Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

พบ 8 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18305
18305 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ย่านชิบุย่า ย่านชินจุกุ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ย่านชิบุย่า ย่านชินจุกุ
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น28,999
ทั่วไป
รหัส 18303
18303 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค สวนสาธารณะริม OISHI PARK 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค สวนสาธารณะริม OISHI PARK
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น31,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18422
18422 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ถนนนาคามิเซ เจดีย์แดงชูเรโตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค 6 บิน Greater Bay Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ถนนนาคามิเซ เจดีย์แดงชูเรโตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Greater Bay Airlines
เริ่มต้น33,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18304
18304 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะ คามิโคจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
นาริตะ คามิโคจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น33,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18415
18415 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 6 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18519
18519 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค 6 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น49,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18522
18522 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 5 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
วัดอาซากุสะ หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น49,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18414
18414 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ภูเขาไฟฟูจิ สะพานชินเคียว 7 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ภูเขาไฟฟูจิ สะพานชินเคียว
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››
เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ให้ศึกษาวิธีรับมือกับแผ่นดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีร้านของฝากที่ขายของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์