Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17642
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
32%
17642 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เวียงจันทร์ น้ำตกตาดกวางสี บลูลากูน
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
18,888
เริ่มต้น12,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17351
17351 ทัวร์ลาว วัน 2 คืน หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี 3 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ลาว
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น13,999
ทั่วไป
รหัส 17361
17361 ทัวร์ลาว วัน 3 คืน เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ลาว
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือแม่น้ำชอง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น19,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
เป็นอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง