ไม่ใช่เรื่องยาก 4 ขั้นตอน กลับไทย สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องยาก 4 ขั้นตอน กลับไทย สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

อยู่ต่างประเทศอยากกลับไทยช่วงนี้ต้องทำยังไงบ้าง ทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้เลย ง่ายๆ ได้กลับไทยแน่
4835
View
0
Share

จะกลับบ้านทั้งทีทำไมต้องทำให้ยาก สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เตรียมเอกสารให้ครบ ง่ายนิดเดียวก็ได้กลับบ้านแล้ว แต่จะต้องเข้ารับการกักตัวใน Alternative  Quarantine (AQ) หรือ สถานกักกัน ที่ทาง ศบค. จัดให้ไว้เป็นเวลา 14 วัน (ขั้นตอนนี้ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)

 

 

 

1.ลงทะเบียน

 

1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบ .JPEG/ PDF

1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองฯ (COE) ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบิน และใบจองสถานกักกันทางเลือก (AQ) แบบจ่ายเงินเอง

1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารภายใน 15 วัน และรออนุมัติหนังสือ COE ภายใน 3 วันทำการ

1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู ตรวจสอบผล หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติ

สำหรับการจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)

จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต

- https://entrythailand.go.th 

- https://asqthailand.com/

- https://asq.locanation.com/

- https://asq.ascendtravel.com/

- https://www.agoda.com/quarantineth

 

 

2.เตรียมเช็คอิน

2.1 หนังสือเดินทาง หนังสือ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)

2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)

2.3 อาจมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว้าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. หรือ 96 ชม. ก่อนการเดินทาง ตามข้อกำหนดของสายการบินที่เลือกใช้บริการ)

 

3.ระหว่างการเดินทาง

เก็บเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน และดูแลอย่างดี หากขาดหรือหายไปอาจจะมีปัญหาและทำให้เข้าประเทศไทยได้ล่าช้าขึ้น

 

4.เดินทางถึงประเทศไทย

เข้ารับการกักตัวใน Alternative  Quarantine (AQ) กักตัว 14 วัน หากไม่มีอาการใดๆ ก็กลับบ้านได้เลย

 

คำแนะนำ

กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานทูต/ สถานกงสุลเพื่อแก้ไข COE ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่หมายเลข 02-572-8442 ตลอด 24 ชม.