Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18179
18179 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดโชเกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดโชเกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น15,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18182
18182 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น16,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18400
18400 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน ห้องสมุด STARFIELD SUWON ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ห้องสมุด STARFIELD SUWON ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
18,999
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17671
17671 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล เกาะนามิ ตะลุยสวนสนุก Everland พระราชวังเคียงบกกุง 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
โซล เกาะนามิ ตะลุยสวนสนุก Everland พระราชวังเคียงบกกุง
12
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 18183
18183 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น17,900
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 18393
18393 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ซูวอน ช้อปปิ้ง POP MART 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
โซล ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ซูวอน ช้อปปิ้ง POP MART
9
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18402
18402 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล สตาร์ฟิลด์ซูวอน ป้อมฮวาซอง ใส่ชุดฮันบก 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
โซล สตาร์ฟิลด์ซูวอน ป้อมฮวาซอง ใส่ชุดฮันบก
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17980
17980 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน Incheon Grand park สวนสนุก Lotte World หมู่บ้านโบราณบุคชอน 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
Incheon Grand park สวนสนุก Lotte World หมู่บ้านโบราณบุคชอน
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น18,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 18403
18403 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
ชมใบไม้เปลี่ยนสี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง
9
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18212
18212 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 บิน T'way Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
T'way Airlines
เริ่มต้น21,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18211
18211 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน วัดพงอึนซา พระราชวังเคียงบก 5 บิน T'way Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หุบเขาศิลปะโพชอน วัดพงอึนซา พระราชวังเคียงบก
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
T'way Airlines
เริ่มต้น21,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18184
18184 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 5 บิน Asiana Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asiana Airlines
2 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น25,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17667
17667 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เอเวอร์แลนด พระราชวังชางด๊อกกุง 5 บิน Asiana Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
โซล อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เอเวอร์แลนด พระราชวังชางด๊อกกุง
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asiana Airlines
เริ่มต้น27,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››

ข้อมูลกรุงโซล

โซล เป็นเมืองหลวงของประเทศ เกาหลีใต้ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 605.25 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำฮันไหลผ่านตรงกลาง แบ่งเมืองออกเป็นฝั่งเหนือและใต้ มีภูเขาล้อมรอบเมืองอยู่ถึง 8 ลูก กรุงโซลเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และแฟชั่นของเกาหลีใต้ โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองค่อนข้างหนาแน่นถึงประมาณกว่า 10 ล้านคน แม้จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และถือเป็นหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยมากแห่งหนึ่งในโลก แต่ความน่าสนใจในการเลือกไปทัวร์กรุงโซลคือท่ามกลางความเจริญล้ำหน้า กรุงโซลก็ยังมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมกันอยู่มากมาย 

ด้วยความที่โซล เป็นเมืองเก่าซึ่งมีประวัติย้อนหลังไปได้นับพันปี เมืองนี้จึงมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมหรือวัฒนธรรมทางด้านอาหาร นอกจากนั้น ในตัวเมืองของกรุงโซลยังเป็นที่ตั้งของคาเฟ่หลากหลายบรรยากาศ รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของสวนสนุก พิพิธภัณฑ์ และแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังมากมายที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายล้วนชื่นชอบ โดยนอกจากสินค้าแฟชั่นแล้ว เครื่องสำอางยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ และนักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับมาเพื่อใช้และเป็นของฝากที่หลายคนถูกใจ โซลมีการคมนาคมพื้นฐานที่สะดวกสบายทั้งรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง และรถสาธารณะอื่นๆ บริเวณเมืองข้างเคียงของกรุงโซลยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ซึ่งส่วนมากเคยถูกใช้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์เกาหลีมากมาย เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่มีหลายบรรยากาศและสถานที่น่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มได้อย่างเต็มที่ และเพราะความหลากหลายเหล่านี้นี่ละ ที่จะทำให้การทัวร์กรุงโซลเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และไม่น่าเบื่อเลยแม้แต่นาทีเดียว

 

 

ทัวร์กรุงโซลที่น่าสนใจ แนะนำ

ทัวร์กรุงโซล เอาใจสายช้อปที่ชอบการเดินเล่นในเมืองแบบสุดชิลล์

หากคุณชอบการเดินเล่นสบายๆ ในบรรยากาศเมืองโซล ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล และอยากได้เวลาช้อปปิ้งจากการทัวร์กรุงโซลแบบเต็มๆ โปรแกรมทัวร์กรุงโซลทริปนี้น่าจะมีหลายอย่างที่คุณมองหา เริ่มจากการได้สนุกแบบเต็มอิ่มในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แบบอิสระเต็มๆ วัน จากนั้นไปต่อกันที่มื้ออาหารเย็นแบบปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่คุณเติมได้ไม่อั้นจนกว่าจะพอใจ ตามด้วยการไปเรียนรู้วิธีทำข้าวห่อสาหร่ายและน้ำมันสนในแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ แล้วแวะไปช้อปเครื่องสำอางราคาดีๆ กันให้เต็มที่ที่ Cosmetic Outlet ตามด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ทั้งที่หมู่บ้านโบราณอิกซอนดงและ พระราชวังเคียงบกกุง ซึ่งคุณจะได้ลองสวมชุดฮันบกแบบเกาหลีแชะรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดสวย แล้วไปช้อปกันต่อให้สะใจทั้งในดิวตี้ฟรีและตลาดเมียงดง ตามด้วยฟรีไทม์ให้คุณเลือกเดินเล่นชิลล์ๆ ชมวิวกรุงโซลได้ตามใจกันไปเต็มๆ อีกหนึ่งวัน ปิดท้ายด้วยการไปชมศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลีและโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส ไปเดินดูความฮิปของย่านอาร์ตที่ฮงแด แล้วไปละลายเงินวอนกันก่อนกลับที่ฮุนได พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นในกรุงโซล หากคุณแฮปปี้กับการจับจ่าย เชื่อว่าทัวร์กรุงโซลโปรแกรมนี้ถูกใจคุณแน่นอน

 

ทัวร์กรุงโซล ชมธรรมชาติงามๆ ตามไปเสพงานอาร์ตดีๆ แฮปปี้กับการช้อปปิ้งในตัวเมือง

ถ้าคุณชอบเสพทั้งงานอาร์ตและธรรมชาติงามๆ รวมทั้งอยากอยากได้ความชิลล์ในแบบตัวเมือง ทัวร์กรุงโซลโปรแกรมนี้น่าจะมีความหลากหลายพอสำหรับคุณ เพราะจะเริ่มทริปกันด้วยการไปเดินชมวิวทะเลสาบมาจัง บนสะพานแขวนที่มีพื้นกระจกใสในเมืองพาจู แล้วเดินทางต่อไปยังโพชอนอาร์ตวัลเลย์ เหมืองหินเก่าที่กลายมาเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและเป็นโลเกชั่นถ่ายทำซีรี่ส์ดังหลายเรื่องที่คนไทยรู้จักกันดี จากนั้นไปต่อกันที่วัดวาวูจองซา ซึ่งมีไฮไลท์เป็นเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สูงถึง 8 เมตร ซึ่งได้รับบันทึกให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไปชมความอลังการของป้อมปราการฮวาซอง แล้วไปชิลล์กันที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ชิมสตรีทฟู้ดที่ตลาดทงอิน ชมความเก่าแก่ของวัดโชเกซา เดินดูความสวยของพระราชวังชางด๊อก หนึ่งในห้าของพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน จากนั้นไปต่อกันที่ซัมชองดงกิลสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงในเรื่องธรรมชาติและยังได้ชื่อว่าเป็นถนนแห่งแกลเลอรี่ เพราะพื้นที่ละแวกใกล้เคียงของที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งงานศิลปะและคาเฟ่สุดคูล ไปชมหอคอยเอ็นโซล และ STAR PARK ไปเดินชิลล์ที่ย่านฮงแด แวะ king's cross cafe และยังได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากหลากหลายแหล่งช้อปชั้นนำ เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์กรุงโซลที่จะทำให้คุณประทับใจ

 

ทัวร์กรุงโซล ชมสวนศิลปะ ลุยโรงถ่ายซีรี่ย์ แฮปปี้กับคาเฟ่หลายอารมณ์

ถ้าคุณชอบความชิลล์ในการเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศที่หลากหลาย ทัวร์กรุงโซลโปรแกรมนี้อาจจะได้ใจคุณไม่มากก็น้อย เพราะจะพาคุณไปเริ่มทริปแบบฮิปๆ กันที่ Anyang Art Park ซึ่งมีประติมากรรมและงานอาร์ตเจ๋งๆ หลายรูปแบบให้ได้เดินชมกัน แล้วไปเดินต่อกันที่หมู่บ้านย้อนยุคซึ่งเป็นโรงถ่ายละครของสถานีโทรทัศน์ MBC จากนั้นจะพาคุณไปใส่ชุดฮันบกเดินดูความงามกันที่พระราชวัง HAENGGUNG PALACE สักการะเศียรพระแกะสลักด้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดวาวูจองซา แล้วไปมันกันแบบเต็มอารมณ์ในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ แวะเรียนทำข้าวห่อสาหร่ายและคิมบับ จากนั้นไปเดินเล่นชิลล์ๆ ในย่านฮงแด แล้วแวะเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ กันรัวๆ ที่ 934 KING CROSS และ Cafe de ONE PIECE ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ และการ์ตูนวันพีซ ต่อด้วยการไปช้อปสินค้าจากสมุนไพรเกาหลี แล้วไปเดินเล่นที่สวนฮานึลซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำฮัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเหมือนหลุดเข้าไปในซีรี่ย์ จากนั้นไปเช็คอินกันต่อที่ไฮไลท์ในการทัวร์กรุงโซล ไม่ว่าจะเป็นเมียงดง หอคอยกรุงโซล และแวะช้อปปิ้งกันรัวๆ เป็นการปิดท้าย ใครชอบการเดินเล่นสบายๆ ทัวร์กรุงโซลทริปนี้ถูกใจคุณแน่นอน

 

ทัวร์กรุงโซลหน้าหนาว เที่ยวลานสกี แวะชิมสตรอว์เบอร์รี่ แฮปปี้พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

สำหรับคนที่มองหาทัวร์กรุงโซลช่วงปลายปีที่มีอากาศเย็นๆ ให้ได้สัมผัสกัน เรามั่นใจว่าทัวร์กรุงโซลทริปนี้น่าจะมีหลายอย่างที่คุณชอบใจ เริ่มต้นทริปด้วยการไปเยือนหมู่บ้านอึนพยองหมู่บ้านเก่าแก่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ให้คุณนั่งชิลล์ในคาเฟ่สไตล์ฮันอกกันสบายๆ แล้วจึงไปสนุกกันต่อในสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ให้คุณได้สนุกกันกับเครื่องเล่นสารพัดและชม WORLD CANIVAL PARADE สุดตระการตา จากนั้นจึงพาคุณไปสนุกกันต่อกับไฮไลท์ในฤดูหนาวอย่างลานสกีและฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ที่มีให้คุณทั้งชิมและช้อปกลับมาเมืองไทย แล้วไปเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายที่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต่อด้วยการไปสนุกในพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ และไปสัมผัสความเย็นกันต่อที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ไปเดินเล่นแบบชิคๆ กันที่ถนนศิลปะในย่านฮงแด จากนั้นไปเช็คอินไฮไลท์ของกรุงโซลอย่างหอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ ต่อด้วยการแวะช้อปสมุนไพร แวะชมโรงงานเจียระไนพลอย แล้วไปชมความงามของพระราชวังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อย่างพระราชวังชางด๊อกกุง ปิดท้ายด้วยการแวะช้อปกันรัวๆ ทั้งที่เมียงดง ซูเปอร์มาเก็ต และดิวตี้ฟรี ใครชอบความหนาวเย็น เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์กรุงโซลที่คุณน่าจะถูกใจ

 

ทัวร์กรุงโซล เอาใจสายธรรมชาติ ชอบบรรยากาศโรแมนติกต้องทริปนี้เลย

ถ้าคุณแฮปปี้กับการได้เดินเล่นชมต้นไม้ใบไม้ที่ผลิดอกออกใบสวยงามตามธรรมชาติ หวังว่าทัวร์กรุงโซลโปรแกรมนี้น่าจะมีสถานที่หลายแห่งที่คุณถูกใจ โดยจะเริ่มต้นทริปกันด้วยการพาคุณไปชิลล์ที่เกาะนามิ เกาะสวยแสนโรแมนติกที่โด่งดังมาจาก ซีรี่ย์ Winter Love Song ซึ่งคุณจะได้ปั่นจักรยานบนรางรถไฟสุดชิลล์ริมทะเล จากนั้นไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ชมความงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี แวะกราบนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่วัดชินฮันซา แล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปสนุกสุดเหวี่ยงกันที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จากนั้นไปเรียนรู้การทำกิมจิ ไปเดินเล่นที่ย่านสุดฮิปอย่างฮงแด แวะเช็คอินที่ king's cross cafe พระราชวังเคียงบกกุง และหอคอยเอ็นโซล แล้วไปสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกกันต่อที่สวนยางจูนาริ ต่อด้วยการไปเดินเล่นที่ถนนวัฒนธรรมแคฮังนูรี และแน่นอนว่าทริปนี้คุณจะได้แวะช้อปกันตลอดเส้นทาง หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นทริปทัวร์กรุงโซลที่คุณน่าจะถูกใจ

 

ทัวร์กรุงโซล สนุกในพิพิธภัณฑ์ ชมเทศกาลโคมไฟ จุใจกับหลากหลายสถานที่ทางวัฒนธรรม

สำหรับคนที่รักการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ เชื่อว่าทัวร์กรุงโซลโปรแกรมนี้น่าจะโดนใจคุณ เพราะเริ่มต้นทริปกันด้วยการเดินชมงานอาร์ตกลางสวนแบบสบายๆ ที่ ANYANG ART PARK และพิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้การทำคิมบับรวมทั้งได้ลองใส่ชุดฮันบก จากนั้นไปสนุกกันให้สุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นสารพัดชนิดที่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ แล้วไปชมไฮไลท์ของการทัวร์กรุงโซลในทริปนี้กับเทศกาล SEOUL LANTERN FESTIVAL ชมโคมไฟหลากหลายรูปแบบและสีสันที่คลองชองกเยชอนกลางกรุงโซล ต่อด้วยการชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่วัดโชเกชา วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี จากนั้นไปชิลล์กันต่อที่ย่านอินซาดง ย่านสุดชิคที่เต็มไปด้วยแกลเลอรี่และคาเฟ่ แล้วไปเดินเล่นที่ EUNPYEONG HANOK VILLAGE หมู่บ้านโบราณใจกลางกรุงโซลที่ให้บรรยากาศเหมือนได้ย้อนไปในยุคอดีต ไปชมโบสถ์มยองดง โบสถ์คริสต์เก่าแก่ใจกลางเมือง จากนั้นไปช้อปกันต่อที่ย่านเมียงดง และหอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ สนุกกับ ALIVE MUSEUM - N SEOUL TOWER ต่อด้วยการไปเดินช้อปเดินชมกันให้เพลินทั้งในย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ปิดท้ายในสวนฮานึล สวนสุดชิลล์ที่คุณจะได้เดินชมทิวทัศน์สวยๆ กันสบายๆ เชื่อว่าคุณจะได้เพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายไปกับทัวร์กรุงโซลทริปนี้แน่นอน

 

ทัวร์กรุงโซล สนุกกับกิจกรรมหลากหลายในหน้าหนาว ทั้งเพลินทั้งชิลล์ ได้ฟีลแบบเต็มๆ

หากคุณเป็นคนชอบความหนาวเย็น และอยากสัมผัสกับกิจกรรมที่หาทำได้ยากในเมืองไทย นี่อาจจะเป็นโปรแกรมทัวร์กรุงโซลที่คุณกำลังมองหา เริ่มต้นทริปด้วยกิจกรรมตกปลากลางน้ำแข็งที่จะมีขึ้นเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น และถ้ายังหนาวไม่สะใจ ก็ไปเดินเล่นรับลมเย็นๆ พร้อมชมไฟประดับนับแสนดวงกันต่อได้ที่ THE GARDEN OF THE MORNING CALM สวนสวยที่เดินดูดอกไม้ก็เพลิน เดินดูไฟก็ชิลล์ ต่อด้วยการไปชมไปชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากฟาร์ม แล้วไปมันกันต่อที่ลานสกี และหากคุณยังไม่หมดแรงก็ไปกรี๊ดกันต่อได้เลยที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ต่อด้วยการแวะชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณนับร้อยปีที่พระราชวังชางด็อกกุง จากนั้นไปช้อปละลายเงินวอนกันแบบรัวๆ ทั้งที่ตลาดเมียงดง ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงงานเจียระไนพลอย และดิวตี้ฟรี เชื่อเลยว่าทริปทัวร์กรุงโซลในหน้าหนาวคราวนี้คุณจะต้องเพลิน

 

สภาพอากาศในประเทศเกาหลี

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ในช่วงนี้ถือว่ามีสภาพอากาศที่ดีและเหมาะกับการไปทัวร์กรุงโซลเป็นอย่างยิ่ง โดยอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 10 – 25 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่ายังค่อนข้างสบายสำหรับคนไทย และจะมีสภาพธรรมชาติที่สดใสสวยงาม เหมาะแก่การชมดอกไม้และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

ฤดูร้อน (มิถุนายน - ต้นเดือนกันยายน)

เป็นช่วงที่อากาศจะร้อนและค่อนข้างชื้น อุณหภูมิอาจขึ้นมาสูงจนใกล้เคียงกับประเทศไทย สลับกับการมีฝนตกประปรายไปจนถึงอาจเกิดพายุในบางช่วง หากมีแพลนทัวร์กรุงโซลในช่วงนี้ควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่ให้ความสบาย และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเช่นร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย

 

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - ต้นพฤศจิกายน)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย อุณหภูมิจะอยู่ที่ราวๆ 15 - 10 องศาเซลเซียส และอาจจะลดลงต่ำไปกว่านั้นในบางวัน เป็นช่วงที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี หากคุณไปทัวร์กรุงโซลในฤดูนี้ ก็จะได้เห็นทิวทัศน์และสีสันของธรรมชาติที่สวยแปลกตา ถือว่าเป็นอีกช่วงที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

 

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม)

เกาหลีใต้จะมีหน้าหนาวที่ค่อนข้างยาวนาน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเลขตัวเดียวไปจนถึงติดลบ ซึ่งถือว่าหนาวมากสำหรับคนไทย การทัวร์กรุงโซลในช่วงนี้จึงควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความหนาวอย่างดีไปให้พร้อม ฤดูนี้เหมาะแก่การไปเล่นสกี หรือเที่ยวชมหิมะ แต่บางวันอาจจะหนาวเกินไปสำหรับการเดินเล่นอยู่ในสถานที่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์กรุงโซล

เที่ยวโซล พระราชวังเคียงบกกุง

เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาในสมัยราชวงศ์โชซอน มีพื้นที่ถึง 5.4 ล้านตารางฟุต เป็นพระราชวังหลวงสำหรับใช้เป็นที่ประทับและออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์และเหล่าราชวงศ์ของประเทศเกาหลี โดยในขณะที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ พระราชวังแห่งนี้มีพระตำหนักถึง 200 หลัง แต่ผลกระทบจากสงครามทำให้ตำหนักต่างๆ ถูกทำลายและเสียหายไปเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และเหลือพระตำหนักภายในพระราชวังแห่งนี้เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาเยือนหากมาทัวร์กรุงโซล

 

เที่ยวโซล เกาะนามิ

มีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องแวะไปหากมาทัวร์กรุงโซล เป็นเกาะรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งมีความงดงามตามธรรมชาติที่น่าประทับใจ และเต็มไปด้วยสัตว์เล็กๆ มากมาย ทั้ง กระรอก กระแต นก หงส์ ห่าน รวมถึงนกกระจอกเทศ เกาะนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะเป็นฉากหนึ่งในซีรี่ย์ฮิตของเกาหลีเรื่อง Winter Love Song ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวหลายคนมุ่งหน้ามาตามรอยกันมากมาย บนเกาะนามิมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกหรือสวนน้ำ มีกิจกรรมยอดนิยมเป็นการขี่จักรยานชมวิว ฤดูกาลที่นับเป็นไฮซีซั่นหรือเป็นช่วงพีคของเกาะนามิคงหนีไม่พ้นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งมีไฮไลท์ตรงสีเหลืองสดใสเรียงรายเป็นแถวยาวของต้นแปะก๊วย มาทัวร์กรุงโซลเมื่อไหร่ พลาดที่นี่ไม่ได้เลย

 

เที่ยวโซล ย่านเมียงดง

สำหรับท่านนักช้อปทั้งหลาย เรียกได้ว่าย่านนี้คือสวรรค์ เพราะในแต่ละวันย่านนี้สามารถดึงดูดผู้คนได้กว่าหนึ่งล้านคน! จะบอกว่าเป็น one stop service ของทั้งนักท่องเที่ยวก็คงได้ เพราะที่นี่มีครบไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร รวมถึงร้านค้าทั้งเล็กและใหญ่ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าแผงลอยที่หลากหลาย สำหรับสินค้าท็อปฮิตในย่านนี้คงหนีไม่พ้นเครื่องสำอาง เสื้อผ้าแฟชั่น ทั้งแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ระดับโลก นอกจากช้อปปิ้งแล้ว ในบริเวณละแวกข้างเคียงยังมีโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ และสถานที่ชมการแสดงขึ้นชื่อของเกาหลีอย่าง Nanta Show อีกด้วย หากคุณมาทัวร์กรุงโซลทั้งที ขอบอกว่าพลาดที่นี่ไม่ได้จริงๆ

 

เที่ยวโซล สวนสนุก Lotte World

เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีจุดแข็งอยู่ที่ความไร้ฤดูกาล คุณจึงสนุกกับเครื่องเล่นที่นี่ได้ตลอดทั้งปี ด้านในแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ ได้แก่  Lotte World Adventure จะใช้กระจกใสเป็นหลังคา จึงทำให้ได้บรรยากาศเหมือนการอยู่กลางแจ้ง เครื่องเล่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนี้จะเป็นเครื่องเล่นไม่อันตรายและเน้นหนักไปในทางเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ เป็นส่วนมาก แต่ก็ยังมีส่วนของบ้านผีสิง รถไฟเหาะ ไวกิ้ง ลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ อีกโซนหนึ่งจะเป็นสวนสนุกแบบเอ๊าท์ดอร์ หรือ Magic Island ซึ่งเชื่อมต่อกับด้านในด้วยการเดินหรือนั่งรถไฟฟ้า ในโซนนี้จะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวทั้งหลายที่สายสวนสนุกน่าจะแฮปปี้ ถ้ามีเวลาอย่าลืมอยู่ชมพาเหรดของที่นี่ด้วยนะ รับรองว่าเพลินแน่นอน มาทัวร์กรุงโซลเมื่อไหร่อย่าได้พลาดเชียวคุณ

 

เที่ยวโซล N Seoul Tower

หลายคนอาจจะคุ้นชินกับที่นี่ในชื่อ นัมซาน ทาวเวอร์ โดยที่นี่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ในปี ค.ศ.1980 และมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.2005 จากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อที่นี่ใหม่ว่า N Seoul Tower ที่นี่เป็นหอคอยซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานัมซานซึ่งสูง 236 เมตร และนับเป็นหนึ่งในหอคอยที่มีวิวสวยที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะสำหรับคนที่มาเป็นคู่ นั่นคือการคล้องกุญแจคู่รักบริเวณรั้วที่อยู่ด้านบน โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยั่งยืนไปตลอดกาล นอกจากนั้น ด้านบนยังมีร้านอาหารที่หมุนรอบตัวเองได้ หากใครเป็นคอซีรี่ย์เกาหลี เชื่อว่าจะคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างยิ่งแน่นอน แล้วถ้าได้มาทัวร์กรุงโซลทั้งทีก็ต้องไม่พลาดการมาเยือนที่นี่ จริงมั้ย?

 

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์กรุงโซล

1. ร้าน Biwan son kalguksu

ร้านอาหารจานด่วนกินง่ายในบรรยากาศสบายๆ แบบพื้นบ้าน ตัวร้านขนาดกะทัดรัดไม่กว้างใหญ่ แต่ตกแต่งแบบให้บรรยากาศของความเป็นเกาหลีอย่างแท้จริง เน้นการเสิร์ฟอาหารกินง่ายในสไตล์ท้องถิ่นทั้งหลาย เมนูที่น่าสนใจได้แก่ เกี๊ยวลวก เกี๊ยวนึ่ง หมูย่าง และบะหมี่เส้นสดเนื้อสับ ถือเป็นร้านในดวงใจที่ใครหลายคนต้องแวะมาชิม อร่อยแถมราคาสบายกระเป๋าด้วยนะ อย่าพลาดเชียว

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.
  • พิกัด: 9-1, Changdeokgung 1-gil, Jongno-gu, Seoul 03058, South Korea

 

2.  ร้าน Meating

ร้านหมูย่างเกาหลีในย่านสุดชิคอย่างฮงแด ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก ร้านนี้เปิดให้บริการหมูย่างและเนื้อย่างแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 400 บาท++ สามารถอิ่มอร่อยกันได้ในเวลา 2 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งร้านที่สายปิ้งย่างไม่ควรพลาดเพราะมีเมนูให้ชิมหลากหลาย เหมาะกับการนั่งแฮ้งค์เอ๊าท์สบายๆ ในหมู่เพื่อนแน่นอน

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 24.00 น.
  • พิกัด: 8 Hongik-ro 6-gil, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea

 

3. ร้าน Myth Jokbal

ร้านขาหมูพะโล้แบบเกาหลี เป็นอีกหนึ่งร้านที่เปิดให้บริการมานานและมีหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นที่ฮงแดหรือเมียงดง เป็นร้านเล็กๆ ขนาดหนึ่งคูหาที่มีคนแวะเวียนมาไม่ขาดสาย เมนูเด็ดของร้านนี้คือขาหมูพะโล้ที่จะเสิร์ฟมาแบบสไลซ์ชิ้นบางๆ ให้กินง่าย ทั้งเนื้อขาหมูและคากิ โดยจะเสิร์ฟมาแบบแห้งให้เรานำไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วห่อผักกินคล้ายหมูย่าง เสิร์ฟพร้อมบะหมี่ในซุปกิมจิ และสลัดผักรวมโรยอัลมอนด์ แค่ฟังก็หิวแล้วใช่มั้ยล่ะ?

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.40 – 3.00 น.
  • พิกัด: 78 Namdaemun-ro, Myeongdong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea

 

เคล็ดลับในการทัวร์กรุงโซล

กรุงโซล เป็นเมืองที่สะดวกสบายและทันสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสถานที่น่าสนใจในตัวเมืองให้เลือกหลากหลายบรรยากาศ หากคุณเป็นคนชอบเดินเล่นชิลล์ๆ ชมความงามของทิวทัศน์รอบตัว การเดินเล่นริมแม่น้ำฮันในยามเย็นอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะคนที่ชอบงานศิลปะถือว่าการทัวร์กรุงโซลจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังเลย และหากคุณเป็นสายแฟชั่นที่ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ แนะนำว่าการไปทัวร์กรุงโซลในช่วงปลายฤดูร้อนถือว่าคุ้ม เพราะจะเป็นช่วงที่ข้าวของต่างๆ เริ่มทยอยลดราคาก่อนจะเปลี่ยนฤดูกาล และเสื้อผ้าหน้าร้อนของเกาหลีนั้นสามารถนำมาใส่ในเมืองไทยได้แบบสบายๆ ช่วงปลายฤดูร้อนจึงเป็นช่วงที่เหมาะกับสายช้อปปิ้งมากช่วงหนึ่งทีเดียว

 

รีวิวทัวร์กรุงโซลที่น่าสนใจ

- 10 ร้านกาแฟเกาหลี บรรยากาศดีใน ‘Seoul’ ที่ห้ามพลาด

- ฟินได้อีก! รวม 10 ร้านอาหารทีเด็ดย่านเมียงดง

- Ice fishing ไปตกปลาน้ำแข็งที่เกาหลีกันเถอะ!