ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล ราคาถูก (10 แพ็คเกจ)

พบ 10 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(9)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(4)
(5)
(8)
(4)
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(5)
(2)
(1)
สายการบิน
(7)
(1)
(1)
(1)
เน้นไหว้พระ
รหัส 13473
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน สถูปพุทธคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
18
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿21,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 12947
ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระสถูปปรินิพพาน สวนลุมพินีวัน  บิน FD (เก็บทิปสนามบิน) (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / มหาปรินิพพานสถูป / วัดไทยพุทธคยา
19
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿22,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 12943
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน วัดไทยพุทธคยา เขาคิชฌกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD (เก็บทิปสนามบิน) (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
ต.ค. / ม.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / วัดไทยพุทธคยา
23
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 14223
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน สถูปพุทธคยา ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
8 วัน 7 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์ / สวนลุมพินีวัน / สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
33
ที่เที่ยว
21
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13308
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดไทยพุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ ล่องเรือแม่น้ำคงคา บิน FD (เก็บทิปสนามบิน) (ไม่นวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำคงคา / สวนลุมพินีวัน / หลวงพ่อดำนาลันทา / เขาคิชชกูฎ / วัดไทยพุทธคยา
25
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 14225
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา เขาคิชญกูฏ ล่องแม่น้ำคงคา บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)(เก็บทิปที่สนามบิน)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ธ.ค.
ธรรมเมขสถูป / ล่องเรือแม่น้ำคงคา / เขาคิชชกูฎ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
27
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿26,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 11454
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน วัดมหาโพธิ์ ชมพิธีคงคาอารตี บิน FD
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
สวนลุมพินีวัน / พิธีคงคาอารตี / ล่องเรือถวายกระทง แม่น้ำคงคา / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
26
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿32,900
เน้นไหว้พระ
รหัส 12671
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา บิน 6E (รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ต.ค.
พิธีคงคาอารตี / สวนลุมพินีวัน / พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ / เขาคิชชกูฎ
42
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿35,900
ทัวร์ The Unseen
รหัส 12668
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ 5 วัน 4 คืน เจดีย์พุทธนาถ ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา บิน TG (รวมค่าวีซ่า)
เนปาล
ทัวร์เนปาล
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
0
ที่เที่ยว
0
มื้ออาหาร
฿45,555
เน้นไหว้พระ
รหัส 12669
ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน มหาเจดีย์พุทธคยา พระมหาสถูปแห่งเกสริยา บิน WE (รวมค่าวีซ่า)
อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย
7 วัน 6 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
สถูปเจาคันธี / มหาปรินิพพานสถูป / เขาคิชชกูฎ / มหาวิทยาลัยนาลันทา / สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
30
ที่เที่ยว
18
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿59,900
Nepal Cheap