Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)