Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17156
17156 ทัวร์ยุโรป วัน 6 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์สเตเฟ่นส์ 9 บิน Etihad Airways
เชค ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
9 วัน 6 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์สเตเฟ่นส์
3
ที่เที่ยว
19
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น76,666
ชมสถาปัตย์
รหัส 17158
17158 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วัน 5 คืน กรงุเบิร์น เมืองเจนีวา เมืองเซอร์แมท ยอดเขาทิตลิส 8 บิน Etihad Airways
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
กรงุเบิร์น เมืองเจนีวา เมืองเซอร์แมท ยอดเขาทิตลิส
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น89,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 17059
17059 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองมิลาน เขาจุงเฟรา มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส เมืองปารีส 8 บิน Singapore Airlines
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
เมืองมิลาน เขาจุงเฟรา มหาวิหารน็อทร์ดาม แห่งเมืองแร็งส เมืองปารีส
5
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น81,990
ทั่วไป
รหัส 17064
17064 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 4 คืน มองซ์แซงต์มิเชล พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส 7 บิน GULF AIR
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
ก.พ. / เม.ย. / พ.ค.
มองซ์แซงต์มิเชล พระราชวังแวร์ซายส์ เมืองปารีส
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
GULF AIR
เริ่มต้น59,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17062
17062 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ เมืองฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ 8 บิน Saudia Airlanes
เยอรมัน ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ เมืองฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์
2
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Saudia Airlanes
เริ่มต้น65,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17054
17054 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 6 คืน เมืองปารีส วิวทิวทัศน์หอไอเฟล ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช 8 บิน Singapore Airlines
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
8 วัน 6 คืน
พ.ค.
เมืองปารีส วิวทิวทัศน์หอไอเฟล ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช
8
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น79,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17149
17149 ทัวร์อิตาลี วัน 4 คืน น้ำพุเทรวี่ แคว้นทัสคานี หอเอนเมืองปิซ่า 7 บิน Etihad Airways
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
ก.พ. / เม.ย.
น้ำพุเทรวี่ แคว้นทัสคานี หอเอนเมืองปิซ่า
1
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น65,999
ทั่วไป
รหัส 17147
17147 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 4 คืน เมืองรูอ็อง มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ ณ กรงุ ปารีส 7 บิน Etihad Airways
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
เม.ย.
เมืองรูอ็อง มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ ณ กรงุ ปารีส
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
เริ่มต้น67,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17155
17155 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ยอดเขาทิตลิส 8 บิน Singapore Airlines
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ทะเลสาบโคโม่ ยอดเขาทิตลิส
4
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น69,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17150
17150 ทัวร์อิตาลี วัน 5 คืน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ 8 บิน Emirates Airline
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่
1
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น72,999
ทั่วไป
รหัส 17160
17160 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองบาเซิล เมืองโลซานน เมืองเซอร์แมท ยอด เขาทิตลิส 7 บิน Oman Air
ออสเตรีย สวิส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เมืองบาเซิล เมืองโลซานน เมืองเซอร์แมท ยอด เขาทิตลิส
2
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Oman Air
เริ่มต้น79,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17053
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
13%
17053 ทัวร์ฝรั่งเศส วัน 5 คืน เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ เมืองบรัสเซลส์ เมืองปารีส 8 บิน Etihad Airways
ฝรั่งเศส
ทัวร์ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค.
เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ เมืองบรัสเซลส์ เมืองปารีส
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
79,990
เริ่มต้น69,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ชมสถาปัตย์
รหัส 17068
17068 ทัวร์อิตาลี วัน 4 คืน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา สนามกีฬาโคลอสเซียม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร 7 บิน Singapore Airlines
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
7 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกา สนามกีฬาโคลอสเซียม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น71,990
ชมสถาปัตย์
รหัส 17058
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
11%
17058 ทัวร์ยุโรป วัน 5 คืน เมืองอินเทอร์ลาเก้น เขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี เมืองปารีส 8 บิน Etihad Airways
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
8 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค.
เมืองอินเทอร์ลาเก้น เขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี เมืองปารีส
4
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Etihad Airways
89,990
เริ่มต้น79,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17080
17080 ทัวร์อังกฤษ วัน 4 คืน เมืองลอนดอน เมืองออกซ์ฟอร์ด หมู่บ้านไบบลูรี่ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ 6 บิน Eva Air
อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
6 วัน 4 คืน
พ.ค.
เมืองลอนดอน เมืองออกซ์ฟอร์ด หมู่บ้านไบบลูรี่ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น79,990

รวมเที่ยว ทัวร์ยุโรป 7 ประเทศ เสน่ห์แห่งความโรแมนติก


เที่ยวยุโรป ประเทศไหนดี? ทัวร์ครับ แนะนำ 7 ประเทศยุโรป เที่ยวได้บ่อยๆ เที่ยวทัวร์ไปบ่อยๆ ก็ไม่มีเบื่อ ที่เที่ยวยุโรปสวยๆ มีเยอะมากครับ โดยเฉพาะสายโรแมนติก ทัวร์ยุโรปปักหมุดไปเที่ยวได้ทุกประเทศ ยุโรปเที่ยวไม่ยาก ทำวีซ่าเชงเก้นก็เที่ยวได้ชิลๆ หลายประเทศครอบคลุมกว่า 34 ประเทศ

1.เนเธอร์แลนด์ (Netherland)

เนเธอร์แลนด์ หรือ ที่หลายๆ คนอาจคุ้นเคยกับประเทศฮอลแลนด์ ไม่ว่าจะชื่อไหนก็คือความสวยที่เราควรไปเที่ยว ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ให้ได้สักครั้ง เป็นอกีหนึ่งประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทยที่ชื่นชอบประเทศฝั่งยุโรป ประวัติศาสตร์ สวยงามและน่าสนใจ อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องความงามของดอกไม้และธรรมชาติที่สบายตา ที่เที่ยวทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์แนะนำคือ พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะห์ (Van Gogh Museum), พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum),สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) และ หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) เป็นต้น พร้อมที่เที่ยวช้อป ชม ชิล เต็มอิ่ม เต็มอารมณ์อีกเพียบ

2.ออสเตรีย (Austria)

หากคุณอยากเที่ยวยุโรป สัมผัสเมื่องเล็กๆ น่ารักๆ แสนสงบ ออสเตรีย ประเทศเต็มไปด้วยที่เที่ยวและเมืองที่เยือนแล้วทำให้เราหลงเสน่ห์มากๆ โดยเฉพาะกรุงเวียนนา ที่เหล่านักเดินทางต่างยกให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งโรแมนติก หากไปทัวร์ยุโรป เที่ยวออสเตรีย คุณจะได้สัมผัสกับความงามของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และปราสาทฮอฟบวร์ก และได้ช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ อีกหนึ่งเมืองห้ามพลาด ขอยกให้ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกเก่าแก่กว่า 4,000 ปี ถนนซี สตราซ ถนนเลียบทะเลสาบบรรยากาศก็โรแมนติกตลอดทาง ชวนคนรักมาเที่ยวฟินด้วยกันก็ดีไม่น้อย

3.เยอรมัน (Germany)

อีกประเทศยุโรป ที่ทัวร์ยุโรป ต้องไปให้ได้ เยอรมัน ความโรแมนติกไม่น้อยไปกว่าประเทศไหนๆนอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม และน่าสนใจแล้ว ก็ยังได้เห็นความงามของดอกไม้และธรรมชาติสวยสดใสสบายตา ทัวร์ยุโรป เที่ยวเยอรมัน คุณจะได้ไปเช็คอินที่เที่ยวแบบทุกไลฟสไตล์ สัมผัสมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ และมหาวิหารโคโลญจน์ ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในประเทศเยอรมันอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ช้อปปิ้งมันกระจาย เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์ ในราคาที่ใช้จ่ายได้แบบไม่ต้องคิดเยอะที่เอาท์เล็ต ทัวร์ยุโรปทริปนี้คุณจะได้เดิน ช้อป ชม ชิล กันแบบเต็มตา เต็มอิ่ม เต็มอารมณ์อย่างแน่นอน

4.สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ถ้าคุณกำลังตามหาทัวร์ยุโรปราคาดี ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกสวิสเซอร์แลนด์ คือทัวร์ยุโรปที่คุณกำลังตามหา ธรรมชาติที่สวยเหมือนฝัน สวิตเซอร์แลนด์ คุณต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้ง แล้วจะหลงรักที่ประเทศนี้ ไม่ว่าจะสถาปัตบกรรมที่สวยงาม ธรรมชาติ แหล่งช้อปปิ้งมีให้ครบเพลิดเพลินสายธรรมชาติแนะนำ เมืองบนยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ วิวสวยตระการตา ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หรือเมืองมองเทรอ เมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิสเซอร์แลนด์ ยังไม่หมดอยากให้แวะไปเมืองโกลดูปิยง ชมกลาเซีย 3,000 ยอดเขาสูง 3,000 เมตร ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวเพลินไปกับวิวงามๆ ได้ตลอดเวลา รับรองว่าจะประทับใจ หลงรักทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เข้าแบบเต็มๆ

5. อิตาลี (Italy)


ถ้าจะพูดถึงทัวร์ยุโรป ประเทศอิตาลีต้องเป็น Destination ของนักเดินทางเป็นอันดับต้นๆ เที่ยวอิตาลี ไม่เพียงแค่ได้สัมผัสความโรแมนติกเท่านั้น แต่คุยังได้สัมผัสสถาปัตยกรรมสวยๆ ประวัติศาสตร์สนุกๆ ไปพร้อมกันด้วย หรือแม้แต่แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดังที่อิตาลีก็ขึ้นชื่อหลายแบรนด์ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจแน่นอน สำหรับที่เที่ยวอิตาลี มาทัวร์ยุโรปต้องไปห้ามพลาดเด็ดขาด คือ โคลอสเซียม (Colosseum), อนุสรณ์ น้ำพุ เทรวี่ (Trevi Fountain), หอเอนเมืองปิซา (leaning tower of pisa) และ คลองเวนิส (Venice Canal) ไปเที่ยวอิตาลี ทัวร์ยุโรปรอบหน้า ปักหมุดที่เที่ยวอิตาลีไฮไลต์ไว้แล้วตามเก็บให้ครบ เชื่อเราได้เลยว่า ทุกสถานที่เที่ยวสวยงามได้รูปวิวเด็ดมากๆ

6.ฝรั่งเศส (France)

ทัวร์ยุโรป เมืองแห่งแฟชั่น คงหนีไม่พ้น ประเทศฝรั่งเศส เต็มไปด้วยแบรนด์เนมชื่อดังที่กำเนิดประเทศนี้ เรื่องของแฟชั่นประเทศฝรั่งเศสโดดเด่นมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เนื่องจากเป็นพลังสำตัญในการผลักดันเรื่องแฟชั่นชั้นสูง และหลงใหลเรื่องการแต่งกายที่หรูหรา ทำให้ฝรั่งเศสโดดเด่นเรื่องแฟชั่นมากๆ และแฟชั่นของฝรั่งเศส ก็แต่งตามได้ง่ายแถมสวย เท่ เน้นเรียบง่าย แต่ให้ความหรูชิค ซึ่งการมาทัวร์ฝรั่งเศส นอกจากได้เที่ยวชมสถาปัตบกรรมสวยงาม ประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน พิพิธภัณฑ์มากมาย ก็น่าจะเป็นการเที่ยวช้อปปิ้งอย่างถนนชื่อดัง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) แห่งกรุงปารีส ใครสายช้อปปิ้งแบรนด์เนม ไปเดินเที่ยวถนนสายนี้บอกเลยว่า ล้มละลายเพราะของน่าซื้อเพียบ

7.สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

ปิดท้ายประเทศในยุโรป ที่ต้องไปเที่ยวให้ได้ เพราะสวยมากจริงๆ สาธารณรัฐฮังการี หรือเรียกสั้นๆ ฮังการี ที่เที่ยวสวยเผ็ดประทับใจไม่แพ้ใครในยุโรป ทำไมต้องเที่ยวฮังการี? ถ้าคุณชอบเที่ยวแบบครบรส แต่เน้นเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ทัวร์ยุโรป เที่ยวฮังการี มีสถานที่เที่ยวให้ตามไปเช็คอินศึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สะพานเชน  (Chain Bridge) หนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรป, ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion), ปราสาทบูดา (Buda Castle) และ เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ 


สภาพอากาศในยุโรป

 • เที่ยวยุโรปฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาทัวร์ยุโรป เนื่องจากช่วงต้นฤดูอาจจะมีอากาศหนาวและจะค่อยๆ อุ่นขึ้นจนถึงประมาณ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่ากำลังสบาย อากาศส่วนใหญ่จะแจ่มใสเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงนี้ธรรมชาติทั่วทั้งยุโรปจะผลิดอกออกใบสวยงามที่สุดของปีเลยทีเดียว

 • เที่ยวยุโรปฤดูร้อน (มิถุนายน - ต้นเดือนกันยายน)

เป็นช่วงที่มีอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง 35 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้น ในฤดูนี้จะมืดช้า ทำให้มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวได้นานขึ้น โดยอาจจะมีฝนตกในบางวัน คุณจึงควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปทัวร์ยุโรปด้วยเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง

 • เที่ยวยุโรปฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน - พฤศจิกายน)

เป็นช่วงที่ธรรมชาติจะเริ่มสวยงามแปลกตาจากการเปลี่ยนสีของใบไม้ จากสีเขียวกลายเป็นสีแดง เหลือง ส้ม ทำให้เกิดสีสันสดใสละลานตา อากาศจะเย็นสบายไปจนถึงค่อนข้างหนาวในช่วงปลายฤดูกาล เป็นอีกหนึ่งฤดูที่เหมาะสมกับการไปทัวร์ยุโรปเป็นอย่างยิ่ง

 • เที่ยวยุโรปฤดูหนาว (พฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม)

เป็นช่วงที่เหมาะกับคนที่ชอบอากาศหนาวและอยากสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะสีขาวโพลน อากาศโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ -2 จนถึง -5 องศาเซลเซียส หรือหนาวกว่านั้นในบางพื้นที่ เป็นอีกฤดูซึ่งยุโรปจะดูคล้ายเมืองในเทพนิยาย โรแมนติกไปด้วยแสงไฟกลางหิมะสีขาวยามค่ำคืน แต่จะมืดเร็วมาก ทำให้มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวได้น้อยลง

 

วีซ่า เชงเก้น ไปประเทศไหนได้บ้าง?

ออสเตรีย เบลเยี่ยม เชค เดนมาร์ก  เอสโตเนีย  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี   อิตาลี  ลัตเวีย  ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา  เนเธอร์แลนด์  โปแลนด์  โปรตุเกส  สโลวะเกีย สโลวีเนีย สวีเดน  สเปน และประเทศที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์  นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์  

 • วีซ่าระยะสั้นสำหรับเข้าประเทศเชงเก้นหนึ่งประเทศ แต่จะได้สิทธิ์เข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้นได้ และสามารถอยู่ได้นานติดต่อกัน 90 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

ตัวอย่าง : คุณไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน ทำวีซ่าเชงเก้น ไปเที่ยวแล้วกลับมาไทย หรือสามารถเดินทางไปต่อจากประเทศต้นทางนั้นๆ ก็สามารถไปเที่ยวประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในเขตวีซ่าเชงเก้นได้ต่อเลยเช่นกัน ไม่ว่าจะ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เป็นต้น ภายใน 180 วันนับจากวันที่ทำวีซ่าเชงเก้น

 • ยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 6 เดือน

 • หากเที่ยวยุโรปบ่อยๆ แนะนำให้ขอวีซ่าสำหรับเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visa) ซึ่งจะหมดอายุ 1-5 ปี สะดวก คุ้มค่ากว่า และประหยัดเวลา 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 80 ยูโร (ประมาณ 3,000-4,000 บาท)