ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง บิน Tigerair เมืองผูหลี่ วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู ชาอวู่หลง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านเหว่ยเก๋อ / ร้านพายสับปะรด  อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ออนเซน อนุสรณ์เจียงไคเช็ค Gloria Outlet ทัวร์ครับ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง บิน Tigerair new
4.9 14

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง บิน Tigerair

ทัวร์ไต้หวัน

Tigerair Tigerair
4 วัน 3 คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน

Tigerair Tigerair
4 วัน 3 คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานเหย่หลิ่ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานเหย่หลิ่ว
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ไต้หวัน

Tigerair Tigerair
4 วัน 3 คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อุทยานเหย่หลิ่ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว