ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก (36 แพ็คเกจ)

พบ 36 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(22)
(7)
(3)
(3)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(4)
(26)
(34)
(12)
(3)
จำนวนวันเดินทาง
(9)
(27)
สายการบิน
(13)
(8)
(6)
(5)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
แพ็คเกจลดราคา
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
15 ก.พ. 19 อา 17 ก.พ. 19 ศ 15 ก.พ. / อา 17 ก.พ. ฿14,888
16 ก.พ. 19 18 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / จ 18 ก.พ. ฿14,888
22 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. / อา 24 ก.พ. ฿14,888
1 มี.ค. 19 อา 3 มี.ค. 19 ศ 01 มี.ค. / อา 03 มี.ค. ฿14,888
2 มี.ค. 19 4 มี.ค. 19 ส 02 มี.ค. / จ 04 มี.ค. ฿13,888
อา 3 มี.ค. 19 5 มี.ค. 19 อา 03 มี.ค. / อ 05 มี.ค. ฿14,888
พฤ 7 มี.ค. 19 9 มี.ค. 19 พฤ 07 มี.ค. / ส 09 มี.ค. ฿14,888
9 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿13,888
พฤ 14 มี.ค. 19 16 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. / ส 16 มี.ค. ฿14,888
15 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / อา 17 มี.ค. ฿14,888
16 มี.ค. 19 18 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / จ 18 มี.ค. ฿14,888
พฤ 21 มี.ค. 19 23 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. / ส 23 มี.ค. ฿14,888
22 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / อา 24 มี.ค. ฿14,888
23 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿14,888
พฤ 28 มี.ค. 19 30 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. / ส 30 มี.ค. ฿14,888
29 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 ศ 29 มี.ค. / อา 31 มี.ค. ฿14,888
30 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿14,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
9 ก.พ. 19 11 ก.พ. 19 ส 09 ก.พ. / จ 11 ก.พ. ฿14,900
9 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿12,900
30 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿12,900
5 เม.ย. 19 อา 7 เม.ย. 19 ศ 05 เม.ย. / อา 07 เม.ย. ฿14,900
19 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿12,900
20 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿12,900
26 เม.ย. 19 อา 28 เม.ย. 19 ศ 26 เม.ย. / อา 28 เม.ย. ฿12,900
27 เม.ย. 19 29 เม.ย. 19 ส 27 เม.ย. / จ 29 เม.ย. ฿12,900
3 พ.ค. 19 อา 5 พ.ค. 19 ศ 03 พ.ค. / อา 05 พ.ค. ฿13,900
4 พ.ค. 19 6 พ.ค. 19 ส 04 พ.ค. / จ 06 พ.ค. ฿13,900
18 พ.ค. 19 20 พ.ค. 19 ส 18 พ.ค. / จ 20 พ.ค. ฿14,900
พฤ 23 พ.ค. 19 25 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. / ส 25 พ.ค. ฿12,900
25 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ส 25 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿12,900
พฤ 30 พ.ค. 19 1 มิ.ย. 19 พฤ 30 พ.ค. / ส 01 มิ.ย. ฿12,900
31 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / อา 02 มิ.ย. ฿12,900
1 มิ.ย. 19 3 มิ.ย. 19 ส 01 มิ.ย. / จ 03 มิ.ย. ฿12,900
พฤ 6 มิ.ย. 19 8 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / ส 08 มิ.ย. ฿12,900
7 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿12,900
8 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿12,900
พฤ 13 มิ.ย. 19 15 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / ส 15 มิ.ย. ฿12,900
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿12,900
พฤ 20 มิ.ย. 19 22 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / ส 22 มิ.ย. ฿12,900
22 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿12,900
28 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 ศ 28 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿12,900
29 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 ส 29 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿12,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 ม.ค. 19 อา 27 ม.ค. 19 ศ 25 ม.ค. / อา 27 ม.ค. ฿17,900
1 ก.พ. 19 อา 3 ก.พ. 19 ศ 01 ก.พ. / อา 03 ก.พ. ฿17,900
16 ก.พ. 19 18 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / จ 18 ก.พ. ฿17,900
อา 17 ก.พ. 19 19 ก.พ. 19 อา 17 ก.พ. / อ 19 ก.พ. ฿17,900
23 ก.พ. 19 25 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. / จ 25 ก.พ. ฿17,900
1 มี.ค. 19 อา 3 มี.ค. 19 ศ 01 มี.ค. / อา 03 มี.ค. ฿17,900
2 มี.ค. 19 4 มี.ค. 19 ส 02 มี.ค. / จ 04 มี.ค. ฿17,900
พฤ 7 มี.ค. 19 9 มี.ค. 19 พฤ 07 มี.ค. / ส 09 มี.ค. ฿17,900
9 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿17,900
พฤ 14 มี.ค. 19 16 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. / ส 16 มี.ค. ฿17,900
15 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / อา 17 มี.ค. ฿18,900
16 มี.ค. 19 18 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / จ 18 มี.ค. ฿17,900
อา 17 มี.ค. 19 19 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. / อ 19 มี.ค. ฿17,900
พฤ 21 มี.ค. 19 23 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. / ส 23 มี.ค. ฿17,900
22 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / อา 24 มี.ค. ฿18,900
พฤ 11 เม.ย. 19 13 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / ส 13 เม.ย. ฿21,900
12 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 ศ 12 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿24,900
13 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 ส 13 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿25,900
อา 14 เม.ย. 19 16 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. / อ 16 เม.ย. ฿24,900
15 เม.ย. 19 17 เม.ย. 19 จ 15 เม.ย. / พ 17 เม.ย. ฿22,900
19 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿18,900
20 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿18,900
พฤ 25 เม.ย. 19 27 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. / ส 27 เม.ย. ฿18,900
27 เม.ย. 19 29 เม.ย. 19 ส 27 เม.ย. / จ 29 เม.ย. ฿18,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
9 ก.พ. 19 11 ก.พ. 19 ส 09 ก.พ. / จ 11 ก.พ. ฿17,999
16 ก.พ. 19 18 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / จ 18 ก.พ. ฿17,999
พฤ 21 ก.พ. 19 23 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. / ส 23 ก.พ. ฿16,999
22 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. / อา 24 ก.พ. ฿17,999
23 ก.พ. 19 25 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. / จ 25 ก.พ. ฿17,999
อา 24 ก.พ. 19 26 ก.พ. 19 อา 24 ก.พ. / อ 26 ก.พ. ฿16,999
พฤ 28 ก.พ. 19 2 มี.ค. 19 พฤ 28 ก.พ. / ส 02 มี.ค. ฿16,999
1 มี.ค. 19 อา 3 มี.ค. 19 ศ 01 มี.ค. / อา 03 มี.ค. ฿17,999
2 มี.ค. 19 4 มี.ค. 19 ส 02 มี.ค. / จ 04 มี.ค. ฿17,999
อา 3 มี.ค. 19 5 มี.ค. 19 อา 03 มี.ค. / อ 05 มี.ค. ฿16,999
พฤ 7 มี.ค. 19 9 มี.ค. 19 พฤ 07 มี.ค. / ส 09 มี.ค. ฿16,999
8 มี.ค. 19 อา 10 มี.ค. 19 ศ 08 มี.ค. / อา 10 มี.ค. ฿17,999
9 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿17,999
อา 10 มี.ค. 19 12 มี.ค. 19 อา 10 มี.ค. / อ 12 มี.ค. ฿16,999
พฤ 14 มี.ค. 19 16 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. / ส 16 มี.ค. ฿16,999
15 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / อา 17 มี.ค. ฿17,999
16 มี.ค. 19 18 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / จ 18 มี.ค. ฿18,999
อา 17 มี.ค. 19 19 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. / อ 19 มี.ค. ฿17,999
22 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / อา 24 มี.ค. ฿18,999
23 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿18,999
อา 24 มี.ค. 19 26 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. / อ 26 มี.ค. ฿17,999
พฤ 28 มี.ค. 19 30 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. / ส 30 มี.ค. ฿17,999
29 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 ศ 29 มี.ค. / อา 31 มี.ค. ฿18,999
30 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿18,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ซื้อทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก แล้วไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่า

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทย หลายคนในการเดินทางไป ทัวร์ฮ่องกง คงหนีไม่พ้น 2 เรื่องหลักๆ คือการช็อปปิ้งและการไหว้พระเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบกับเส้นทางที่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนัก หากใครต้องการไปไหว้พระขอพรสามารถซื้อทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก เพื่อเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ได้ในราคาสบายกระเป๋า ว่าแล้วลองมาดูว่าหากเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกแบบนี้จะมีโอกาสได้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันบ้าง

Man-Mo-Temple

วัดกวนอู – เทพเจ้ากวนอูคือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญู การมีโชคลาภ ความกล้าหาญและความจงรักภักดี เชื่อกันว่าเมื่อได้มาไหว้ที่นี่แล้วจะช่วยลดช่องว่างในการเพลี่ยงพล้ำต่อภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัว เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้น คนรอบข้างและบริวารรอบตัวมีความซื่อสัตย์

Kung-in-Che-Kung-Temple

วัดแชกงหมิว – เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้คือสถานที่ที่จะพัดพาเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปจากชีวิตด้วยกังหันลม ใครที่รู้สึกว่าชีวิตของตนเองช่วงนี้แย่สุดๆ ลองไปหมุนกังหันลมกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้ ส่งผลให้วัดแห่งนี้ได้รับอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกังหันลม แม้เป็นวัดขนาดเล็กแต่มีผู้คนมาสักการบูชากันอย่างไม่ขาดสาย

Wong-Tai-Sin-Temple

วัดหวังต้าเซียน – เมื่อท่านซื้อทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ท่านจะได้มีโอกาสมาขอพรกับหนึ่งในวัดที่ได้ชื่อว่าโด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกง เทพเจ้าหวังต้าเซียนมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ขจัดปัดเป่าอาการป่วยต่างๆ ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถขอพรเรื่องต่างๆ ได้อีก อาทิ เรื่องความรัก, ฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ วัดแห่งนี้มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี พร้อมกันนี้ยังว่ากันว่าใครมีโอกาสได้มาไหว้พระขอพรที่นี่จะสมปรารถนาในทุกๆ สิ่ง

Kwun-Yam-Temple

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1873 หนึ่งในสถานที่ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสสุดๆ ซึ่งท่านจะได้มาเยี่ยมชมเมื่อซื้อทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตร หากใครมีเรื่องร้อนรนใจเมื่อได้มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะทำให้เรื่องดังกล่าวดีขึ้น อีกเรื่องของที่นี่คือโด่งดังมากในความแม่นของเซียมซีและพิธีขออั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิม

นี่คือสถานที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมากับทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก จะต้องมีโอกาสได้มาสักการะเพื่อขอพรให้กับตนเองและคนที่รักอย่างแน่นอน ขอบอกเลยว่าแต่ละวัดนอกจากศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีความสวยงามอย่างมากจนอยากกลับมาขอพรซ้ำหลายๆ รอบพร้อมชมความงามกันแบบจุใจ