ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล (10 แพ็คเกจ)

พบ 10 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(9)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(4)
(5)
(8)
(4)
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(5)
(2)
(1)
สายการบิน
(7)
(1)
(1)
(1)
เน้นไหว้พระ
รหัส 13473
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน สถูปพุทธคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
18
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿21,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 12947
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระสถูปปรินิพพาน สวนลุมพินีวัน  บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / วัดไทยพุทธคยา
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿22,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 12943
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน วัดไทยพุทธคยา เขาคิชฌกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
ต.ค. / ม.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / วัดไทยพุทธคยา
23
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 14223
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน สถูปพุทธคยา ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ / สวนลุมพินีวัน / สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
33
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13308
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดไทยพุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / หลวงพ่อดำนาลันทา / เขาคิชชกูฎ / วัดไทยพุทธคยา
25
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 14225
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา เขาคิชญกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)(เก็บทิปที่สนามบิน)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ธรรมเมขสถูป / ล่องเรือแม่น้ำคงคา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
27
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 11454
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดมหาโพธิ์ ชมพิธีคงคาอารตี บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
สวนลุมพินีวัน / พิธีคงคาอารตี / ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿32,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12671
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา บิน 6E (รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ต.ค.
พิธีคงคาอารตี / สวนลุมพินีวัน / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ / เขาคิชชกูฎ
42
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿35,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12668
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ 5 วัน 4 คืน เจดีย์พุทธนาถ ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา บิน TG (รวมค่าวีซ่า)
เนปาล
ทัวร์เนปาล
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
0
ที่เที่ยว
0
มื้ออาหาร
฿45,555
เน้นไหว้พระ
รหัส 12669
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระมหาสถูปแห่งเกสริยา บิน WE (รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
สถูปเจาคันธี / มหาปรินิพพานสถูป / เขาคิชชกูฎ / มหาวิทยาลัยนาลันทา / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
30
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿59,900

ทัวร์เนปาล (Nepal)

เที่ยวเนปาล สัมผัสดินแดนอารยธรรม ประเทศแห่งมรดกโลก

Nepal
เที่ยวเนปาล (Nepal)

เที่ยวเนปาล (Nepal) ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีนทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศเนปาลแยกจากประเทศบังกลาเทศด้วยฉนวนศิลิกูริ (Siliguri Corridor) แคบ ๆ ในประเทศอินเดีย และแยกจากประเทศภูฏานด้วยรัฐสิกขิมของอินเดีย กรุงกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของประเทศ เนปาล เป็นประเทศที่เราอาจจะคิดว่าเป็นประเทศเล็กแต่ความจริงแล้ว เนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลก เกิดเป็นความหลากหลายทางลักษณะภูมิประเทศ และชีววิทยา เนื่องจากลักษณะพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 60 เมตรขึ้นไป รวมทั้งความหลากหลายทางสภาพอากาศ ซึ่งเนปาลมีสภาพอากาศตั้งแต่แบบเขตร้อน จนถึงหนาวแบบอาร์กติค นอกจากความอุดมสมบูรณ์ที่ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เนปาลยังเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเนปาลมีภาษามากกว่า 70 ภาษา เป็นประเทศที่ได้ผสมผสานความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เก่าแก่ อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เนปาล เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรค่าแก่การมาเยือนสำหรับชาวพุทธ เนื่องจากในอดีด ประเทศเนปาลคือสถานที่ประสูตของพระพุทธเจ้า สำหรับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ เรียนรู้วัฒนธรรม เนปาลน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว ความหลากหลายทั้งธรรชาติและวัฒนธรรมเหล่านี้ กลายเป็นเสน่ห์และช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือน และสัมผัสความมหัศจรรย์ในเนปาล

สถานที่ท่องเที่ยวเนปาล

จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squrare)

Kathmandu Durbar Squrare
จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์

จัตุรัสแห่งนี้ ก็คือด้านหน้าของพระราชวังของอดีตอาณาจักรกาฐมาณฑุ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ งานช่างโบราณอายุกว่าหนึ่งร้อยปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ (UNESCO) แม้ว่าในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้จะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว เมื่อปี 2015 แต่ก็ยังหลงเหลือร่องรอยความสวยงามของอารยธรรมเก่าแก่ให้เราได้เข้าไปสัมผัส

เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ (Buddhist Chaityas)

Chaitya
เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ

อีกหนึ่งสถานที่ที่ความสำคัญต่อชาวพุทธในเนปาลก็คือ เจดีย์พระสวยัมภูวนารถ เรียกได้ว่าเจดีย์แห่งนี้นั้น ถือเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 963 โดยพระเจ้ามานะเทวะ กษัตริย์ในสมัยนั้น เจดีย์แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ใจกลางของหุบเขากาฐมาณฑุ นอกจากจะได้ชื่นชมความสวยงามของเจดีย์แล้ว ยังจะได้เจอกับฝูงลิงที่อาศัยอยู่รอบๆเจดีย์ ออกมานั่งเล่นทักทายนักท่องเที่ยวกันสนุกสนาน

จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ (Patan Durbar Square)

Patan
จัตุรัสปาทานดูร์บาร์

มาต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเนปาลอีกที่ได้แก่ จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เมือง ปาทาน (Patan) ซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดของกาฐมาณฑุ โดยเมืองปาทานนั้นได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งศิลปะ ของเนปาลเลยทีเดียว เพราะปาทานนั้น เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงให้เห็นร่องรอยของศิลปะ และสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงเหลือให้เห็นถึงความสวยงาม แม้กาลเวลาจะผ่านมาแล้วหลายร้อยปีก็ตาม

วัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple)

Pashupatinath
วัดปศุปฏินาถ

เดินจากออกจากเมืองกาฐมาณฑุไม่ไกล เพื่อมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งก็คือ วัดปศุปฏินาถ โดยเป็นวัดที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของเนปาล รวมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับผู้นับถือศาสนานฮินดู เฉพาะผู้นับถือเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าไปภายในตัววัดได้ แต่สำหรับนักท่องเที่ยว สามารถเดินชมความสวยงามรอบๆบริเวณวัดได้ ภายในวัดนี้มีจุดไฮไลต์ที่ใครก็อยากมาชมด้วยตาตัวเองก็คือ หลังคาที่ทำด้วยทองซ้อนกันถึง 2 ชั้น รวมถึงประตูเงิน ที่เกิดจากความเชื่อในศาสนาฮินดู ความสวยงามอันทรงคุณค่า ทำให้ วัดปศุปฏินาถ แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้เช่นกัน

วัดสวยมภูนาท (Swayambhunath Temple)

Swayambhunath
วัดสวยมภูนาท

ยังอยู่กับวัด กับวัดที่ 2 ที่ชื่อว่า วัดสวยมภูนาท ตั้งอยู่บนเทือกเขาด้านทิศตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ภายในวัดแห่งนี้มีองค์สถูปสีทองขนาดใหญ่ อายุกว่า 2,500 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นจากดินเหนียว อิฐ และทองแดง โดยที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้าน ปรากฏเป็นภาพเขียนสีรูป ดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom Eyes) ที่เชื่อว่ากำลังเพ่งมองไปทั้ง 4 ทิศเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน อีกทั้งวัดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดลิง (Monkey Temple) เพราะเราสามารถเห็นฝูงลิงอาศัยอยู่รอบๆบริเวณวัดแห่งนี้

กฤษณะ มัณฑีร์ (Krishna Mandir)

Krishna
กฤษณะ มัณฑีร์

วิหารที่มีฐานรูปร่างสี่เหลี่ยมเก่าแก่กว่า 400 ปี ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2180 จากหินแกรนิตสีเทาทั้งหลัง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะโมกุลของอินเดีย มีเอกลักษณ์อยู่ที่การแกะสลักอันปราณีต และอ่อนช้อย และเป็นศาสนาสถานเพียงที่เดียวในเนปาลที่มีเจดีย์รอบๆถึง 21 องค์ นับเป็นอีกสถานที่ไฮไลต์ไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนเนปาล

มหาเจดีย์โพธินาถ (Boudhanath)

Boudhanath
มหาเจดีย์โพธินาถ

สถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุออกมาประมาณ 8 กิโลเมตร ถือว่าเป็น เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเนปาล ด้านบนของเจดีย์แห่งนี้ก็ปรากฏเป็นภาพเขียนสีรูปดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom Eyes) เช่นเดียวกับที่วัดสวยมภูนาท นอกจากนี้บริเวณรอบๆวัดยังเป็นแหล่งชุมชนชาวธิเบตนิกายมหายานที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เราจึงสามารถเห็นพระธิเบตรวมถึง ชาวธิเบตนิกายมหานยืนสวดมนต์อยู่รอบๆมหาเจดีย์โพธินาถ ซึ่งมหาเจดีย์โพธินาถก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้เช่นกัน

นาการ์ก็อต (Nakagot)

นาการ์ก็อต ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 2,165 เมตรจากระดับน้ำทะเล และไม่ไกลจากเมืองหลวงกาฐมาณฑุ นาการ์ก็อต นั้นถือว่าสถานที่ที่เหมาะที่สุดในเนปาลสำหรับการชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เพราะเราจะได้เห็นภาพของเทือกเขาหิมาลัยแบบเต็มตา พาโนราม่า 360 องศา โดยที่ไม่มีอะไรมาบดบังให้หงุดหงิดใจ ยิ่งถ้าหากมาชมวิวในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า หรือพระอาทิตย์ตกยามเย็น วิวทิวทัศน์ของที่นี่จะทำให้คุณตะลึงจนหยุดหายใจแน่นอน

ย่านทาเมล (Thamel)

Thamel
ย่านทาเมล

ถึงแม้เนปาลจะขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของโลก แต่ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ให้เราได้ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ซึ่งย่านทาเมลนี้ เป็นย่านการค้าใจกลางเมือง และเป็นศูนย์กลางความเจริญของเมืองกาฐมาณฑุ ที่รวบรวมสินค้าท้องถิ่น งานหัตถกรรมพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ ติดมือเป็นของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ก็ตั้งอยู่ย่านทาเมลกันหมด บอกได้เลยว่าที่ย่านทาเมลแห่งนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ

เที่ยวเนปาล กิจกรรมสุดฮิต

Sarangkot
เขาซารางก็อต จุดชมวิวสุดอลังการบนยอดเขาสูง

เที่ยวเนปาล พลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมสุดฮิตเมื่อมาเที่ยวเนปาล เริ่มต้นกันที่ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ในเนปาล ที่มีภาพด้านหลังเป็นภูเขามัจฉาปูชเร (Fishtail Mountain) ที่สะท้อนบนผิวน้ำเกิดเป็นภาพความสวยงาม และเป็นไฮไลต์สำคัญของทัวร์เนปาลก็ว่าได้ ยิ่งหากได้มาล่องเรือช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกยามเย็นล่ะก็ บรรยากาศที่นี่จะโรแมนติคสุดไปเลย ล่องเรือชมวิวกันจนหนำใจ แล้วก็เข้ามาช้อปปิ้งที่ใจกลางเมืองหลวงกาฐมาณฑุ อย่างย่านทาเมล แวะซื้อของที่ระลึสักหน่อย หรือจะชิมอาหารท้องถิ่น พร้อมชื่นชมบรรยากาศสุดคลาสิคสไตล์เนปาล ก็น่าสนใจไม่น้อย หลังจากนอนพักชาร์จแบตกันเต็มอิ่ม เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการขึ้น เขาซารางก็อต (Sarangkot) จุดชมวิวสุดอลังการบนยอดเขาสูงที่จะทำให้คุณได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยแบบพาโนราม่า อย่างจุใจ พร้อมสูดอากาศอันสดชื่นของธรรมชาติให้เต็มปอด หรือจะนั่งชิวๆ จิบชา จิบกาแฟพร้อมชมวิวเทือกเขาหิมาลัยไปด้วย ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดทีเดียว และอย่าลืมเที่ยวชม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธ อย่าง มหาเจดีย์โพธินาถ (Boudhanath) หนึ่งในมรดกโลกของเนปาล และเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเนปาล สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน

สภาพอากาศ เที่ยวเนปาล

เที่ยวเนปาล เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศของเนปาล จึงทำให้เนปาลมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความสูงจากระดับน้ำทะเลของพื้นที่ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ฤดูได้ดังนี้

ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนายน - เดือนพฤษภาคม) : สภาพอากาศอบอุ่น แต่อาจมีฝนตกมาได้บ้างประปราย อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 7 องศา สูงสุดอยู่ที่ 30 องศา

ฤดูร้อน (เดือนกันยายน - เดือนสิงหาคม) : มีสภาพอากาศอบอุ่น แต่อาจได้เจอกับฝนบ้าง อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 19 องศา สูงสุดอยู่ที่ 29 องศา

ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน) : อากาศยังอบอุ่นบ้างในบางพื้นที่ สภาพอากาศเหมาะกับกิจกรรมปืนเขา อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 7 องศา สูงสุดอยู่ที่ 28 องศา

ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์) : ในฤดูนี้จะมีอากาศหนาวตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ใครที่ชอบอากาศเย็นๆ ก็ไม่ควรพลาดไปเยือนเนปาลในช่วงนี้ อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 2 องศา สูงสุดอยู่ที่ 19 องศา

ของฝาก เที่ยวเนปาล

เที่ยวเนปาล มาเยือนเมืองแห่งมรดกโลก ดินแดนแห่งอารยธรรมทั้งที ต้องไม่พลาดซื้อของฝากขึ้นชื่อของที่นี่อย่างพวก สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลัก ผ้าปักทอมือ และเครื่องประดับที่ทำจากหินสีต่างๆ ถือเป็นของฝากที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นเนปาลได้เป็นอย่างดี

เทศกาล เมื่อมา เที่ยวเนปาล

The Bisket festival

Bisket
The Bisket festival

หรืองานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวเนปาล ซึ่งจะจัดในทุกๆต้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยชาวเนปาลจะมีกิจกรมการแสดง และเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ สนุกสนาน ภายในงานจะมีการชักคะเย่อ ราชรถคันใหญ่กันอย่างไม่มีใครยอมใคร ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในเนปาล

อาหาร ยอดฮิตเมื่อมา เที่ยวเนปาล

โยเกิร์ต (Curd)

ใครจะรู้ว่าโยเกิร์ต ของที่นี่นั้นอร่อยขึ้นชื่อ โดยจะถูกใส่อยู่ในถ้วยเครื่องปั้นดินเผา รสชาติของโยเกิร์ตนั้นหวานกลมกล่อม ได้ชิมสักทีต้องติดใจแน่นอน

ข้าวราดแกง กับซุปถั่ว (Dal Bhat)

อาหารประจำชาติของเนปาล อาหารหลักของชาวเนปาล ซึ่งถั่วเป็นอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง โดยถั่วที่ใช้ทำซุปถั่วนั้นมีหลายชนิด ชนิดที่เป็นนิยมได้แก่ ถั่วดำและถั่วเหลือง โดยการนำถั่วไปต้มในหม้อความดันพร้อมปรุงให้มีรสชาติเล็กน้อย ชาวเนปาลเชื่อว่า หากได้กิน Dal Bhat แล้วจะทำให้มีแรงเดินขึ้นเขาทั้งวันเลยทีเดียว

Momo

เมนูนี้มีหน้าตาละม้ายคล้ายเสี่ยวหลงเปาของจีน ซึ่งความจริงแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกัน โมโมคืออีกหนึ่งอาหารประจำชาติของเนปาล มีลักษณะเป็นแป้งบางๆห่อหุ้มใส้ด้านในที่ทำจากผัก หรือเนื้อสัตว์ แล้วนำไปนึ่งหรือทอด ส่วนรสชาติก็คล้ายกับเกี๊ยวซ่าของญี่ปุ่น แต่จะอร่อยแค่ไหน ต้องจองทัวร์เนปาล แล้วไปชิมด้วยตัวเองดีกว่า