Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

พบ 40 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17037
17037 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
45,888
เริ่มต้น39,888
ทั่วไป
รหัส 16838
16838 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น33,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 17051
17051 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
35,888
เริ่มต้น29,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17120
17120 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น พระราชวังอิมพิเรียล 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น พระราชวังอิมพิเรียล
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น37,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 17118
17118 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก 5 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น32,999
ทั่วไป
รหัส 17008
17008 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น56,900
ทั่วไป
รหัส 17018
17018 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก หุบเขาโอวาคุดานิ 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก หุบเขาโอวาคุดานิ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น56,900
ทั่วไป
รหัส 17003
17003 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  วัดนาริตะ 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค วัดนาริตะ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น29,990
ทั่วไป
รหัส 17019
17019 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ก.พ.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น47,900
ทั่วไป
รหัส 17083
17083 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ วัดอาซากุสะ 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ วัดอาซากุสะ
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น50,990
ทั่วไป
รหัส 17021
17021 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น39,900
ทั่วไป
รหัส 17020
17020 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 17009
17009 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 16986
16986 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 7 บิน Japan Airlines
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น61,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17052
17052 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง พิธีชงชาญี่ปุ่น 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง พิธีชงชาญี่ปุ่น
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น39,888

ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค

ภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นแลนด์มาร์คอันดับหนึ่งซึ่งคนที่มาเหยียบถึงแดนปลาดิบแห่งนี้ ต่างก็ต้องการมาเห็นความยิ่งใหญ่ของฟูจิซังด้วยตาตัวเองซักครั้งในชีวิตให้ได้ และนอกจากความงดงามน่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกลูกนี้แล้ว ในแถบนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งน่าสนใจและไม่ควรพลาดอีกเพียบ! โดยหนึ่งในนั้นคือการได้มาทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค นี่ละ ซึ่งมือใหม่หัดเที่ยวหลายคนอาจจะแทบไม่รู้จักกับหมู่บ้านนี้และทำให้พลาดการไปเยือนที่เที่ยวเด็ดๆ ไป บอกเลยว่าคงต้องเสียดายน่าดูเชียวละ แล้วถ้าอยากรู้ว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรดีอะไรเด็ดให้ดูบ้างล่ะ ไปจ้า ไปส่องพร้อมกัน !

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวาคุจิโกะและทะเลสาบยามานากะโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจินั่นละ ในหมู่บ้านไซส์ไม่ใหญ่แห่งนี้ เราจะพบบ่อน้ำตามธรรมชาติถึง 8 บ่อ ซึ่งทุกบ่อจะเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำใสสะอาดเต็มเปี่ยมตลอดเวลา คนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าน้ำในหมู่บ้านนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพื้นที่ภูเขาไฟฟูจิอีกด้วยนะ ซึ่งในความจริงนั้น น้ำทั้ง 8 บ่อของหมู่บ้านนี้ เกิดจากการละลายของหิมะที่อยู่บนภูเขาไฟฟูจิเมื่อถึงช่วงฤดูร้อน จากนั้นจึงไหลผ่านชั้นหินต่างๆ มากมายซึ่งมีแร่ธาตุหลายชนิดปะปนอยู่ จนลงมารวมตัวกันอยู่ในบ่อต่างๆ ของหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ซึ่งการไหลผ่านชั้นหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนอยู่เป็นจำนวนมากนั่นละ ก็คล้ายกับการได้กรองตะกอนต่างๆ ออกไป ทำให้น้ำที่หมู่บ้านนี้ใสสะอาดอย่างที่ได้เห็นกันไงคะคุณ และด้วยความที่เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เอง ทำให้ผู้คนที่ได้มาเยือนหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคนั้นนิยมดื่มและตักน้ำจากบ่อทั้ง 8 แห่งนี้ติดตัวกลับไปด้วย เพราะมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ จะทำให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยืนยาวนั่นเองค่ะคุณ!!

ทิวทัศน์ของโอชิโนะฮัคไค ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การมาทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค มีเสน่ห์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความที่หมู่บ้านนี้ยังคงรักษาสภาพหน้าตาและความเก่าแก่น่าสนใจ ของสิ่งก่อสร้างอย่างสะพานหรืออาคารบ้านเรือนเอาไว้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ชนิดที่ทำให้เหมือนกับคุณได้ย้อนเข้าไปในโลกอดีตยุคซามุไร ให้ฟีลเหมือนได้หลุดเข้าไปในฉากหนังญี่ปุ่นที่เคยดูในสมัยเด็กเลยละ ที่เด็ดที่สุดคือท่ามกลางกลิ่นอายของหมู่บ้านแบบโบราณแห่งนี้น่ะ มีความอลังการของภูเขาไฟฟูจิเป็นแบ็คกราวนด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ยิ่งเพิ่มความว้าวให้กับที่นี่ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเชียวละ มาเหอะ … อยากให้เห็นจริงๆ!

นอกจากวิวและฟีลลิ่งสวยขลังอลังการแบบย้อนยุคแล้ว ทีเด็ดของการมาทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค แห่งนี้ ยังอยู่ที่อาหารการกินสุดอร่อย โดยเฉพาะอาหารจานปลาสารพัดเมนู ซึ่งว่ากันว่าปลาที่จับได้จากบ่อน้ำในหมู่บ้านนี้ จะมีเนื้อที่ทั้งสดทั้งหวาน แถมไม่มีกลิ่นคาวให้ระคายเคืองใจ จริงหรือไม่ แนะนำให้ไปลองกันด้วยตัวเองจ้า และนอกจากนั้น สำหรับสายช้อปทั้งหลาย หมู่บ้านนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้เลือกซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไม่น้อยเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดหลากหลายรูปแบบ ขนมหวาน ผลไม้ ผักดอง ไปจนถึงเต้าหู้โฮมเมดสดใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส์ราคาสบายๆ เชื่อว่าได้หอบกลับบ้านกันแบบเต็มไม้เต็มมืออย่างแน่นอน

มุมหนึ่งของหมู่บ้านนี้ยังมีการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ Hannoki Bayashi Shiryokan ซึ่งใช้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณแสนสวย มาทำการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ โดยมีตั้งแต่เครื่องมือทางการเกษตร ข้าวของในบ้าน ไปจนถึงเกราะซามุไร และอาวุธโบราณอีกหลายชนิดเลยเชียวละ ใครชอบการได้รู้เห็นวิถีแบบท้องถิ่นของผู้คนในยุคโบราณ ห้ามมองผ่านที่นี่กันเลยทีเดียว

ถ้าเริ่มมีคำถามในหัวว่า แล้วถ้าอยากมาทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค แห่งนี้ ฤดูกาลไหนจะดีที่สุดล่ะ? ตอบกันตรงไปตรงมาตรงนี้ว่าแฮปปี้ทุกฤดูค่าาาา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นซากุระกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้าน คิดภาพดูสิว่า เมื่อสีชมพูของซากุระบานสะพรั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านโบราณแบบย้อนยุค แถมมีแบ็คกราวนด์เป็นความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิเสริมเข้าไปอีก มันจะเป็นวิวที่พีคในพีคขนาดไหน? แต่ถ้าถัดไปในช่วงฤดูร้อน หมู่บ้านนี้จะเต็มไปด้วยความเขียวขจีของพืชพรรณนานาชนิด อากาศก็จะค่อนข้างแจ่มใสในขณะที่อุณหภูมิจะไม่ร้อนจัดเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น แถมคุณยังจะได้เห็นฟูจิซังในฟีลแบบสดชื่นเขียวสดใสสบายตา พอข้ามไปถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่ก็จะงดงามไปด้วยสีสันของสารพัดสารพันต้นไม้ สอดสลับตัดกันฉึบฉับไม่ว่าจะเป็นสีเขียว เหลือง ส้ม ไปจนถึงแดงแจ๊ดสะกดสายตา ส่วนบนฟูจิซังก็อาจจะเริ่มมีหมวกหิมะขาวๆ ปกคลุมส่วนยอดให้เห็นกันในช่วงปลายฤดู และเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแบบเต็มที่ หมู่บ้านนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวจั๊วะหนานุ่มทั่วทั้งบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินไปจนถึงบนหลังคา เดินไปเดินมา อย่าเผลอคิดว่าตัวเองหลุดเข้าไปในฉากหนังโอชินก็แล้วกัน!

หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไคโบราณอันแสนน่ารักแห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 แหล่งน้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น รวมถึงเป็น 1 ใน 100 พื้นที่ซึ่งมีทัศนียภาพสวยที่สุดของแดนปลาดิบอีกด้วยนะคุณขา นอกจากนั้น ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกทางธรรมชาติของประเทศกันอีกด้วยนะ ซึ่งถ้าคุณมีโอกาสได้มาทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค แห่งนี้กันด้วยตัวเองเมื่อไหร่ รับรองว่าจะหมดข้อกังขากันไปเลยเชียวละ ว่าทำไมเค้าถึงได้รับตำแหน่งที่สุดของที่สุดเยอะขนาดนี้ ก็ที่นี่มันสวยชนิดที่ขอบอกเลยว่าเดินดูเดินชมได้เพลินตามากกกก และบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คในละแวกใกล้เคียงฟูจิซังที่ปังเว่อร์ และไม่อยากให้คุณเผลอพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยจริงจริง