Tourkrub Logo

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เมืองเถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน Starlux Airlines

ไฟล์ทบ่าย
กลับบ่าย
บินตรง
ดูเวลาบินในโปรแกรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันปิยมหาราช
วันแม่แห่งชาติ

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
6สถานที่เที่ยว
6กิจกรรม
3ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
  กลางวัน
 • เถาหยวน
วันที่ 2
  เช้า
 • เจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ชาอวู่หลง
วันที่ 3
  เช้า
 • ไทเป
  กลางวัน
 • หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน
 • ไทเป 101
 • วัดหลงซันซื่อ
 • ศูนย์เจอมาเนี่ยม
 • ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด)
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
วันที่ 4
  เช้า
 • ร้านเครื่องสำอางไต้หวัน
 • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  กลางวัน
 • ผิงซี
 • มิตซุยเอาท์เล็ตไต้หวัน
วันที่ 5
  เช้า
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CHIAYI KING, CHIAYI
2STAY HOTEL, CHIAYI
3HIONE HOTEL, TAIPEI
4CENTURY HOTEL, TAOYUAN
5

ช่วงเดินทาง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
23,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17719
ไต้หวัน ไทเป
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
Starlux Airlines
Starlux Airlines
เริ่มต้น23,990
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน