ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป การบินไทย (89 แพ็คเกจ)

พบ 89 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สายการบิน Thai Airways
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(8)
(9)
(11)
(3)
(4)
(6)
(4)
(2)
(1)
(5)
(0)
(0)
(3)
(0)
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(0)
(0)
(2)
(3)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(42)
(63)
(63)
(7)
(5)
(4)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(8)
(21)
(20)
(19)
(14)
(3)
(3)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(89)
(51)
(50)
(10)
(9)
(8)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12251
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือแม่น้ำ Moskva บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿39,999
ทั่วไป
รหัส 13748
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / จัตุรัสแดง / ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12021
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / พระราชวังเครมลิน
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿41,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12917
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค 6 วัน 3 คืน ปราสาทบราติสลาวา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ บิน TG  (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ถนนสายวงแหวน / วิหารเอสเตอร์กอม
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12713
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 7 วัน 4 คืน เมืองฮัลสตัดด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13097
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค 6 วัน 3 คืน เที่ยวชมกรุงปราก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
จัตุรัสมาเรียน / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13310
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / สวนมิราเบล / ปราสาทนอยชวานสไตน์
22
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
48,999
฿47,999
ทั่วไป
รหัส 13884
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เขาซุกสปิตเซ่ ฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่
37
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿48,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13290
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านฮัสส์สตัทท์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
29
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13665
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน กำแพงเบอร์ลิน ชมเมืองฮัลสตัทท์ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก / เชคพอยท์ชาร์ลี
38
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿51,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 10143
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ บิน TG
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / มหาวิหารซาเครเกอร์ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
26
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿52,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13327
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / ล่องเรือกระจก / ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
32
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13531
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน พระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / วิหารเซนต์บาซิล / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
19
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12457
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ นั่งกระเช้าไฟฟ้ายอดเขาทิทลิส บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ / ยอดเขาทิตลิส / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
34
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12731
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 7 วัน 4 คืน ทะเลสาบเจนีวา นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาทิตลิส / อินเทอร์ลาเก้น / ทะเลสาบเจนีวา
27
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12782
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค.
พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿55,900
ทั่วไป
รหัส 13749
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จตุรัสแดง นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิสคลาส บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / พระราชวังฤดูหนาว / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
29
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14082
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน สโตน์เฮนจ์ หอคอยลอนดอน ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ บิน TG
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ม.ค.
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ล่องเรือแม่นําเทมส์ / หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น / สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด / หมู่บ้านไบบิวรี / สโตนเฮ้นจ์
35
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11545
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล หมู่บ้านโคโลเมนสโคว บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / หมู่บ้านโคโลเมนสโคว
23
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11967
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
35
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13239
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ล่องเรือหลังคากระจก บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
30
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿58,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 14040
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
24
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
62,900
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12874
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)(พักเรือสำราญ)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
น้ำพุเกฟิออน / เรือสำราญ DFDS / พิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง / อุทยานฟรอกเนอร์ / ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
26
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿58,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12580
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโคโลเมนสโกเย บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
26
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿59,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14114
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอรืสเบิร์ก 7 วัน 5 คืน พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสแดง บิน TG
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังฤดูหนาว / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / รถไฟความเร็วสูง Sapsan
27
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿60,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13634
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เซอร์แมท 8 วัน 5 คืน ยอดเขาริกิ ขึ้นกระเช้าสู่เขากลาเซียร์3000 บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / เขาริกิ / ยอดเขาจุงเฟรา / Peak Walk By Tissot / ยอดเขากลาเซียร์ 3000
29
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿61,900
ทั่วไป
รหัส 12404
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
26
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿62,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12293
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมุชแม่น้ำแซน  บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือบาโตมูซ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ยอดเขาจุงเฟรา / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
36
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿62,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13641
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก อุทยานฟรอกเนอร์ บิน TG (พักเรือสำราญ)(ไม่รวมค่าวีซ่า)
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทโรเซนบอร์ก / เรือสำราญ DFDS / อุทยานฟรอกเนอร์ / พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
19
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13510
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ล่าแสงเหนือ / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / จัตุรัสแดง / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย
19
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿65,999

 

ทัวร์ยุโรป การบินไทย

        ทวีปยุโรป ดินแดนสุดโรแมนติค กับสถาปัตยกรรมอันแสนจะเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก หลั่งไหลเข้ามาสัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งยุโรป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่ง การเดินทางไปทวีปยุโรป อาจจะต้องความสะดวกสบายในการเดินทางที่มากกว่า ทัวร์ครับขอแนะนำ ทัวร์ยุโรป การบินไทย สายการบินประชาติ เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ และมาตราฐาน ในราคาสุดคุ้ม

3 ประเทศน่าเที่ยว ทัวร์ยุโรป การบินไทย

Europe-thai-airways

  • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 

        สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศในฝันของคนไทยหลายคน จากภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์ สวิตเซอร์แลนด์จึงเต็มไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามระดับโลก ยิ่งหากมาเที่ยวทัวร์ยุโรป การบินไทย จากทัวร์ครับ คุณจะได้เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอนค่ะ 

  • ฝรั่งเศส (France)

        ประเทศยอดฮิตสำหรับทัวร์ยุโรป การบินไทย กับบรรยากาศ กลิ่นอายของยุโรปสุดคลาสสิค ที่ผสมผสานกับความเป็นเมืองแฟชั่นได้อย่างลงตัว นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมยุโรปแล้ว ยังเต็มไปด้วยแหล่งช้อปสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกอีกด้วยค่ะ  

  • อิตาลี (Italy)

        อิตาลี ดินแดนแห่งศิลปะ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอิตาลี จึงทำให้อิตาลีกลายเป็นประเทศในยุโรปที่ควรค่ากับการมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต ทัวร์ยุโรป การบินไทยจากทัวร์ครับ จะทำให้การเที่ยวอิตาลีครั้งนี้ สะดวกสบายกว่าเดิม รับรองค่ะ