แพ็คเกจทัวร์

พบ 19 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ไลฟ์สไตล์ ทัวร์ The Unseen
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(106)
(81)
(59)
(57)
(35)
(32)
(29)
(28)
(25)
(24)
(23)
(23)
(22)
(20)
(19)
(19)
(16)
(16)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(12)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(174)
(682)
(906)
(404)
(400)
(349)
(70)
(50)
(27)
(2)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(11)
(60)
(86)
(146)
(110)
(237)
(367)
(206)
(99)
(6)
(7)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(325)
(154)
(80)
(80)
(80)
(77)
(71)
(60)
(35)
(27)
(24)
(21)
(20)
(19)
(19)
(17)
(15)
(14)
(13)
(13)
(12)
(10)
(9)
(9)
(8)
(8)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13126
ลดราคา
ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน จัตุรัสเทียนอันเหมิน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยู่ บิน MU
ปักกิ่ง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
กำแพงเมืองจีน ด่าน มูเถียนยวี่ / องค์เจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
9
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
16,900
฿15,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11618
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 4 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG บิน FD
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวนน้ำตกคุนหมิง / ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) / โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ) / วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
19
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,888
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11995
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน เมืองโบราณแชงกรีล่า นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก บิน TG
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ภูเขาหิมะมังกรหยก / เมืองโบราณลี่เจียง / ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) / จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿21,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 11442
ทัวร์จีน คุนหมิง 6 วัน 5 คืน อุทยานน้ำหยก ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) บิน MU
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานแก้วลี่เจียง / โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง / ภูเขาหิมะมังกรหยก / วัดลามะซงจ้านหลิน
20
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿22,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12668
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ 5 วัน 4 คืน เจดีย์พุทธนาถ ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา บิน TG
เนปาล
ทัวร์เนปาล
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาโภครา / ล่องเรือทะเลสาบเฟวา / จุดชมวิวซางรางก๊อต / พระราชวังกาฐมัณฑุ / เจดีย์พุทธนาท
25
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿45,555
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13060
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 7 วัน 5 คืน หุบเขาจิโกกุดานิ เขาฮาโกะดาเตะ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ บิน TG
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
คลองโอตารุ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ภูเขาฮาโกดาเตะ
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12808
ทัวร์จอร์แดน เพตรา 6 วัน 3 คืน ปราสาททรายสีชมพู ล่องเรือท้องกระจก ทะเลเดดซี บิน RJ
จอร์แดน
ทัวร์จอร์แดน
6 วัน 3 คืน
ธ.ค.
วิหารเทพีอาร์เทมิสเมืองเจอราช / ทะเลเดดซี / ล่องเรือท้องกระจก / เพตรา (นครสีชมพู)
15
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿55,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12940
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 10 วัน 7 คืน ทัชมาฮาล ขึ้นกระเช้ากุลมาร์ค พาฮาลแกม บิน AI
อินเดีย แคชเมียร์
ทัวร์อินเดีย
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือซิคาร่า / พาฮาลแกม / กระเช้ากุลมาร์ค / ฮาวามาฮาล / ทัชมาฮาล
19
ที่เที่ยว
25
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿58,888
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12785
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน ล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์ บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่าแสงเหนือ / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย / พระราชวังแคทเธอรีน / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / พระราชวังเครมลิน
18
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿65,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13510
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน TG
มอสโคว์ มูร์มันสค์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ล่าแสงเหนือ / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / จัตุรัสแดง / หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย
19
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿67,999
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12944
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 6 คืน ตามล่าหาแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ บิน QR
มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ขับสโนว์โมบิล / รถฮัสกี้ลากเลื่อน / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) / ล่าแสงเหนือ / วิหารเซนต์บาซิล
26
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12976
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ 9 วัน 6 คืน ล่าแสงเหนือที่ทรอมโซ บิน QR (พักเรือสำราญ)
เดนมาร์ก นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่าแสงเหนือ / ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด / เรือสำราญ DFDS / น้ำพุเกฟิออน
19
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿78,888
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12377
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส 10 วัน 7 คืน อุทยานแกรนด์แคนยอน แอนทีโลปแคนยอน บิน CX
อเมริกาตะวันตก
ทัวร์อเมริกาตะวันตก
10 วัน 7 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
แอนทีโลป แคนยอน / ฮอร์สชูเบนด์ / บังลังก์ขาวไซออน / อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
21
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿85,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12896
ทัวร์แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต 10 วัน 7 คืน อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย น้ำตกไนแอการ่า บิน MU
แคนาดา
ทัวร์แคนาดา
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา) / โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ / ยอดเขาซัลเฟอร์ / อุทยานแห่งชาติบาน์ฟ
27
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿95,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13176
ทัวร์ฟินแลนด์ เฮลซิงกิ 8 วัน 6 คืน ปราสาทหิมะ หมู่บ้านซานตาคลอส มหาวิหารเฮลซิงกิ บิน AY
ฟินแลนด์
ทัวร์ฟินแลนด์
8 วัน 6 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านซานต้า / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer / ปราสาทหิมะ เคมิ
10
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿123,000
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12576
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ 11 วัน 8 คืน อุทยานแห่งชาติอบิสโก หมู่เกาะโลโฟเทน บิน TG
สวีเดน นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
11 วัน 8 คืน
พ.ย.
หมู่เกาะโลโฟเทน / อุทยานแห่งชาติอบิสโก / หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี
26
ที่เที่ยว
23
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿135,000
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12649
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิก 10 วัน 7 คืน น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็ง บิน TG
ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือชมปลาวาฬ / ขับสโนว์โมบิล / ถ้ำคริสตัล / น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ / ล่าแสงเหนือ / น้ำตกกุลล์ฟอสส์ / เส้นทางวงกลมทองคํา
24
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿156,000
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13219
ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิก 10 วัน 7 คืน ล่องเรือชมปลาวาฬ บ่อน้ำร้อนบูลลากูน ล่าแสงเหนือ บิน TG
ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือชมปลาวาฬ / ล่าแสงเหนือ / อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล / น้ำตกกุลล์ฟอสส์
15
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿169,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 13592
ทัวร์บราซิล เปรู 12 วัน 8 คืน นครโบราณมาชูปิกชู น้ำตกอิกวาซู ชมขบวนพาเหรดเทศกาล 2020 RIO CARNIVAL บิน EK
บราซิล เปรู
ทัวร์บราซิล
12 วัน 8 คืน
ก.พ.
มาชู ปิกชู / อุทยานแห่งชาติน้ำตกอีกวาซู (ฝั่งบราซิล) / อุทยานแห่งชาติน้ำตกอีกวาซู (ฝั่งอาร์เจนตินา) / งานเทศกาลคาร์นิวัลประจำปีบราซิล / หุบเขาศักดิ์สิทธิ์อูรูรัมบา / ล่องเรือชมน้ำตกอีกวาซู / ยอดเขากอร์โกวาโด (รูปปั้นพระเยซูคริสต์ตู เรเดงโตร์) / ภูเขาซูการ์โลฟ
24
ที่เที่ยว
23
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿280,000