ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด (39 แพ็คเกจ)

พบ 39 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฮอกไกโด เส้นทางฮอกไกโด โตเกียว เส้นทางฮอกไกโด โอซาก้า เส้นทางฮอกไกโด โทโฮคุ
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(39)
(33)
(11)
(10)
(8)
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(7)
(16)
(14)
(9)
(6)
(7)
(4)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(19)
(19)
(1)
สายการบิน
(16)
(23)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
23 พ.ย. 19 27 พ.ย. 19 ส 23 พ.ย. / พ 27 พ.ย. ฿23,876
อา 24 พ.ย. 19 พฤ 28 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. / พฤ 28 พ.ย. ฿23,876
25 พ.ย. 19 29 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. / ศ 29 พ.ย. ฿23,876
26 พ.ย. 19 30 พ.ย. 19 อ 26 พ.ย. / ส 30 พ.ย. ฿23,876
27 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 พ 27 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿25,876
พฤ 28 พ.ย. 19 2 ธ.ค. 19 พฤ 28 พ.ย. / จ 02 ธ.ค. ฿25,876
29 พ.ย. 19 3 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / อ 03 ธ.ค. ฿25,876
อา 1 ธ.ค. 19 พฤ 5 ธ.ค. 19 อา 01 ธ.ค. / พฤ 05 ธ.ค. ฿28,876
3 ธ.ค. 19 7 ธ.ค. 19 อ 03 ธ.ค. / ส 07 ธ.ค. ฿26,876
4 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 พ 04 ธ.ค. / อา 08 ธ.ค. ฿26,876
6 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 ศ 06 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿28,876
9 ธ.ค. 19 13 ธ.ค. 19 จ 09 ธ.ค. / ศ 13 ธ.ค. ฿26,876
13 ธ.ค. 19 17 ธ.ค. 19 ศ 13 ธ.ค. / อ 17 ธ.ค. ฿26,876
16 ธ.ค. 19 20 ธ.ค. 19 จ 16 ธ.ค. / ศ 20 ธ.ค. ฿28,876
1 ม.ค. 20 อา 5 ม.ค. 20 พ 01 ม.ค. / อา 05 ม.ค. ฿28,876
พฤ 2 ม.ค. 20 6 ม.ค. 20 พฤ 02 ม.ค. / จ 06 ม.ค. ฿28,876
3 ม.ค. 20 7 ม.ค. 20 ศ 03 ม.ค. / อ 07 ม.ค. ฿28,876
4 ม.ค. 20 8 ม.ค. 20 ส 04 ม.ค. / พ 08 ม.ค. ฿28,876
อา 5 ม.ค. 20 พฤ 9 ม.ค. 20 อา 05 ม.ค. / พฤ 09 ม.ค. ฿27,876
6 ม.ค. 20 10 ม.ค. 20 จ 06 ม.ค. / ศ 10 ม.ค. ฿27,876
7 ม.ค. 20 11 ม.ค. 20 อ 07 ม.ค. / ส 11 ม.ค. ฿28,876
8 ม.ค. 20 อา 12 ม.ค. 20 พ 08 ม.ค. / อา 12 ม.ค. ฿28,876
พฤ 9 ม.ค. 20 13 ม.ค. 20 พฤ 09 ม.ค. / จ 13 ม.ค. ฿28,876
10 ม.ค. 20 14 ม.ค. 20 ศ 10 ม.ค. / อ 14 ม.ค. ฿28,876
11 ม.ค. 20 15 ม.ค. 20 ส 11 ม.ค. / พ 15 ม.ค. ฿28,876
อา 12 ม.ค. 20 พฤ 16 ม.ค. 20 อา 12 ม.ค. / พฤ 16 ม.ค. ฿27,876
13 ม.ค. 20 17 ม.ค. 20 จ 13 ม.ค. / ศ 17 ม.ค. ฿27,876
14 ม.ค. 20 18 ม.ค. 20 อ 14 ม.ค. / ส 18 ม.ค. ฿28,876
15 ม.ค. 20 อา 19 ม.ค. 20 พ 15 ม.ค. / อา 19 ม.ค. ฿28,876
พฤ 16 ม.ค. 20 20 ม.ค. 20 พฤ 16 ม.ค. / จ 20 ม.ค. ฿28,876
17 ม.ค. 20 21 ม.ค. 20 ศ 17 ม.ค. / อ 21 ม.ค. ฿28,876
18 ม.ค. 20 22 ม.ค. 20 ส 18 ม.ค. / พ 22 ม.ค. ฿28,876
อา 19 ม.ค. 20 พฤ 23 ม.ค. 20 อา 19 ม.ค. / พฤ 23 ม.ค. ฿27,876
20 ม.ค. 20 24 ม.ค. 20 จ 20 ม.ค. / ศ 24 ม.ค. ฿27,876
21 ม.ค. 20 25 ม.ค. 20 อ 21 ม.ค. / ส 25 ม.ค. ฿28,876
22 ม.ค. 20 อา 26 ม.ค. 20 พ 22 ม.ค. / อา 26 ม.ค. ฿28,876
พฤ 23 ม.ค. 20 27 ม.ค. 20 พฤ 23 ม.ค. / จ 27 ม.ค. ฿28,876
24 ม.ค. 20 28 ม.ค. 20 ศ 24 ม.ค. / อ 28 ม.ค. ฿28,876
25 ม.ค. 20 29 ม.ค. 20 ส 25 ม.ค. / พ 29 ม.ค. ฿28,876
อา 26 ม.ค. 20 พฤ 30 ม.ค. 20 อา 26 ม.ค. / พฤ 30 ม.ค. ฿27,876
27 ม.ค. 20 31 ม.ค. 20 จ 27 ม.ค. / ศ 31 ม.ค. ฿27,876
28 ม.ค. 20 1 ก.พ. 20 อ 28 ม.ค. / ส 01 ก.พ. ฿30,876
29 ม.ค. 20 อา 2 ก.พ. 20 พ 29 ม.ค. / อา 02 ก.พ. ฿30,876
พฤ 30 ม.ค. 20 3 ก.พ. 20 พฤ 30 ม.ค. / จ 03 ก.พ. ฿30,876
31 ม.ค. 20 4 ก.พ. 20 ศ 31 ม.ค. / อ 04 ก.พ. ฿30,876
11 ก.พ. 20 15 ก.พ. 20 อ 11 ก.พ. / ส 15 ก.พ. ฿28,876
12 ก.พ. 20 อา 16 ก.พ. 20 พ 12 ก.พ. / อา 16 ก.พ. ฿28,876
พฤ 13 ก.พ. 20 17 ก.พ. 20 พฤ 13 ก.พ. / จ 17 ก.พ. ฿28,876
14 ก.พ. 20 18 ก.พ. 20 ศ 14 ก.พ. / อ 18 ก.พ. ฿28,876
15 ก.พ. 20 19 ก.พ. 20 ส 15 ก.พ. / พ 19 ก.พ. ฿28,876
อา 16 ก.พ. 20 พฤ 20 ก.พ. 20 อา 16 ก.พ. / พฤ 20 ก.พ. ฿27,876
17 ก.พ. 20 21 ก.พ. 20 จ 17 ก.พ. / ศ 21 ก.พ. ฿27,876
18 ก.พ. 20 22 ก.พ. 20 อ 18 ก.พ. / ส 22 ก.พ. ฿28,876
19 ก.พ. 20 อา 23 ก.พ. 20 พ 19 ก.พ. / อา 23 ก.พ. ฿28,876
พฤ 20 ก.พ. 20 24 ก.พ. 20 พฤ 20 ก.พ. / จ 24 ก.พ. ฿28,876
21 ก.พ. 20 25 ก.พ. 20 ศ 21 ก.พ. / อ 25 ก.พ. ฿28,876
22 ก.พ. 20 26 ก.พ. 20 ส 22 ก.พ. / พ 26 ก.พ. ฿28,876
อา 23 ก.พ. 20 พฤ 27 ก.พ. 20 อา 23 ก.พ. / พฤ 27 ก.พ. ฿27,876
24 ก.พ. 20 28 ก.พ. 20 จ 24 ก.พ. / ศ 28 ก.พ. ฿27,876
25 ก.พ. 20 29 ก.พ. 20 อ 25 ก.พ. / ส 29 ก.พ. ฿28,876
26 ก.พ. 20 อา 1 มี.ค. 20 พ 26 ก.พ. / อา 01 มี.ค. ฿28,876
พฤ 27 ก.พ. 20 2 มี.ค. 20 พฤ 27 ก.พ. / จ 02 มี.ค. ฿28,876
28 ก.พ. 20 3 มี.ค. 20 ศ 28 ก.พ. / อ 03 มี.ค. ฿28,876
29 ก.พ. 20 4 มี.ค. 20 ส 29 ก.พ. / พ 04 มี.ค. ฿28,876
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 พ.ย. 19 29 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. / ศ 29 พ.ย. ฿23,888
27 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 พ 27 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿25,888
พฤ 28 พ.ย. 19 2 ธ.ค. 19 พฤ 28 พ.ย. / จ 02 ธ.ค. ฿25,888
29 พ.ย. 19 3 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / อ 03 ธ.ค. ฿25,888
30 พ.ย. 19 4 ธ.ค. 19 ส 30 พ.ย. / พ 04 ธ.ค. ฿25,888
อา 1 ธ.ค. 19 พฤ 5 ธ.ค. 19 อา 01 ธ.ค. / พฤ 05 ธ.ค. ฿28,888
2 ธ.ค. 19 6 ธ.ค. 19 จ 02 ธ.ค. / ศ 06 ธ.ค. ฿26,888
พฤ 5 ธ.ค. 19 9 ธ.ค. 19 พฤ 05 ธ.ค. / จ 09 ธ.ค. ฿28,888
7 ธ.ค. 19 11 ธ.ค. 19 ส 07 ธ.ค. / พ 11 ธ.ค. ฿26,888
อา 8 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. 19 อา 08 ธ.ค. / พฤ 12 ธ.ค. ฿26,888
9 ธ.ค. 19 13 ธ.ค. 19 จ 09 ธ.ค. / ศ 13 ธ.ค. ฿26,888
10 ธ.ค. 19 14 ธ.ค. 19 อ 10 ธ.ค. / ส 14 ธ.ค. ฿28,888
11 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. / อา 15 ธ.ค. ฿26,888
พฤ 12 ธ.ค. 19 16 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / จ 16 ธ.ค. ฿26,888
13 ธ.ค. 19 17 ธ.ค. 19 ศ 13 ธ.ค. / อ 17 ธ.ค. ฿26,888
14 ธ.ค. 19 18 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. / พ 18 ธ.ค. ฿26,888
อา 15 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. / พฤ 19 ธ.ค. ฿28,888
16 ธ.ค. 19 20 ธ.ค. 19 จ 16 ธ.ค. / ศ 20 ธ.ค. ฿28,888
17 ธ.ค. 19 21 ธ.ค. 19 อ 17 ธ.ค. / ส 21 ธ.ค. ฿28,888
18 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 พ 18 ธ.ค. / อา 22 ธ.ค. ฿28,888
พฤ 19 ธ.ค. 19 23 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / จ 23 ธ.ค. ฿28,888
20 ธ.ค. 19 24 ธ.ค. 19 ศ 20 ธ.ค. / อ 24 ธ.ค. ฿28,888
21 ธ.ค. 19 25 ธ.ค. 19 ส 21 ธ.ค. / พ 25 ธ.ค. ฿28,888
อา 22 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. / พฤ 26 ธ.ค. ฿28,888
23 ธ.ค. 19 27 ธ.ค. 19 จ 23 ธ.ค. / ศ 27 ธ.ค. ฿28,888
24 ธ.ค. 19 28 ธ.ค. 19 อ 24 ธ.ค. / ส 28 ธ.ค. ฿29,888
25 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. 19 พ 25 ธ.ค. / อา 29 ธ.ค. ฿36,888
พฤ 26 ธ.ค. 19 30 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. / จ 30 ธ.ค. ฿36,888
27 ธ.ค. 19 31 ธ.ค. 19 ศ 27 ธ.ค. / อ 31 ธ.ค. ฿36,888
28 ธ.ค. 19 1 ม.ค. 20 ส 28 ธ.ค. / พ 01 ม.ค. ฿39,888
อา 29 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 อา 29 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿39,888
30 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿39,888
31 ธ.ค. 19 4 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / ส 04 ม.ค. ฿35,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
อา 1 ก.ย. 19 พฤ 5 ก.ย. 19 อา 01 ก.ย. / พฤ 05 ก.ย. ฿24,876
4 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พ 04 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿25,876
อา 8 ก.ย. 19 พฤ 12 ก.ย. 19 อา 08 ก.ย. / พฤ 12 ก.ย. ฿24,876
11 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿25,876
อา 15 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. / พฤ 19 ก.ย. ฿24,876
18 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พ 18 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿25,876
อา 22 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. / พฤ 26 ก.ย. ฿24,876
25 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พ 25 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿25,876
อา 29 ก.ย. 19 พฤ 3 ต.ค. 19 อา 29 ก.ย. / พฤ 03 ต.ค. ฿25,876
อา 6 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. 19 อา 06 ต.ค. / พฤ 10 ต.ค. ฿26,876
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿26,876
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿27,876
26 ต.ค. 19 30 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / พ 30 ต.ค. ฿26,876
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿26,876
28 ต.ค. 19 1 พ.ย. 19 จ 28 ต.ค. / ศ 01 พ.ย. ฿25,876
29 ต.ค. 19 2 พ.ย. 19 อ 29 ต.ค. / ส 02 พ.ย. ฿25,876
พฤ 31 ต.ค. 19 4 พ.ย. 19 พฤ 31 ต.ค. / จ 04 พ.ย. ฿25,876
1 พ.ย. 19 5 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อ 05 พ.ย. ฿23,876
2 พ.ย. 19 6 พ.ย. 19 ส 02 พ.ย. / พ 06 พ.ย. ฿23,876
อา 3 พ.ย. 19 พฤ 7 พ.ย. 19 อา 03 พ.ย. / พฤ 07 พ.ย. ฿23,876
4 พ.ย. 19 8 พ.ย. 19 จ 04 พ.ย. / ศ 08 พ.ย. ฿23,876
5 พ.ย. 19 9 พ.ย. 19 อ 05 พ.ย. / ส 09 พ.ย. ฿23,876
6 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / อา 10 พ.ย. ฿23,876
พฤ 7 พ.ย. 19 11 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / จ 11 พ.ย. ฿23,876
8 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿23,876
9 พ.ย. 19 13 พ.ย. 19 ส 09 พ.ย. / พ 13 พ.ย. ฿23,876
อา 10 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. / พฤ 14 พ.ย. ฿23,876
11 พ.ย. 19 15 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. / ศ 15 พ.ย. ฿23,876
12 พ.ย. 19 16 พ.ย. 19 อ 12 พ.ย. / ส 16 พ.ย. ฿23,876
13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿23,876
พฤ 14 พ.ย. 19 18 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / จ 18 พ.ย. ฿23,876
15 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿23,876
16 พ.ย. 19 20 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. / พ 20 พ.ย. ฿23,876
อา 17 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. / พฤ 21 พ.ย. ฿23,876
18 พ.ย. 19 22 พ.ย. 19 จ 18 พ.ย. / ศ 22 พ.ย. ฿23,876
19 พ.ย. 19 23 พ.ย. 19 อ 19 พ.ย. / ส 23 พ.ย. ฿23,876
20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿23,876
พฤ 21 พ.ย. 19 25 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / จ 25 พ.ย. ฿23,876
22 พ.ย. 19 26 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อ 26 พ.ย. ฿23,876
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 พ.ย. 19 30 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. / ส 30 พ.ย. ฿25,888
26 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 อ 26 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿29,888
27 พ.ย. 19 2 ธ.ค. 19 พ 27 พ.ย. / จ 02 ธ.ค. ฿29,888
พฤ 28 พ.ย. 19 3 ธ.ค. 19 พฤ 28 พ.ย. / อ 03 ธ.ค. ฿29,888
29 พ.ย. 19 4 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / พ 04 ธ.ค. ฿29,888
30 พ.ย. 19 พฤ 5 ธ.ค. 19 ส 30 พ.ย. / พฤ 05 ธ.ค. ฿30,888
อา 1 ธ.ค. 19 6 ธ.ค. 19 อา 01 ธ.ค. / ศ 06 ธ.ค. ฿30,888
2 ธ.ค. 19 7 ธ.ค. 19 จ 02 ธ.ค. / ส 07 ธ.ค. ฿30,888
3 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 อ 03 ธ.ค. / อา 08 ธ.ค. ฿30,888
4 ธ.ค. 19 9 ธ.ค. 19 พ 04 ธ.ค. / จ 09 ธ.ค. ฿30,888
พฤ 5 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 พฤ 05 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿30,888
6 ธ.ค. 19 11 ธ.ค. 19 ศ 06 ธ.ค. / พ 11 ธ.ค. ฿30,888
7 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. 19 ส 07 ธ.ค. / พฤ 12 ธ.ค. ฿30,888
อา 8 ธ.ค. 19 13 ธ.ค. 19 อา 08 ธ.ค. / ศ 13 ธ.ค. ฿30,888
9 ธ.ค. 19 14 ธ.ค. 19 จ 09 ธ.ค. / ส 14 ธ.ค. ฿30,888
10 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 อ 10 ธ.ค. / อา 15 ธ.ค. ฿32,888
11 ธ.ค. 19 16 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. / จ 16 ธ.ค. ฿30,888
พฤ 12 ธ.ค. 19 17 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / อ 17 ธ.ค. ฿30,888
13 ธ.ค. 19 18 ธ.ค. 19 ศ 13 ธ.ค. / พ 18 ธ.ค. ฿30,888
14 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. / พฤ 19 ธ.ค. ฿30,888
อา 15 ธ.ค. 19 20 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. / ศ 20 ธ.ค. ฿30,888
16 ธ.ค. 19 21 ธ.ค. 19 จ 16 ธ.ค. / ส 21 ธ.ค. ฿30,888
17 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 อ 17 ธ.ค. / อา 22 ธ.ค. ฿30,888
18 ธ.ค. 19 23 ธ.ค. 19 พ 18 ธ.ค. / จ 23 ธ.ค. ฿30,888
พฤ 19 ธ.ค. 19 24 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / อ 24 ธ.ค. ฿30,888
20 ธ.ค. 19 25 ธ.ค. 19 ศ 20 ธ.ค. / พ 25 ธ.ค. ฿30,888
21 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. 19 ส 21 ธ.ค. / พฤ 26 ธ.ค. ฿30,888
23 ธ.ค. 19 28 ธ.ค. 19 จ 23 ธ.ค. / ส 28 ธ.ค. ฿33,888
24 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. 19 อ 24 ธ.ค. / อา 29 ธ.ค. ฿33,888
25 ธ.ค. 19 30 ธ.ค. 19 พ 25 ธ.ค. / จ 30 ธ.ค. ฿35,888
พฤ 26 ธ.ค. 19 31 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. / อ 31 ธ.ค. ฿35,888
27 ธ.ค. 19 1 ม.ค. 20 ศ 27 ธ.ค. / พ 01 ม.ค. ฿39,888
28 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 ส 28 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿39,888
อา 29 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 อา 29 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿39,888
30 ธ.ค. 19 4 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / ส 04 ม.ค. ฿39,888
31 ธ.ค. 19 อา 5 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / อา 05 ม.ค. ฿35,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
2 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 พ 02 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿26,888
อา 6 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. 19 อา 06 ต.ค. / พฤ 10 ต.ค. ฿26,888
9 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 พ 09 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿27,888
อา 13 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. / พฤ 17 ต.ค. ฿27,888
16 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿26,888
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿26,888
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿27,888
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿26,888
28 ต.ค. 19 1 พ.ย. 19 จ 28 ต.ค. / ศ 01 พ.ย. ฿25,888
29 ต.ค. 19 2 พ.ย. 19 อ 29 ต.ค. / ส 02 พ.ย. ฿25,888
30 ต.ค. 19 อา 3 พ.ย. 19 พ 30 ต.ค. / อา 03 พ.ย. ฿25,888
พฤ 31 ต.ค. 19 4 พ.ย. 19 พฤ 31 ต.ค. / จ 04 พ.ย. ฿25,888
1 พ.ย. 19 5 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อ 05 พ.ย. ฿23,888
2 พ.ย. 19 6 พ.ย. 19 ส 02 พ.ย. / พ 06 พ.ย. ฿23,888
อา 3 พ.ย. 19 พฤ 7 พ.ย. 19 อา 03 พ.ย. / พฤ 07 พ.ย. ฿23,888
4 พ.ย. 19 8 พ.ย. 19 จ 04 พ.ย. / ศ 08 พ.ย. ฿23,888
5 พ.ย. 19 9 พ.ย. 19 อ 05 พ.ย. / ส 09 พ.ย. ฿23,888
6 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / อา 10 พ.ย. ฿23,888
8 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿23,888
9 พ.ย. 19 13 พ.ย. 19 ส 09 พ.ย. / พ 13 พ.ย. ฿23,888
อา 10 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. / พฤ 14 พ.ย. ฿23,888
11 พ.ย. 19 15 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. / ศ 15 พ.ย. ฿23,888
12 พ.ย. 19 16 พ.ย. 19 อ 12 พ.ย. / ส 16 พ.ย. ฿23,888
13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿23,888
พฤ 14 พ.ย. 19 18 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / จ 18 พ.ย. ฿23,888
15 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿23,888
16 พ.ย. 19 20 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. / พ 20 พ.ย. ฿23,888
อา 17 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. / พฤ 21 พ.ย. ฿23,888
18 พ.ย. 19 22 พ.ย. 19 จ 18 พ.ย. / ศ 22 พ.ย. ฿23,888
19 พ.ย. 19 23 พ.ย. 19 อ 19 พ.ย. / ส 23 พ.ย. ฿23,888
20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿23,888
พฤ 21 พ.ย. 19 25 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / จ 25 พ.ย. ฿23,888
22 พ.ย. 19 26 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อ 26 พ.ย. ฿23,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
19 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / พฤ 24 ต.ค. ฿30,888
23 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿32,888
26 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / พฤ 31 ต.ค. ฿30,888
อา 27 ต.ค. 19 1 พ.ย. 19 อา 27 ต.ค. / ศ 01 พ.ย. ฿29,888
28 ต.ค. 19 2 พ.ย. 19 จ 28 ต.ค. / ส 02 พ.ย. ฿29,888
30 ต.ค. 19 4 พ.ย. 19 พ 30 ต.ค. / จ 04 พ.ย. ฿29,888
พฤ 31 ต.ค. 19 5 พ.ย. 19 พฤ 31 ต.ค. / อ 05 พ.ย. ฿29,888
2 พ.ย. 19 พฤ 7 พ.ย. 19 ส 02 พ.ย. / พฤ 07 พ.ย. ฿28,888
อา 3 พ.ย. 19 8 พ.ย. 19 อา 03 พ.ย. / ศ 08 พ.ย. ฿28,888
4 พ.ย. 19 9 พ.ย. 19 จ 04 พ.ย. / ส 09 พ.ย. ฿28,888
6 พ.ย. 19 11 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / จ 11 พ.ย. ฿28,888
พฤ 7 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿28,888
8 พ.ย. 19 13 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / พ 13 พ.ย. ฿28,888
อา 10 พ.ย. 19 15 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. / ศ 15 พ.ย. ฿28,888
11 พ.ย. 19 16 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. / ส 16 พ.ย. ฿28,888
12 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 อ 12 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿28,888
13 พ.ย. 19 18 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. / จ 18 พ.ย. ฿28,888
พฤ 14 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿28,888
15 พ.ย. 19 20 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / พ 20 พ.ย. ฿28,888
16 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. / พฤ 21 พ.ย. ฿28,888
อา 17 พ.ย. 19 22 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. / ศ 22 พ.ย. ฿28,888
18 พ.ย. 19 23 พ.ย. 19 จ 18 พ.ย. / ส 23 พ.ย. ฿28,888
19 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 อ 19 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿28,888
พฤ 21 พ.ย. 19 26 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / อ 26 พ.ย. ฿28,888
22 พ.ย. 19 27 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / พ 27 พ.ย. ฿28,888
23 พ.ย. 19 พฤ 28 พ.ย. 19 ส 23 พ.ย. / พฤ 28 พ.ย. ฿28,888
อา 24 พ.ย. 19 29 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. / ศ 29 พ.ย. ฿28,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด เที่ยวเกาะใหญ่ หัวใจอบอุ่น

ที่เที่ยวฮอกไกโด สำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวฮอกไกโดสวยๆ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไรนัก ทัวร์ครับขอแนะนำ “ฮอกไกโด” เกาะสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของใครหลายๆคน และเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะนอกจากจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากประเทศไทยของเราแล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้สูดกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นกันได้แบบเต็มที่กันอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด

 • โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ในสนามบินชินชิโตเสะ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โดราเอม่อนประจำเกาะฮอกไกโด โดยภายในประกอบไปด้วยจุดถ่ายภาพ การแสดงโชว์ซึ่งจะแสดงทุกๆครึ่งชั่วโมง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สถานที่เวิร์คช้อป ห้องสมุด สนามเด็กเล่นและคาเฟ่ ซึ่งอยู่ในธีมของการ์ตูนเรื่องโดราเอม่อนทั้งหมด เหมาะสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบในความน่ารักของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าไร้หูและความมหัศจรรย์ของเครื่องมือวิเศษ ทัวร์ริสท่านไหนที่เป็นสาวกโดราเอมอนอยู่แล้วไม่ควรพลาดเป็นอันขาด

โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
 • คลองโอตารุ

โอตารุ ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก อยู่ไม่ไกลจากซัปโปโร ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที จากซัปโปโร คนจะนิยมมาเที่ยวโอตารุในช่วงหน้าหนาว เพราะจะมีการจัดเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(Otaru Snow Light Path Festival) บรยากาศจะดูโรแมนติกมากย่ิงขึ้น บริเวณริมคลองเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหารสามารถมาเดินเล่นริมคลอง และยังมีศิลปินมาโชว์ผลงานให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา นอกจากนี้ก็ยัมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนช็อปปิ้งซาคาอิมาจิโตริ และร้านขนมกำเนิดชีสเค้กชื่อดังอย่าง Letao

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
 • เมืองซัปโปโร

ซัปโปโร ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด นับว่าเป็นเมืองหลักของที่นี่เลยก็ว่าได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะเน้นไปในแนวประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองซับโปโรนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานพอๆกับเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว บ้านเมืองที่ผสานความเป็นญี่ปุ่นโบราณเข้ากับศิลปะทางฝั่งตะวันตกได้อย่างลงตัว สามารถดึงดูดสายตาของเหล่านักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดนิยมมาเล่นสกีหิมะในฤดูหนาวอีกด้วย

 • ฟุราโน่

เมืองฟุราโน่ ที่เที่ยวฮอกไกโด ที่เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์สไตล์ชนบทอย่างแท้จริง บรรยากาศในเมืองโอบล้อมไปด้วยความอบอุ่นของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ มีแบคกราวน์เป็นภาพภูเขาสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้า ไฮไลท์ของเมืองนี้คือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวออกไปเป็นปุยสวยตลอดทั้งบริเวณ โดยจะผลิดอกสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม หากใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมบรรยากาศที่สดชื่นกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์แบบนี้ เมืองฟุราโน่ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการมาทัวร์ฮอกไกโดที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

กิจกรรมสุดฮิตในการเที่ยวฮอกไกโด

 • ผจญภัยบนลานน้ำแข็งเล่นสกีหิมะ

ถ้าจะกล่าวถึงการเล่นสกีหิมะในเกาะฮอกไกโดที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น คิโรโระ รีสอร์ท เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำในหนังเรื่องแฟนเดย์ คิโรโระ รีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่มาพร้อมกับคุณภาพหิมะในแบบ powder snow หรือหิมะละเอียดนุ่มเหมือนผงแป้ง สามารถมาเล่นสกีได้ตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.-เม.ย. มีเส้นทางการเล่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ advance นอกจากนี้ยังมีตู้เกม, ออนเซ็น, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ เรียกว่าไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ และไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือ ระฆังขอพร ที่ตั้งอยู่จุดสูงสุดของที่นี่ ใครที่มีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมแวะไปสั่นระฆังรักกันหล่ะ

 • นอนเพลินๆแช่น้ำร้อนที่อุทยาน ชิกุซึ

แช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายความเครียด กิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด” อุทยานแห่งชาติชิกุซึของประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด นิยมเดินทางมาพักผ่อนคลายหนาว ภายในอุทยานเต็มไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติ หากเดินลึกเข้าไปจะพบบ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ซึ่งเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ชาวฮอกไกโดเองก็นิยมเดินทางมาผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันในวันหยุดเช่นกัน การได้แช่น้ำอุ่นๆคลายความหนาวเย็นของอากาศ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ นับเป็นความผ่อนคลายที่ทำเอาอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้นเลยจริงๆ

 • ล่องเรือชมวิวธารน้ำแข็งกับเรือ ออโรร่า

ชื่อเรือ ออโรร่า อาจทำให้หลายท่านคิดว่านี่คือกิจกรรมล่องเรือสำหรับคู่รักที่สุดแสนโรแมนติก แต่แท้จริงแล้วกิจกรรมนี้ออกจะตื่นตาตื่นใจเสียมากกว่า เพราะเรือออโรร่าของเกาะฮอกไกโดนั้น เป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่ พร้อมนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ ภายในเรือจะมีของว่างและเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดทริป ทิวทัศน์โดยรอบจะเห็นเป็นธารน้ำแข็งสีขาวโพลนตลอดทั้งเส้นทาง บางครั้งอาจได้เห็นสัตว์เขตหนาวอย่างแมวน้ำออกมาต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะการท่องเที่ยวชมธรรมชาติมักจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ทริปล่องเรือในบางรอบอาจจะไม่ได้เห็นธารน้ำแข็งสวยๆเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ไม่เพียงพอต่อการจับตัวของธารน้ำแข็ง แต่การได้ชมบรรยากาศในหน้าหนาวสองข้างทางของเมืองฮอกไกโดจากกลางธารน้ำผ่านเรือนำเที่ยว เพียงเท่านี้ก็นับว่าคุ้มค่าสำหรับการออกทริปทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโดครั้งนี้แล้ว

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกทริป เที่ยวฮอกไกโด

เที่ยวฮอกไกโด เนื่องจากเกาะฮอกไกโดตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ทำให้สภาพอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรนัก

 • ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน อากาศจะกำลังเย็นสบายในช่วงกลางคืน กลางวันอากาศร้อน ฮอกไกโดหน้าร้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่สุดในหน้าร้อนของญี่ปุ่น จะมีเทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
 • ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนภกุมภาพันธ์ อากาศก็อาจจะติดลบเหลือเพียงแค่ -10 องศาเท่านั้นเอง เหมาะอย่างยิ่งที่จะไปเที่ยวเทศกาลหิมะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่มีเฉพาะหน้าหนาว 
 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของฮอกไกโด อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้น ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ถึงแม้ว่าในช่วงกลางคืนเดือนมีนาคมจะยังคงมีอุณหภูมิหนาวเย็น เฉลี่ยอยู่ที่ -3 องศาก็ตาม แต่ในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก 5 องศาในเดือนมีนาคม เป็น 11 องศาในเดือนเมษายน และ 16 องศาในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิและเวลากลางวันเพิ่มขึ้นเร็วมากที่สุดในรอบปี จาก 1 องศาในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็น 16 องศาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และมีช่วงเวลาของพระอาทิตย์ที่ยาวนานมากที่สุดของปีอยู่ที่เดือนพฤษภาคมที่ 7 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงนี้จะมีเริ่มมีดอกซากุระบาน รวมถึงฟาร์มดอกไม้บางแห่งจะเริ่มมีให้ได้เที่ยวชมกันบ้างแล้ว แต่จะยังไม่มากนัก

เทศกาลห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด

ที่เที่ยวฮอกไกโด งานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ โดยภายในงานจะเต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งรูปแบบต่างๆที่ถูกสรรค์สร้างโดยช่างมากฝีมือจากทั่วสารทิศ โดยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีระยะเวลาจัดงานประมาณ 1สัปดาห์ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานแกะสลักน้ำแข่งที่น่าตื่นตานี้ได้ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สวนโอโดริ แต่ละปีจะมีการจัดธีมของงานขึ้นมา สร้างสีสันให้กับงานเทศกาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีลานสกีให้สนุกกันอย่างสุดเหวี่ยงอีกด้วย จุดที่สองอยู่ที่ซุซุกิโนะ เป็นสถานที่จัดประกวดผลงานแกะสลักน้ำแข็ง ที่ไม่ว่าใครที่ได้มาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงนี้จะต้องแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันให้ได้ ภายในงานจะได้เห็นจินตนาการของผู้เข้าแข็งขัน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะได้อย่างตระการตา จุดสุดท้ายจะอยู่ที่เมืองซึมโด ซึ่งจะแตกต่างจากสองจุดแรกตรงที่ไม่ได้เน้นการประกวดมากนัก แต่จะจัดให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้เพลินเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งงาน

sapporo snow festival
sapporo snow festival
 • งานเทศกาลการดื่มเบียร์

ที่เที่ยวฮอกไกโด งานดื่มเบียร์ของฮอกไกโดเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลเอาใจนักดื่มจริงๆ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแกลิ่นหอมของเบียร์เย็นๆท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคื่นของสวนสาธารณะกลางเมืองได้อย่างเต็มอรรถรส นอกจากจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยเบียร์เย็นๆสักแก้ว ยังได้มิตรภาพกลับบ้านกันด้วย

sapporo beer garden
sapporo snow festival

อาหารจานเด็ดในการฮอกไกโด

 • ปูยักษ์เนื้อหวาน

เนื่องจากฮอกไกโดมีสภาพเป็นเกาะ ดังนั้นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นอาหารทะเลรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปูยักษ์ฮอกไกโด ว่ากันว่าเนื้อปูยักษ์ของที่นี่รสชาติหวานนุ่มลิ้นเอามากๆ ความฉ่ำเด้งของเนื้อปูสดๆที่ตัดกับความเปรี้ยวเล็กๆของน้ำจิ้มสูตรเฉพาะตัว ทำเอาหลายคนติดอกติดใจจนต้องขอสั่งเพิ่มกันเลยทีเดียว หากใครที่ต้องการมาลิ้มรสชาติของปูยักษณ์ฮอกไกโด แนะนำให้มาในช่วงฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่เนื้อปูมีความหวาน แน่น และอร่อยที่สุดในรอบปี

ทัวร์ฮอกไกโดราคาถูก >> คลิก