Tourkrub Logo
ทัวร์ฮ่องกง พระพุทธรูปเทียนถาน

ทัวร์ฮ่องกง พระพุทธรูปเทียนถาน

พบ 13 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นสวนสนุก
รหัส 16997
16997 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน กระเช้านองปิง 360 องศา  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ วัดแชกงหมิว 4 บิน Hong Kong Airlines
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
กระเช้านองปิง 360 องศา ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ วัดแชกงหมิว
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น22,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16953
16953 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น19,990
ทั่วไป
รหัส 16955
16955 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว 3 บิน การบินไทย
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
นองปิง รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น19,990
ทั่วไป
รหัส 16959
16959 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน ฮ่องกง วัดแชกงหมิว มาเก๊า 4 บิน Thai Lion Air
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮ่องกง วัดแชกงหมิว มาเก๊า
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น21,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 16992
16992 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน พระใหญ่เทียนถาน 3 บิน Thai AirAsia
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน พระใหญ่เทียนถาน
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น28,999
ทั่วไป
รหัส 16611
16611 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
พ.ย.
นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16957
16957 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 4 บิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
เอธิโอเปียแอร์ไลน์
22,990
เริ่มต้น21,990
ทั่วไป
รหัส 16960
16960 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 บิน การบินไทย
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ม.ค.
ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น24,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 16954
16954 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน รีพลัสเบย์  นองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ธ.ค.
รีพลัสเบย์ นองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น27,990
ทั่วไป
รหัส 16951
16951 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4 บิน Hong Kong Airlines
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 2 คืน
ม.ค. / มี.ค.
นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น17,990
ทั่วไป
รหัส 16958
16958 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง  วัดหวังต้าเซียน 5 บิน Hong Kong Airlines
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง วัดหวังต้าเซียน
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น21,990
ทั่วไป
รหัส 16961
16961 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดแชกงหมิว วิหารเซนต์ปอล 4 บิน Cathay Pacific Airways
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดแชกงหมิว วิหารเซนต์ปอล
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
25,990
เริ่มต้น24,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16952
16952 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง แชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
พ.ย.
นองปิง แชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น19,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››
เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆ ของฮ่องกง ทีอยู่คู่กับวัดที่เก่าแก่ที่สุดอีก 1 วัด คือวัดโปหลิน ตั้งอยู่ที่เกาะลันเตา หลวงพ่อโตสูง 34 เมตร (112 Ft) น้ำหนักกว่า 250 ตัน ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปหลิน อยู่คู่กับวัดโปหลิน โดดเด่นสังเกตได้จากมุมไกล องค์พระนั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปี่ยมเมตตา พระใหญ่เทียนถัน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ โครงเป็นเหล็กกล้าแล้วครอบด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้