ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู (15 แพ็คเกจ)

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางคิวชู เส้นทางฟุกุโอกะ คิวชู
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(86)
(49)
(39)
(26)
(22)
(18)
(17)
(15)
(13)
(8)
(6)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(9)
(3)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(0)
(7)
(8)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(8)
(2)
(0)
(5)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 12867
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8 บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ย.
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / ศาลเจ้าดาไซฟุ
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,888
ทั่วไป
รหัส 13889
ทัวร์ญีปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟูอิน บ่อทะเลเดือดจิโกกุ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญีปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / ศาลเจ้าดาไซฟุ
8
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,999
ทั่วไป
รหัส 12791
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด บิน XJ
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿19,999
ทั่วไป
รหัส 13757
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บ่อน้ำพุร้อนเบบปุ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿22,888
ทั่วไป
รหัส 13914
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอิน เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / ป่าสนดำนิจิโนะมัตสึบาระ / บ่อนรกแห่งอุนเซน / ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น / หมู่บ้านยูฟูอิน
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿22,999
ทั่วไป
รหัส 11279
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บ่อทะเลเดือดจิโกกุเมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ บิน SL
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿23,999
ทั่วไป
รหัส 12415
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำร้อนยูมิจิโกกุ ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า บิน XJ
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / บุฟเฟต์ปูยักษ์ / บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿24,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13410
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยุฟุอิน บิน TG (เก็บทิปที่สนามบิน) (ใบไม้เปลี่ยนสี)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / หมู่บ้านยูฟูอิน / ศาลเจ้าดาไซฟุ
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿38,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13155
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ นั่งรถไฟชินคันเซน HELLO KITTY บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
รถไฟชินคันเซ็น สายเฮลโหลคิตตี้ / สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / ศาลเจ้าดาไซฟุ
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,900
ทั่วไป
รหัส 14230
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เฮ้าส์เทนบอส บิน TG (Option 1) (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿44,900
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14248
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า ชมเทศกาล Kingdom Of Light บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM / ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า / ช่องเขาทาคาจิโฮะ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿58,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13071
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ ล่องเรืออ่าวคุจูคุชิม่า หมู่บ้านฮอลแลนด์ บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ / เกาะคุจูคุชิม่า / เฮ้าส์เทนบอช / ศาลเจ้าดาไซฟุ
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12932
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน จิโงคุเมงุริ ศาลเจ้าอุโดะ อบทรายร้อน  บิน TG
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้าดาไซฟุ / รถไฟชินคันเซ็น / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
12
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
เที่ยวเทศกาล
รหัส 14178
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน เทศกาลประดับไฟคิงด้อมออฟไลท์และชมพลุฉลองปีใหม่ บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
อาบทรายร้อน / หมู่บ้านยูฟูอิน / เฮ้าส์เทนบอช / เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM
13
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿72,900
ทั่วไป
รหัส 14236
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิวชู 6 วัน 4 คืน ช่องเขาทาคาชิโฮ เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light บิน TG (พักออนเซ็น)
ฟุกุโอกะ คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เฮ้าส์เทนบอช / เทศกาล FLOWER & LIGHT KINGDOM / ช่องเขาทาคาจิโฮะ / บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
19
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿75,900

ทัวร์คิวชู

แหล่งท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ เมืองตากอากาศออนเซนที่มีชื่อเสียง ธรรมชาติ ภูเขาไฟ สวนสนุก วัด ศาลเจ้า ร้านอาหารที่มีชื่อดัง ครบทุกรสชาติจริงๆ และยังสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ไม่ว่ามาชมชมซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ หรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ส่วนหิมะอาจจะมีน้อยกว่าเกาะใหญ่เพราะอยู่ทางตอนล่างของประเทศ และสิ่งที่ทำให้ภูมิภาคคิวชูน่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือ ค่าครองชีพของที่นี่นั้นถูกกว่าแถบโตเกียวหรือโอซาก้าพอสมควรเลยทีเดียว