกเยอะตอบโจทย์ไลฟสไตล์ทุกการเดินทาง แผนนี้ปังมากสำหรับคนมีครอบครัว คือ ประกันภัยเดินทางแบบครอบครัว คุ้มครองคุณและคู่สมรส พร้อมแถมให้ฟนีคุ้มครองลูกๆ สูงสุด 2 คนเลย ทั้งคุ้ม ทั้งเซฟ เดินทางเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวแนะนำแผนนี้เลยประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นประโยชน์กับผู้เดินทางมากๆ ทัวร์ครับ แนะนำควรซื้อติดไว้ เพราะราคาไม่แพง ไม่กี่ร้อยบาท แต่ได้เที่ยวต่างประเทศได้อย่างไร้กังวล นอกเหนือจากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังดูแลเรื่องไฟลท์บินดีเลย์ ชดเชยกระเป๋าเดินทางหากได้รับความเสียหายระหว่างเดินทางด้วย เที่ยวได้อย่างสบายใจ ถ้าซื้อประกันเดินทางไว้ตลอดทริป ดูรายละเอียด ประกันเดินทางต่างประเทศ เพิ่มเติมได้ กับ ชัวร์ครับ
ขั้นตอน ทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ ทำง่าย สะดวกสบาย ที่สำคัญ ฟรี!
พาอัพเดท
ญี่ปุ่น
ขั้นตอน ทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ ทำง่าย สะดวกสบาย ที่สำคัญ ฟรี!
ได้เวลาออกเที่ยวต่างประเทศกันแล้ว หลังจากไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนานกว่า 2 ปี สถานการณ์โรคต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ทำให้เราสามารถเดินทางเที่ยวตา่งประเทศได้แล้ว แต่อาจมีขั้นตอนและเอกสารสำคัญเพิ่มขึ้น อย่าง วัคซีนพาสปอร์ต เป็นหนึ่งเอกสารที่ต้องมีเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทำวัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ เองได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ทัวร์ครับ เอาขั้นตอนการทำ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ออนไลน์ มาฝากทุกคนแล้ว ทำตามขั้นตอนรับรองว่าได้ วัคซีนพาสปอร์ต พร้อมเดินทางไปเที่ยวกับทัวร์ครับได้เลยวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คืออะไรวัคซีนพาสปอร์ต ไทย คือ เอกสารรับรองสำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางระหว่างประเทศขั้นตอน การทำ วัคซีนพาสปอร์ต ออนไลน์ดาวน์โหลแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม android iOS และลงทะเบียนเข้าแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อย คลิกที่ Internationnal Certificaticate2. จากนั้นไปที่เมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”3. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนถ้าถูกต้องก็กดยืนยันได้เลย4. เลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรอง วัคซีน พาสปอร์ตทัวร์ครับ แนะนำให้เลือก แบบชนิดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากรวดเร็วกว่า และไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แต่ต้องมีอเีเมลด้วยนะ ซึ่งการเลือกรับแบบ e-Vaccine จะไม่มีค่าใช้จ่าย เบื้องต้นฟรีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ใครมีแพลนเดินทางก็ขอล่วงหน้าไว้ได้เลยแต่หากเลือกรับแบบรับด้วยตัวเอง หรือส่งตามที่อยู่ จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท ซึ่งอันนี้จะได้เป็นเล่มสีเหลือง เมื่อเลือกช่องทางการรับเอกสาร เลือกวันที่รับเอกสารแล้ว จากนั้นกดเมนูยืนยันขอเอกสารการออกหนังสือรับรอง ฯ ได้เลย5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือรับรองฯ ให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ เพียงเท่านี้ก็รอ พาสปอร์ต วัคซีน ได้แล้ววัคซีนพาสปอร์ต ไม่มีวันหมดอายุสามารถใช้ได้ตลอด แต่หากมีการรับวัคซีนเพิ่มก็ต้องขอวัคซีนพาสปอร์ตใหม่วัคซีน พาสปอร์ต ทำที่ไหนสะดวกสบายมากขึ้น เพราะตอนนี้ขอผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมได้แล้ว ไม่ต้องเดินทางที่สำคัญคือ ฟรี! ไม่เสียเงิน แต่จะไม่ได้เป็นเล่มสีเหลือง จะเป็น e-Vaccine Pasport เพียงเท่านั้นเองหากใครอยากได้เป็นเล่มสีเหลือง ก็สามารถขอผ่านหมอพร้อมได้เช่นกัน ใสามารถเลือกวิธรับได้ 2 แบบ คือ ส่งมาให้ที่บ้าน หรือไปรับเองก็ได้ แต่อันนี้จะมีค่าใช้จ่าย 50 บาทหรือถ้าใครอยากเดินทางไปทำ วัคซีน พาสปอร์ต ด้วยตัวเอง ก็มีพื้นที่ให้บริการหลายแห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด สแกน QR Code ในภาพได้เลย1.กองโรคติดต่อทั่วไป (ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก)เบอร์โทรศัพท์ 096-190-9879 , 096-190-9290 (สำหรับคนไทย) และ 096-190-9462 (สำหรับชาวต่างชาติ) เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเบอร์โทรศัพท์ 02-521-0943 ถึง 5 , 02-521-1668 และ 02-521-0943เว็บไซต์ https://vacn.ddc.moph.go.th3. โรงพยาบาลเมดพาร์คเบอร์โทรศัพท์ 083--990-6951เว็บไซต์ https://vaccinepassportmedpark.ddc.moph.go.th4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเบอร์โทรศัพท์ 02-306-9199เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/hospital5.โรงพยาบาลกลางเบอร์โทรศัพท์ 02-220-800เว็บไซต์ https://www.klanghospital.go.th6.สถาบันบำราศนราดูรเบอร์โทรศัพท์ 02-590-3427 , 02-590-3402 , 02-590-3605 , 02-590-3430 , 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430 เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidiการขอ วัคซีนพาสปอร์ต – Vaccine Passport ผ่านสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านเว็บไซต์ http://ossiudc.ddc.moph.go.th/Appointment1.ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต2.เลือกวันเวลานัดรับเอกสาร จากนั้นกดถัดไป3.ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกดยืนยันได้เลยกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน1. เอกสารของผู้เดินทาง- บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง- พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 1 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้- ค่าใช้จ่ายในการขอออกหนังสือรับรอง Vaccine Passport 50 บาทต่อ 1 เล่ม2. เอกสารของผู้ได้รับมอบอำนาจ- บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา- หนังสือมอบอำนาจ ตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต)- มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คนต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ในขั้นตอนการจองสิทธิทุกคนดาวน์โหลด เอกสารมอบอำนาจ >> https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1901120210614025823.pdf
Travel Content Guide Sharing เที่ยวทั่วไทย ทุกเรื่องเล่าจากไกด์
พาอัพเดท
ในประเทศ
Travel Content Guide Sharing เที่ยวทั่วไทย ทุกเรื่องเล่าจากไกด์
ปลุกความเป็นนักเขียนในตัวคุณ บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด เชิญชวนเหล่ามัคคุเทศก์ที่รักการเล่า รักการเขียน ชอบการแชร์ มาบอกเล่าประสบการณ์เรื่องราวการท่องเที่ยวในประเทศไทย แชร์มุมมองท่องเที่ยวในแบบคุณ ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ “ทุกเรื่องเล่าจากไกด์ เที่ยวทั่วไทย ผ่าน Travel Content Guide Sharing”โดยเนื้อหาบทความคุณสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในแบบคุณได้อย่างอิสระ เล่าเรื่องราวประทับใจผ่านตัวหนังสือ ภาพถ่าย หรือแม้แต่เป็นคลิปวิดีโอก็ได้ด้วยเช่นกัน ใครมีไอเดียสร้างสรรค์ รูปภาพสวยๆ เจ๋งๆ มุมถ่ายรูปเก๋ๆ ไม่เหมือนใคร ก็มาร่วมสนุกกับเราได้เลย โดยทุกบทความมีค่าตอบแทน 1,000 บาท*/บทความโดยในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีค่าตอบแทนให้แล้ว คุณสามารถนำบทความนี้ไปต่อยอดได้อีกด้วย เผลอๆ อาจได้แจ้งเกิดเฉิดฉายในวงการนักรีวิว กลายเป็นบล็อกเกอร์นักเขียนหน้าใหม่เลยก็ได้เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมลิงค์สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม >> https://1th.me/eutgYคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เขียนบทความอย่างน้อย 3 บทความ1 บทความต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 800 คำ และ รูปภาพต้องไม่ต่ำกว่า 8-10 รูป*ค่าตอบแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%ประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ไม่จำกัดเพศ และอายุถ่ายภาพ และบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานผ่านตัวหนังสือได้ตามรูปแบบหัวข้อที่ทางเรากำหนดไว้สถานที่แนะนำ เชียงใหม่, เชียงราย, กาญจนบุรี, เขาใหญ่, ภูเก็ต, พัทยา ฯลฯรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมหมายเหตุ : ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณแทน โทร [email protected]
ไม่ใช่เรื่องยาก 4 ขั้นตอน กลับไทย สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
พาอัพเดท
ในประเทศ
ไม่ใช่เรื่องยาก 4 ขั้นตอน กลับไทย สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
จะกลับบ้านทั้งทีทำไมต้องทำให้ยาก สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เตรียมเอกสารให้ครบ ง่ายนิดเดียวก็ได้กลับบ้านแล้ว แต่จะต้องเข้ารับการกักตัวใน Alternative Quarantine (AQ) หรือ สถานกักกัน ที่ทาง ศบค. จัดให้ไว้เป็นเวลา 14 วัน (ขั้นตอนนี้ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)1.ลงทะเบียน1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบ .JPEG/ PDF1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองฯ (COE) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบิน และใบจองสถานกักกันทางเลือก (AQ) แบบจ่ายเงินเอง1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารภายใน 15 วัน และรออนุมัติหนังสือ COE ภายใน 3 วันทำการ1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู ตรวจสอบผล หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติสำหรับการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต- https://entrythailand.go.th- https://asqthailand.com/- https://asq.locanation.com/- https://asq.ascendtravel.com/- https://www.agoda.com/quarantineth2.เตรียมเช็คอิน2.1 หนังสือเดินทาง หนังสือ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)2.3 อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว้าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. หรือ 96 ชม. ก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสายการบินที่เลือกใช้บริการ)3.ระหว่างการเดินทางเก็บเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน และดูแลอย่างดี หากขาดหรือหายไปอาจจะมีปัญหาและทำให้เข้าประเทศไทยได้ล่าช้าขึ้น4.เดินทางถึงประเทศไทยเข้ารับการกักตัวใน Alternative Quarantine (AQ) กักตัว 14 วัน หากไม่มีอาการใดๆ ก็กลับบ้านได้เลยคำแนะนำกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานทูต/ สถานกงสุลเพื่อแก้ไข COE ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลข 02-572-8442 ตลอด 24 ชม.
ไอซ์แลนด์ เจ๋ง! เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ฉีดวัคซีนแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว
พาอัพเดท
ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์ เจ๋ง! เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ฉีดวัคซีนแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว
ไอซ์แลนด์พร้อมที่สุด! ยกเลิกทุกมาตรการเกี่ยวกับโควิ19 ภายในประเทศ และเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เดินทางมาท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัวโดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไอซ์แลนด์ ได้ยกเลิกกฏที่เกี่ยวกับโควิด19 ภายในประเทศ และกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก่อนที่จะมีโควิด19 โดยสามารถอยู่ในสังคมแบบเป็นกลุ่มได้แล้วรวมตัวกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนคน ที่สำคัญคือไม่ต้องใส่หน้ากากอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบันประเทศไอซ์แลนด์ประชากรกว่า 87% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยแล้ว 1 เข็มแล้ว และอีก 60% ของประชากรของประเทศไอซ์แลนด์ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไอซ์แลนด์ ใครที่ฉีดวัคซีนครบแล้วและมีวัคซีนพาสปอร์ตสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เลย ส่วนใครที่ไม่มีวัคซีนพาสปอร์ตนั้นต้องตรวจโควิด และกักตัว 5 วัน หลังจากกักตัวครบแล้ว ต้องตรวจโควิด19 อีกครั้ง ถ้าผลเป็นลบถึงจะสามารถให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไอซ์แลนด์ได้วัคซีนที่ได้รับการรับรอง การเข้าประเทศไอซแลนด์ได้-Tozinameran-COVID-19 mRNA Vaccine (Comirnaty®; BNT162b2) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.-COVID-19 Vaccine (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.-COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio, SK Bioscience Co. Ltd.-COVID-19 (ChAdOx1-S) Vaccine AstraZeneca (Covishield™), Serum Institute of India Pvt. Ltd.-COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV.-COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), Moderna Therapeutics.-SARS-CoV-2 Vaccine BIBP (Vero Cell), Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.-COVID-19 Vaccine Sinovac-CoronaVac (Vero Cell), Sinovac Life Sciences Co., Ltd.
จอร์เจีย เปิดให้ท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64 ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส...ไม่ต้องกักตัว
พาอัพเดท
จอร์เจีย
จอร์เจีย เปิดให้ท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค. 64 ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส...ไม่ต้องกักตัว
เปิดอีก 1 ประเทศ สำหรับจอร์เจีย (Georgia) ล่าสุดรัฐบาลจอร์เจียได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า จอร์เจียจะเริ่มให้มีการท่องเที่ยว และจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564จอร์เจียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าเที่ยว ด้วยดินแดนสุดขอบทวีปติดเอเชีย และมีบรรยากาศแบบยุโรปผสมกับโซเวียตทำให้ประเทศจอร์เจียสวยงามลงตัว เต็มไปด้วยที่เที่ยวธรรมชาติทั้งป่า แม่น้ำ ภูเขา ที่สำคัญคือ คนไทยไปเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ได้ถึง 365 วัน และค่าครองชีพถูกพอๆ กับบ้านเราเลย ใครได้รับวัคซีนโควิด19 ครบ 2 โดสแล้วก็เตรียมไปเที่ยวจอร์เจียได้โดยไม่ต้องกักตัวสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจอร์เจีย ระบุว่าจอร์เจียยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเครื่องบินและได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเชื้อก่อนเดินทางหรือกักตัวเมื่อไปถึง แต่นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้เช่นกัน แต่ต้องมาทดสอบ PCR แล้วได้ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ติดตามผลในวันที่ 3 หลังจากเดินทางมาถึง และต้องกรอกแบบสอบถาม รายละเอียดการติดต่อ และประวัติการเดินทางทำความรู้จักกับจอร์เจียจอร์เจีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย นั้นตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลดำ ทางใต้ติดกับประเทศตุรกี อาร์มีเนีย ทิศตะวันออกจรดพรมแดนอาเซอร์ไบจาน ส่วนทางเหนือจะติดกับรัสเซีย โดยมีเทือกเขาคอเคซัสเป็นตัวแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรป และทวีปเอเชียด้วยกัน (ในอดีตจอร์เจียเคยเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วย)นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบินที่ราคาค่อนข้างสูงแล้ว (20,000 - 25,000 บาท ไปกลับ) การใช้ชีวิตในจอร์เจียนั้นพอๆ กันกับในเมืองไทย ค่าที่พักมีตั้งแต่ราคา 600 - 2,000 บาทแล้วแต่ประเภทที่พัก ค่าอาหารปกติประมาณ 40-100 บาท-ค่าเงินของจอร์เจีย 1 ลารีจอร์เจีย (Georgian Lari) = ประมาณ 10.59 บาท-ไม่มีร้านแลกเงินในไทยเปิดแลกสกุลเงินลารีจอร์เจีย ดังนั้นให้แลกเงิน US หรือเงิน Euro สามารถไปแลกเป็นลารีที่ประเทศจอร์เจียได้อาหารจอร์เจีย ไปแล้วห้ามพลาดอาหารจอร์เจียนั้นคนไทยน่าจะคุ้นเคย กินง่ายสไตล์ยุโรป แต่เมนูที่ห้ามพลาดจริงๆ ก็คือ Khachapuri เป็นขนมปังที่รสสัมผัสคล้ายแป้งพิซซ่าแบบหนานุ่ม มีไข่ ชีส เนย อยู่ตรงกลาง ก่อนกินก็คนๆ ให้ส่วนผสมตรงกลางทั้ง 3 อย่างเข้าด้วยกัน จะได้ความหอมหวาน มันๆ ครีมๆ ส่วนอีกเมนูคือ Khinkali เกี๊ยวสไตล์ยุโรป หน้าตานั้นคนไทยน่าจะบอกได้ว่าเหมือนเสี่ยวหลงเปาก้อนยักษ์ ข้างในมีน้ำซุปร้อนๆ ขลุกขลิกอยู่ด้วยจอร์เจีย เดินทางไปยังไง ?ปัจจุบัน (2021) ยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากไทยไปลงที่เมืองหลวงจอร์เจีย ทบิลิซี (Tbilisi) ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องเท่านั้น เปลี่ยนที่ไหนก็แล้วแต่สายการบิน เช่น Qatar Airways ไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา Turkish Airlines เปลี่ยนเครื่องที่ตุรกี เป็นต้น ใช้เวลาบินรวมเปลี่ยนเครื่องทั้งสิ้น ประมาณ 11-13 ชั่วโมง
ภูเก็ต นำร่อง 1 ก.ค. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว
พาอัพเดท
ในประเทศ
ภูเก็ต นำร่อง 1 ก.ค. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว
ภูเก็ต พร้อมแล้ว "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox) นำร่องเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว 14 วันหรือ 2 อาทิตย์ หากมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง และฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เริ่ม 1 กรกฎาคม 2564เงื่อนไข "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" (Phuket Sandbox) รับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว1. เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี2. ผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข3. กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้4. เด็กอายุระหว่าง 6 - 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต5. ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO6. มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน7. พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้8. รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTAขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com
“กรีซ” เตรียมเปิดประเทศ คอนเฟิร์ม ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว
พาอัพเดท
ยุโรป
“กรีซ” เตรียมเปิดประเทศ คอนเฟิร์ม ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว
"กรีซ" นับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยอยากไปมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงที่หลายๆ ประเทศบนโลกเริ่มมีสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลงบ้าง ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มีประกาศ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ากรีซ จากประเทศในสหภาพยุโรป และอีก 11 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ให้เข้าได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้วปัจจุบัน พลเมืองที่มาจากสหภาพยุโรปและเขตเชงเก้น รวมทั้งจากสหราชอาณาจักร รัสเซีย อิสราเอล เซอร์เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยไม่มีข้อจำกัด หากได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว COVID-19 หรือผลลบในปัจจุบันของ COVID-19 ทดสอบ PCR ใช้เวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง SchengenVisaInfo.com รายงานนอกจากนี้ รัฐบาลกรีซได้เริ่มต้อนรับนักเดินทางจากประเทศต่างๆ ที่เพิ่งรายงานว่ามีอัตราการติดเชื้อโควิด19 ลดลง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รวันดา สิงคโปร์ และไทย ด้วยเช่นกัน จะต้องมีผลตรวจเป็นลบหรือแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ในกรีซยังประกาศด้วยว่า สนามบินนานาชาติของประเทศกรีซเองจะอนุญาตให้รับเที่ยวบินจากต่างประเทศตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ United Airlines จะกลับมาให้บริการช่วงฤดูร้อนที่เอเธนส์จากสนามบินนานาชาติ Newark ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน และจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างสนามบินนานาชาติ Washington Dulles และเอเธนส์ในวันที่ 1 กรกฎาคม ปัจจุบันสายการบินอื่นๆ ให้บริการเที่ยวบินตรงหรือต่อเครื่องจากสายการบินอื่นไปยังเอเธนส์ จากสหรัฐอเมริกา แอร์ฟรานซ์ เดลต้า สวิส และลุฟท์ฮันซ่าสำหรับวัคซีนที่ยอมรับและเข้ามาเที่ยวในกรีซได้่ มีดังนี้ Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm โดยฉีดครบอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าประเทศ และสำหรับผู้เดินทางที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิดและหายแล้ว ในช่วง 2 ถึง 9 เดือนที่ผ่านมา ไม่จําเป็นต้องใช้หลักฐานการทดสอบ PCR เชิงลบ