ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ออสเตรีย (34 แพ็คเกจ)

พบ 34 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(14)
(6)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(21)
(25)
(6)
(8)
(8)
(2)
(3)
(3)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(6)
(7)
(15)
(4)
สายการบิน
(15)
(14)
(4)
(1)
ชมสถาปัตย์
รหัส 13240
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน ฮัลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์
28
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿37,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12842
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ปราสาทปราก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ปราสาทครุมลอฟ / ฮัลชตัทท์
34
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿39,900
ทั่วไป
รหัส 13891
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
44
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13198
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 7 วัน 4 คืน ฮัลส์สตัท ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน QR
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก
19
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14663
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ สะพานชาร์ลส์ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮัลชตัทท์ / สวนมิราเบล / สะพานชาร์ล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ป้อมชาวประมง
42
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12778
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12105
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชิร์นน์บรุน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
สวนมิราเบล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
32
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12230
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮอลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
40
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12713
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 7 วัน 4 คืน เมืองฮัลสตัดด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน TG
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 14704
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 8 วัน 5 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท บิน TG
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
พระราชวังหลวง (กรุงปราก) / ปราสาทแห่งปราก / คาสเซิลฮิลล์ / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
23
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14637
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮัลสตัทท์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
ปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก / สวนมิราเบล / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / มหาวิหารเซนต์วิตุส / โบสถ์เซนต์สตีเฟน
39
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13594
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ แม่น้ำดานูบ บิน TK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก / สะพานชาร์ล / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿49,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13402
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิทลิส บิน QR
อิตาลี สวิส ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาทิตลิส
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11771
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 7 วัน 4 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์
21
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13633
ลดราคา
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ยอดเขาริกิ บิน TG
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / เขาริกิ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท
23
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
54,900
฿53,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13983
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี สโลวาเกีย เชค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เชสกี้ครุมลอฟ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / เชสกี้ ครุมลอฟ / สะพานชาร์ล / ป้อมชาวประมง / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
32
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿55,900
ทั่วไป
รหัส 13588
ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา 8 วัน 5 คืน นั่งกระเช้ายอดเขาสตูไบกลาเซียร์ ทะเลสาบฮัลสตัดซ์ พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR
ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านอัลพ์บัช / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ภูเขาสตูไบ กลาเซีย
21
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11967
ลดราคา
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
35
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
57,900
฿56,900
ทั่วไป
รหัส 14638
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน TG
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
จัตุรัสทรอคาเดโร / ยอดเขาจุงเฟรา / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
25
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿56,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13996
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,900
ทั่วไป
รหัส 14696
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 9373
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ยอดเขาซุกสปิตเซ่
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12853
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿63,555
บินดีพักหรู
รหัส 13041
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านฮัลล์ตัท ยอดเขาซุกชพิตเซ่ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / โรงละครหลวงบูดาเปสต์ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / Cogwheel Train / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ทั่วไป
รหัส 14126
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท เขาซุกสปิตเซ่ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ฮัลชตัทท์
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿76,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 12249
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน TG
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
พระราชวังเชินบรุนน์ / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์ / สะพานชาร์ล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
22
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿77,000
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12386
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมเทือกเขาโดโลไมท์ นั่งกระเช้าอัลเปดิซุยซี บิน TG
ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ / ทะเลสาบเบลด / สะพานมังกร สโลวาเนีย / นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี / ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า / พระราชวังเชินบรุนน์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿80,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 12530
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก สโลลาเกีย ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน แม่น้ำดานูบ ฮัลล์ชตัท บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์
31
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿83,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 10989
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทครุมลอฟ / กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿89,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12533
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี โปแลนด์ เชค 11 วัน 8 คืน พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ บิน TG
ออสเตรีย ฮังการี โปแลนด์ เชค
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / สะพานชาร์ล / ปราสาทแห่งปราก / พระราชวังลาเซียนสกี้
37
ที่เที่ยว
24
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿90,000

 

อยากท่องยุโรปกลาง ทัวร์ออสเตรีย ไปแล้วไม่ผิดหวัง

ปกติเวลาเรานึกถึงการไปเที่ยวยุโรปคนส่วนมากมักคิดแค่ประเทศดัง ๆ ประเทศใหญ่ ๆ ทว่าจริง ๆ แล้วทางยุโรปกลางยังมีอีกหลายประเภทน่าสนใจ ควรค่ากับการไปสัมผัสความพิเศษที่หาได้ยากจากประเทศดัง ๆ อีกมาก ทัวร์ออสเตรีย คืออีกคำตอบของคนที่อยากไปสัมผัสกับชีวิตของชาวยุโรปกลางกว่าเป็นอย่างไร บ้านเมืองของเขาน่าสนใจมากแค่ไหน ว่าแล้วอย่ารอช้ามาสัมผัสกับ ทัวร์ออสเตรีย ไปด้วยกันเลยดีกว่า

ประวัติศาสตร์และเรื่องราวน่าสนใจ

สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นเพียงไม่กี่ประเทศในทวีปยุโรปที่ไร้ทางออกทะเลแต่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมาก อดีตกาลเชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคหินเก่า พอในช่วงยุคหินใหม่ที่นี่คือแหล่งเหมืองเกลือชั้นดี ช่วงศตวรรษที่ 8 ที่นี่มีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่จำนวนมากทั้งชาวสลาฟ, ชาวเยอรมนี กระทั่งหมดศตวรรษที่ 8 ชาร์เลอมาญได้มีการสร้างเขตแดนขึ้นระหว่างแม่น้ำดราวา แรบและอินส์ ลักษณะคือป้อมปราการเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูผู้หวังเข้ามารุกรานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเอวาร์ กระทั่งชาวโรมันที่เคยอาศัยอยู่นี้ได้อพยพย้ายถิ่นฐานทำให้มีนักบวชชาวสกอตและไอริชเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ พอเข้าสู่ ค.ศ. 976 กลุ่มคนบาวาเรียนเข้ามาปกครองพื้นที่ของออสเตรีย มีราชวงศ์บาเบนเบิร์กขึ้นครอง ทว่าเมื่อราชวงศ์หมดอำนาจช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ราชวงศ์ฮับส์บูร์กเข้ามายึดครองพื้นที่แทนพร้อมขยายอาณาจักรไปจนถึงสเปน ต่อมาได้มีการแตกเป็นสายออสเตรียกับสเปน กระนั้นราชวงศ์นี้ยังมีความแข็งแกร่งมากพอในการรวมเอาพื้นที่ฮังการีกับโบฮิเมียเข้ามาอยู่ในอาณาจักร

ช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ชาวออสเตรียต้องสู้รบกับชาวออตโตมัน พวกเขาเอาชนะและขยายพื้นที่ปกครองเพิ่มขึ้นจนก้าวเป็นประเทศขนาดใหญ่ของยุโรป อย่างไรก็ตามท้ายศตวรรษที่ 18 มีการปฏิรูปการปกครองและการบริหารของรัฐพร้อมเกิดสงครามนโปเลียนจนทำให้สถานการณ์ของประเทศแย่ลง ออสเตรียกลายเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีใครสนใจจนถึงช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรมีการช่วยเหลือให้ประเทศแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กลายเป็นประเทศสาธารณรัฐเต็มตัวแต่ก็ยังคงถูกยึดครองจากสหรัฐฯ, อังกฤษ และสหภาพโซเวียต กระทั่ง ค.ศ.1955 มีการลงนามสนธิสัญญาและรัฐบาลออกกฎหมายให้ออสเตรียคือประเทศเป็นกลางถาวร ปี ค.ศ. 1995 ออสเตรียได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปมากระทั่งทุกวันนี้

วัฒนธรรมของชาวออสเตรียคนที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนที่เหลือนับถือนิกายโปรแตสแตนท์, นับถือศาสนาอิสลาม และอื่น ๆ พื้นฐานการใช้ชีวิตจึงไม่ต่างกับชาวยุโรปทั่วไปมากนัก ภาษาราชการที่นี่หลัก ๆ แล้วจะใช้ภาษาเยอรมัน มีบางพื้นที่ใช้ภาษาสโลเวเนีย, ฮังการี และภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ จำนวนประชากรของที่นี่มีราว 8 ล้านคน

ส่วนการใช้งานมือถือและอินเตอร์เน็ตสำหรับคนที่จะเดินทางไป ทัวร์ออสเตรีย สามารถเปิดโรมมิ่งจากเมืองไทยเพื่อใช้งานได้เลยหรือจะซื้อพ็อกเก็ตไวไฟไปใช้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ กระนั้นตามโรงแรมที่พักต่าง ๆ ก็มีอินเตอร์เน็ตฟรีไว้ให้บริการ

 

เทศกาลสำคัญสำหรับคนอยากไป ทัวร์ออสเตรีย

สำหรับใครที่อยากไป ทัวร์ออสเตรีย พร้อม ๆ กับที่ประเทศเขามีเทศกาลน่าสนใจมาดูกันว่าควรไปช่วงไหนดี

 • เทศกาลคริสต์มาส จัดขึ้นทุกวันที่ 25 ธันวาคม ทุก ๆ เมืองจะมีการประดับประดาบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่าง ๆ จนเกิดความสวยงาม มีความคึกคักทั้งร้อง เต้น อาหารการกิน
 • เทศกาลเวิลด์บอดี้ เพนท์ติ้ง จัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน ต้องเดินทางไปเมืองพอร์ทซา เป็นเทศกาลการเพนท์ร่างกายพร้อมจัดการประกวดและยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกอีกเพียบ
 • เทศกาลดนตรีฤดูร้อน ถือเป็นเทศกาลดังมาก ๆ ของที่นี่ จัดขึ้นที่เมืองซัลบูร์กในเดือนสิงหาคม มีดนตรีหลากหลายประเภทมาแสดงไม่ว่าจะเป็นโอเปรา, อินดี้ และอื่น ๆ แถมยังเป็นเทศกาลระลึกถึงบรรดาศิลปินดังในอดีตด้วย

 

เวลาและระยะเวลาในการเดินทาง ทัวร์ออสเตรีย

สำหรับเวลาของประเทศออสเตรียหากเป็นช่วงฤดูร้อนจะช้ากว่าบ้านเราราว 5 ชั่วโมง ฤดูหนาวช้ากว่าบ้านเรา 6 ชั่วโมง การเดินทางจากเมืองไทยไปออสเตรียสามารถเดินทางได้ทั้งเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่อง ถ้าบินตรงจะใช้เวลาราว 11 ชั่วโมงครึ่ง ด้านการเดินทางภายในประเทศส่วนมากจะใช้ระบบรางทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟทั่วไป

 

สภาพอากาศและฤดูกาลสำหรับ ทัวร์ออสเตรีย

ต้องบอกว่าสภาพอากาศของประเทศแห่งนี้ต่างกันจากระดับความสูงของพื้นที่รวมถึงยังได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับพื้นที่ภาคพื้นยุโรปทำให้แม้ฤดูกาลเดียวกันแต่อุณหภูมิอาจต่างกันได้ โดยฤดูกาลของออสเตรียแบ่งออกเป็น

 • ช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจัดได้ว่าหนาวจัดมาก ๆ อุณหภูมิติดลบเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม สภาพอากาศกำลังสบาย ๆ เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอากาศหนาว มี fohn ซึ่งเป็นกระแสลมอุ่นผสมแห้งพัดมาจากตอนใต้
 • ช่วงฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อากาศอุ่นค่อนไปทางร้อน บางพื้นที่อากาศร้อนแทบไม่ต่างกับบ้านเราเลย
 • ช่วงฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ถือว่าเป็นอากาศอบอุ่นกับชาวยุโรปแต่ถ้าคนไทยอาจรู้สึกหนาว ๆ หน่อย

 

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไป ทัวร์ออสเตรีย

 • เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางคือพาสปอร์ตและวีซ่าเพื่อให้เข้าประเทศออสเตรียได้อย่างถูกต้อง หรือบางคนหากไปหลายประเทศสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นได้
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไ ทัวร์ออสเตรีย ทุกคนต้องตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย
 • ปลั๊กไฟของออสเตรียจะใช้กระแสไฟขนาด 230 โวลต์ ตัวปลั๊กแบบตากลม 2 ตา แนะนำว่าให้พกหัวปลั๊กสำหรับต่อไฟไปด้วยเพื่อความมั่นใจ
 • สกุลเงินของออสเตรียที่ใช้กันคือ เงินยูโร หากเทียบเป็นเงินไทยก็ 1 ยูโร ประมาณ 40 บาทเศษ
 • หากใครไปช่วงฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ร่วงแนะนำว่าให้พกเสื้อกันหนาวหนา ๆ ไปด้วยเพราะอากาศบางพื้นที่โหดร้ายมากกับคนไทยที่เป็นคนเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตกราว 6-8 องศาเซลเซียส

>>10 อุบายที่สายเที่ยวควรระวัง จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในต่างแดน<<

 

เมืองหลักที่ต้องไปในการ ทัวร์ออสเตรีย

ด้วยความที่ประเทศนี้มีขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก หากมีโอกาสได้ไป ทัวร์ออสเตรีย ก็ควรเลือกเดินทางไปในทุก ๆ เมืองหลักที่จะบอกต่อไปนี้

ทัวร์ออสเตรีย - กรุงเวียนนา (Vienna)

เมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุด ถือเป็นเมืองแห่งความเจริญที่เราจะได้พบกับความทันสมัยผสมผสานกับความเป็นเมืองยุโรปเก่าอย่างเข้ากันสุด ๆ ใครนิยมในการเดินช็อปปิ้งตามย่านหรือห้างต่าง ๆ แวะมาที่นี่อย่าพลาดเป็นอันขาด ถือว่าเป็นเมืองหลักที่ใคร ๆ มา ทัวร์ออสเตรีย ก็ต้องมาสัมผัสกันทั้งนั้น

ทัวร์ออสเตรีย - ซาลซ์บูร์ก (Salzburg)

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ที่นี่บ้านเกิดของโมสาร์ทศิลปินระดับโลก สถาปัตยกรรมต่าง ๆ จะเป็นสไตล์บาโรก เป็นเมืองแห่งศิลปะที่รวบรวมศิลปินชื่อดังเอาไว้มากมาย ฝั่งหนึ่งของเมืองตั้งอยู่ติดแม่น้ำซัลซักค์ แม่น้ำแห่งนี้ไหลผ่านเทือกเขาแอลป์ส่งผลให้บรรยากาศงดงามเกินบรรยาย

ทัวร์ออสเตรีย - บูร์เกนลันด์ (Burgenland)

เมืองแห่งนี้มีทะเลาสาบขนาดใหญ่สุดของประเทศชื่อ นอยซิดเลอร์ แม้ประชากรที่นี่จะน้อยสุดแต่ให้ความสงบ ร่มรื่น แถมบรรยากาศธรรมชาติมาก ใครนิยมความเรียบง่ายแนะนำเมืองแห่งนี้เลย

ทัวร์ออสเตรีย - ลินซ์ (Linz)

ที่นี่ได้รับฉายา “เมืองแห่งฮิตเลอร์” เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป มีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตผู้นำนาซีให้ได้ศึกษาเยอะมาก ส่วนสภาพบ้านเมืองก็ออกสไตล์ยุโรปเก่าผสมกับความทันสมัยถือว่าเป็นอีกเมืองที่ใครชอบประวัติศาสตร์ห้ามพลาด


สถานที่ท่องเที่ยวต้องไปใน ทัวร์ออสเตรีย

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

พระราชวังขนาดใหญ่มีจำนวนห้องกว่า 1,441 ห้อง ภายในมีผลงานศิลปะถูกรวบรวมเอาไว้จำนวนมาก ด้านหน้ามีอุทยานอันสวยงามไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นมรดกโลกของประเทศใครผ่านมาเวียนนาก็ต้องมาแวะที่นี่

ถนน Grossglockner Alpine

ความพิเศษของถนนแห่งนี้คือเป็นถนนที่มีความยาวตั้งแต่พื้นไปจนถึงยอดเขา มีลักษณะคดเคี้ยว แวะพักจุดชมวิว Kaiser Franz Josefs Hohe เพื่อถ่ายรูปวิวสวย ๆแล้วพาขึ้นไปจนมองเห็นเขา Grossglockner ภูเขาสูงสุดของประเทศ

พระราชวังประวัติศาสตร์ศิลปะ (Kunsthistorisches Museum หรือ Museum of Art History)

เป็นสถานที่เก็บสะสมงานศิลปะราชวงศ์ฮอฟบวร์ก อยู่บริเวณจัตุรัสมาเรียเทเรและริงชตราส เวียนนา ใครมาที่นี่สามารถเข้าชมได้ทุกวัน รับรองสวยงาม ประทับใจจนละสายตาไม่ได้เลยจริง ๆ

หมู่บ้านซีเฟลด์  (Seefeld, Tyrol)

ใครมาช่วงฤดูหนาวแล้วชอบความผาดโผนขอแนะนำให้มายังหมู่บ้านนี้เลย ตั้งอยู่ที่เมืองทีโรล ที่นี่คือเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวของแท้ทั้งเล่นสกี, ปีนเขา หรือจะเดินชมความงดงามของธรรมชาติก็ไม่ใช่ปัญหา มีโบสถ์ชื่อ Seekirchi ตั้งอยู่กลางทะเลสาบให้ได้ชื่นชมด้วย

ปราสาทโฮเฮน (Festung Hohensalzburg)

บางคนก็เรียก ปราสาทซัลบวร์ก ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ยอดเขาเฟสตุงบวร์ก ได้รับการยกให้เป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่สุด ๆ มองเห็นป้อมปราการขนาดยักษ์อันเลอค่า ใครผ่านไปเมืองซัลบวร์กยังไงก็ต้องแวะให้ได้

ทะเลสาบนอยซิดเลอร์ (Neusiedler See)

ทะเลสาบหญ้าสเต็ปขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง คำว่า หญ้าสเต็ปหมายถึงบริเวณทะเลสาบโอบล้อมด้วยพงหญ้าสีทองกับพงหญ้าน้ำจำนวนมหาศาล ด้านนอกมีไร่องุ่น พบวิถีชีวิตการเลี้ยงสัตว์ของคนที่นี่ ใครชอบความคลาสสิกแบบชนบทต้องไม่พลาด

 

เมนูแนะนำเมื่อมา ทัวร์ออสเตรีย

จริง ๆ แล้วต้องบอกว่าอาหารสำหรับคนไป ทัวร์ออสเตรีย อาจไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากเนื่องจากประเทศนี้ก็ทานอาหารเหมือนคนยุโรปทั่ว ๆ ไป กระนั้นก็ยังมีอาหารบางอย่างถ้าไป ทัวร์ออสเตรีย แล้วควรค่าในการลองทานสักครั้ง

 • Wiener Schnitzel

แทบทุกคนต้องได้สัมผัสเมื่อผ่านไปกรุงเวียนนา ลักษณะคือน้ำเนื้อสัตว์มาทุบให้แบน ๆ ชุบเกล็ดแป้งขนมปังแล้วลงทอด ขึ้นอยู่กับการเลือกสั่งว่าใช้เนื้ออะไร เช่น เนื้อลูกวัว, เนื้อวัว, เนื้อไก่งวง, เนื้อแกะ, เนื้อกวางเรนเดียร์ หรือเนื้อหมู เวลาเสิร์ฟมาคู่กับเลม่อนฝานซีก สลัดมันฝรั่ง เนย และพาสลีย์ ให้พลังงานสำหรับคนเมืองหนาวได้ดีมาก ๆ

 • Kaiser Schmarren

เป็นขนมเค้กที่มีส่วนผสมหลักมาจกแอปเปิล จริง ๆ แล้วบางคนอาจบอกว่าเหมือนแพนเค้กราดด้วยซอสแอปเปิลก็ไม่ผิดเท่าไหร่นัก ขณะที่ตัวแป้งจะเป็นแผ่นบางถูกเรียกว่า Apple Strudel ด้านในม้วนไส้แอปเปิลเป็นชิ้นเมื่อกัดเข้าไปจะพบกับรสชาติแสนอร่อย

 • Sacher Torte

เค้กช็อกโกแลตชื่อดังของกรุงเวียนนา แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ เนื้อสปอนจ์เค้ก รสชาติไม่หวานมาก ส่วนที่ 2 เป็นการสอดไส้แยมแอปริคอตบาง ๆ และส่วนที่ 3 คือการเคลือบมิลค์ช็อกโกแลตจนได้ออกมาเป็นขนมเค้กแสนอร่อยนั่นเอง

 

ของฝากก่อนจาก ทัวร์ออสเตรีย

 • ไวน์ออสเตรีย

เมื่อมาถึงที่ทั้งทีจะไม่ซื้อไวน์รสชาติดีกลับไปฝากก็ดูกะไรอยู่ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องไวน์องุ่นสุด ๆ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นอันดับต้น ๆ ของโลก แนะนำว่าถ้ายังเลือกไม่ถูกให้หยิบ ไวน์องุ่นขาว Riesling เป็นไวน์รสแอปเปิล รับรองรสชาติโดนใจชัวร์ แถมได้ทานคู่กับซีฟู๊ดยิ่งอร่อยอย่าบอกใครเลย

 • เครื่องแก้ว

เมื่อมีไวน์แล้วจะขาดเครื่องแก้วสวย ๆ ไปได้อย่างไร จุดเด่นของเครื่องแก้วที่นี่คือการออกแบบแสนน่าสนใจบวกกับคุณภาพของตัวแก้วที่ทำเอาหลายคนติดใจมาก แนะนำอีกนิดคือหากซื้อเครื่องแก้วอย่าลืมแพ็คมาอย่างดีด้วยล่ะ

 • ช็อกโกแลตไส้ถั่ว

คนที่นี่เรียกว่า โมสาร์ทคูเกิล หากใครแวะไปซัลส์บวร์กต้องซื้อกลับมาทุกราย ของทานเล่นชนิดนี้มีอายุยาวนานกว่า 120 ปี ใครไม่ซื้อกลับมาลองทานถือว่าพลาดสุด ๆ ไปเลย บอกได้คำเดียวว่าเสียใจสุด ๆ กับการได้มีโอกาสทานหนึ่งในช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลก

 • แยมจาก Staud’s Wien

ใครว่าแยมยี่ห้อนี้เหมือนกับแยมทั่วไปคุณคิดผิดแล้ว จุดเด่นคือเรื่องรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานจนใคร ๆ ก็ติดใจ มีหลายรสชาติให้เลือกทำจากผลไม้และผักที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาอย่างดี ขั้นตอนการผลิตใส่ใจในรายละเอียดมาก ๆ และของอีกอย่างที่ควรซื้อจากแบรนด์นี้นั่นคือผักดอง อร่อยกลมกล่อมมากเช่นกัน ใครยังไม่เคยลองขอบอกว่าต้องติดใจแน่ ๆ

 • เค้ก Sacher Torte

ก็รู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นเค้กประจำชาติของออสเตรีย แม้จะเคยทานกันมาแล้วระหว่างเดินทาง ทัวร์ออสเตรีย แต่ไหน ๆ การได้สัมผัสกับรสชาติต้นตำรักทั้งทีจะไม่ซื้อกลับมาฝากคนอื่นเลยคงใจร้ายน่าดู แถมที่นี่เขาเข้าใจคนที่อยากซื้อเค้กดังกล่าวกลับไปฝากคนทางบ้านด้วยการมีบรรจุภัณฑ์สวย ๆ พร้อมมอบให้เป็นของขวัญอย่างดี ส่วนเรื่องรสชาติคงไม่ต้องพูดมากเอาเป็นว่าต้นตำรับแท้ ๆ ยังไงก็อร่อยชัวร์

 

เชื่อว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศนี้คงทำให้หลาย ๆ คนอยากจะมองหา ทัวร์ออสเตรีย แล้วบินไปซะวันนี้พรุ่งนี้เลยแน่ ๆ อย่างที่บอกประเทศนี้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แม้จากเมืองไทยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานหน่อยแต่ขอบอกว่าคุ้มค่าสุด ๆ ใครเคยไปทัวร์ยุโรปที่อื่น ๆ แต่ยังไม่เคยมาสัมผัสดินแดนแห่งนี้ลองซื้อ ทัวร์ออสเตรีย สักทริปแล้วมาเจอกับบรรยากาศสุดคลาสสิก อาหารแสนอร่อย ธรรมชาติสะดุดตา และงานศิลปะแสนวิจิตร ออสเตรียจะทำให้ทุกคนหลงรักประเทศเล็ก ๆ กลางแผ่นดินยุโรปนี้ไม่ยาก