Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ไทเป ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟอาลีซาน บิน Eva Air

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันแรงงาน
วิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
ฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
7สถานที่เที่ยว
7กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  กลางวัน
 • ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ชาอวู่หลง
  กลางวัน
 • ไทจง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ไทเป
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
  กลางวัน
 • เป่ยโถว
 • แอ่งนรกอเวจี
 • พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
 • Beitou Public Library
 • ซีเหมินติง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเย่หลิว
 • ไทเป 101
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI
3STAY HOTEL, TAICHUNG
4CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
5

ช่วงเดินทาง

วันแรงงาน 1 พ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
อ. 30 เม.ย. 24ส. 4 พ.ค. 24
21,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17261
ไต้หวัน ไทเป
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
Eva Air
Eva Air
19,990
เริ่มต้น17,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน