Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18126
18126 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
9,888
เริ่มต้น8,888
เน้นสวนสนุก
รหัส 18397
18397 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
12,999
เริ่มต้น11,999
ทั่วไป
รหัส 17694
17694 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง บานา ฮิลส์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง บานา ฮิลส์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.2/5ดี
14,990
เริ่มต้น12,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 18398
18398 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน บาน่าฮิลล์
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
13,999
เริ่มต้น12,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17734
17734 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
3
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
13,999
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17438
17438 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน บาน่าฮิลล์ เต็มวัน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน บาน่าฮิลล์ เต็มวัน
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17416
17416 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17435
17435 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina บาน่าฮิลล์ 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina บาน่าฮิลล์
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
ทั่วไป
รหัส 17735
17735 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์  สะพานโกเด้นบริดจ์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์ สะพานโกเด้นบริดจ์
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น13,888
ทั่วไป
รหัส 17737
17737 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น13,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17628
17628 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น13,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17384
17384 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน บานาฮิลล์
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น13,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17644
17644 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ยอดเขาบานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ยอดเขาบานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน
6
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
15,888
เริ่มต้น14,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17808
17808 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น14,888
เน้นสวนสนุก
รหัส 18396
18396 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง บาน่าฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ดานัง บาน่าฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
16,999
เริ่มต้น14,999

ทัวร์ฮอยอัน สัมผัสสถาปัตยกรรมเก่าแก่เหนือกาลเวลา พาคุณย้อนไปในยุคอดีตของเวียดนาม

ข้อมูลทัวร์ฮอยอัน

ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บริเวณริมฝั่งทะเลจีนใต้ มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 80,000 คน เนื่องจากในยุคอดีตบริเวณนี้คือเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่คึกคักมากในช่วงศตวรรษที่ 16 - 17 ซึ่งในช่วงนั้นมีชนชาติต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากและทำการค้าในบริเวณนี้อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน ดัตช์ หรืออินเดีย ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นเมืองซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันแตกต่างหลากหลาย แต่ผสมผสานกันได้อย่างน่าสนใจและลงตัว จนองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกในปี พ.ศ.2542 ทำให้อาคารโบราณทั้งหลายยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้ฮอยอันยังเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการที่เมืองนี้ต้องรับมือกับนักท่องเที่ยวที่หนาตาขึ้นในทุกวัน อาคารโบราณส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นร้านขายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ร้านอาหาร และคาเฟ่ รวมถึงบาร์ ซึ่งนั่นทำให้ฮอยอันมีชีวิตชีวา คึกคัก และมีเสน่ห์ที่น่าสนใจ จากการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจากโลกใหม่และโลกในอดีต นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวทั้งในเมืองฮอยอัน ดานัง และเว้ ในทริปเดียวกัน เนื่องจากทั้งสามเมืองนี้มีระยะการเดินทางที่ไม่ไกล แถมยังมีเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปโดยไม่ซ้ำกัน และยิ่งนับวัน พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งสามเมืองของเวียดนามกลางแห่งนี้ก็ยิ่งทวีความนิยมมากขึ้นตลอดเวลา หากอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร คุณต้องลองไปพิสูจน์กันด้วยตัวเอง

ตัวอย่างทัวร์ฮอยอัน

ถ้าคุณชอบการเดินทางสไตล์เที่ยวไปช้อปไป นี่น่าจะเป็นหนึ่งในทัวร์ฮอยอันที่ถูกใจคุณ เริ่มทริปกันแบบสบายๆ ด้วยการไปล่องเรือกระด้งกันที่หมู่บ้านกั๊มทาน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ย่านเมืองโบราณฮอยอัน เพื่อเที่ยวชมความงามของอาคารบ้านเรือนในเมืองมรดกโลก ต่อด้วยการกลับมาเดินเล่นชมแลนด์มาร์คในดานังอย่างสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก และรูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ตามมาด้วยการไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋งในยามเช้า แล้วไปแวะชมแวะช้อปสินค้าที่ร้านเยื่อไผ่และหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ก่อนมาชมโบสถ์คริสต์สีชมพูที่อยู่กลางเมือง จากนั้นไปช้อปกันยาวๆ ในห้าง Vincom Center Shopping Mall ต่อด้วยการไปสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายใน Asia Park Sun World Da Nang Wonders เช้าวันถัดมาไปตื่นตาตื่นใจกันในบานาฮิลล์ ซึ่งมีทั้งสวนสนุก อุโมงค์เก็บไวน์ สวนดอกไม้ รวมถึงจุดเช็คอินไฮไลท์อย่างสะพาน Golden Bridge ปิดท้ายทริปด้วยการไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดฮาน ทัวร์ฮอยอันทริปนี้ได้ชิลล์ได้ช้อปกันแบบเต็มอิ่มแน่นอน

หากคุณเป็นคนชอบกิจกรรมที่หลากหลาย ทัวร์ฮอยอันทริปนี้น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะจะพาคุณเริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางไปยังพระราชวังเว้อันงดงาม ตามมาด้วยการได้ลองนั่งรถสามล้อซิโคล่ซึ่งเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของเวียดนาม เพื่อเที่ยวชมรอบเมืองเว้ ต่อด้วยการไปล่องเรือมังกรชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำหอมในยามค่ำคืน แล้วไปเยือนวัดเจดีย์เทียนมู่ แวะชมแวะช้อปสินค้าพื้นเมืองอย่างผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่และไข่มุก จากนั้นพาคุณนั่งกระเช้าระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตรสู่บานาฮิลล์ ให้คุณได้เพลิดเพลินกันยาวๆ กับเครื่องเล่น สวนดอกไม้ อุโมงค์เก็บไวน์ และไฮไลท์อย่างสะพาน Golden Bridge แบบสะใจ ก่อนไปสนุกกับการนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งมีศาลเจ้า บ้านเก่าเลขที่ 101 และสะพานญี่ปุ่นเป็นจุดไฮไลท์ ให้คุณได้ชมเมืองกันแบบจุใจ แล้วไปเที่ยวชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ก่อนเดินทางกลับสู่ดานังเพื่อเช็คอินที่สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก และรูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในวัดหลินอึ๋ง จากนั้นไปแวะช้อปปิ้งของฝากกันให้จุใจในตลาดฮานเป็นการส่งท้าย เชื่อว่าทัวร์ฮอยอันทริปนี้จะทำให้คนรักกิจกรรมสนุกกันได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

ทัวร์ฮอยอันทริปนี้ จะพาคุณชม 3 เมืองหลักในเวียดนามกลางทั้ง ดานัง เว้ และฮอยอัน เริ่มด้วยการชมความยิ่งใหญ่ของสะพานมังกรใจกลางดานัง แล้วเดินทางไปยังเมืองฮอยอัน เพื่อสนุกกับการล่องเรือกระด้งในหมู่บ้านกั๊มทาน จากนั้นต่อด้วยการพาคุณไปเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอันกันอย่างอิสระตามใจ โดยมีไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดชมอย่างสะพานญี่ปุ่น หรือสมาคมฟุกเกี๋ยน ก่อนเดินทางกลับสู่ดานังเพื่อนั่งกระเช้าขึ้นไปยังบานาฮิลล์ ให้คุณเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมาย หรือจะเลือกเดินชมสวนดอกไม้สุดโรแมนติก และอย่าพลาดการไปแวะเช็คอินที่สะพาน Golden Bridge ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ แล้วออกเดินทางไปที่เมืองเว้ อีกหนึ่งเมืองซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์มากมาย ให้คุณได้แวะดื่มด่ำกับความงามของพระราชวังไดโน้ย ซึ่งมีต้นแบบในการสร้างมาจากพระราชวังกู้กงในประเทศจีน แวะช้อปปิ้งที่ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ ก่อนไปล่องเรือมังกรชมทิวทัศน์แม่น้ำหอมหรือแม่น้ำเฮือนยาง แล้วไปอิ่มท้องกับการรับประทานอาหารค่ำ พร้อมประสบการณ์การได้ลองสวมชุดประจำราชวงศ์เวียดนามเพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับไป เช้าวันใหม่ ไปแวะไหว้พระที่วัดเทียนมู่และวัดหลินอึ๋งเพื่อความเป็นมงคล ก่อนกลับให้คุณได้แวะช้อปปิ้งที่ตลาดฮานกันเป็นการปิดท้าย คนรักประวัติศาสตร์จะได้เพลิดเพลินกับทัวร์ฮอยอันทริปนี้แบบจุใจร้อยเปอร์เซ็นต์

นี่คือทัวร์ฮอยอันในบรรยากาศสบายๆ ที่จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามของเวียดนามกลางในหลายรูปแบบ จากสนามบินดานังมุ่งหน้าไปยังเมืองเว้ หนึ่งในเมืองมรดกโลกของเวียดนาม พาคุณชมความงาม ณ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน แล้วไปแวะช้อปปิ้งข้าวของกันที่ตลาดดองบา ก่อนจบวันแรกด้วยการมาล่องเรือมังกรชมทิวทัศน์ของแม่น้ำหอมกันแบบชิลล์ๆ เช้าวันต่อมาพาคุณไปชมเจดีย์เทียนมู่ ต่อด้วยการไปดูความสวยของสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ จากนั้นเดินทางกลับสู่ดานัง เพื่อให้คุณได้ลองนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมทิวทัศน์ของเมืองดานัง แล้วนั่งกระเช้าระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปยังบานาฮิลล์ ให้คุณได้เพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แวะเช็คอินที่สะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นไฮไลท์ล่าสุดของสถานที่แห่งนี้ เช้าวันถัดมาไปเริ่มต้นวันกันที่วัดหลินอึ๋ง ก่อนมุ่งหน้าไปล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองโบราณฮอยอัน เพื่อสัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ณ วัดฟุกเกี๋ยน บ้านเก่า Old House of Tan Sky สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู และอื่นๆ อีกมากมาย ก่อนกลับไปยังเมืองดานัง เพื่อชมความอลังการของสะพานมังกร แล้วไปแวะช้อปปิ้งที่ตลาดฮานกันเป็นการปิดท้าย ทัวร์ฮอยอันทริปนี้คุณจะได้แฮปปี้ไปกับทิวทัศน์น่าตื่นใจในเวียดนามกลางแบบหลายอารมณ์กันเลยทีเดียว

ทัวร์ฮอยอันทริปนี้ จะพาคุณไปเริ่มต้นการเดินทางกันที่สวนสนุกซันเวิลด์ ซึ่งมีเครื่องเล่นมากมาย รวมทั้งไฮไลท์อย่างเมืองจำลองที่รวบรวมสถานที่เด่นๆ เอาไว้ให้ชมกันหลากหลายแห่ง เช้าวันถัดมามุ่งหน้าไปยังเมืองเว้ ด้วยการใช้เส้นทางลอดผ่านอุโมงค์หายเวิน อุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังเมืองลังโก เมืองริมทะเลที่อยู่ระหว่างเส้นทางจากดานังสู่เว้ นำคุณล่องเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม ชมวัดเทียนมู่ แวะดูของฝากที่ร้านสินค้าโอท็อป แล้วไปลองนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมบรรยากาศรอบเมืองเว้และพระราชวังไดโน้ย จากนั้นมุ่งหน้ากลับมายังดานัง เพื่อมองหาของใช้ของฝากกันที่ตลาดฮาน เช้าวันถัดมาเดินทางไปยังหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน แล้วมุ่งหน้าไปเยือนเมืองโบราณฮอยอัน อันเป็นมรดกโลก ให้คุณได้เที่ยวชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และงดงามแปลกตากันอย่างจุใจ ก่อนไปสนุกกับการได้ลองนั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน ต่อด้วยการกลับมาดานังเพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ขึ้นไปชมความสวยบนยอดเขา ณ บานาฮิลล์ ซึ่งคุณจะได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด แถมยังได้เช็คอินกับสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ก่อนไปปิดท้ายทัวร์ฮอยอันทริปนี้กันที่วัดหลินอึ๋ง ซึ่งคุณจะได้กราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มั่นใจว่าทริปนี้คุณจะได้เที่ยวชมธรรมชาติกันไปแบบเต็มๆ ตาอย่างแน่นอน

สำหรับคนที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวแบบเร่งรีบที่มีโปรแกรมแน่นจนเกินไป ทัวร์ฮอยอันทริปนี้นับว่าสบายๆ และน่าจะโดนใจคุณพอสมควรเลยละ เริ่มต้นจากการมุ่งหน้าไปชมวัฒนธรรมอันเก่าแก่งดงามในเมืองเว้ ที่คุณจะได้ไปเดินชมวัดเทียนมู่ เดินช้อปในตลาดดองบา แล้วไปล่องเรือมังกรชมความสวยสองฝั่งแม่น้ำหอมในยามเย็นกันแบบสบายๆ ก่อนไปชมความสวยของพระราชวังไดโน้ย ซึ่งมีต้นแบบในการสร้างมาจากพระราชวังต้องห้ามในประเทศจีน จากนั้นเดินทางไปยังเมืองดานัง เพื่อนั่งกระเช้าชมวิว เส้นทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร ขึ้นไปชมความสวยท่ามกลางอากาศดีๆ กันที่บานาฮิลล์ ให้คุณได้ใช้เวลาสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เที่ยวชมสวนดอกไม้ หรือไปเดินเล่นชมความอลังการของสะพาน Golden Bridge กันแบบเต็มที่ ต่อด้วยการไปเยือนวัดหลินอึ๋งในยามเช้า แล้วไปเพลินกับการนั่งเรือกระด้งกันที่หมู่บ้านกั๊มทาน มุ่งหน้าสู่เมืองโบราณฮอยอัน ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ก่อนกลับมายังดานังเพื่อชมสะพานมังกรในยามเย็น แล้วไปเดินเล่นช้อปปิ้งของฝากติดมือกลับบ้านที่ตลาดฮานกันเป็นการส่งท้าย ทัวร์ฮอยอันทริปนี้มาในบรรยากาศสุดสบาย สายสโลว์ไลฟ์แฮปปี้ชัวร์ๆ

ทัวร์ฮอยอันทริปนี้ จะพาคุณไปสัมผัส 3 เมืองไฮไลท์ในเวียดนามกลางกันอย่างสะดวกสบาย ออกสตาร์ทการท่องเที่ยวกันด้วยการไปชมไฮไลท์ของดานัง อย่างสะพานมังกรและสะพานแห่งความรัก ท่ามกลางสีสันและช่วงเวลาโรแมนติกในยามค่ำคืน เช้าวันต่อมามุ่งหน้าสู่ฮอยอัน เมืองโบราณอันเป็นมรดกโลก ให้คุณได้เที่ยวชมไฮไลท์ในเมืองนี้อย่างครบครัน ทั้งสะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเก่าเลขที่ 101 และสถานที่อื่นๆ แบบสุดอิสระ ก่อนไปแวะล่องเรือกระด้งกันในหมู่บ้านกั๊มทาน จากนั้นมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเมืองโบราณอย่างเมืองเว้ แวะชมสินค้าที่ผลิตจากเยื่อไผ่ แล้วไปชมความสวยของวัดเทียนมู่ ต่อด้วยการไปล่องเรือมังกรชมวิวแม่น้ำหอมในยามเย็น แล้วไปเดินเล่นซื้อหาข้าวของกันที่ตลาดดองบา เช้าถัดมา พาคุณไปเยือนพระราชวังเมืองเว้ ก่อนเดินทางกลับไปยังเมืองดานัง เพื่อนั่งกระเช้าความยาวกว่า 5 กิโลเมตร ขึ้นไปยังบานาฮิลล์ ให้คุณได้ใช้เวลาชิลล์ๆ กับการเดินเล่นชมอุโมงค์เก็บไวน์ สวนดอกไม้ และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์สำคัญอย่างสะพาน Golden Bridge รวมถึงเครื่องเล่นและเกมนานาชนิดที่มีให้บริการ แล้วไปแวะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในวัดหลินอึ๋ง ก่อนพาคุณไปเพลินกับความสวยของหาดหมีเควอันงดงามของดานัง จากนั้นไปเยือนหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนกันเป็นการปิดท้าย ทัวร์ฮอยอันทริปนี้ สนุก สบาย และสร้างความประทับใจให้ทุกคนได้อย่างแน่นอน

สภาพอากาศในฮอยอัน

ฤดูร้อน (เมษายน - สิงหาคม)

อากาศในช่วงนี้จะค่อนข้างร้อนชื้น คล้ายกับเมืองไทย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 – 34 องศาเซลเซียส แดดจัด และท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส หากคุณเลือกไปทัวร์ฮอยอันในช่วงนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าที่สวมสบายและระบายอากาศได้ดี รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดทั้งหลาย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดตัวไป ห้ามลืม!

ฤดูฝน (กันยายน – ตุลาคม)

หากคุณเดินทางมาทัวร์ฮอยอันในฤดูฝน ข้อดีคืออากาศจะไม่ร้อนเกินไป และแสงแดดไม่รุนแรงเท่าในช่วงหน้าร้อน แต่ควรพกเสื้อกันฝนและร่มติดไปด้วยเพื่อความอุ่นใจ เพราะในช่วงนี้จะมีอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้มีฝนตกชุก บางครั้งอาจตกต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายวัน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23 – 32 องศาเซลเซียส ธรรมชาติทั่วไปจะเขียวขจีสดชื่นตา แต่ว่าฝนที่ตกหนักอาจเป็นอุปสรรคในการเดินทางทัวร์ฮอยอันของคุณ 

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม)

หน้าหนาวในฮอยอันจะมีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย ท้องฟ้าแจ่มใส แดดแรง เหมาะกับการไปทัวร์ฮอยอัน และทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการปั่นจักรยานหรือเดินชมธรรมชาติ อุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 – 28 องศาเซลเซียส แต่บางครั้งอาจมีฝนตกสลับบ้างประปราย อุปกรณ์กันหนาวและอุปกรณ์ที่กันฝนได้จึงเป็นสิ่งที่คุณควรต้องมี

สถานที่ท่องเที่ยวในการทัวร์ฮอยอัน

บ้านเลขที่ 101 (Old House of Tan Ky)

แม้ในการทัวร์ฮอยอันนั้น จะมีบ้านเก่าแก่ที่งดงามให้คุณเข้าไปชมกันได้อยู่หลายหลัง แต่บ้านหลังที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดของย่านนี้ คือบ้านเลขที่ 101 ของตระกูล Tan Ky ซึ่งมีอายุนับร้อยปี และได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนในตระกูลนี้มาแล้วถึง 5 ชั่วอายุคน บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนเหวียน ไท ฮอค ด้านในเต็มไปด้วยงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์จีนโบราณให้ชมมากมาย ใครชอบของเก่าควรต้องแวะไปดู

สะพานญี่ปุ่น

เป็นสะพานที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์จนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮอยอัน แสดงถึงความความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวญี่ปุ่นและชาวจีนที่อาศัยในเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากชาวญี่ปุ่นได้สร้างสะพานนี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังชุมชนชาวจีนในฝั่งตรงข้าม กระทั่งปี ค.ศ.1986 ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลในเวียดนามก็ได้บูรณะสะพานแห่งนี้ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้ยานพาหนะต่างๆ ผ่านได้สะดวกง่ายดาย หากคุณยืนตรงกลางสะพานและมองออกไปรอบข้าง จะได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามของชุมชนโดยรอบ ที่นี่จึงนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการมาทัวร์ฮอยอันเลยทีเดียว

หมู่บ้านกั๊มทาน 

ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ฮอยอันนิยมมาใช้บริการการล่องเรือกระด้ง อันเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยเกิดจากการเอาไม้ไผ่มาสานเป็นลักษณะกลมมนคล้ายตะกร้าหรือกระด้ง ทาทับด้วยน้ำมันสนเพื่อกันน้ำ ซึ่งทำให้ชาวเวียดนามไม่ต้องจ่ายภาษีเรือแก่ฝรั่งเศสในยุคก่อน และแพร่หลายจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเวียดนามในยุคปัจจุบัน นับว่านี่คืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่มาทัวร์ฮอยอันเมื่อไหร่ ควรต้องไปลอง

สมาคมฟุกเกี๋ยน

ตั้งอยู่บนถนนตรันฝู นับว่าเป็นศูนย์กลางในการมาเดินชมย่านเมืองโบราณของฮอยอัน รอบด้านของที่นี่รายล้อมไปด้วยบ้านของตระกูลเก่าแก่รวมกว่า 20 หลัง เพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในฮอยอันช่วงปี พ.ศ.2388 - 2428 นอกจากจะเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของฮอยอันแล้ว บริเวณด้านในของที่นี่ยังมีวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ลัทธิของพระนางเทียนเห่า ที่นี่มีจุดเด่นที่งานไม้แกะสลักและศิลปกรรมแบบเก่าแก่ที่น่าสนใจ มาทัวร์ฮอยอันเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมา

วัดเทียนมู่

ตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังเว้ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านในเป็นที่ตั้งของเจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร เป็นเจดีย์ทางศาสนาที่สูงที่สุดของเวียดนาม ด้านซ้ายของเจดีย์เป็นที่ตั้งระฆังสำริดของจักรพรรดิฟุกเติน ซึ่งว่ากันว่าเวลาตีแต่ละครั้งจะได้ยินไปไกลถึง 10 กิโลเมตรเลยทีเดียว ด้านในวิหารเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย มาทัวร์ฮอยอันแล้วเลยมาเมืองเว้เมื่อไหร่ ลองแวะมา

บานาฮิลล์ 

จากเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในเวียดนาม ปัจจุบัน ที่นี่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองดานังไปเรียบร้อยแล้ว การขึ้นมาที่ยอดเขาแห่งนี้จะต้องนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทาง 5,801 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ด้านบนที่นี่มีทั้งหมู่บ้าน สวนดอกไม้ สวนสนุก วัด โรงแรม และไฮไลท์ล่าสุดคือสะพาน Golden Bridge ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ แถมกลายเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตไปเรียบร้อยแล้ว หากมาทัวร์ฮอยอัน แล้วแวะมาเที่ยวดานัง นี่คืออีกหนึ่งแหล่งเช็คอินสุดปังที่คุณห้ามพลาดเลย

พระราชวังเว้

เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนในอดีต 13 พระองค์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากพระราชวังต้องห้ามของจีน ยุคหนึ่ง พระราชวังแห่งนี้ถูกทำลายลงด้วยผลกระทบจากสงคราม ทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงอาคารต่างๆ อยู่ไม่มากนัก ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ตรงซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่า ประกอบด้วยเสาสำริด 4 ต้น ที่สลักเป็นลายมังกรได้อ่อนช้อยงดงามราวกับมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีจุดสวยๆ ให้ชมอีกมากมาย สมศักดิ์ศรีกับการที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้ว มาทัวร์ฮอยอันเมื่อไหร่ แวะเมืองเว้แล้วมาเช็คอินกันได้เลย

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ฮอยอัน

1. Banh Mi Phuong

ร้านยอดฮิตของฮอยอัน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี บรรยากาศร้านนี้เป็นแบบท้องถิ่นในอารมณ์บ้านๆ ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและเป็นกันเอง เมนูไฮไลท์ที่อยากให้แวะมาชิมคือบั๋นหมี่ ซึ่งมีหน้าตาคล้ายแซนด์วิช แต่ใส่ไส้โดยใช้วัตถุดิบในรูปแบบของเวียดนาม และด้วยความที่เป็นร้านดัง จึงมีผู้คนต่อคิวรอกันล้นหลามในทุกวัน หากมาทัวร์ฮอยอัน ลองแวะมาชิมกันดู

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 21.30 น. 

พิกัด : 2b Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 560000, Vietnam

2. Reaching Out Tea House

เป็นคาเฟ่ในบรรยากาศโบราณ ตกแต่งในสไตล์แอนทีคที่สวย คลาสสิก และมีสไตล์ นอกจากอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ไฮไลท์ของร้านนี้คือการที่พนักงานทั้งหมดนั้น เป็นผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร้านนี้จึงเน้นใช้การสื่อสารผ่านการเขียนและต่อบล็อคไม้เป็นข้อความที่คุณต้องการเป็นหลัก นี่คือร้านน่ารักที่ควรต้องมาอุดหนุน เมื่อคุณมาทัวร์ฮอยอัน

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 21.00 น. เสาร์และอาทิตย์ 9.30 - 19.00 น.

พิกัด : 131 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam

3. Morning Glory

เป็นร้านอาหารเวียดนามบรรยากาศดีๆ ที่ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณของฮอยอัน ร้านนี้ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศเปิดโล่งโปร่งสบาย เน้นเสิร์ฟเมนูท้องถิ่นที่ราคาจะสูงกว่าร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปที่อยู่ริมทาง เมนูที่มาแล้วควรสั่งมาชิม แนะนำให้ลอง BBQ หมู และ Fried Wanton with crab หรือเกี๊ยวไส้ปู มาทัวร์ฮอยอันเมื่อไหร่ลองสั่งมาชิมกันดูก็แล้วกัน ร้านนี้มีสองสาขานะ ชอบใจร้านไหนเลือกได้เลย

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 23.00 น.

พิกัด : 106 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Vietnam

เคล็ดลับในการทัวร์ฮอยอัน

ฮอยอันเป็นเมืองซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดเมืองหนึ่งของเวียดนาม เมื่อคุณมาทัวร์ฮอยอัน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้พบกับบรรดานักท่องเที่ยวนานาชาติที่หนาแน่นกันอยู่เกือบตลอดเวลา ช่วงเช้าของฮอยอันนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เมืองนี้จะค่อนข้างสงบที่สุดแล้วของแต่ละวัน ช่วงที่คึกคักที่สุดก็คงไม่พ้นการเดินชมไนท์ มาร์เก็ต ในยามค่ำคืน และหากคุณวางแผนไปทัวร์ฮอยอันล่วงหน้าได้ ขอแนะนำให้วางแผนมาทัวร์เมืองนี้กันในวันขึ้น 15 ค่ำ เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ย่านเมืองโบราณของฮอยอันจะงดงามไปด้วยแสงจากโคมไฟในเทศกาลโคมไฟ โดยทั้งเมืองจะพร้อมใจกันลดการใช้แสงจากไฟฟ้า แล้วให้คุณได้สัมผัสกับความส่องสว่างจากสีสันของโคมไฟที่แขวนไว้ทั่วเมือง แล้วยังมีกระทงกระดาษให้คุณได้ลองลอยกันในยามค่ำคืนอีกด้วย และเพราะฮอยอันได้รับการขนานนามว่าเป็น The City of Lanterns ที่นี่จึงมีโคมไฟสวยๆ ให้แวะชมแวะช้อปกันมากมาย ใครชอบความโรแมนติกจากแสงเทียนมากกว่าแสงไฟ ห้ามพลาดการมาทัวร์ฮอยอันเลยทีเดียว

รีวิวทัวร์ฮอยอันที่น่าสนใจ

- สมาคมฟุกเกี๋ยน Cantonese Assembly Hall / Phuoc Kien Association

- แจกแพลนเที่ยว ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวชิลล์แบบไม่เร่งรีบ

- ชิมลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวเวียดนามกลางเมืองไหนดี ?