ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ราคาถูก (261 แพ็คเกจ)

พบ 261 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(29)
(25)
(19)
(14)
(13)
(12)
(10)
(9)
(7)
(8)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(5)
(118)
(166)
(170)
(33)
(37)
(31)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(10)
(31)
(54)
(83)
(56)
(20)
(6)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(89)
(52)
(50)
(10)
(9)
(8)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13656
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / สุเหร่าสีน้ำเงิน / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / ปราสาทปุยฝ้าย
33
ที่เที่ยว
22
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
32,990
฿27,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ลดราคา
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
35
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
31,990
฿27,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 14239
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ จัตุรัสแดง บิน VN
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / โบสถ์โฮลีทรินิตี
20
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿28,999
ทั่วไป
รหัส 13317
ทัวร์บาห์เรน อังกฤษ 6 วัน 3 คืน มัสยิดกลาง ชมสโตนเฮนจ์ บิน GF
อังกฤษ บาห์เรน
ทัวร์บาห์เรน
6 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสทราฟัลการ์ / มัสยิดอัลฟาเตห์ / สโตนเฮ้นจ์
19
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12633
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง สวนโคโลเมนสโกเย บิน QR
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน
23
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
31,999
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13580
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม พระราชวังเครมลิน สวนโคโลเมนสโกเย บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
22
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
33,999
฿29,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 11961
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเคลมลิน สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ บิน W5
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿29,999
ทั่วไป
รหัส 12382
ลดราคา
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน บาธ 6 วัน 3 คืน เสาหินสโตนเฮนจ์ อิสระเที่ยวลอนดอน 2 วันเต็ม บิน BI (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย / ลอนดอน / สโตนเฮ้นจ์
18
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
35,999
฿30,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13657
ทัวร์บาห์เรน ตุรกี 10 วัน 8 คืน มัสยิดAl Fateh ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ บิน GF
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์บาห์เรน
10 วัน 8 คืน
ก.ย.
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พระราชวังโดลมาบาเช / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / นครใต้ดิน
29
ที่เที่ยว
22
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿31,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 12352
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน สวน Zaryadye Park บิน EK
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ธ.ค.
พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สวนซายาร์ดเย / วิหารเซนต์บาซิล
13
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿32,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13375
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ บิน WY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์) / ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
19
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿33,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13699
ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล บิน EK
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สวน VNDH / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
22
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿33,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12934
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
19
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿33,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12020
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน 4 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน EK
เชค ออสเตรีย ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ฮัลชตัทท์ / พระราชวังเชินบรุนน์ / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
18
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿33,999
ทั่วไป
รหัส 12838
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ หมู่บ้านไบบิวรี่ บิน BI (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
6 วัน 3 คืน
พ.ย.
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ / หมู่บ้านไบบิวรี / สโตนเฮ้นจ์
18
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿35,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 12945
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชค 7 วัน 4 คืน พระราชวังซองซูซี ปราสาทปราก บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เยอรมัน เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานชาร์ล / กำแพงเบอร์ลิน / พระราชวังซองส์ซูซี
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13379
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน WY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / จัตุรัสแดง / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
19
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12042
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน ชมการแสงละครสัตว์ บิน EK
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
พระราชวังเครมลิน / สวน VNDH / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
16
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿35,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12331
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน มหาวิหารเซนต์บาซิล สวนซายาร์ดเยปาร์ค โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน EY
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ / สวนซายาร์ดเย / วิหารเซนต์บาซิล / โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
22
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿35,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13721
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 7 วัน 4 คืน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม บิน SQ
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์) / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
23
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
39,999
฿36,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13240
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน ฮัลสตัทท์ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ บิน QR
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / มหาวิหารเซนต์วิตุส / ปราสาทแห่งปราก / ฮัลชตัทท์
28
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿37,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14104
ลดราคา
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอรืสเบิร์ก 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังแคทเธอรีน รถไฟความเร็วสูง บิน VN
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
รถไฟความเร็วสูง Sapsan / พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังฤดูหนาว / จัตุรัสแดง
32
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
41,888
฿39,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 14273
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส 8 วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งมิลาน ล่องเรือทะเลสาบซุก บิน EY (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อิตาลี สวิส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย.
น้ำตกไรน์ (Rhine fall) / ล่องเรือทะเลสาบซุก / สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) / บ่อหมีสีน้ําตาล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / เวนิส
27
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,888
ชมสถาปัตย์
รหัส 13495
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ บิน W5 (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / สวน VNDH / ซุสดาลเครมลิน (ป้อมซุสดาล) / สแปร์โรว์ฮิล (เลนินฮิลส์)
27
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13139
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสโรเมอร์ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน CX (ไม่รวมค่าวีซ่า)
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / Church of Our Lady, Bruges / จัตุรัสโรเมอร์
35
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 11997
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือหลังคากระจกชมอัมส์เตอร์ดัม บิน EK (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมูซ
24
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 12586
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค เยอรมัน 6 วัน 3 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านฮัลสตัท บิน BR (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ออสเตรีย เชค เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
6 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังเชินบรุนน์ / ฮัลชตัทท์ / ถนนคาร์ทเนอร์
31
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12930
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 7 วัน 5 คืน วิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิหารเซนต์บาซิล บิน KC (เก็บทิปที่สนามบิน)
มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
7 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
21
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 13108
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซน มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ บิน EK
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
ถนนชองเอลิเซ่ / ล่องเรือกระจก / หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
16
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿39,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 12251
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล ล่องเรือแม่น้ำ Moskva บิน TG
มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
ทัวร์รัสเซีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า / การแสดงละครสัตว์เซอร์คัส / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿39,999

5 เมืองห้ามพลาดในการเดินทางกับทัวร์ยุโรป ราคาถูก

ทวีปยุโรปถือเป็นดินแดนน่าสนใจของคนไทยจำนวนมากกับการมีโอกาสสักครั้งได้ไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดแปลกตา สภาพอากาศในแบบที่บ้านเราไม่เคยได้พบเจอ แน่นอนว่าการไปเที่ยวดินแดนห่างไกลจากเมืองไทย วิธีที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการไปกับทัวร์ แต่ถ้าเน้นประหยัดหน่อย สมัยนี้ ทัวร์ยุโรปราคาถูก มีให้เลือกมากมายขึ้นอยู่กับว่าสนใจไปที่ไหนเท่านั้นเอง และนี่คือ 5 เมืองที่หากมีโอกาสได้ไปในดินแดนยุโรปต้องสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

london

  • ลอนดอน อังกฤษ

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่รวบรวมความเป็นยุคเก่า ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมมากมาย เช่น หอนาฬิกาบิ๊กเบน นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก, พระราชวังเวสต์มินเตอร์, ขึ้นไปชมความงดงามสุดลูกหูลูกตาของกรุงลอนดอนบนลอนดอนอาย หรือถ้าใครอยากชมฟุตบอล หากเดินทางไปช่วงการแข่งขันอาจมีสิทธิ์ได้เข้าไปดูด้วยเหมือนกันจ้าาา หากใครที่กำลังมองหาแหล่งช้อปปิ้งในอังกฤษ ต้องนี่เลยเที่ยวอังกฤษทั้งที่ ต้องไม่พลาด!! หรือสามารถเข้าไปดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษได้เลย..

rome

  • โรม อิตาลี

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ประเทศอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุคโรมัน ดินแดนแห่งอารยะธรรมอันแสนยาวนาน มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้ได้ท่องเที่ยวมากมาย สามารถท่องเที่ยวอิตาลีได้หลายสถานที่ เช่น สนามกีฬาโคลอสเซียม, วิหารแพนธีออน, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน และอื่นๆ อีกมากมายตบท้ายด้วยอาหารรสชาติอิตาลีแท้ๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

paris

  • ปารีส ฝรั่งเศส

เมืองแห่งสีสันที่หลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน อยากไปเที่ยวฝรั่งเศส สัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต เราสามารถเดินทางง่ายๆ กับทัวร์ยุโรป ราคาถูก ที่มีเส้นทางเที่ยวปารีสในหลายๆ สถานที่ เช่น หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, พระราชวังแวร์ซาย, ถนนฌ็อง-เซลิเซ่ และอื่นๆ อีกหลายแห่ง ยิ่งบรรยากาศช่วงค่ำคืนของประเทศแห่งนี้จะสวยงามเพราะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟต่างๆ มากมาย

kremlin

  • มอสโก รัสเซีย

ทุกวันนี้การเที่ยวประเทศรัสเซีย กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงมอสโกที่มีความสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นรัสเซียได้อย่างดี คุณจะได้พบกับพระราชวังเครมลิน, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย, แวะไปถ่ายรูปความงดงามของสถานทีรถไฟใต้ดินมอสโก พร้อมพบกับความน่าสนใจของประเทศแห่งคอมมิวนิสต์อีกมากมาย

vienna

  • เวียนนา ออสเตรีย

ปิดท้ายกันด้วยประเทศเล็กๆ แต่การันตีว่าต้องไปให้ได้จริงๆ กับกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวยุโรปตะวันออก คุณจะได้พบความงดงามของสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยากจากเมืองอื่นๆ เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, โรงละครโอเปราเวียนนา, ศาลาว่าการกรุงเวียนนา แต่ละแห่งที่กล่าวมานั้น ต่างก๋เป็นสถานที่ ที่งดงามเกินบรรยายเลยทีเดียว ต้องไปสัมผัสด้วยสายตาตัวเองสักครั้ง กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตที่มีชีวิต...

จบกันไปแล้วกับ 5 เมืองดังทั่วยุโรป ที่แต่ละสถานที่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะแตกต่างไปด้วยลักษณะทางภูมิประเทศแล้ว ยังรวมถึงฤดูกาลที่ความสวยงามในแต่ละฤดูและแต่ละประเทศ ก็มีความสวยงามที่ต่างกันเช่นกัน ซึ่งทุกเมืองที่กล่าวมานี้ คุณสามารถเลือกเที่ยวได้ผ่านการซื้อทัวร์ยุโรป ราคาถูก อาจไปปีละ 1-2 เมือง เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขเกษมเปรมปรีแล้วจ้าาา....