ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน (10 แพ็คเกจ)

พบ 10 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 4 วัน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(5)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(3)
(7)
(5)
(4)
(4)
(2)
(1)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(7)
(39)
(66)
(10)
สายการบิน
(3)
(0)
(2)
(3)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
8 มิ.ย. 19 11 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / อ 11 มิ.ย. ฿18,888
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿17,888
15 มิ.ย. 19 18 มิ.ย. 19 ส 15 มิ.ย. / อ 18 มิ.ย. ฿18,888
พฤ 20 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿18,888
22 มิ.ย. 19 25 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / อ 25 มิ.ย. ฿18,888
พฤ 27 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 พฤ 27 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿18,888
29 มิ.ย. 19 2 ก.ค. 19 ส 29 มิ.ย. / อ 02 ก.ค. ฿17,888
พฤ 4 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿19,888
6 ก.ค. 19 9 ก.ค. 19 ส 06 ก.ค. / อ 09 ก.ค. ฿19,888
อา 14 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿20,888
พฤ 18 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿17,888
20 ก.ค. 19 23 ก.ค. 19 ส 20 ก.ค. / อ 23 ก.ค. ฿17,888
27 ก.ค. 19 30 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / อ 30 ก.ค. ฿21,888
พฤ 1 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 พฤ 01 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿17,888
3 ส.ค. 19 6 ส.ค. 19 ส 03 ส.ค. / อ 06 ส.ค. ฿17,888
9 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿21,888
10 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿21,888
พฤ 15 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿19,888
17 ส.ค. 19 20 ส.ค. 19 ส 17 ส.ค. / อ 20 ส.ค. ฿19,888
พฤ 22 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พฤ 22 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿17,888
24 ส.ค. 19 27 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / อ 27 ส.ค. ฿19,888
พฤ 29 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 พฤ 29 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿19,888
14 ก.ย. 19 17 ก.ย. 19 ส 14 ก.ย. / อ 17 ก.ย. ฿17,888
พฤ 19 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿17,888
21 ก.ย. 19 24 ก.ย. 19 ส 21 ก.ย. / อ 24 ก.ย. ฿18,888
พฤ 26 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿17,888
28 ก.ย. 19 1 ต.ค. 19 ส 28 ก.ย. / อ 01 ต.ค. ฿18,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 6 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿18,999
7 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿18,999
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿18,999
พฤ 20 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 พฤ 20 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿18,999
21 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿18,999
พฤ 27 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 พฤ 27 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿18,999
พฤ 4 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 พฤ 04 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿18,999
พฤ 11 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿18,999
12 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿18,999
13 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿20,999
อา 14 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿20,999
15 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. 19 จ 15 ก.ค. / พฤ 18 ก.ค. ฿18,999
พฤ 18 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿18,999
26 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿18,999
27 ก.ค. 19 30 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / อ 30 ก.ค. ฿18,999
9 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿20,999
10 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿20,999
พฤ 19 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿18,999
20 ก.ย. 19 23 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / จ 23 ก.ย. ฿18,999
21 ก.ย. 19 24 ก.ย. 19 ส 21 ก.ย. / อ 24 ก.ย. ฿18,999
พฤ 26 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿18,999
28 ก.ย. 19 1 ต.ค. 19 ส 28 ก.ย. / อ 01 ต.ค. ฿19,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
แพ็คเกจลดราคา
อา 21 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿27,999
฿25,999
22 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿27,999
฿25,999
26 เม.ย. 19 29 เม.ย. 19 ศ 26 เม.ย. / จ 29 เม.ย. ฿29,999
฿26,999
พฤ 9 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พฤ 09 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿29,999
10 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿27,999
อา 12 พ.ค. 19 15 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. / พ 15 พ.ค. ฿25,999
13 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. 19 จ 13 พ.ค. / พฤ 16 พ.ค. ฿25,999
อา 19 พ.ค. 19 22 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. / พ 22 พ.ค. ฿25,999
20 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. 19 จ 20 พ.ค. / พฤ 23 พ.ค. ฿24,999
24 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿25,999
อา 26 พ.ค. 19 29 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. / พ 29 พ.ค. ฿24,999
27 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 จ 27 พ.ค. / พฤ 30 พ.ค. ฿24,999
31 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿25,999
พฤ 6 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿25,999
7 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿25,999
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿25,999
14 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿25,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน ไปเที่ยวเส้นทางไหนได้บ้าง

 • โอซาก้า - ทาคายาม่า

shirakawago

เส้นทางโอซาก้า - ทาคายาม่า เป็นเส้นทางที่กำลังได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้ ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน สำหรับเส้นทางนี้สถานที่ท่องเที่ยวส่วยใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ยังคงเหลือความเป็นญี่ปุ่นให้เราได้เห็น ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน เส้นทางโอซาก้า - ทาคายาม่า

 1. หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่สวยมากๆในช่วงฤดูหนาว
 2. นาบานาโนะ ซาโตะ เทศกาลไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทังเนินเขาจะเต็มไปด้วยการประดับประดาไฟอย่างสวยงาม
 3. หมู่บ้านทาคายาม่า บ้านเรือของที่นี่เป็นบ้นาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม จะเป็นบ้านไม้โบราณที่ชาวทาคายาม่ายังคงอนุรักษ์ไว้ นอกจากบ้านเรือที่สวยงามก็ยังมีเนื้อฮิดะที่ขึ้นชื่อสำหรับที่นี่อีกด้วย
 • โอซาก้า - เกียวโต

osaka castle

เส้นทางโอซาก้า - เกียวโต เส้นทางยอดฮิตตลอดกาลเที่ยวได้ทั้งปี  แลัเป็นเมืองที่เที่ยวง่ายเพราะไม่ไกลกันมาก ไม่ว่าจะชอบกิน ชอบช้อปปิ้ง หรือชอบเที่ยวชมวัฒนธรรม ธรรมชาติก็เที่ยวได้หมด เพราะเส้นทางนี่ต้องบบอกว่าหลากหลาย ถึงแม้โอซาก้า เกียวโต เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันมาก ก็ยังมีความต่างอยู่ สำหรับไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน เส้นทางโอซาก้า เกียวโต สามารถเที่ยวได้เยอะมาก

 1. ปราสาทโอซาก้า สำหรับใครที่มาเที่ยว โอซาก้าก็พลาดไม่ได้อยู่แล้ว ปราสาทที่เราสามามองเห็นเมืองโอซาก้าทั้งเมืองได้สุดลูกหูลูกกตาเลยทีเดียว
 2. วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส วัดที่ขึ้นชื่อของเมืองเกียวโต เป็นวัดที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง สามารถชมวิวของเมืองเกียวโตได้ และคนนิยมไปดื่มน้ำ และขอพรจากน้ำทั้ง 3 สาย ไม่ว่าจะเรื่องความรัก สุขภาพ และเรื่องการงาน
 3. ฟูชิมินาริ หรือศาลเจ้าจิ้งจอก เป็นจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆของคนที่ไปเที่ยวเกียวโต เพราะความยิ่งใหญ่อลังการของ เสาโทริอิแดง ที่เรียงรายกันอย่างสวยงามกว่าหมื่นต้น
 • โตเกียว

mt.fuji

เส้นทางโตเกียว สำหรับเส้นทางนี้โตเกียวก็อาจจะเป็นเมืองที่ศิวิไล เหมาะกับใครที่ชอบการช้อปปิ้ง แต่ไฮไลท์ของเส้นทางนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่เมืองโตเกียว แต่อาจจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ที่ใครๆก็อยากจะมาเห็นสักครั้งในชีวิต ไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน เส้นทางโตเกียว

 1. ภูเขาไฟฟูจิ ถ้ามาเที่ยวโตเกียวทั้งทีก็คงพลาดไม่ได้กับภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่น บอกเลยว่าต้องไปเห็นด้วยตัวเองสักครั้งว่าทำไมใครๆก็ต่างพากันไปเที่ยวชมฟูเขาไฟฟูจิ
 2. วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง ที่ขึ้นชื่อมาก คนญี่ปุ่นจะนิยมไปไหว้สักการะขอพรกันที่วัดแแห่งนี้ นอกจากวัด และโคมไฟแดงใหญ่ยักษ์แล้ว ที่วัดนี้คนก็นิยมซื้อของที่ระลึก และของกินที่อยู่ตลอดสองฝั่งของวัดอีกด้วย
 3. โอวาคุดานิ หรือไข่ดำ ที่อยู่ฝั่งฮาโกเน่เป็นหุบเขาแร่กำมะถันที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา คนนิยมไปรับประทานไข่ดำ  เป็นไข่ต้มจากบ่อกำมะถัน ราคา 5 ฟอง 600 เยน คนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนยาวขึ้น 7 ปี
 4. ช้อปปิ้ง 3 ย่านดังในโตเกียว มาถึงโตเกียวแล้วจะไม่ช้อปก็คงจะไม่ได้จริงๆ แต่ถามว่าไปไหน เพราะมีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะมาก ย่านดังย่านฮิตที่ไปแล้วมีของเยอะ ของครบ แน่นอน ก็คือ ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า
 • โอกินาว่า

churaumi okinawa

เส้นทางโอกินาว่า ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากเท่าไหร่ แต่ขอบอกเลยว่าที่นี่แหละที่เด็ด โอกินาว่าก็ขึ้นชื่อเรื่องทะเลอยู่แล้ว ทะเลสวยน้ำใสแน่นอน นอกจากนี้ก็คือที่นี่ราคาที่เที่ยว ราคาทัวร์ไม่แพงมาก เพราะคาครองชีพไม่สูงเท่าเมืองท่องเที่ยวต่างๆ และเอาใจคนรักเนื้อที่โอกินาวา เพราะที่นี่เค้าเป็นแหล่งเลี้ยงวัวชั้นดีของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ไปดูกันเลยว่าไฮไลท์ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน ของเส้นทางโอกินาว่า เที่ยวอะไรได้บ้าง

 1. นั่งเรือท้องกระจก สำหรับใครที่อยากจะชมสัตว์ใต้ท้องทะเล แต่ไม่อยากเปียกดำน้ำไม่เป็น ก็ที่นี่เลย เพราะเค้ามีเรือท้องกระจกใส ที่เราจะเห็นเหล่าปลาแหวกว่าย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด
 2. หน้าผามันซาโมะ เป็นหน้าผางวงช้างที่คนนิยมไปดูพระอาทิตย์ตกดิน เป็นลานกว้าง สามารถเห็นทั้งวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมๆกัน
 3. ชูราอูมิอวาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีตู้ปลาขนาดใหญ่ อันดับต้นๆของโลก เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของโอกินาว่า และได้รับการจัดอันดับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย และเราก็จะเห็นเจ้าฉลามวาฬขยาดยักษ์ ที่หาดูได้ยาก มาอวดโฉมให้เราได้ดูกันในแทงก์ขนาดใหญ่