ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก (33 แพ็คเกจ)

พบ 33 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(13)
(5)
(5)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(11)
(25)
(24)
(3)
(4)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(6)
(7)
(13)
(4)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(13)
(12)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13240
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน ฮัลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์
28
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿37,900
ทั่วไป
รหัส 13891
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
44
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13198
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 7 วัน 4 คืน ฮัลส์สตัท ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก
19
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12778
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12105
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน พระราชวังเชิร์นน์บรุน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย.
สวนมิราเบล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
32
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿42,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12230
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮอลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
40
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12713
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 7 วัน 4 คืน เมืองฮัลสตัดด์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿43,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12842
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน ปราสาทปราก หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ปราสาทครุมลอฟ / ฮัลชตัทท์
34
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿44,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12915
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน เมืองมรดกโลกฮัลสตัทท์ บิน QR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ต.ค.
ป้อมชาวประมง / สะพานชาร์ล / ฮัลชตัทท์
39
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿44,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12586
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน 6 วัน 3 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท บิน BR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย เชค เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
ธ.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ถนนคาร์ทเนอร์
31
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,999
ทั่วไป
รหัส 11548
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน OS/LH
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
36
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿48,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12222
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ สะพานไม้คาเปล นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา บิน LX
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 6 คืน
พ.ย.
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ / ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / รถไฟจุงเฟราบาห์น / ปราสาทนอยชวานสไตน์
32
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿51,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11771
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 7 วัน 4 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบซุก / น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ยอดเขาจุงเฟรา / ปราสาทนอยชวานสไตน์
21
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
ทั่วไป
รหัส 13588
ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา 8 วัน 5 คืน นั่งกระเช้ายอดเขาสตูไบกลาเซียร์ ทะเลสาบฮัลสตัดซ์ พระราชวังเชินบรุนน์ บิน QR
ออสเตรีย
ทัวร์ออสเตรีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านอัลพ์บัช / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ภูเขาสตูไบ กลาเซีย
21
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿53,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13633
ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ยอดเขาริกิ บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น / เขาริกิ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท
23
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13402
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวเกาะเวนิส นั่งกระเช้าโรแตร์สู่ยอดเขาทิทลิส บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / หอเอนปิซ่า / ยอดเขาทิตลิส
33
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿55,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 11967
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค เยอรมนี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บิน TG (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ปราสาทแห่งปราก / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์
35
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿57,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13594
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ แม่น้ำดานูบ บิน TK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทแห่งปราก / สะพานชาร์ล / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿58,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13983
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี สโลวาเกีย เชค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน เชสกี้ครุมลอฟ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / เชสกี้ ครุมลอฟ / สะพานชาร์ล / ป้อมชาวประมง / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
32
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13996
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿59,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 9373
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ทะเลสาปฮัลสตัท / ยอดเขาซุกสปิตเซ่
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿62,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12853
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาจุงเฟรา / พระราชวังแวร์ซายส์ / ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ฮัลชตัทท์
30
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿65,555
บินดีพักหรู
รหัส 13041
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านฮัลล์ตัท ยอดเขาซุกชพิตเซ่ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / โรงละครหลวงบูดาเปสต์ / ฮัลชตัทท์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / Cogwheel Train / ปราสาทนอยชวานสไตน์
42
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿69,900
ทั่วไป
รหัส 14126
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท เขาซุกสปิตเซ่ บิน QR (รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ฮัลชตัทท์
31
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿76,555
ชมสถาปัตย์
รหัส 12249
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัทท์ บิน TG (รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
พระราชวังเชินบรุนน์ / สวนมิราเบล / ฮัลชตัทท์ / สะพานชาร์ล / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
22
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿77,000
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12386
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลี เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมเทือกเขาโดโลไมท์ นั่งกระเช้าอัลเปดิซุยซี บิน TG (รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย สโลเวเนีย อิตาลี เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ / ทะเลสาบเบลด / สะพานมังกร สโลวาเนีย / นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี / ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลิน่า / พระราชวังเชินบรุนน์
24
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿80,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 10989
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทครุมลอฟ / กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ / ปราสาทนอยชวานสไตน์
37
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿89,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12533
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี โปแลนด์ เชค 11 วัน 8 คืน พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ บิน TG
ออสเตรีย ฮังการี โปแลนด์ เชค
ทัวร์ยุโรป
11 วัน 8 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / พระราชวังเชินบรุนน์ / สะพานชาร์ล / ปราสาทแห่งปราก / พระราชวังลาเซียนสกี้
37
ที่เที่ยว
24
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿90,000
ชมสถาปัตย์
รหัส 12530
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก สโลลาเกีย ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน แม่น้ำดานูบ ฮัลล์ชตัท บิน TG
เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์
31
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿94,000
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13691
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สวิส เยอรมัน 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส บิน TG
สวิส เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ธ.ค.
น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / ยอดเขาทิตลิส / ฮัลชตัทท์ / พระราชวังเชินบรุนน์
34
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿98,000

ไปทัวร์ออสเตรีย ราคาถูกพร้อมชื่นชมความงามของเมืองต่างๆ กันดีกว่า

ประเทศน่าเที่ยวทางยุโรปตะวันออก ที่เป็นความฝันของหลายคนคงหนีไม่พ้นออสเตรีย ด้วยความงดงามจากธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมสภาพอากาศที่เย็นสบายทำให้ประเทศนี้ถูกปักหมุดเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก คนไทยมักนิยมซื้อทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก เพื่อได้มีโอกาสเยี่ยมชมความงดงามตามเมืองต่างๆ ของประเทศแห่งนี้ ลองมาดูกันว่าหากมาทัวร์ออสเตรียต้องไปสัมผัสความประทับใจที่เมืองไหนกันบ้าง

Vienna-Skyline

กรุงเวียนนา Vienna – นี่คือสถานที่แรกเมื่อทุกท่านซื้อทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก มาแล้วต้องสัมผัสเพราะเครื่องบินลงจอดที่นี่ กรุงเวียนนาคือเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ปี 2014 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกให้เป็นเมืองแสนสะอาดและคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแห่งนี้มีด้วยกันมากมาย เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฤดูร้อนฮอฟเบิร์ก เป็นต้น เป็นเมืองที่ต้องมาสัมผัสให้ได้

Salzburg

เมืองซาลซ์บูร์ก Salzburg – เมืองที่คุณจะได้พบกับความงดงามของเทือกเขาแอลป์พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก แถมยังเป็นเมืองเกิดของโมสาร์ทศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดโมสาร์ท, พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท, จัตุรัสอัลเตอร์  มาร์กต์ เป็นต้น ถือว่างามจนอยากอยู่ต่อกันเลย

Innsbruck

เมืองอินส์บรูค Innsbruck – เมืองที่ได้รับความนิยมในการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว และความโดดเด่นสุดๆ หากซื้อทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก มาที่นี่คือจะได้พบกับต้นกำเนิดเครื่องประดับระดับโลกอย่างชวารอฟสกี้ แบรรนด์คริสตัลระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จัก แถมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เขตมาเรีย เทเรเซียน เขตเมืองเก่าและสถานที่ช็อปปิ้ง, ปราสาทอัมบราส์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ เป็นต้น

Hallstatt

ฮาลชตัดต์ Hallstatt – อีกเมืองที่ทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก มักพาทุกท่านมาสัมผัสกับความงดงาม เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโด่งดังเรื่องเหมืองเกลือมีอายุเก่าแก่กว่า 5,000 ปี เป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านมรดกโลกมีอายุยาวนาน 4,500 ปี สถานที่น่าเที่ยว เช่น เหมืองเกลือโบราณ, สุสานกระดูก เป็นต้น

Graz

เมืองกราซ Graz – เมืองที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากกรุงเวียนนา เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดัง 8 แห่ง จึงได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งการศึกษา ปี 2003 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรป มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น เขตเมืองเก่า, ปราสาทเก่าเรเกอร์สเบิร์ก ที่โด่งดังเรื่องบันไดพิศวง เป็นต้น

สำหรับใครกำลังต้องการไปเที่ยวยุโรปตะวันออกอย่างออสเตรียลองหาซื้อทัวร์ออสเตรีย ราคาถูก รับรองว่าทุกท่านจะได้เที่ยวชมความสวยงามของเมืองต่างๆ ในประเทศนี้จนลืมไม่ลง