ทัวร์พม่า ทัวร์ย่างกุ้ง

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เส้นทางย่างกุ้ง หงสา เส้นทางย่างกุ้ง
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(9)
(6)
วันหยุด
เดือน
(8)
(11)
(13)
(13)
(3)
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(7)
(5)
(2)
สายการบิน
(6)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
พฤ 21 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿6,900
22 มิ.ย. 18 23 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / ส 23 มิ.ย. ฿7,900
27 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. 18 พ 27 มิ.ย. / พฤ 28 มิ.ย. ฿6,900
พฤ 28 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿6,900
29 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 ศ 29 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿7,900
อา 1 ก.ค. 18 2 ก.ค. 18 อา 01 ก.ค. / จ 02 ก.ค. ฿6,900
พฤ 5 ก.ค. 18 6 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / ศ 06 ก.ค. ฿6,900
6 ก.ค. 18 7 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / ส 07 ก.ค. ฿7,900
7 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿7,900
พฤ 12 ก.ค. 18 13 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / ศ 13 ก.ค. ฿6,900
13 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿7,900
14 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿7,900
อา 15 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿7,900
18 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / พฤ 19 ก.ค. ฿6,900
พฤ 19 ก.ค. 18 20 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / ศ 20 ก.ค. ฿6,900
20 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿7,900
21 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿7,900
อา 22 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿7,900
25 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / พฤ 26 ก.ค. ฿6,900
พฤ 26 ก.ค. 18 27 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / ศ 27 ก.ค. ฿7,900
27 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿7,900
28 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿7,900
อา 29 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿7,900
พฤ 2 ส.ค. 18 3 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / ศ 03 ส.ค. ฿6,900
3 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿7,900
อา 5 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 อา 05 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿7,900
8 ส.ค. 18 พฤ 9 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / พฤ 09 ส.ค. ฿6,900
พฤ 9 ส.ค. 18 10 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / ศ 10 ส.ค. ฿6,900
10 ส.ค. 18 11 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / ส 11 ส.ค. ฿7,900
11 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿7,900
อา 12 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿7,900
พฤ 16 ส.ค. 18 17 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / ศ 17 ส.ค. ฿6,900
17 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿7,900
18 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿7,900
อา 19 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿7,900
พฤ 23 ส.ค. 18 24 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / ศ 24 ส.ค. ฿6,900
24 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿7,900
25 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿7,900
อา 26 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿7,900
29 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 พ 29 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿6,900
พฤ 30 ส.ค. 18 31 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. / ศ 31 ส.ค. ฿6,900
31 ส.ค. 18 1 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / ส 01 ก.ย. ฿7,900
1 ก.ย. 18 อา 2 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / อา 02 ก.ย. ฿7,900
อา 2 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿7,900
พฤ 6 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿6,900
7 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿7,900
8 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿7,900
อา 9 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 อา 09 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿7,900
12 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿6,900
พฤ 13 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿6,900
14 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿7,900
15 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿7,900
อา 16 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿7,900
19 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿6,900
พฤ 20 ก.ย. 18 21 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / ศ 21 ก.ย. ฿6,900
21 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿7,900
22 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿7,900
อา 23 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿7,900
26 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 พ 26 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿6,900
พฤ 27 ก.ย. 18 28 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / ศ 28 ก.ย. ฿6,900
28 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿7,900
29 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ส 29 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿7,900
อา 30 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 อา 30 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿7,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
22 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿4,991
29 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 ศ 29 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿4,991
30 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 ส 30 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿5,491
อา 1 ก.ค. 18 อา 1 ก.ค. 18 อา 01 ก.ค. / อา 01 ก.ค. ฿5,491
6 ก.ค. 18 6 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / ศ 06 ก.ค. ฿4,991
7 ก.ค. 18 7 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / ส 07 ก.ค. ฿5,491
อา 8 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 อา 08 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿5,491
13 ก.ค. 18 13 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / ศ 13 ก.ค. ฿4,991
14 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿5,491
อา 15 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿5,491
17 ก.ค. 18 17 ก.ค. 18 อ 17 ก.ค. / อ 17 ก.ค. ฿4,991
20 ก.ค. 18 20 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / ศ 20 ก.ค. ฿4,991
21 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿5,491
อา 22 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿5,491
25 ก.ค. 18 25 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / พ 25 ก.ค. ฿4,991
27 ก.ค. 18 27 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / ศ 27 ก.ค. ฿5,691
อา 29 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿5,691
30 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 จ 30 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿5,491
1 ส.ค. 18 1 ส.ค. 18 พ 01 ส.ค. / พ 01 ส.ค. ฿4,991
3 ส.ค. 18 3 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / ศ 03 ส.ค. ฿4,991
4 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿5,491
อา 5 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 อา 05 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿5,491
8 ส.ค. 18 8 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / พ 08 ส.ค. ฿4,491
พฤ 9 ส.ค. 18 พฤ 9 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / พฤ 09 ส.ค. ฿4,491
10 ส.ค. 18 10 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / ศ 10 ส.ค. ฿4,991
11 ส.ค. 18 11 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / ส 11 ส.ค. ฿5,491
13 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 จ 13 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿5,691
15 ส.ค. 18 15 ส.ค. 18 พ 15 ส.ค. / พ 15 ส.ค. ฿4,491
พฤ 16 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / พฤ 16 ส.ค. ฿4,491
17 ส.ค. 18 17 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / ศ 17 ส.ค. ฿4,991
18 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿5,491
อา 19 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿5,491
22 ส.ค. 18 22 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / พ 22 ส.ค. ฿4,491
พฤ 23 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / พฤ 23 ส.ค. ฿4,491
24 ส.ค. 18 24 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / ศ 24 ส.ค. ฿4,991
25 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿5,491
อา 26 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿5,491
29 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 พ 29 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿4,491
พฤ 30 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿4,491
31 ส.ค. 18 31 ส.ค. 18 ศ 31 ส.ค. / ศ 31 ส.ค. ฿4,991
1 ก.ย. 18 1 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / ส 01 ก.ย. ฿5,491
อา 2 ก.ย. 18 อา 2 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / อา 02 ก.ย. ฿5,491
5 ก.ย. 18 5 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / พ 05 ก.ย. ฿4,991
พฤ 6 ก.ย. 18 พฤ 6 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / พฤ 06 ก.ย. ฿4,991
7 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿4,991
8 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿5,491
อา 9 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 อา 09 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿5,491
12 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿4,991
พฤ 13 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿4,991
14 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿4,991
15 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿5,491
อา 16 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿5,491
19 ก.ย. 18 19 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / พ 19 ก.ย. ฿4,991
พฤ 20 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿4,991
21 ก.ย. 18 21 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / ศ 21 ก.ย. ฿4,991
22 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿5,491
อา 23 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿5,491
26 ก.ย. 18 26 ก.ย. 18 พ 26 ก.ย. / พ 26 ก.ย. ฿4,991
พฤ 27 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿4,991
28 ก.ย. 18 28 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / ศ 28 ก.ย. ฿4,991
29 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 ส 29 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿5,491
อา 30 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿5,491
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿10,999
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿10,999
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿10,999
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿10,999
27 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿11,999
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿11,999
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿10,999
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿10,999
11 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿11,999
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿10,999
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿10,999
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿10,999
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿10,999
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿10,999
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿10,999
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿10,999
5 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 ศ 05 ต.ค. / อา 07 ต.ค. ฿12,999
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿12,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿10,888
฿9,888
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿11,888
พฤ 12 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿10,888
พฤ 19 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿10,888
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿10,888
พฤ 26 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿11,888
พฤ 2 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿10,888
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿11,888
พฤ 16 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿10,888
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿11,888
พฤ 23 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿10,888
พฤ 30 ส.ค. 18 1 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / ส 01 ก.ย. ฿10,888
พฤ 6 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿10,888
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿11,888
พฤ 13 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿10,888
พฤ 20 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿10,888
พฤ 27 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿10,888
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿12,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
7 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿13,900
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿13,900
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿13,900
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿15,900
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿13,900
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿13,900
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿15,900
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿13,900
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿13,900
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿13,900
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿13,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿13,900
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿13,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿13,900
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿13,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿13,900
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿13,900
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿13,900
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿13,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง

เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ประเทศเพื่อนบ้านที่เราต่างรู้จักกันดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ (Myanmar) ที่นับวันนั้นจะเรียกว่าเนื้อหอมเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการลงทุนและด้านการเมือง กำลังกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะหลังการเปิดประเทศของรัฐบาลทหารส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวพม่าเพิ่มขึ้น มนต์เสน่ห์ของพม่ามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงามไปด้วยศรัทธาในศาสนาพุทธ ย่างกุ้ง (Yangon) เป็นเมืองหลวงใหญ่ของพม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาลทหารย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของพม่า นอกจากนี้ยังเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาวและไทย

ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์
ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง ที่ไม่ควรพลาด

สถานที่สำคัญของประเทศพม่าคือ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เมื่อใครได้มาเยือนเมืองย่างกุ้งต้องไปสถานที่ศักดิ์ทางศาสนาเหล่านี้ เริ่มจาก

มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)

เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก คำว่า "ชเว" ในภาษาพม่าแปลว่า "ทอง" บ่อยครั้งเรามักเห็นสถานที่สำคัญของพม่าขึ้นต้นด้วยคำนี้อยู่ ส่วนคำว่า "ดากอง" เป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์แห่งนี้บรรจุพระเกศา (เส้นผม) ของพระพุทธเจ้าถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า เวลาที่ควรไปคือช่วงเย็น เพื่อได้สัมผัสบรรยากาศของเจดีย์ ชเวดากองทั้งกลางวันและกลางคืน

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีหรือวัดซเวตอเมียต (Swe Taw Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda)

วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีหรือวัดซเวตอเมียต
วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีหรือวัดซเวตอเมียต

วัดนี้พม่าใช้สถาปัตยกรรมโบราณพุกาม โดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่าง ๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน องค์เจดีย์เป็นทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ภายในองค์เจดีย์ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งอัญเชิญมาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมาที่พุทธมณฑล ซึ่งนับได้ว่ามีความสวยงามและเป็นที่นิยมกันของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอย่างไม่ขาดสาย เพราะถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งสำหรับชาวพุทธที่ในชีวิตจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้มานมัสการพระเขี้ยวเเก้วของพระพุทธองค์

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือชื่อที่คนไทยนิยมเรียก พระนอนตาหวาน (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha)

พระนอนตาหวาน
พระนอนตาหวาน

เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า องค์พระมีลักษณะแบบพระพม่าคือหน้าหวาน ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ที่โดดเด่นคือดวงตาของท่านเป็นแก้ว หากพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นความประณีตของคนสร้างไม่ว่าจะเป็นรอยพับ การทับซ้อนของพระจีวรมีความพริ้วไหวสมจริง และเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ตรงพระบาทมีลวดลายอักขระเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณ์ธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วยรูปมงคล 108 ประการ ตั้งอยู่บนถนนชเวกองได (Shwe Gon Taing) วัดนี้มีข้อดีคือ ไม่มีคนมารุมขายของไหว้พระ มีเคาน์เตอร์ขายดอกไม้อยู่เพียงแผงเดียวเท่านั้น ส่วนด้านหน้าวัดมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย

เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)

เทพทันใจ
เทพทันใจ

ชาวพม่าดั้งเดิมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่แรก แต่นับถือเทพท้องถิ่นหลายองค์ ซึ่งเรียกตามภาษาถิ่นว่า "นัต" และประเพณีการนับถือนัตก็ยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่ "นัต" ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ "นัตโบโบยี" หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ เทพทันใจ เพราะสามารถบันดาลคำอธิษฐานของคนที่มากราบไหว้ให้เป็นจริงได้รวดเร็วทันใจ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่น ๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

นัตโบโบยี
นัตโบโบยี

กิจกรรมในการเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง

ตักบาตรยามเช้าย่างกุ้ง

ตักบาตร
ตักบาตร

พระในพม่าบิณฑบาตยามเช้าเหมือนเมืองไทย ก่อบบิณฑบาตจะมีคนเดินตีฆ้องบอกล่วงหน้า ชาวบ้านจะเตรียมอาหารมาถวายพระ ในการตักบาตรจะใส่เฉพาะข้าวเท่านั้น อาหารจะใส่ถุงใส่ปิ่นโตให้เด็กที่เดินตามอีกที ไม่ต้องไปใส่รวมกันในบาตร จะมีร้านค้าจำหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต

สภาพอากาศ สำหรับการมาเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง

พม่ามี 3 ฤดู คือช่วงอากาศเย็น ตั้งแต่ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนระหว่างมีนาคมถึงพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน อุณหภูมิประมาณ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส

ของฝากจากการเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง

ใครไปย่างกุ้งต้องเดิน ตลาดสก๊อต (Scott's Market) โดยมีชื่อทางการว่า Bogyoke Aung San Market เป็นอาคารเก่ายุคโคโลเนียลความสูง 2 ชั้น หลายหลังอยู่ขายของติด ๆกัน เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และอัญมณี หยกพม่าสินค้าขึ้นของพม่า (ตลาดสก๊อตหยุดบริการทุกวันจันทร์)

ตลาดสก๊อต
ตลาดสก๊อต
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.