Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ

พบ 19 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18104
18104 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
2 รีวิว
3.4/5พอใช้
27,888
เริ่มต้น25,888
ทั่วไป
รหัส 17230
17230 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ อิออนมอลล์มัตสึโมโตะ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ อิออนมอลล์มัตสึโมโตะ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
33,888
เริ่มต้น29,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18306
18306 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะโตเกียว  เมืองคาวาโกะเอะ Hakuba Mountain คามิโคจิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
นาริตะโตเกียว เมืองคาวาโกะเอะ Hakuba Mountain คามิโคจิ
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น29,919
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18169
18169 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น29,990
ทั่วไป
รหัส 18190
18190 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดอาซากุสะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น30,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17216
17216 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18304
18304 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะ คามิโคจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
นาริตะ คามิโคจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น33,999
ทั่วไป
รหัส 18158
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18166
18166 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18520
18520 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น41,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18354
18354 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาริตะ  โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
นาริตะ โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น47,900
ทั่วไป
รหัส 18418
18418 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต 7 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น47,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18358
18358 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาริตะ  สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
นาริตะ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า
2
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น48,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18415
18415 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 6 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 18356
18356 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โตเกียว คามิโคจิ ฮาคูบะ โอซาก้า 6 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
โตเกียว คามิโคจิ ฮาคูบะ โอซาก้า
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น55,888

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ Kamikochi อุทยานแห่งชาติในญี่ปุ่น ในจังหวัดนากาโนะ สามารถเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไทยเป็นจำนวนมาก ต่างก็อยากไปเที่ยวสัมผัสความสวยงามของ คามิโคจิ Kamikochi

สำหรับการเดินทางไปเที่ยวคามิโคจิ หากเป็นแพ็คเก็จ ทัวร์ญี่ปุ่น การเดินทางไปเที่ยวคามิโคจิสะดวกสบาย เพราะมีรถรับส่งตลอดการเดินทาง แต่หากเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง จะมีรถบัสบริการจากโตเกียวไปคามิโคจิ หรือหากคุณขับรถมาเที่ยวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งทางอุทยานฯ จะมีที่จอดรถไว้ด้านนอกอุทยานและต้องนั่งรถบัสต่อเข้าไปเท่านั้น

คามิโคจิ Kamikochi เที่ยวช่วงไหนดี

เที่ยวได้ทุกช่วงฤดู ยกเว้น ช่วงหน้าหนาว เพราะปิดอุทยานฯ เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งช่วงเที่ยวจะเปิดให้เที่ยวแค่ปีละ 7 เดือน เท่านั้น ช่วงเมษายน - พฤศจิกายน

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ Kamikochi เปิด-ปิด

คามิโคจิ จะมีช่วงเวลาเปิดปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน จนถึง 15 พฤศจิกายน ของทุกปี คามิโคจิ จะปิดให้บริการช่วงหน้าหนาว เนื่องจากหิมะตกหนัก อีกทั้งยังเป็นฟื้นฟูธรรมชาติ ให้สวยงามน่าเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในช่วงที่อุทยานคามิโคจิ ปิดให้บริการ ร้านค้า รถบัสก็ปิดให้บริการเช่นกัน

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ ใบไม้เปลี่ยนสี

คามิโคจิ จะเริ่มเปลี่ยนสีช่วงระหว่างปลายกันยายน - ต้นตุลาคม เป็นอีกหนึ่งฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สวยงามมีเสน่ห์ สีสันหลากหลาย ท้องฟ้า แม่น้ำ ภูเขา ธรรมชาติสมบูรณ์ และอากาศเย็นสบายกำลังดี คามิโคจิเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยมากๆ ในญี่ปุ่นเลย

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ หน้าร้อน

ช่วงหน้าร้อน คามิโคจิ ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยจากนักท่องเที่ยว เพราะก็สวยงามไม่แพ้ช่วงฤดูอื่นๆ จะเริ่มช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อน แต่คามิโคจิ ไม่ร้อนอย่างที่คิด โดยมีอุหภูมิเฉลี่ยที่ 5-10 องศาเซลเซียส

คามิโคจิ Kamikochi

คามิโคจิ หน้าหนาว

ช่วงหน้าหนาว คามิโคจิ จะปิดให้บริการ เพื่อฟิ้นฟูธรรมชาติ รถยนต์ต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปได้ ไปเที่ยวได้เพียงแค่การเดินทางเท้าเท่านั้น ที่สำคัญต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย และไม่แนะนำให้ไปเที่ยวเอง ต้องมีไกด์และผู้เชียวชาญนำเที่ยวเท่านั้น