Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      พระราชวังถ็อกซูคุง มีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย