Tourkrub Logo
ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ

ทัวร์ทัวร์เที่ยวธรรมชาติ

พบ 35 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17784
17784 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่  นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค.
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น17,999
ทั่วไป
รหัส 17723
17723 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค.
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น17,999
ทั่วไป
รหัส 18417
18417 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 บิน QINGDAO AIRLINES
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
QINGDAO AIRLINES
เริ่มต้น19,990
ทั่วไป
รหัส 17361
17361 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
ทั่วไป
รหัส 17747
17747 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ เมืองตูเจียงเอี้ยน 7 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
7 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ เมืองตูเจียงเอี้ยน
3
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
24,990
เริ่มต้น21,990
ทั่วไป
รหัส 17591
17591 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เทียนฟู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค.
เฉิงตู เทียนฟู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,990
ทั่วไป
รหัส 17528
17528 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค.
เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,990
ทั่วไป
รหัส 17801
17801 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น24,990
ทั่วไป
รหัส 18205
18205 ทัวร์จีน วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน 7 บิน QINGDAO AIRLINES
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน
5
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
QINGDAO AIRLINES
เริ่มต้น25,990
ทั่วไป
รหัส 17853
17853 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หุบเขาทาคาชิโฮ  ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะส 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล หุบเขาทาคาชิโฮ ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะส
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
29,999
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 18187
18187 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
4
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 17806
17806 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง อุทยานมังกรหยก แชงกรีล่า 6 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค.
คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง อุทยานมังกรหยก แชงกรีล่า
3
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 17807
17807 ทัวร์จีน วัน 5 คืน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 บิน Lucky Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Lucky Air
เริ่มต้น26,999
ทั่วไป
รหัส 17746
17746 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เฉิงยตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋า สะพานโบราณ 6 บิน Thai AirAsia
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เฉิงยตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋า สะพานโบราณ
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น29,990
ทั่วไป
รหัส 17718
17718 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตุ เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เฉิงตุ เมืองจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,990

ข้อมูล ทัวร์เที่ยว ธรรมชาติ

อย่างที่รู้ๆ กันดี ว่าทุกวันนี้บ้านเราเกิดมลภาวะทางอากาศกันอยู่บ่อยๆ ที่เห็นหนักๆ เลย ก็คงต้องยกให้กับ PM2.5 ที่แวะมาเยี่ยมมาหาหลายจังหวัดในประเทศไทยกันอยู่หลายเดือนในแต่ละปี อากาศดีๆ ในบ้านเราก็เลยเหลือให้สัมผัสกันได้เพียงน้อยนิดเท่านั้น ไม่ทันสูดได้เต็มปอด ฝุ่นก็กลับมาอีกแล้วจ้า เลยถึงเวลาต้องมองหาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอากาศดีๆ ไว้เคลียร์ฝุ่นที่อยู่ในปอดของเราบ้างอ่ะเนอะ ว่าแต่ถ้ายังลังเลไม่รู้จะไปที่ไหนดี วันนี้เรารวบรวมสถานที่ทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ จาก 5 ประเทศมาฝากคุณตรงนี้แล้วจ้ะ มาด้อมๆ มองๆ ลองหาข้อมูลกันดูก่อนดีกว่า ว่าที่ไหนจะโดนใจคุณบ้าง

ทัวร์เน้นเที่ยวธรรมชาติ - ซาปา เวียดนาม

ออกสตาร์ททัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ กันที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งใช้เวลาเดินทางแค่แว้บเดียวจากประเทศไทย เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวละ ทำให้การเดินทางไปในแต่ละภาคของเวียดนามนั้น คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับทิวทัศน์และความสวยงามที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ภูเขาที่หนาวตลอดปีไปจนถึงเนินทราย 18 สีกันเลยทีเดียว! แต่สำหรับใครที่อยากได้ทั้งอากาศดีๆ ทิวทัศน์สีเขียวสบายตาของป่าไม้แบบแน่นๆ และอุณหภูมิที่ไม่ว่าจะไปช่วงไหนก็เย็นสบายตลอดทั้งปี แหล่งฟอกปอดที่มีคุณสมบัติครบขนาดนี้ต้องขอยกให้กับ ทัวร์ซาปา เมืองในวงล้อมของขุนเขาที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปยังไงยังงั้น แต่ก็ยังมีหมู่บ้านชนเผ่าท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกันแบบสบายๆ มีนาขั้นบันไดแสนสวยให้ได้แวะไปสูดอากาศและถ่ายรูปกันแบบคูลๆ แล้วไปปิดท้ายกันด้วยการพิชิตยอดเขาที่สูงจนได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของอินโดจีนอย่างเทือกเขาฟานซิปันกันก็ยังได้ ให้คุณได้นั่งรถรางขึ้นภูเขาไปต่อด้วยกระเช้าไฟฟ้าแบบสบายๆ แล้วไปสูดอากาศบนยอดเขากันให้เต็มปอดได้เลยค่ะคุณ!

ทัวร์เน้นเที่ยวธรรมชาติ - จิ่วจ้ายโกว จีน

ถ้าคุณมองหาสถานที่ทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ ซึ่งมาพร้อมกับทิวทัศน์สุดมหัศจรรย์ที่เหนือคำบรรยาย บอกได้เลยว่าจิ่วจ้ายโกวนี่ละเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ด้วยความที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ทำให้บริเวณนี้มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง บนภูเขาซึ่งรายล้อมกันอยู่อย่างหนาแน่นสลับซับซ้อนนั้นเต็มไปด้วยผืนป่าสีเขียวขนาดใหญ่ ในขณะที่ด้านล่างนั้นมีทะเลสาบและน้ำตกหลากหลายขนาดกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ โดยจุดเด่นของการมาเยือนจิ่วจ้ายโกวคือความสวยงามของสีสันตามธรรมชาติ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปีในทุกฤดูกาล จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกจากยูเนสโก้ไปแล้วเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวของผืนป่าในฤดูร้อน สีขาวโพลนของหิมะในฤดูหนาว สีสันที่สอดสลับสดใสและหลากหลายในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี โดยผืนป่าทั้งหมดนั้นจะแวดล้อมผืนน้ำสีฟ้าใสราวกับกระจก ที่มองทะลุลงไปได้ตั้งแต่ผิวน้ำด้านบนจนถึงพื้นด้านล่าง ซึ่งนอกจากจะสวยด้วยสีสันของตัวเองแล้วนั้น ผืนน้ำเหล่านี้ยังจะทำหน้าที่สะท้อนภาพทิวทัศน์ที่สวยงามรอบด้านลงไปอีกด้วย การไปเยือนจิ่วจ้ายโกวจึงทำให้คุณเหมือนกับได้ไปยืนชมภาพวาดหรืองานศิลปะชั้นดี ในขณะที่ได้สูดออกซิเจนแบบเต็มๆ ปอดไปพร้อมกัน บอกเลยว่านี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่อยากชวนให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ

ทัวร์เน้นเที่ยวธรรมชาติ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไต้หวัน

แม้จะเป็นเกาะที่ไม่ได้ถือว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาล แต่ไต้หวันก็มีพื้นที่ทางธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ใครเลยละ และหนึ่งในพิกัดที่อยากชวนให้คุณได้แวะมาสูดอากาศแสนบริสุทธิ์เป็นการทำความสะอาดปอดกันบนเกาะนี้ คือที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เพราะนี่คือหนึ่งในอุทยานฯ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ด้วยทำเลที่ตั้งกว้างขวางบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,700 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และผืนป่าที่หนาแน่นเต็มพื้นที่ ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีเต็มพรืดสุดสายตา และถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ก็จะมีสีสันสดใสน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดเชียวละ ส่วนถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะ ที่นี่จะมีซากุระบานสะพรั่งให้ได้ชมกันในระยะประชิดอีกด้วย แถมนอกจากจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยสมบูรณ์แล้ว ในอุทยานฯ แห่งนี้ ยังมีขบวนรถไฟโบราณให้เราได้นั่งชมความงามของผืนป่ากันแบบสุดชิลล์อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ในการเที่ยวป่าที่หาได้ยากจากที่อื่นเลยเชียวละ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดิน ที่นี่ก็มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติหลายระดับความยาวให้ได้ออกกำลังกันด้วยเด้อ คุณจึงจะได้ฝึกทั้งกำลังขา ได้รักษาปอดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากต้นไม้ แถมที่นี่ยังมีไฮไลท์เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกและอากาศเย็นสบายอีกด้วยนะ เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการมาทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้คุณแฮปปี้ได้อย่างเต็มที่แน่นอน

ทัวร์เน้นเที่ยวธรรมชาติ - ยอดเขาจุงเฟรา สวิตเซอร์แลนด์

จากฝั่งเอเชีย ข้ามโลกมาส่องพิกัดฟอกปอดในทวีปยุโรปกันบ้างดีกว่า และขอบอกเลยว่าหนึ่งในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศซึ่งสดสะอาดที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั้น ก็คงหนีไม่พ้นสวิตเซอร์แลนด์อย่างแน่นอน และเมื่อมาเยือนสวิสกันทั้งที จะไม่มาเช็คอินที่ยอดเขาจุงเฟราแห่งนี้ก็คงจะน่าเสียดาย เพราะนี่คือยอดเขาที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe เลยเชียวนะ เนื่องจากมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,158 เมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากอากาศด้านบนของที่นี่จะเต็มไปด้วยออกซิเจนที่แสนบริสุทธิ์สะอาดแล้ว ยอดเขาแห่งนี้ยังมักถูกปกคลุมด้วยหิมะนุ่มหนาอยู่เกือบตลอดเวลา แถมวิธีการเดินทางขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้ก็เก๋เว่อร์! เพราะคุณจะได้ขึ้นเขาด้วยรถไฟ! โดยเส้นทางจะแบ่งออกไปเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกมีให้เลือกออกสตาร์ทกันในสองเส้นทางซึ่งมีความสวยงามและทิวทัศน์ที่แตกต่างกันออกไป ก่อนไปบรรจบกันที่สถานีไคลน์ไชเด็กก์ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟเพื่อพาคุณชมความสวยสองฝั่งไปอย่างช้าๆ จนถึงสถานีสุดท้ายคือจุงเฟรายอร์ค อันได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย เมื่อขึ้นมาด้านบน นอกจากจะได้ฟินกับวิวสวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีธารน้ำแข็งและถ้ำน้ำแข็งอายุกว่าพันปีให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกด้วย วิวก็สวย อากาศก็ดี ไปทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ บนยอดจุงเฟรากันทั้งที อย่าลืมไปนอนกลิ้งหิมะแล้วสูดอากาศสะอาดๆ กันให้สะใจไปเลยนะคุณ!

ทัวร์เน้นเที่ยวธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ ญี่ปุ่น

ปิดท้ายทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ กันที่แลนด์มาร์คสุดฮิตขวัญใจชาวไทยอย่าง ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ แห่งแดนปลาดิบนี่ละ เชื่อว่าทุกคนที่ไปประเทศนี้ต้องใส่ที่นี่อยู่ในลิสต์ของสถานที่ที่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งให้ได้อย่างแน่นอน บริเวณรอบภูเขาไฟฟูจิถือว่ามีสถานที่น่าสนใจให้ได้เที่ยวชมกันเพียบ ตั้งแต่บริเวณชั้น 5 ของตัวภูเขาไฟ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่สามารถเดินทางขึ้นไปได้ด้วยรถยนต์ ด้วยความสูง 2,305 เมตร ทำให้จากตรงนี้คุณจะได้เห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบทั้ง 5 แห่ง ที่ล้อมรอบฟูจิซังอยู่แบบพาโนรามา และถ้าลงไปด้านล่าง ก็ยังมีทะเลสาบคาวากุชิโกะ มีอุโมงค์เมเปิ้ลซึ่งจะกลายเป็นสีแดงสดเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี มีทิวแถวซากุระซึ่งจะแข่งกันผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และยังมีลานสกีที่อยู่ไม่ไกลกันอีกด้วยนะ ถัดออกไปไม่ไกลยังมีเจดีย์ 5 ชั้น ‘ชูเรโต’ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คยอดฮิตของการมาเช็คอินในละแวกใกล้เคียงกับฟูจิซัง ซึ่งคุณจะได้เห็นดอกซากุระบานสะพรั่งในช่วงใบไม้ผลิ และใบไม้แดงในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วยนะ แถมยังมีหิมะขาวโพลนตัดกับสีแดงของเจดีย์ในช่วงฤดูหนาว วิวก็สวย อากาศก็ดี แถมยังมีสถานที่ให้ชมได้หลากหลาย เชื่อว่าใครไปก็ต้องเพลิน !  

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง 5 สถานที่ทัวร์ ที่เที่ยวธรรมชาติ ซึ่งเรานำมาฝากกันพอหอมปากหอมคอ จริงๆ แล้วยังมีที่เที่ยวธรรมชาติ อีกมากมายที่ให้เราได้ตามไปเที่ยว ไปฟอกปอดกันอย่างเต็มที่ ทั้งสวยทั้งน่าสนใจ และควรเก็บไว้เป็นตัวเลือกในการเดินทางไปหาอากาศดีๆ อากาศสะอาดๆ นั้นจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สร้างสุขภาพของคุณให้แข็งแรง แถมการเดินทางเที่ยวยังสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้คุณได้อีกด้วยนะ แวะไปชมเที่ยวธรรมชาติสวยๆ แปลกตาที่แตกต่างจากในบ้านเราดูบ้าง ซักปีละครั้งสองครั้งก็ยังดี ถือเป็นกำไรชีวิตและยังเป็นการชาร์จแบตเพิ่มพลังใจเอาไว้กลับมาลุยงานกันต่อไงคุณ ไปค่ะ แพ็คกระเป๋าแล้วจองทัวร์ได้ ณ บัดนาวกันเลย!

รีวิวทัวร์เน้นธรรมชาติ แนะนำ

บอกต่อ 20 สถานที่เที่ยวจีน สายธรรมชาติห้ามพลาด!

ภูเขา ท้องฟ้า ทะเล ต้องเซมาที่ ไต้หวัน !! ตะลุยแดนไต้หวันสายธรรมชาติ

สายธรรมชาติต้องไป !! กับ 7 สถานที่เที่ยวประเทศจีน ต้องไปสัมผัส