Tourkrub Logo
ทัวร์จีน พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน

ทัวร์จีน พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน

พบ 12 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17251
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
17251 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้
5
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,888
เริ่มต้น14,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17259
17259 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD
4
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17256
17256 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD  แช่บ่อน้ำร้อน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD แช่บ่อน้ำร้อน
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 17254
17254 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,888
เริ่มต้น18,888
ทั่วไป
รหัส 17248
17248 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
6
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,888
ทั่วไป
รหัส 17369
17369 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน
6
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,999
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17462
17462 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
ทั่วไป
รหัส 17693
17693 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17458
17458 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานเทียนจื่อซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานเทียนจื่อซาน
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น27,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17193
17193 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 6 บิน Thai Lion Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง
4
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น31,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17192
17192 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เขาฟ่านจิ้งซาน  ล่องเรือตามลำน้ำถั่วเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำ 6 บิน Thai Lion Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เขาฟ่านจิ้งซาน ล่องเรือตามลำน้ำถั่วเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำ
7
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น32,999
ทั่วไป
รหัส 17194
17194 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน 6 บิน Thai Lion Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
เมืองฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น32,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัด และมีมิติสมจริงอีกด้วย