Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในแคว้นเวลส์ สร้างขึ้นโดยชาวนอร์มันเมื่อปี 1091 ในบริเวณป้อมปราการของโรมันซึ่งยังปรากฏซากปรักหักพังให้เห็นอยู่จนปัจจุบันนี้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เอิร์ลแห่งบูทได้ว่าจ้างสถาปนิกชื่อว่า วิลเลียม เบอร์กส์ ให้ออกแบบปราสาทเพื่อปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวังให้เป็นที่พักอาศัยแบบในเทพนิยาย ต่อมาตระกูลบูทยกปราสาทให้เป็นสมบัติของเมืองคาร์ดิฟฟ์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม