Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
  จำนวนวันเดินทาง
  สายการบิน
  เส้นทาง
  ชมสถาปัตย์
  รหัส 16998
  16998 ทัวร์อินเดีย วัน 4 คืน เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา 5 บิน IndiGo
  อินเดีย เนปาล
  ทัวร์อินเดีย
  5 วัน 4 คืน
  มี.ค.
  เมืองเดลี เมืองชัยปุระ ประตูปาตริกา
  1
  ที่เที่ยว
  9
  มื้ออาหาร
  ที่พัก
  IndiGo
  21,990
  เริ่มต้น19,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››
  ประตูเมืองลำดับที่ 9 ของเมืองชัยปุระ ประตูเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน Jawahar ด้วยความที่เป็นประตูเมืองลำดับที่ 9 ซึ่งเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ การสร้างประตู้นี้จึงมีการระดมความคิดในการสร้างให้ตรงตามประเพณีโบราณของ Jaipur ทำให้ Patrika Gate มีโดม 9 โดม มีซุ้มประตู 7 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีภาพวาดสีสันสวยงาม เล่าประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถาน