ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด (82 แพ็คเกจ)

พบ 82 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฮอกไกโด เส้นทางฮอกไกโด โตเกียว เส้นทางฮอกไกโด โอซาก้า เส้นทางฮอกไกโด โทโฮคุ
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(82)
(49)
(40)
(24)
(22)
(18)
(17)
(15)
(13)
(8)
(6)
(4)
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(23)
(34)
(30)
(24)
(28)
(16)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(5)
(47)
(29)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(43)
(35)
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 14258
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท บิน XW (พักสกีรีสอร์ท)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สวนโอโดริ / คลองโอตารุ / คิโรโระ สกีรีสอร์ท / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
13
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿22,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14278
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ลานสโนว์โมบิล(ไม่รวมค่ากิจกรรม) คิโรโระสกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่ากิจกรรม) บิน XW (พักออนเซ็น)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
ลานหิมะ Watts / คิโรโระ สกีรีสอร์ท / คลองโอตารุ / ทะเลสาบโทยะ
17
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿23,888
ทั่วไป
รหัส 11979
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ อิสระเล่นสกีที่ลานสกีโคคุไซซัปโปโร บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿23,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12702
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway ออนเซ็นโทยะ บิน XJ (ในไม้เปลี่ยนสี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
กระเช้าภูเขาไฟโชวะชินซัง / อิสระท่องเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด / ออนเซ็น
15
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿25,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13863
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ เนินพระพุทธเจ้า ลานสกีโคคุไซ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ.
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ / คลองโอตารุ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿25,888
ทั่วไป
รหัส 11976
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
คลองโอตารุ / กระเช้าคุโรดาเกะ / อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
12
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿25,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13003
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุสุซาน บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / คลองโอตารุ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / กระเช้าภูเขาไฟโชวะชินซัง / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
15
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿25,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14265
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ บิน XJ (พักออนเซ็น) (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿26,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12572
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระ สกีรีสอร์ท หุบเขาจิโกกุดานิ บิน XJ (พักสกีรีสอร์ท) (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / คลองโอตารุ / คิโรโระ สกีรีสอร์ท
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿26,876
ทั่วไป
รหัส 13078
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน เขื่อนโฮเฮเคียว สะพานฟุตะมิ คลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
น้ำตกชิไรโตะ โนะ ทาคิ / คลองโอตารุ / สะพานฟุตะมิ / เขื่อนโฮเฮเคียว
12
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿26,889
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14283
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 4 วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีสวนฮิราโอกะ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สวนสาธารณะฮิราโอกะ / สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / ทะเลสาบโทยะ / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / ภูเขาไฟอุสุ / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / คลองโอตารุ
17
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿26,999
ทั่วไป
รหัส 13764
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิสระเล่นสกีที่ลานสกีชิคิไซโนะ บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ / คลองโอตารุ / ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿26,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14269
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ล่องเรือตัดน้ำแข็ง บิน XJ (พักออนเซ็น) (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿27,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14271
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า กิจกรรมลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) คลองโอตารุ บิน XJ (พักออนเซ็น)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿28,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13094
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ป้อมโกเรียวคาคุ คลองโอตารุ ชมวิวฮาโกดาเตะ บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
คลองโอตารุ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
22
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,990
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13475
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน สระน้ำสีฟ้า หุบเขาสีแดง บิน XJ (ใบไม้เปลี่ยนสี) (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาโมมิจิดานิ / คลองโอตารุ / บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ
10
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿28,990
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13002
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / คลองโอตารุ / สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / กระเช้าคุโรดาเกะ
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14270
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ป้อมโกเรียวคาคุ ชมวิวกลางคืนจากภูเขาฮาโกดาเตะ บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
0
ที่เที่ยว
0
มื้ออาหาร
฿29,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12145
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน ป้อมดาวโกเรียวคาคุ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส บิน XJ (อิสระเล่นสกี)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / หมู่บ้านหัตถกรรมฟูราโน่ / ลานสกีฟูราโน่ปริ๊น / หอคอยโกเรียวคะคุ
20
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,888
ทั่วไป
รหัส 14006
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน อุทยานโมอาย สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / คลองโอตารุ / กิจกรรมลานหิมะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
14
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14282
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 4 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน บิน XW
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สวนสาธารณะฮิราโอกะ / สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / คลองโอตารุ
19
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿29,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12739
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คลองโอตารุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
สวนสาธารณะฮิราโอกะ / กระเช้าภูเขาไฟโชวะชินซัง / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / คลองโอตารุ
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿29,999
ทั่วไป
รหัส 14262
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หุบเขานรกจิโกคุดานิ บิน XJ (พักออนเซ็น)(เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿30,876
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13965
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ป้อมดาวโกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะกลางคืน บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หอคอยโกเรียวคะคุ / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / บ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
23
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿30,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13165
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟโชวะ คลองโอตารุ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
คลองโอตารุ / ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ / หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
16
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿30,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12878
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สนุกกับลานกิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน / ฟาร์มหมีสีน้ำตาล / คลองโอตารุ / ลานสกีโอตารุเทนกุยามะ / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿30,999
ทั่วไป
รหัส 14264
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โกดังอิฐแดงริมน้ำ กระเช้าชมวิวกลางคืนฮาโกดาเตะ บิน XJ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ / กระเช้าไฟฟ้าฮาโกดาเตะ / โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
11
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿31,876
ทั่วไป
รหัส 14267
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสโนว์เวิลด์(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) คลองโอตารุ บิน XJ (พักสกีรีสอร์ท) (พักออนเซ็น) (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ตึกรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด / คลองโอตารุ / คิโรโระ สกีรีสอร์ท
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿31,876
ทั่วไป
รหัส 13960
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ลานสกีนิวฟุราโน่ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ลานสกีฟูราโน่ปริ๊น / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿31,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12711
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสกีรีสอร์ท สวนสัตว์อาซาฮิยามะ บิน XJ
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า / เนินแห่งพระพุทธเจ้า / คลองโอตารุ
16
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿31,888

ทัวร์ฮอกไกโด ถ้ารักการกิน ชอบอากาศเย็น ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับคุณ

ข้อมูลฮอกไกโด

‘ฮอกไกโด’ แปลได้ว่า ‘เส้นทางสู่ทะเลเหนือ' และเป็นเกาะใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เหนือสุดของญี่ปุ่น มีความโดดเด่นอยู่ที่สภาพอากาศที่ซึ่งหนาวเย็นตลอดทั้งปี และจะมีหิมะให้เห็นประมาณ 6 เดือนเลยทีเดียว ในช่วงฤดูร้อนของทัวร์ฮอกไกโดก็ถือว่ามีอากาศที่เย็นสบาย โดยจะมีอุณหภูมิอยู่ในราวๆ 22 องศาเซลเซียสเท่านั้น แถมด้วยการมีสภาพทางธรรมชาติที่สวยงามมาก โดยเฉพาะพืชพรรณไม้ดอกนานาชนิดที่จะแข่งกันเบ่งบานอวดสีสันจนดูคล้ายผืนพรมขนาดใหญ่เมื่อมองจากในมุมสูง ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมหนีความร้อนจากภูมิภาคอื่นมาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงฤดูนี้เป็นจำนวนมาก และแม้ว่าจะมีหิมะหนาแน่นและยาวนาน แต่ที่นี่กลับผลิตผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพสูงได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชผักผลไม้ นม หรืออาหารทะเลนานาชนิด จึงการันตีได้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะมาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงฤดูไหน ก็จะอิ่มอร่อยกับความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่นี่ได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ฮอกไกโดยังมีจุดเด่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา ทะเลสาบ หรือฟาร์มรูปแบบต่างๆ และไฮไลท์ที่ทำให้การไปทัวร์ฮอกไกโดกลายเป็นจุดหมายยอดฮิต ก็คือการไปชมงานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร ซึ่งในงานจะเต็มไปด้วยประติมากรรมจากน้ำแข็งและหิมะในขนาดมหึมา จนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมุ่งหน้าไปชมงานนี้กันแน่นขนัดทุกปี รับรองว่าการเลือกมาทัวร์ฮอกไกโดไม่ว่าจะในฤดูไหน ก็จะทำให้คุณแฮปปี้และประทับใจได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียว

ตัวอย่างทัวร์ฮอกไกโดที่น่าสนใจ

สำหรับใครที่เป็นสายธรรมชาติ ชอบบรรยากาศชิลล์ๆ สบายๆ และหาวันหยุดยาวๆ ได้ลำบาก เชื่อว่านี่จะเป็นโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโดที่คุณอาจจะอยากได้อยู่พอดี เพราะในทัวร์นี้คุณจะได้มีเวลาชิลล์ในฟาร์มดอกไม้งามๆ ถึงสองแห่ง ทั้งโทมิตะ ฟาร์ม ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องดอกลาเวนเดอร์ และยังได้ไปเยือนเมืองมิเอะ เมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Small Town of The Most Beautiful Hills และปิดท้ายวันกันที่การชมผืนพรมดอกไม้หลากสีสันขนาดใหญ่ในรูปแบบพาโนรามากันที่ชิกิไซโนะโอกะฟาร์ม แล้วไหนๆ มาทัวร์ฮอกไกโดทั้งที ก็ต้องมีโอกาสได้เห็นคลองโอตารุอันมีชื่อเสียงกันซักหน่อย ต่อด้วยการไปเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี แวะช้อปที่ถนนโบราณซาไกมาจิ และถนนทานุกิโคจิ ปิดท้ายวันที่บุฟเฟ่ต์ชาบูขาปูยักษ์ รวมถึงยังพาคุณไปเดินเล่นที่ตลาดปลาโจไก และยังมีฟรีไทม์ให้ได้เที่ยวตามใจคุณอีกด้วยนะ นับว่าชิลล์มากจริงๆ

สำหรับคนชอบบรรยากาศและกิจกรรมที่หลากหลาย นี่คือทัวร์ฮอกไกโดที่น่าสนใจสำหรับคุณ เริ่มจากการเดินเล่นชมทิวทัศน์แปลกตาที่หุบเขานรกจิโกกุดานิ ต่อด้วยการไปสัมผัสเหล่าหมีสีน้ำตาลในสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซันกันอย่างใกล้ชิดชนิดที่คุณต้องประทับใจ แล้วไปสโลว์ไลฟ์กันในทะเลสาบโทยะ ซึ่งคุณเลือกเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ได้แบบสบายๆ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับหิมะก็จะได้ไปเยือนลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร ที่มีให้ลองเล่นทั้งสโนว์บอร์ดและสกี แม้จะไม่ใช่สายกีฬาคุณก็ยังเดินเล่นท่ามกลางหิมะขาวๆ ปุยๆ ได้แบบเพลินๆ แถมยังได้ไปเช็คอินสถานที่ไฮไลท์อย่างคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ถนนทานุกิโคจิ แถมยังมีการแวะร้านสินค้ามือสองและเอ๊าท์เล็ตให้ได้ช้อปกันแบบเต็มเหนี่ยว รวมทั้งยังได้ฟินกับบุฟเฟ่ต์ชาบูขาปูอีกด้วยนะ นับว่าเป็นการทัวร์ฮอกไกโดที่คุ้มมากจริงๆ คุณ

หากคุณกำลังมองหาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี นี่อาจจะเป็นโปรแกรมที่คุณต้องการ เพราะจะพาคุณไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์สวยๆ ที่เขื่อนโฮเฮเคียว จุดชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งในฮอกไกโด แล้วต่อด้วยการไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานแขวนฟูตามิ 1 ใน 5 จุดชมใบไม้แดงยอดฮิตในการทัวร์ฮอกไกโด แล้วไปต่อให้เต็มอิ่มที่น้ำตกชิไรโตะโนะ ทาคิ และแวะสักการะ IWATO KANNONDO วัดเล็กๆ ที่แสนสงบและสวยงาม จากนั้นจะนำคุณไปชมความงามของถนนที่มีแปะก้วยกว่า 70 ต้น ในมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ตามมาด้วยการพาคุณไปเช็คอินในสถานที่ไฮไลท์ของการไปทัวร์ฮอกไกโดอย่างเช่น คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โรงงานช็อกโกแลต ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี และแน่นอนว่าต้องมีบุฟเฟ่ต์ขาปูอยู่ในทริปนี้ด้วยเช่นกัน นับเป็นทัวร์ฮอกไกโดที่แน่นทั้งชม ช้อป และชิมจริงๆ

  • ทัวร์ฮอกไกโด พาคุณไปเช็คอินจุดไฮไลท์ แล้วไปล่องเรือตัดน้ำแข็งกัน

ถ้าคุณอยากสัมผัสความหนาวให้สะใจ ลองดูทัวร์ฮอกไกโดโปรแกรมนี้ก่อนได้เลย เริ่มด้วยการไปชมพาเหรดเพนกวินในสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ต่อด้วยการล่องเรือตัดน้ำแข็งในบริเวณทะเลเปิดอาบาชิริ ที่เต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งซึ่งลอยมาจากรัสเซีย หากโชคดีคุณยังจะได้เห็นนกอินทรีทะเลหางขาวและแมวน้ำอีกด้วยนะ ต่อด้วยการไปชมพิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งให้ได้หนาวกันแบบสะใจ ตามด้วยการไปชมลานสกีแบบพาโนรามา shikisai no แถมทริปนี้ยังไม่พลาดการพาไปชมไฮไลท์ของทัวร์ฮอกไกโดอย่าง คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ นาฬิกาไอน้ำโบราณ และตลาดปลาโจไก และคุณยังจะได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้นอีกด้วยนะ เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโดที่คุ้มค่าและน่าลองสำหรับคุณ

  • ทัวร์ฮอกไกโด ชมความงามของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม

สำหรับใครที่อยากเห็นความงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมจากการมาทัวร์ฮอกไกโด นี่น่าจะเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เริ่มจากการไปเยือนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งรวมทั้งเกาะแก่ง ทะเลสาบ และภูเขาไฟ เอาไว้ในที่เดียว ให้คุณเลือกปั่นจักรยาน เดินเล่น หรือล่องเรือได้ตามความต้องการ ตามมาด้วยการไปเยือนป้อมดาวห้าแฉกโกะเรียวคะคุ ที่มีความสวยงามต่างกันไปในแต่ละฤดู แล้วไปนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวค่ำคืนจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นกัน ตามมาด้วยสถานที่คูลๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะซินซัง ฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน บ่อน้ำสีฟ้าเมืองมิเอะ หมู่บ้านราเมง อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ กระเช้าคุโรดาเกะ และอื่นๆ อีกเพียบ ถ้าคุณอยากเที่ยวอยากทัวร์ฮอกไกโดแบบแน่นๆ เต็มๆ ต้องโปรแกรมนี้เลย

เอาใจสายธรรมชาติกันอีกหนึ่งโปรแกรม กับทัวร์ฮอกไกโดแบบเน้นๆ ในบริเวณที่คุณจะได้ตื่นตากับดอกไม้ในหลากหลายสถานที่และบรรยากาศ เริ่มจากชมสีสันของดอกไม้นับหมื่นนับแสนดอกกันบริเวณทุ่งดอกไม้ 7 สี ของฟาร์มโทมิตะ ต่อด้วยสวนชิคิไซโนะโอกะซึ่งมีทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ในสีสันแบบละลานตา และเผื่อว่ายังไม่สะใจ ก็ยังมีเนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ในการชมดอกไม้เช่นกัน จากนั้นจึงไปชิลล์กันที่สระน้ำสีฟ้าที่สุดอัศจรรย์ของเมืองมิเอะ ตามมาด้วยการขึ้นบอลลูนชมเมืองโทไคจิแบบ 360 องศา แล้วลงมาชมความสวยของธรรมชาติกันต่อที่ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ และแน่นอนว่าเราย่อมไม่พลาดการพาคุณไปชมไฮไลท์ของฮอกไกโดทั้งหลายด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ และปิดท้ายกันที่เอ๊าท์เล็ตเพื่อละลายเงินเยน เชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทัวร์ฮอกไกโดที่คุณต้องสนใจ

  • ทัวร์ฮอกไกโด กินหรู อยู่สบาย ในบรรยากาศเทศกาลในฤดูหิมะแบบสุดโรแมนติก

ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบสะดวกสบาย และยังอยากใช้วันพักผ่อนเที่ยวชมงานเทศกาลสุดโรแมนติก นี่คือโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโดที่คุณน่าจะถูกใจ เพราะเราจะพาคุณไปชมความงามในหลายรูปแบบ ทั้งหุบผานรกจิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล และโกดังอิฐแดงในฮาโกดาเตะ แถมทริปนี้ยังมีเทศกาลแสนโรแมนติกให้คุณได้จูงมือคนรู้ใจไปอยู่ในบรรยากาศสุดฟิน นั่นคือเทศกาล Hakodate Christmas Fantasy และเทศกาล Sapporo White Illumination ซึ่งจะเต็มไปด้วยแสงสีจากไฟประดับที่งดงามในยามค่ำคืน และแน่นอนว่าเรายังคงพาคุณชมไฮไลท์ของฮอกไกโดอย่างตลาดเช้าฮาโกดาเตะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ รวมถึงย่านช้อปปิ้งและบันเทิงอีกมากมาย แล้วยังได้อร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปูกันอีกด้วยนะ เชื่อว่าคุณจะต้องแฮปปี้กับทัวร์ฮอกไกโดโปรแกรมนี้อย่างแน่นอน

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

  • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

สำหรับฮอกไกโดนั้นยังถือว่ามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวมากสำหรับคนไทย คืออยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ไปจนถึงติดลบนิดหน่อย ใครที่ชอบอากาศเย็นแต่ไม่หนาวจัดเหมือนกับฤดูหนาว การมาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงนี้ก็น่าจะถูกใจคุณ

  • ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

ถือเป็นฤดูที่เหมาะกับการมาทัวร์ฮอกไกโดมากช่วงหนึ่ง เป็นช่วงที่อากาศในฮอกไกโดค่อนข้างเย็นสบาย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในราวๆ 22 องศาเซลเซียสเท่านั้น และยังเป็นฤดูที่ฮอกไกโดจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย หากคุณเป็นคนที่ชอบความงามของดอกไม้และธรรมชาติ ห้ามพลาดการมาทัวร์ฮอกไกโดในฤดูนี้จริงๆ 

  • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

อากาศโดยทั่วไปจะนับว่าค่อนข้างเย็นสบาย และในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สวยงามมาก และหากคุณไม่ชอบอากาศที่หนาวจัดนัก ก็นับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการทัวร์ฮอกไกโดของคุณเลยทีเดียว

  • ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

อากาศในฮอกไกโดช่วงนี้จะหนาวจัด โดยอุณหภูมิอาจจะต่ำลงจนถึงติดลบได้เป็นสิบองศา ช่วงนี้ถือเป็นฤดูที่ยอดนิยมอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาทัวร์ฮอกไกโด เพื่อเล่นสกี หิมะ รวมทั้งชมงานเทศกาลฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ของที่นี่อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในการทัวร์ฮอกไกโด

1.Fort Goryokaku

หลายคนรู้จักในชื่อป้อมดาว 5 แฉก ถือเป็นแลนด์มาร์กที่ขาดไม่ได้ในการมาทัวร์ฮอกไกโด สร้างขึ้นเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามของชนชาติตะวันตก ด้านในมีอาคารสำนักงานปกครองฮาโกดาเตะซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ในสไตล์โบราณ ป้อมแห่งนี้เปิดเป็นสวนสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นจุดชมซากุระกว่า 1,600 ต้น ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย

2.ภูเขาฮาโกะดาเตะ

ถ้ามีโอกาสมาทัวร์ฮอกไกโดละก็ ขอบอกว่าไม่ควรพลาดที่นี่เลยละ เพราะวิวร้อยล้านยามค่ำคืนเมื่อมองภูเขาแห่งนี้นั้นมีความสวยงามในระดับโลก และยังเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะ จากบนยอดเขา เราจะได้เห็นทิวทัศน์ของสองอ่าวที่เว้าเข้ามาประกบพื้นที่เมืองเอาไว้ตรงกลาง สวยตรึงใจและโรแมนติกไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน

3.คลองโอตารุ

โอตารุเคยเป็นเมืองท่าสำคัญของฮอกไกโด จึงมีอาคารรูปร่างแปลกตาตั้งอยู่มากมาย และมีคลองความยาว 1,140 เมตรไหลผ่านกลางเมือง โดยมีโคมไฟถนนแบบวิคต อเรียนตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งของคลอง ในขณะที่อีกฝั่งเป็นโกดังเก่าสวยแปลกตา ในช่วงฤดูหนาวถือว่าคลองนี้จะโรแมนติกแบบสุดๆ ยามค่ำคืน และนี่คือหนึ่งสถานที่ต้องห้ามพลาดในการมาทัวร์ฮอกไกโดของคุณ

4.สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า

ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก มีจุดเด่นที่การเพิ่มมุมมองแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์กลางสระเพนกวิน หรือโดมแก้วกลางโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ในช่วงหน้าหนาว จะมีการนำเหล่าเพนกวินออกมาเดินให้เราชมกันในระยะประชิด นอกจากนั้นแล้วยังมีสัตว์หายากอีกมากมาย ไปทัวร์ฮอกไกโดทั้งทีควรต้องแวะไป รับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

5.ฟุราโน่ 

ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่แถบนี้จะถูกเนรมิตให้เป็นผืนพรมดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม แต่ที่นี่จะแปลงโฉมเป็นลานสกีขนาดมหึมาในช่วงหน้าหนาว หากคุณไม่ถูกโรคกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เลือกทำอีกมากมาย ไม่เว้นแม้แต่การใช้บริการสุนัขลากเลื่อน เลือกฤดูที่คุณถูกใจแล้วจองทัวร์ฮอกไกโดที่คุณต้องการได้เลย

6.น้ำพุร้อนโนโบริเบ็ทสึ

นี่คือเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด โดยมีหุบเขา Jigokudani ที่จะสามารถเห็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินได้ตลอดเวลา แถมยังว่ากันว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย บางคนถึงกับตั้งฉายาให้ว่าที่นี่เป็นหุบเขานรก เพราะมีควันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บอกเลยว่าเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตาและหาดูได้ไม่ง่าย นอกจากไปทัวร์ฮอกไกโดเท่านั้น

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ฮอกไกโด

 

1. Kaisen-Shokudo Kitano Gourmet-tei - Sapporo

 

ร้านอาหารในรูปแบบกึ่งตลาดปลา ซึ่งถ้าใครชอบซาชิมิหรืออาหารทะเลละก็ ขอให้มาลอง เพราะของเค้าสดจริงอร่อยจริง เมนูที่น่าสนใจคือข้าวหน้าปลาดิบรวมที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลหลากหลาย ทั้งสด ใหม่ อร่อย สมราคา และน่าลอง

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 15.00 น.

พิกัด: 4-1, N11, W22, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan Zip060-0011 

 

2. Lucky Pierrot - Hakodate

 

ร้านนี้เสิร์ฟเมนูตะวันตกอย่างเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายด์ในบรรยากาศสุดคูล ซึ่งเน้นใช้อาหารทะเลสดใหม่ของเมืองนี้เป็นหลัก เมนูที่น่าสนใจคือเบอร์เกอร์หอยโฮตาเตะตัวหนานุ่มเต็มคำ มันฝรั่งทอดหน้ากุ้ง หรือถ้าใครอยากกินข้าวแกงกะหรี่และข้าวห่อไข่ เค้าก็มีให้บริการด้วยนะ

เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 00.30 น.

พิกัด: ร้านนี้มี 17 สาขากระจายอยู่ทั่วฮาโกดาเตะ สะดวกสาขาไหนเสิร์ชจากเว็บไซต์ลองเลือกกันได้เลย

 

3. Kumagera - Furano

 

มาเมืองหนาวทั้งที ก็ต้องหาหม้อไฟดีๆ ของฮอกไกโดมาอบอุ่นร่างกายกันหน่อย ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังในย่านฟุราโนะเลยทีเดียว เพราะหม้อไฟที่นี่มาพร้อมวัตถุดิบสดใหม่อย่างเนื้อวัว ไก่ เป็ด และอาหารทะเลอีกเพียบ ใครชอบเนื้อต้องลองข้าวหน้าเนื้อวากิวดิบดู เนื้อสวยๆ เสิร์ฟพร้อมโชยุและวาซาบิ แล้วปิดท้ายหอยนางรมนึ่งสาเกอีกซักจานถ้ายังไหว รับรองได้ว่าฟิน!

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 23.00 น.

พิกัด: 3-22 Furano, Hokkaido 076-0025, Japan

เคล็ดลับในการทัวร์ฮอกไกโด

ฮอกไกโดถือเป็นสวรรค์ของคนรักการท่องเที่ยว เพราะสวยโดดเด่นในทุกฤดูกาล ด้านอาหารการกินก็ยังเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มาก ด้วยวัตถุดิบที่ดีทำให้ที่นี่มีขนมและอาหารที่รสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ฮอกไกโดยังมีพื้นที่ที่คนรักการผจญภัยเป็นสายแอดเวนเจอร์ทั้งหลายได้ทำกิจกรรมกันอีกเพียบ แต่หากคุณเลือกไปทัวร์ฮอกไกโดในหน้าหนาว ขอแนะนำว่าต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการแต่งกายไปให้ดี ควรเลือกหาอุปกรณ์กันหนาวที่มีคุณภาพสูง เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้คุณหมดสนุกได้ถ้ามีอุปกรณ์กันหนาวไม่เพียงพอ 

รีวิวทัวร์ฮอกไกโดที่น่าสนใจ

ฮอกไกโดไม่ได้มีดีแค่หิมะ! 9 สถานที่ท่องเที่ยวฮอกไกโด ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาด

หนาวนี้ห้ามพลาด เที่ยว “Sapporo Snow Festival” เทศกาลหิมะซัปโปโร

10 ของกินต้องแวะชิม..เมื่อไปเที่ยว “ฮอกไกโด”