Tourkrub Logo
ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

พบ 28 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17156
17156 ทัวร์ยุโรป วัน 6 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์สเตเฟ่นส์ 9 บิน Etihad Airways
เชค ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์สเตเฟ่นส์
3
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น76,666
ชมสถาปัตย์
รหัส 17158
17158 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วัน 5 คืน กรงุเบิร์น  เมืองเจนีวา  เมืองเซอร์แมท ยอดเขาทิตลิส 8 บิน Etihad Airways
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
กรงุเบิร์น เมืองเจนีวา เมืองเซอร์แมท ยอดเขาทิตลิส
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น89,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 17059
17059 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองมิลาน เขาจุงเฟรา มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส เมืองปารีส 8 บิน Singapore Airlines
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
เมืองมิลาน เขาจุงเฟรา มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส เมืองปารีส
5
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น81,990
ทั่วไป
รหัส 17064
17064 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 4 คืน มองซ์แซงต์มิเชล พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส 7 บิน GULF AIR
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
ก.พ. / เม.ย. / พ.ค.
มองซ์แซงต์มิเชล พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
GULF AIR
เริ่มต้น59,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17062
17062 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ เมืองฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ 8 บิน Saudia Airlanes
เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ เมืองฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์
2
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Saudia Airlanes
เริ่มต้น65,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17054
17054 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 6 คืน เมืองปารีส  วิวทิวทัศน์หอไอเฟล ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช 8 บิน Singapore Airlines
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
8 วัน 6 คืน
พ.ค.
เมืองปารีส วิวทิวทัศน์หอไอเฟล ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช
8
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น79,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17149
17149 ทัวร์อิตาลี วัน 4 คืน น้ำพุเทรวี่ แคว้นทัสคานี หอเอนเมืองปิซ่า 7 บิน Etihad Airways
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
ก.พ. / เม.ย.
น้ำพุเทรวี่ แคว้นทัสคานี หอเอนเมืองปิซ่า
1
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น65,999
ทั่วไป
รหัส 17147
17147 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 4 คืน เมืองรูอ็อง มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ ณ กรงุ ปารีส 7 บิน Etihad Airways
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
เม.ย.
เมืองรูอ็อง มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ ณ กรงุ ปารีส
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น67,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17155
17155 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ยอดเขาทิตลิส 8 บิน Singapore Airlines
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ยอดเขาทิตลิส
4
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น69,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17150
17150 ทัวร์อิตาลี วัน 5 คืน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า  เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ 8 บิน Emirates Airline
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่
1
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น72,999
ทั่วไป
รหัส 17160
17160 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองบาเซิล เมืองโลซานน เมืองเซอร์แมท ยอด เขาทิตลิส 7 บิน Oman Air
ออสเตรีย สวิส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เมืองบาเซิล เมืองโลซานน เมืองเซอร์แมท ยอด เขาทิตลิส
2
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Oman Air
เริ่มต้น79,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17053
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
13%
17053 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 5 คืน เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ เมืองบรัสเซลส์  เมืองปารีส 8 บิน Etihad Airways
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค.
เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ เมืองบรัสเซลส์ เมืองปารีส
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
79,990
เริ่มต้น69,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ชมสถาปัตย์
รหัส 17068
17068 ทัวร์อิตาลี วัน 4 คืน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา สนามกีฬาโคลอสเซียม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร 7 บิน Singapore Airlines
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา สนามกีฬาโคลอสเซียม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น71,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17058
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
11%
17058 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองอินเทอร์ลาเก้น เขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี เมืองปารีส 8 บิน Etihad Airways
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค.
เมืองอินเทอร์ลาเก้น เขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี เมืองปารีส
4
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
89,990
เริ่มต้น79,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17080
17080 ทัวร์อังกฤษ วัน 4 คืน เมืองลอนดอน เมืองออกซ์ฟอร์ด หมู่บ้านไบบลูรี่ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 6 บิน Eva Air
อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
6 วัน 4 คืน
พ.ค.
เมืองลอนดอน เมืองออกซ์ฟอร์ด หมู่บ้านไบบลูรี่ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น79,990

5 เมืองห้ามพลาดในการเดินทางกับทัวร์ยุโรป ราคาถูก

ทวีปยุโรปถือเป็นดินแดนน่าสนใจของคนไทยจำนวนมากกับการมีโอกาสสักครั้งได้ไปสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดแปลกตา สภาพอากาศในแบบที่บ้านเราไม่เคยได้พบเจอ แน่นอนว่าการไปเที่ยวดินแดนห่างไกลจากเมืองไทย วิธีที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการไปกับทัวร์ แต่ถ้าเน้นประหยัดหน่อย สมัยนี้ ทัวร์ยุโรปราคาถูก มีให้เลือกมากมายขึ้นอยู่กับว่าสนใจไปที่ไหนเท่านั้นเอง และนี่คือ 5 เมืองที่หากมีโอกาสได้ไปในดินแดนยุโรปต้องสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

london

  • ลอนดอน อังกฤษ

เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ที่รวบรวมความเป็นยุคเก่า ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมมากมาย เช่น หอนาฬิกาบิ๊กเบน นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก, พระราชวังเวสต์มินเตอร์, ขึ้นไปชมความงดงามสุดลูกหูลูกตาของกรุงลอนดอนบนลอนดอนอาย หรือถ้าใครอยากชมฟุตบอล หากเดินทางไปช่วงการแข่งขันอาจมีสิทธิ์ได้เข้าไปดูด้วยเหมือนกันจ้าาา หากใครที่กำลังมองหาแหล่งช้อปปิ้งในอังกฤษ ต้องนี่เลยเที่ยวอังกฤษทั้งที่ ต้องไม่พลาด!! หรือสามารถเข้าไปดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษได้เลย..

rome

  • โรม อิตาลี

เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ประเทศอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุคโรมัน ดินแดนแห่งอารยะธรรมอันแสนยาวนาน มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้ได้ท่องเที่ยวมากมาย สามารถท่องเที่ยวอิตาลีได้หลายสถานที่ เช่น สนามกีฬาโคลอสเซียม, วิหารแพนธีออน, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน และอื่นๆ อีกมากมายตบท้ายด้วยอาหารรสชาติอิตาลีแท้ๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

paris

  • ปารีส ฝรั่งเศส

เมืองแห่งสีสันที่หลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน อยากไปเที่ยวฝรั่งเศส สัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต เราสามารถเดินทางง่ายๆ กับทัวร์ยุโรป ราคาถูก ที่มีเส้นทางเที่ยวปารีสในหลายๆ สถานที่ เช่น หอไอเฟล, ประตูชัยฝรั่งเศส, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, พระราชวังแวร์ซาย, ถนนฌ็อง-เซลิเซ่ และอื่นๆ อีกหลายแห่ง ยิ่งบรรยากาศช่วงค่ำคืนของประเทศแห่งนี้จะสวยงามเพราะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟต่างๆ มากมาย

kremlin

  • มอสโก รัสเซีย

ทุกวันนี้การเที่ยวประเทศรัสเซีย กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงมอสโกที่มีความสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นรัสเซียได้อย่างดี คุณจะได้พบกับพระราชวังเครมลิน, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ เดอ ซาร์เวีย, แวะไปถ่ายรูปความงดงามของสถานทีรถไฟใต้ดินมอสโก พร้อมพบกับความน่าสนใจของประเทศแห่งคอมมิวนิสต์อีกมากมาย

vienna

  • เวียนนา ออสเตรีย

ปิดท้ายกันด้วยประเทศเล็กๆ แต่การันตีว่าต้องไปให้ได้จริงๆ กับกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เที่ยวยุโรปตะวันออก คุณจะได้พบความงดงามของสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยากจากเมืองอื่นๆ เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังฮอฟบวร์ก, โรงละครโอเปราเวียนนา, ศาลาว่าการกรุงเวียนนา แต่ละแห่งที่กล่าวมานั้น ต่างก๋เป็นสถานที่ ที่งดงามเกินบรรยายเลยทีเดียว ต้องไปสัมผัสด้วยสายตาตัวเองสักครั้ง กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตที่มีชีวิต...

จบกันไปแล้วกับ 5 เมืองดังทั่วยุโรป ที่แต่ละสถานที่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะแตกต่างไปด้วยลักษณะทางภูมิประเทศแล้ว ยังรวมถึงฤดูกาลที่ความสวยงามในแต่ละฤดูและแต่ละประเทศ ก็มีความสวยงามที่ต่างกันเช่นกัน ซึ่งทุกเมืองที่กล่าวมานี้ คุณสามารถเลือกเที่ยวได้ผ่านการซื้อทัวร์ยุโรป ราคาถูก อาจไปปีละ 1-2 เมือง เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขเกษมเปรมปรีแล้วจ้าาา....