ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ (15 แพ็คเกจ)

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฟุกุโอกะ เส้นทางฟุกุโอกะ คิวชู เส้นทางฟุกุโอกะ โอซาก้า
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(81)
(49)
(40)
(24)
(22)
(18)
(17)
(15)
(13)
(8)
(6)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(2)
(9)
(3)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(0)
(7)
(8)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(8)
(2)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 12867
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / ศาลเจ้าดาไซฟุ
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,888
ทั่วไป
รหัส 13889
ทัวร์ญีปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญีปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / ศาลเจ้าดาไซฟุ
8
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,999
ทั่วไป
รหัส 13757
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บ่อน้ำพุร้อนเบบปุ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿21,888
ทั่วไป
รหัส 12791
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด บิน XJ
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿21,999
ทั่วไป
รหัส 12415
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำร้อนยูมิจิโกกุ ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า บิน XJ
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / บุฟเฟต์ปูยักษ์ / บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿22,888
ทั่วไป
รหัส 13914
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอิน เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / ป่าสนดำนิจิโนะมัตสึบาระ / บ่อนรกแห่งอุนเซน / ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น / หมู่บ้านยูฟูอิน
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿22,999
ทั่วไป
รหัส 11279
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บ่อทะเลเดือดจิโกกุเมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿23,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13410
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยุฟุอิน บิน TG (เก็บทิปที่สนามบิน) (ใบไม้เปลี่ยนสี)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿38,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13155
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ นั่งรถไฟชินคันเซน HELLO KITTY บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
รถไฟชินคันเซ็น สายเฮลโหลคิตตี้ / สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / ศาลเจ้าดาไซฟุ
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,900
ทั่วไป
รหัส 14230
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เฮ้าส์เทนบอส บิน TG (Option 1) (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿44,900
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14248
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า ชมเทศกาล Kingdom Of Light บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / ช่องเขาทาคาจิโฮะ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿58,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13071
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ ล่องเรืออ่าวคุจูคุชิม่า หมู่บ้านฮอลแลนด์ บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / เกาะคุจูคุชิม่า / เฮ้าส์เทนบอช / ศาลเจ้าดาไซฟุ
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12932
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน จิโงคุเมงุริ ศาลเจ้าอุโดะ อบทรายร้อน  บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้าดาไซฟุ / รถไฟชินคันเซ็น / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
12
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14178
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน เทศกาลประดับไฟคิงด้อมออฟไลท์และชมพลุฉลองปีใหม่ บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
อาบทรายร้อน / หมู่บ้านยูฟูอิน / เฮ้าส์เทนบอช / เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM
13
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿72,900
ทั่วไป
รหัส 14236
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ช่องเขาทาคาชิโฮ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เฮ้าส์เทนบอช / เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM / ช่องเขาทาคาจิโฮะ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
19
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900

ทัวร์ฟุกุโอกะ

เที่ยวฟุกุโอกะ เมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลก เมืองใหญ่อันดับที่ 8 ของญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู แต่ถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่บรรยากาศของเมืองแห่งนี้ก็ไม่อึดอัดอย่างที่คิด เพราะด้วยวิถีชีวิตของที่นี่ กลับทำให้รู้สึกอบอุ่นได้อย่างน่าประหลาดใจเที่ยวญี่ปุ่น เมืองอื่นๆ หรือให้ทัวร์ครับ แนะนำ เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ยอดนิยม หรือ เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

สถานที่ท่องเที่ยวในฟุกุโอกะ

  • สวนสาธารณะริมทะเล โมโมชิ

สวนสาธารณะริมทะเลโมโมชิเป็นสวนสาธารณะที่เปิดออกสู่ทะเลฮากาตะ การตกแต่งสวนเป็นสไตล์โมเดิร์น มีต้นไม้เรียงไปตามทางเดินพร้อมอาคารรูปทรงแปลกตา และมีส่วนของเกาะลอยที่ยื่นไปในทะเลที่เรียกว่า มาริซอน นอกจากจะเป็นที่เดินเล่นรับลมแล้ว ที่ยังมีร้านอาหารตกแต่งน่ารักสไตล์อิตาลีให้เข้าไปนั่งเล่นถ่ายรูปกันได้อีกด้วย

  • ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

นักท่องเที่ยวสายช็อปปิ้งไม่ควรพลาด ย่านเทนจินเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชู ที่นี่จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน ร้านอาหาร และห้างใหญ่ ๆ รวมตัวกันมากมาย หรือหากยังช้อปปิ้งได้ไม่หนำใจนัก ย่านเทนจินก็มีส่วนที่เป็นใต้ดินที่ถือว่าขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชูไว้ให้บริการ โดยส่วนใต้ดินที่ว่านี้มีระยะทางเดินยาวกว่า 600 เมตร ซึ่งถูกตกแต่งทั้งพื้น ผนัง และเพดานในสไตล์ยุโรปที่สวยงาม

แสงไฟยามค่ำคืนของย่านเทนจิน เมืองฟุกุโอกะ
แสงไฟยามค่ำคืนของย่านเทนจิน เมืองฟุกุโอกะ

กิจกรรมเที่ยวฟูกุโอกะ

  • หอคอยฟูกุโอกะ

เที่ยวฟุกุโอกะ ถ้าอยากชมเมืองฟูกุโอกะแบบเต็มตา ต้องมาที่หอคอยฟูกุโอกะ แลนด์มาร์กยอดนิยมของเมือง เป็นตึกที่สูงที่สุดในเมือง เพราะมีความสูงถึง 123 เมตร มีลานชมวิวแบบ 360 องศาทำให้สามารถชมวิวได้รอบทิศ วิวทะเลฮากาตะและตัวเมืองฟูกุโอกะในแบบพาโนราม่า เรียกเสียงกดชัตเตอร์จากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Fukuoka Tower
Fukuoka Tower
  • ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ

ชมเมืองกันแล้วก็ต้องมาเดินย่านชุมชนเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนของที่นี่ในรูปแบบของอาหารกันบ้าง รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันว่ายาไต เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วไปในรถจะนั่งได้ประมาณ 6 - 10 คน ส่วนใหญ่เป็นอาหารแบบอยู่ท้อง ย่านที่น่าสนใจที่สุดคือแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะมีอาหารยาไตรวมกันประมาณ 10 ร้านตลอดทางเดินริมน้ำ ได้บรรยากาศดีทีเดียว

ยาไต
ยาไต

สภาพอากาศ

ฤดูหนาวของที่นี่คือเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดจะแตะที่ 0 องศา ทำให้เสื้อกันหนาว ถุงมือ ผ้าพันคอ และถุงให้ความร้อน ตกเป็นไอเทมจำเป็นเมื่อมาทัวร์ฟุกุโอกะกันไหนช่วงนี้

ช่วงฤดูร้อนคือเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 30 องศา มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในรอบปี สำหรับคนไทยถือว่าไม่ร้อนมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย ทำให้นักท่องเที่ยวจากเมืองไทยนิยมเดินทางในช่วงนี้กันมาก

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศา แต่ในเดือนตุลาคมจะต่ำลงแตะที่ 19 องศาไปจนถึง 13 องศาในเดือนพฤศจิกายน ช่วงกลางคืนถือว่าหนาวมากเพราะอุณหภูมิจะเหลือแค่เลขตัวเดียว และต่ำลงได้อีกจนเกือบเท่าฤดูหนาวเลยทีเดียว

ของฝาก จากการเที่ยวฟุกุโอกะ

  • Karashi Mentaiko

ไข่ปลาคอตรสเผ็ด Mentaiko ก็คือไข่ปลาคอต Karashi คือรสเผ็ด เพราะฉะนั้น Karashi Mentaiko ก็คือการนำไข่ปลาคอตไปหมักกับเกลือแล้วปรุงรสเผ็ดด้วยพริกนั่นเอง คนญี่ปุ่นนิยมนิยมนำ Karashi Mentaikoทานกับข้าว หรือ Onigiri และสปาเกตตี้ รวมถึงอาหารอื่นๆ อีกมากมาย

ไข่ปลาคอด
ไข่ปลาคอด

เทศกาลในฟุกุโอกะ

  • เทศกาลเทะมาเซเซริ-มัตสึริ

สำหรับเทศกาลที่น่าเข้าร่วมของฟูกุโอกะเห็นจะหนีไม่พ้นเทศกาลเทะมาเซเซริ-มัตสึริ ซึ่งมีประวัติยาวนานถึง500ปีแล้ว มีไฮไลท์เด่นคือผู้ชายที่เข้าร่วมงานฉลองนี้ จะนุ่งเพียงแค่กางเกงตัวเดียวต้อนรับลมหนาว จัดในวันที่ 3 มกราคมของทุกปี

  • เทศกาลฮะคะตะ ดงทะคุ

เทศกาลขบวนแห่เทพเจ้าบนหลังม้า เป็นขบวนแห่งเทพเจ้าโชคลาภบนหลังม้าตามตำนาน จัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤษภาคม

อาหารขึ้นชื่อในฟุกุโอกะ

  • ราเมงต้นตำหรับ

เมนูขึ้นชื่อประจำเมืองซึ่งผู้มาทัวร์ฟุกุโอกะห้ามพลาด ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทเส้นอย่างราเมงเส้นนุ่มพร้อมน้ำซุปคล่องคอ และเมนูของทอดแบบกรอบนอกนุ่มใน ให้ความอร่อยในสไตล์ฟุกุโอกะแท้ๆ ซึ่งมีรายการเด่นๆดังนี้ ฮากาตะราเมน ซุปกระดูกหมูสไตล์ฮากาตะ

ราเมงตำหรับที่ร้าน Ipuddo
ราเมงตำหรับที่ร้าน Ippudo
  • ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต

ถือว่ายาไตป็นสัญลักษณ์ของฟุกุโอกะเลยก็ว่าได้ ร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่ 6-10 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆ ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน อาหารหลักๆที่มักจะขายกันก็เช่นไก่ย่าง(Yakitori) หม้อไฟ(Oden) และอาหารขึ้นชื่อของฟูกุโอกะอย่างฮากาตะราเมง(Hakata Ramen) ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น ทำจากเส้นราเมงที่บางกว่าทั่วๆไปในน้ำซุปกระดูกหมู(Tonkutsu) และยังรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอทั้งหลาย จึงทำให้ย่านนี้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว