Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17127
17127 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน ย่านช้อปปิ้งเทนจิน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น35,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17126
17126 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
28,999
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17339
17339 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ปราสาทคุมาโมโตะ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
ปราสาทคุมาโมโตะ บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
26,888
เริ่มต้น22,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17625
17625 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ฟุกุโอกะ  ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน หมู่บ้านยูฟุอิน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฟุกุโอกะ ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน หมู่บ้านยูฟุอิน
2
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
27,990
เริ่มต้น24,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17851
17851 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดนันโซอิน ทะเลสาบคินริน ศาลเจ้าดาไซฟุ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดนันโซอิน ทะเลสาบคินริน ศาลเจ้าดาไซฟุ
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 17853
17853 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หุบเขาทาคาชิโฮ  ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะส 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หุบเขาทาคาชิโฮ ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะส
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น29,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17647
17647 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ฟุกุโอกะ ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทคาระสึ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฟุกุโอกะ ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทคาระสึ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,999
ทั่วไป
รหัส 17634
17634 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ฟุกุโอกะ วัดนันโซอิน ปราสาทโคคุระ หมู่บ้านยูฟุอิน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฟุกุโอกะ วัดนันโซอิน ปราสาทโคคุระ หมู่บ้านยูฟุอิน
2
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น30,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18332
18332 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ศำลเจ้ำคำมิชิกิมิ คุมำโนะอิมะสึ ทุ่งหญ้ำคุสะเซนริ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ศำลเจ้ำคำมิชิกิมิ คุมำโนะอิมะสึ ทุ่งหญ้ำคุสะเซนริ
3
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น32,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17646
17646 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น34,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››

ข้อมูล ทัวร์ฟุกุโอกะ Fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฟุกุโอกะ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เคยได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกเมื่อปี ค.ศ.2013 ฟุกุโอกะ ยังนับเป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคนี้ และเป็นหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสนใจเดินทางมาเยือนกันเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเก่าแก่ ซึ่งบางคนถึงกับตั้งข้อสันนิษฐานว่าการก่อสร้างประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นตั้งรกรากจากที่นี่เลยทีเดียว ปัจจุบันนี้ ฟุกุโอกะเป็นเมืองใหญ่ที่เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบาย ทั้งทางด้านการคมนาคมและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่เป็นเมืองใหญ่ที่ให้บรรยากาศสบายๆ ไม่หนาแน่นเหมือนเมืองใหญ่อีกหลายแห่งของญี่ปุ่น แถมพ่วงด้วยตำแหน่งหนึ่งในเมืองท่าสำคัญของประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี

ฟุกุโอกะมีที่ตั้งห่างจากเมืองปูซาน เกาหลีใต้ ไม่มากนัก สามารถเดินทางถึงกันได้ด้วยการนั่งเรือข้ามไป โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และด้วยความที่เป็นเมืองเก่าแก่อันมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ทำให้ฟุกุโอกะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในรูปแบบที่อิงกับประวัติศาสตร์ และให้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นโบราณอยู่หลายที่ นอกจากนั้น ยังเป็นเมืองซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปที่ทันสมัยอีกหลายแห่ง และยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างสวนดอกไม้หรือชายหาด แถมยังเป็นเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่หลากหลาย ปิดท้ายด้วยการมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ทำให้การเดินทางมาทัวร์ฟุกุโอกะของคุณนั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในหลายบรรยากาศ และจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

เที่ยวฟุกุโอกะ เดือนไหนดี

ฟุกุโอกะ ท่องเที่ยวได้ทั้งปี แต่ละฤดูกาลก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไป 

  • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศเย็นกำลังดี มีดอกไม้บานสะพรั่ง เหมาะแก่การชมท่องเที่ยวธรรมชาติ 

  • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อน เหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล ชายหาด และเทศกาลต่างๆ

  • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การไปเที่ยวทัวร์ฟุกุโอกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 

  • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว ทัวร์ฟุกุโอกะ อากาศหนาวเย็น แต่อาจไม่ถึงขนาด เหมาะแก่การแช่ออนเซ็น

ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและคึกคักพร้อมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และผู้คนที่เป็นมิตร ด้วยทำเลที่สะดวกระหว่างโตเกียว และโซล ทำให้ฟุกุโอกะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทำให้ฟุกุโอกะเป็นเมืองที่นักเดินทางต้องไปเยี่ยมชม

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ฟุกุโอกะก็คืออาหารที่น่ารับประทาน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านราเม็งสไตล์ฮากาตะ ซึ่งโดดเด่นด้วยน้ำซุปหมูเข้มข้นและเส้นบะหมี่เส้นเล็ก แผงขายราเมนสามารถพบได้ทั่วเมือง ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆ ริมถนนไปจนถึงร้านอาหารระดับไฮเอนด์ เมนูที่ต้องลองอีกจานในฟุกุโอกะคือเมนไทโกะ (ไข่ปลาคอดรสเผ็ด) ซึ่งสามารถพบได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น โอนิกิริ (ข้าวปั้น) หรือเสิร์ฟเป็นท็อปปิ้งบนพาสต้า สำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใคร ก็ยังมียาไต (แผงขายอาหารกลางแจ้ง) ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นพร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง

นอกเหนือจากแหล่งอาหารแล้ว ฟุกุโอกะ ยังมอบประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือศาลเจ้า Dazaifu Tenmangu สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช 905 เพื่อเป็นเกียรติแก่เท็นจิน เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ของชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้ดึงดูดนักเรียนหลายพันคนที่มาสวดมนต์เพื่อความสำเร็จในการศึกษาทุกปี ศาลเจ้าแห่งนี้ยังรายล้อมไปด้วยสวนเขียวชอุ่ม ทำให้เป็นสถานที่เงียบสงบและงดงามในการเยี่ยมชม


สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ต้องไปเยี่ยมชมปราสาทฟุกุโอกะเป็นสิ่งจำเป็น ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1607 และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ต่อมาได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยใช้วิธีการและวัสดุแบบดั้งเดิม ผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจบริเวณปราสาทและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ่านนิทรรศการและสิ่งประดิษฐ์ที่จัดแสดง

หากคุณชื่นชอบการช้อปปิ้ง ฟุกุโอกะก็ช่วยคุณได้ เมืองนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น Canal City Hakata ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหาร และความบันเทิงให้เลือกมากมาย เช่น โรงภาพยนตร์และสวนสนุกในร่ม หากต้องการประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบดั้งเดิม ให้มุ่งหน้าไปที่ศูนย์การค้าใต้ดินเทนจิน ซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านที่จำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่แฟชั่นไปจนถึงของที่ระลึก

สำหรับผู้รักธรรมชาติ เกาะโนโคโนชิมะเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือน เกาะเล็กๆ แห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโดยนั่งเรือข้ามฟากเพียงไม่นาน ขึ้นชื่อในเรื่องทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและเส้นทางเดินป่า ในฤดูใบไม้ผลิ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระบาน ในขณะที่ในฤดูใบไม้ร่วง เกาะจะเปลี่ยนเป็นทะเลแห่งสีสันอันสดใสในฤดูใบไม้ร่วง ฟุกุโอกะยังมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาอีกด้วย ในเมืองนี้มีอิซากายะจำนวนมาก ซึ่งคุณสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารจานเล็กๆ กับเพื่อนๆ ได้ สำหรับผู้ที่มองหาอะไรที่สนุกสนานกว่านี้ มีคลับและบาร์มากมายในย่านนากาสุที่ตอบสนองรสนิยมทางดนตรีที่แตกต่างกัน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของฟุกุโอกะ

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวและทำเลที่สะดวกสบายแล้ว ฟุกุโอกะยังมีระบบการคมนาคมที่ดีเยี่ยมอีกด้วย เมืองนี้มีเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่กว้างขวางซึ่งทำให้ง่ายต่อการเดินทางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถประจำทางหลายสายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัญจรไปมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่หลงทาง

โดยสรุป ฟุกุโอกะมีทุกสิ่งสำหรับทุกคน ตั้งแต่นักชิม ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ไปจนถึงผู้รักธรรมชาติ การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางที่น่าตื่นเต้น ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวันหยุดพักผ่อนที่ผ่อนคลายหรือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย ฟุกุโอกะก็มีทุกอย่าง ดังนั้น แพ็คกระเป๋าของคุณ และเตรียมพร้อมที่จะสำรวจความมหัศจรรย์ของเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์ฟุกุโอกะ

ปราสาทฟุกุโอกะ 

ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าปราสาทมาอิซูรู สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1608 เดิมบริเวณนี้มีตัวปราสาทอยู่หลายหลัง และนับว่าเป็นปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคิวชูเลยทีเดียว แต่ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากยุคเอโดะเป็นยุคเมจิ ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงเนื่องจากถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบบศักดินาในประเทศญี่ปุ่น จนเหลือเพียงแค่ซากกำแพงและฐานของตัวปราสาทเท่านั้น ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นจุดชมดอกไม้ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากรอบๆ มีต้นซากุระกระจายอยู่ประมาณเกือบพันต้น หากคุณมาทัวร์ฟุกุโอกะในช่วงซากุระบาน จะพบอุโมงค์ซากุระขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้คนที่มาเดินเล่นชมดอกไม้และนั่งกินอาหารใต้ต้นซากุระกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียว

Tenjin Core

ย่านเท็นจินถือเป็นย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองฟุกุโอกะ มีทางเดินใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในคิวชู เป็นศูนย์รวมของร้านรวงและห้างสรรพสินค้ามากมาย หนึ่งในนั้นคือห้าง Tenjin Core ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่ที่รวมรวมข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลาย ตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้งที่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ระดับโลกมากมาย ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านขนม และร้านอาหารอีกหลายแห่งที่รับรองว่าถูกใจใครที่เป็นสายกินแน่นอน เพราะที่ชั้น 7 ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมอย่างแท้จริง เนื่องจากมีการรวบรวมร้านอาหารไว้มากมายหลากหลายสัญชาติ มีทั้งอาหารว่าง ขนมหวาน ร้านไอศกรีม พิซซ่า และอาหารญี่ปุ่นอีกสารพัดเมนู หากคุณมาทัวร์ฟุกุโอกะแล้วมองหาที่ช้อปที่ชิมแบบหลากหลาย รับรองว่าที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

Hakata Port Tower

นี่คืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะเลยก็ว่าได้ หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวฮากาตะ และมีความสูงประมาณ 70 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้านบนเปิดให้ขึ้นไปชมบรรยากาศงามๆ รอบหอคอยกันได้แบบ 360 องศา บริเวณใกล้กันยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจตั้งอยู่อีกหลายแห่ง จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือหอคอยแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Naito Tachu ซึ่งมีชื่อเสียงจากการออกแบบหอคอยชื่อดังมากมาย ตัวอย่างเช่น Tokyo Tower และ Tsutenkaku Tower เป็นต้น ซึ่งเขามีคอลเลกชั่นหอคอยที่หลายคนชื่นชม อันมีชื่อเรียกว่า Six Tower Brothers โดยมี Hakata Port Tower แห่งนี้ เป็นหอคอยลำดับที่ 6 ในคอลเลกชั่น มาทัวร์ฟุกุโอกะเมื่อไหร่ อย่าได้ลืมแวะมาเช็คอินกันเชียว

ศาลเจ้า Dazaifu Tenmangu 

ได้ชื่อว่าเป็นศาลของเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่นับพันปี อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมายรอบๆ บริเวณศาลเจ้า ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นร้านสตาร์บัคส์ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งสาขาที่ตกแต่งได้สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วยนะ ถ้าคุณมีโอกาสมาเยือนที่นี่ในการมาทัวร์ฟุกุโอกะละก็ ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

ยูฟุอิน

เป็นเมืองเล็กสุดน่ารักซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา และมีทิวทัศน์รอบด้านที่เป็นธรรมชาติอันชวนให้ประทับใจ จุดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่บริเวณถนนเส้นหลักใจกลางเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่สุดน่ารักมากมาย ไม่ไกลกันนักยังมีหมู่บ้านดอกไม้ หรือยูฟุอิน ฟลอรัล วิลเลจ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองบรรยากาศหมู่บ้านยุโรปยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างน่ารักน่าชัง ให้บรรยากาศสุดจะแฟนตาซีที่ไม่ซ้ำใคร และมีจุดถ่ายรูปน่ารักๆ เพียบ! มาทัวร์ฟุกุโอกะเมื่อไหร่ แวะมาเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยเชียวนะ

เมืองเบปปุ

ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนซึ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ ภูมิภาคคิวชู ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา เมืองนี้มีออนเซ็นที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากมาย ปริมาณน้ำร้อนที่ไหลอยู่ใต้ดินของเมืองนี้ส่งผลให้เกือบทั้งเมืองมีไอน้ำปกคลุมอยู่ตลอดเวลา คุณอาจเห็นไอร้อนโผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำใต้ดินได้เป็นระยะ จนมีการนำไอร้อนจากธรรมชาติที่ได้ มาใช้ในการประกอบอาหารด้วยกรรมวิธีการนึ่งจนสุก และกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเมื่อคุณมาทัวร์ฟุกุโอกะแล้วแวะมาเบปปุละก็ขอให้ลองมาชิมดู

วัดโทโชจิ

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองฟุกุโอกะ ไฮไลท์ของวัดนี้คือองค์พระใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งที่แกะสลักจากไม้และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีความสูงถึง 10.8 เมตร และใช้เวลาในการแกะสลักถึงกว่า 4 ปี ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของฟุกุโอกะ ไดบุทสึ หรือองค์พระใหญ่แห่งฟุกุโอกะ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินหลักที่หากคุณมาทัวร์ฟุกุโอกะเมื่อไหร่ ขอแนะนำให้มา

ตลาดเช้าโยบุโกะ

เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยไทโช ตัวตลาดอยู่ในบริเวณท่าเรือโยบุโกะ ในเมืองซากะ และถือเป็น 1 ใน 3 ของตลาดเช้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ตัวตลาดไม่ได้มีขนาดใหญ่ โดยภายในมีทางเดินยาวประมาณ 200 เมตร และมีร้านขายอาหารสดต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคงต้องยกให้กับอาหารทะเลสดๆ หลากหลายชนิด ซึ่งมีให้เลือกชิมกันมากมาย หากคุณเป็นสายกินและมีโอกาสได้บินมาทัวร์ฟุกุโอกะละก็ อย่าพลาดเชียว

ของฝาก ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารท้องถิ่นและของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ ของที่ระลึกจากฟุกุโอกะไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของเสน่ห์และประเพณีของเมืองอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงของฝากที่ต้องซื้อจากฟุกุโอกะและความสำคัญของของเหล่านี้

ของฝากยอดนิยมจากฟุกุโอกะอย่างหนึ่งคือตุ๊กตาฮากาตะ ตุ๊กตาดินเผาแบบดั้งเดิมเหล่านี้มีต้นกำเนิดที่ฮากาตะ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเมืองฟุกุโอกะ ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นงานฝีมือโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยใช้ดินเหนียวชนิดพิเศษที่เรียกว่าดินเหนียวฮากาตะ รายละเอียดอันประณีตและสีสันสดใสทำให้ตุ๊กตาเหล่านี้เหมาะเป็นของที่ระลึกสำหรับทุกคนที่ต้องการนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นกลับบ้าน ตุ๊กตาเหล่านี้มีหลากหลายดีไซน์และขนาด ตั้งแต่พวงกุญแจขนาดเล็กไปจนถึงของตกแต่งชิ้นใหญ่

ของฝากที่ต้องซื้ออีกชิ้นจากฟุกุโอกะคือ ฮากาตะ นิงเงียวยากิ หรือเค้กรูปตุ๊กตา ขนมแสนอร่อยเหล่านี้ทำโดยการเทแป้งลงในพิมพ์ที่มีรูปร่างเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม แล้วนำไปย่างบนไฟ นิงเงียวยากิมีหลากหลายรสชาติ เช่น ถั่วแดงบด ช็อคโกแลต และชาเขียวมัทฉะ ของขบเคี้ยวที่น่ารักและอร่อยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับให้เป็นของขวัญหรือรับประทานเป็นขนมหวานให้ตัวเอง

ฟุกุโอกะมีชื่อเสียงในด้านเซรามิกคุณภาพสูง โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาอิมาริ เครื่องปั้นดินเผาอิมาริผลิตในเมืองอาริตะ ในจังหวัดซากะ ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองฟุกุโอกะ เครื่องปั้นดินเผาอันงดงามนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และมีชื่อเสียงในด้านสีสันที่โดดเด่นและลวดลายที่สลับซับซ้อน เครื่องปั้นดินเผาอิมาริตั้งแต่ชุดน้ำชาไปจนถึงแจกันกลายเป็นของที่ระลึกที่สวยงามและทนทานซึ่งสามารถเพิ่มความสง่างามให้กับบ้านทุกหลังได้

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาดีๆ ชายาเมะจากฟุกุโอกะเป็นของฝากที่ต้องลอง ชายาเมะเป็นชาเขียวชนิดหนึ่งที่ปลูกและผลิตในเมืองยาเมะ ในจังหวัดฟุกุโอกะ ชานี้มีรสชาติและกลิ่นหอมที่ละเอียดอ่อน ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบชา บรรจุภัณฑ์ของชายาเมะยังดูสวยงามอีกด้วย ทำให้เป็นของขวัญที่ดีเยี่ยมสำหรับเพื่อนและครอบครัว

ฟุกุโอกะยังมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และหนึ่งในของที่ระลึกที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมวดนี้คือผ้าฮากาตะโอริ ฮากาตะโอริเป็นเทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ผลิตผ้าที่สวยงามและทนทาน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับ ลวดลายและสีที่ใช้ในฮากาตะโอริได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายและสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ทำให้ผ้าเหล่านี้มีเอกลักษณ์และเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของฟุกุโอกะ

ของที่ระลึกอีกชิ้นที่แสดงถึงงานฝีมือท้องถิ่นของฟุกุโอกะคืองานหัตถกรรมไม้ไผ่ฮากาตะ สินค้าทำมือเหล่านี้มีตั้งแต่ตะกร้าไปจนถึงตะเกียบและทำโดยใช้ไม้ไผ่จากท้องถิ่น ความงามตามธรรมชาติและความทนทานของไม้ไผ่ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังสวยงามน่าพึงพอใจอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความหรูหราแบบญี่ปุ่นให้กับบ้านทุกหลัง

สำหรับผู้ที่ชอบหวาน เมนไทโกะหรือไข่ปลาคอดรสเผ็ดเป็นอาหารยอดนิยมจากฟุกุโอกะ เมนไทโกะหมักกับพริกและเครื่องปรุงรสอื่นๆ และสามารถรับประทานเดี่ยวๆ หรือใช้เป็นท็อปปิ้งอาหาร เช่น ข้าวหรือพาสต้า มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแผ่นแห้ง แปะก๊วย หรือแม้แต่ไอศกรีม! เมนไทโกะเป็นของฝากที่น่าสนใจและอร่อยที่คนทุกวัยสามารถเพลิดเพลินได้

สุดท้ายนี้ การเดินทางไปฟุกุโอกะจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ลองของว่างรสเมนไทโกะ เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ แครกเกอร์ หรือเซมเบ้ (ข้าวเกรียบข้าว) ของขบเคี้ยวเหล่านี้มีจำหน่ายทั่วไปในร้านขายของที่ระลึกทั่วเมือง และเหมาะเป็นของขวัญที่อร่อย และไม่เหมือนใคร