ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 12292
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Thai Lion Air
14,900
14,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
ซีเหมินติง
ซีเหมินติง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน