Tourkrub Logo
ศาลเจ้าดาไซฟุ - Dazaifu Tenmagu Shrine

ศาลเจ้าดาไซฟุ - Dazaifu Tenmagu Shrine

เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในเมืองดาไซฟุ เมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์

tk-icon
17 ต.ค. 2023
ทัวร์ครับ
พาเที่ยว
6,953
views

ศาลเจ้าดาไซฟุ - Dazaifu Tenmagu Shrine

ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในเมืองดาไซฟุ เมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ จึงทำให้เป็นที่นิยมดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่มักมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในการสอบ

ศาลเจ้าดาไซฟุ2 ศาลเจ้าดาไซฟุสามารถเดินทางจากย่านเทนจินแค่ 20 นาที ทำให้เป็นเสถานที่ทีเหมาะกับการเที่ยวแบบหนึ่งวันจากฟุกุโอกะมากๆ ตลอดทางการเดินมาศาลเจ้าจะมีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย

ศาลเจ้าดาไซฟุ3

ภายในประกอบไปด้วย ประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน้ำที่ออกแบบมาเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น แปลว่า หัวใจ โดยจะมีสะพานข้าม 3 ช่วงที่แบ่งเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังมีต้นืบ๊วย ที่จะบานในช่วงปลายเดือนกุมพาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม จึงกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่สวยงามมากอีกด้วย

แท็ก:

คุณชอบบทความนี้

อยากบอกต่อให้เพื่อนรู้ง่ายๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย

บทความแนะนำ
LINE@ Tourkrubคุยกับทัวร์ครับ