ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ

ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ

ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ
10192
View
0
Share

 

ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์

ไวรัส COVID-19 จากทัวร์ครับ

 

          ฉบับที่ 2

          วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปต่างประเทศ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววัน

 

ทัวร์ครับ ได้มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และมีวิสัยทัศน์ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการส่งลูกค้าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ  จึงขอทำการขยายเวลาหยุดพักการขายแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศทุกเส้นทาง, ทุกช่วงเวลาเดินทาง  เพิ่มเติมอีก 7 วัน (จากเดิมที่จะกลับมาขายเป็นปกติใน วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.) โดยทัวร์ครับจะกลับมาขายตามปกติ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. โดยช่วงเวลาการหยุดพักการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัวร์ครับจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทัวร์ครับจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที

 

ทั้งนี้ ทัวร์ครับ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ได้ปิดกิจการแต่อย่างใด และทีมงานของทัวร์ครับทุกคน ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมอย่างสุดความสามารถ หากลูกค้ามีความกังวลใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทาง สามารถติดต่อสอบถาม มายังเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลการจองได้ตามช่องทางการติดต่อของทัวร์ครับโดยตรง ทั้งช่องทาง LINE และโทรศัพท์ได้เช่นเดิม

 

และเนื่องจากมีจำนวนลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทัวร์ครับ และบริษัทคู่ค้า จึงอาจทำให้ลูกค้าได้รับการบริการล่าช้า และอาจไม่ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งทางทัวร์ครับได้พยายามเร่งมือในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 

ทัวร์ครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้  รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นในเร็ว และเราจะได้กลับมาเดินทางด้วยกันอีกครั้ง

 

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

    ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

ประกาศนโยบาย มาตรการรับมือสถานการณ์

ไวรัส COVID-19 จาก ทัวร์ครับ

 

      ฉบับที่ 1 

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปต่างประเทศทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย

 

ทัวร์ครับ ได้มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการส่งลูกค้าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ จึงขอทำการ หยุดพักการขายแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศทุกเส้นทาง, ทุกช่วงเวลาเดินทาง เป็นเวลา 10 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. โดยช่วงเวลาการหยุดพักการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัวร์ครับจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทัวร์ครับจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที 

 

ทั้งนี้ ทัวร์ครับ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ได้ปิดกิจการแต่อย่างใด และทีมงานของทัวร์ครับทุกคน ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ รวมถึงพยายามดำเนินการแก้ไขเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมอย่างสุดความสามารถ หากลูกค้ามีความกังวลใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อสอบถาม มายังเจ้าหน้าที่ๆ ดูแลการจองได้ตามช่องทางการติดต่อของทัวร์ครับได้โดยตรง ทั้งช่องทาง LINE และโทรศัพท์

 

และเนื่องจากมีจำนวนลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทัวร์ครับ และบริษัทคู่ค้า จึงอาจทำให้ลูกค้าได้รับการบริการล่าช้า และอาจไม่ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งทางทัวร์ครับได้พยายามเร่งมือในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

 

ทัวร์ครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นโดยเร็ววัน และเราจะกลับมาเดินทางด้วยกันอีกครั้ง

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด