Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18158
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
29,999
เริ่มต้น23,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18167
18167 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
29,990
เริ่มต้น25,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18146
18146 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าเฮอัน 4 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 18104
18104 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
2 รีวิว
3.4/5พอใช้
เริ่มต้น26,888
ทั่วไป
รหัส 18307
18307 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ อามาโนะฮาชิดาเตะ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น26,919
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18137
18137 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น28,999
ทั่วไป
รหัส 18162
18162 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17684
17684 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18169
18169 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น31,990
ทั่วไป
รหัส 17883
17883 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น35,999
ทั่วไป
รหัส 17884
17884 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18166
18166 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18358
18358 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาริตะ  สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
นาริตะ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า
2
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น48,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18336
18336 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน อาราชิยาม่า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์เจแปน วัดคิโยมิสึ 6 บิน Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
อาราชิยาม่า ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์เจแปน วัดคิโยมิสึ
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น51,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18333
18333 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปรำสำททองคิงคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้ำนโบรำณนำรำอิจูคุ 6 บิน Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค.
ปรำสำททองคิงคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้ำนโบรำณนำรำอิจูคุ
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น69,999

เที่ยวเกียวโต ดื่มด่ำความสงบ สบาย สัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแดนซามูไรยุคโบราณ

ข้อมูลทัวร์เกียวโต

จังหวัดเกียวโต ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ประมาณยุคศตวรรษที่ 8 และรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคอดีตต่อมาอีกกว่า 1,000 ปี ก่อนจะมีการโยกย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โตเกียวในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงในปัจจุบัน โดยเกียวโตเป็นนครที่มีความเจริญและรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง คุณจึงสามารถพบอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้าง ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าทึ่งทางภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นอยู่มากมาย ในปัจจุบัน มีวัดและศาลเจ้าถึง 17 แห่งในเกียวโต ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยแล้ว กล่าวกันว่าความสวยงามทางวัฒนธรรมของเกียวโต ทำให้อเมริกาถอดชื่อเมืองนี้ออกจากรายชื่อเมืองเป้าหมายที่จะทำการทิ้งระเบิดปรมาณู  โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาเคยมีแผนจะทิ้งระเบิดที่เกียวโตเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางทางปัญญาของญี่ปุ่น แต่ เฮนรี แอล. สติมสัน รัฐมนตรีสงครามของสหรัฐฯ ในขณะนั้น เคยได้มาเยือนเมืองนี้และเกิดความประทับใจ เขาจึงต้องการจะรักษาเมืองแห่งนี้ไว้ โดยเปลี่ยนแผนการทิ้งระเบิดไปเป็นนางาซากิแทน ทำให้เกียวโตยังคงมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่หลงเหลืออยู่มากมายจนถึงในปัจจุบัน แม้เมืองนี้จะมีชื่อในเรื่องของความงดงามในทุกฤดูกาล แต่ไฮซีซั่นของที่นี่นั้นคือช่วงใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งหลายคนการันตีว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดหากได้มาเยือนเมืองนี้ มนต์เสน่ห์ของการมาทัวร์เกียวโตนั้น คือการที่คุณอาจมีโอกาสได้เดินสวนกันกับไมโกะหรือเกอิชาที่แต่งตัวมาแบบเต็มยศ ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศที่เหมือนการพาคุณย้อนกลับไปอยู่ในยุคอดีต หากคุณหลงรักและอยากสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ การมาทัวร์เกียวโตนี่แหละเป็นจุดหมายที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆ

ตัวอย่างทัวร์เกียวโตที่น่าสนใจ

นี่คือทัวร์เกียวโตและเมืองข้างเคียง ที่จะพาคุณไปสัมผัสความแตกต่างและหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวได้แบบไม่มีคำว่าจำเจ ออกสตาร์ทกันที่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลิตเติ้ล เกียวโต ที่รายล้อมด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ สนุกกับหิมะในลานสกีทาคายาม่า เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ แล้วไปเยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมบ้านโบราณแบบกัชโชสึคุริที่หาชมได้ยาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่นาโกย่า สนุกกับการช้อปปิ้งในย่านการค้าซาคาเอะ ก่อนมุ่งหน้าสู่เกียวโตเพื่อสักการะศาลเจ้าเฮอันอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยการไปเรียนรู้ขั้นตอนพิธีชงชาของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ตามด้วยการไปชมความงามของวัดทองคินคะคุจิ ชมทิวทัศน์ของป่าไผ่อาราชิยาม่าอันเลื่องชื่อ แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองทตโทริเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสกับเนินทรายขนาดใหญ่ ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์ศิลปะจากทราย แล้วไปสนุกกับสารพัดเทคนิคสืบสวนในพิพิธภัณฑ์โคนัน ก่อนมุ่งหน้ากลับมาช้อปปิ้งกันในย่านชินไซบาชิที่โอซาก้า ต่อด้วยการพาคุณไปชมความงามของธรรมชาติในหุบเขาและน้ำตกมิโนะ จากนั้นกลับมาช้อปปิ้งต่อที่เอ็กซ์โปซิตี้ แวะเช็คอินกันแบบเพลินๆ ที่ปราสาทโอซาก้า แล้วไปมองหาของฝากกันที่ห้างอิออนเป็นการส่งท้าย ทัวร์เกียวโตทริปนี้คุณจะได้พบกับบรรยากาศที่หลากหลาย และสนุกเพลิดเพลินไปตลอดโปรแกรมอย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาแผนทัวร์เกียวโต - โอซาก้า เพื่อเที่ยวชมซากุระในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง นี่คือโปรแกรมซึ่งคุณพลาดไม่ได้! ออกสตาร์ทความตื่นตาตื่นใจกันด้วยการไปชมซากุระถึง 9 สายพันธุ์ในสวนอนุสรณ์บัมปาคุ ก่อนมุ่งหน้าสู่เอ็กซ์โปซิตี้ ให้คุณได้แฮปปี้กับการช้อปปิ้งข้าวของแบบสุดเพลิน แล้วเดินทางไปยังเมืองเกียวโต เพื่อชมซากุระกัน ณ วัดน้ำใสคิโยมิสึ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมดอกไม้ที่ขึ้นชื่อของเกียวโต จากนั้นไปสัมผัสกรรมวิธีอันละเมียดละไมในพิธีชงชาแบบโบราณ ก่อนเดินทางไปศาลเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิสีแดงนับหมื่นต้นอันโด่งดัง แวะไปย้อนอดีตชมความสวยของย่านกิออน ซึ่งคุณอาจมีโอกาสได้เห็นไมโกะหรือเกอิชาตัวจริงกันในบริเวณนี้ แล้วมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งกันให้เพลินที่ย่านชินไซบาชิในโอซาก้า วันต่อมาให้คุณได้วางแผนเดินทางกันตามอำเภอใจกับฟรีไทม์หนึ่งวันเต็ม ก่อนพาคุณไปเยือนปราสาทโอซาก้าในวันถัดไป ซึ่งในบริเวณนี้มีจุดไฮไลท์ในการชมซากุระให้สัมผัสกันได้ในหลากหลายบรรยากาศ จากนั้นมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งกันที่ริงกุเอ๊าท์เล็ตเป็นการปิดท้าย ทัวร์เกียวโตโปรแกรมนี้ เชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของซากุระกันแบบสะใจ และจะเป็นทริปที่คุณจดจำไปอีกนานแสนนาน

ถ้าคุณมองหาทัวร์เกียวโต - โอซาก้า ที่สนุกและหลากหลาย นี่คือทริปที่ควรเก็บไว้พิจารณา เริ่มความสนุกกันด้วยการสัมผัสหิมะที่ลานสกีบิวะโกะวัลเล่ย์ ซึ่งคุณจะได้สนุกกับหิมะและชมทิวทัศน์ทะเลสาบบิวะไปได้ในเวลาเดียวกัน แล้วไปเยือนหมู่บ้านคายาบูกิ เมืองมิยาม่า เพื่อชมหมู่บ้านหลังคาทรงสูงในรูปแบบดั้งเดิม ก่อนเดินทางสู่เกียวโต ดื่มด่ำกับความงดงามท่ามกลางกลิ่นอายแบบโบราณในย่านกิออน แวะขอพรที่ศาลเจ้าเฮอัน ซึ่งเชื่อกันว่าแสนจะศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นไปเรียนรู้ขั้นตอนในพิธีชงชาแบบดั้งเดิมอันซับซ้อนงดงาม แล้วไปชมความสวยของวัดทองคินคะคุจิ อีกหนึ่งไฮไลท์ในเกียวโต ก่อนเดินทางสู่เมืองอิเนะเพื่อเดินเล่นชมหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งมีบ้านโบราณแบบฟุนายะอันแสนแปลกตาให้ได้ชมกัน แล้วไปชมความสวยของธรรมชาติในโอซาก้ากันที่น้ำตกมิโนะ แวะช้อปปิ้งที่เอ็กซ์โปซิตี้ เดินเล่นที่ปราสาทโอซาก้า แล้วไปช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของฝากกันในย่านชินไซบาชิเป็นการส่งท้าย ทัวร์เกียวโต - โอซาก้าทริปนี้ สนุก สบาย ได้ชมทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

นี่คือทัวร์เกียวโต - โอซาก้า ที่สายช้อปปิ้งจะต้องแฮปปี้ เริ่มต้นทริปกันด้วยการช้อปปิ้งที่ห้างอิออนมอลล์ ต่อด้วยการไปชมความอลังการของปราสาทฮิเมจิ ในจังหวัดเฮียวโงะ ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย หลังจากนั้นไปสนุกกลางหิมะกันที่ Rokko Snow Park ซึ่งมีความสูงถึง 931 เมตร จากระดับน้ำทะเล ต่อด้วยการไปเดินเล่นกันในย่านอะริมะออนเซ็น ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของออนเซ็นเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า เพื่อเดินช้อปปิ้งเลือกหาข้าวของต่างๆ กันอย่างจุใจ ในร้านดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ และห้างดอง กิโฮเต้ ในย่านโดทงโบริ จากนั้นออกเดินทางสู่เกียวโต เพื่อสักการะศาลเจ้าเฮอันอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ แล้วไปเรียนรู้พิธีชงชาตามแบบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดชนิดได้สัมผัสทุกขั้นตอน ก่อนไปเยือนศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิ อินาริ ชมความสวยของเสาโทริอิสีแดงสดนับหมื่นต้น ต่อด้วยการไปชมความงามของวัดทองคินคะคุจิ หลังจากนั้น เดินทางไปยังโอซาก้าเพื่อชมความตื่นตาในงานเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเป็นที่สุด แล้วไปชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า ก่อนมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งที่เอ็กซ์โปซิตี้กันเป็นการปิดท้าย ทัวร์เกียวโตทริปนี้ถูกใจทั้งสายเที่ยวและสายช้อปชัวร์ๆ

สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศหลากหลาย ทัวร์เกียวโตทริปนี้มีความสนุกหลายอารมณ์ให้คุณได้สัมผัสกันแน่นอน เริ่มจากการชมความงามในเมืองเกียวโตกันที่วัดทองคินคะคุจิ ขอพรที่ศาลเจ้าเฮอัน เรียนรู้ขั้นตอนการชงชาแบบดั้งเดิม แล้วเดินทางสู่เมืองโอซาก้า แวะช้อปปิ้งเลือกหาข้าวของกันที่เอ็กซ์โปซิตี้ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า ต่อด้วยการเดินเล่นในย่านชินไซบาชิ จากนั้นเดินทางสู่เมืองทตโทริ เพื่อสัมผัสกับไฮไลท์อย่างเนินทรายขนาดใหญ่ริมทะเล ซึ่งมีกิจกรรมสุดสนุกให้ทำกันมากมาย แล้วไปลับสมองกันต่อในพิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ เพลินกับการเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ลูกแพร์ ชมร้านค้าและบ้านโบราณในย่านโกดังกำแพงขาวเมืองคุราโยชิ แวะชมความสวยของสวนดอกไม้ทตโทริฮานะไคโระ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีไม้ดอกกว่า 400 พันธุ์ รวมแล้วกว่า 2 ล้านดอก ต่อด้วยการเดินทางไปชมซากปราสาทโบราณเมืองโยนาโกะ ก่อนมุ่งหน้าไปเยือนเมืองสะไกมินาโตะ ให้คุณได้ช้อปปิ้งในถนนมิสุกิ ชิเกะรุ ซึ่งมีบรรยากาศแปลกตา แวะหาของอร่อยหลากหลายในตลาดปลานะคะอุระ ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ และปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ เป็นการส่งท้าย ทัวร์เกียวโตทริปนี้เชื่อว่าคุณจะได้เพลินแบบหลากหลาย และสนุกไม่ซ้ำใครกันแน่นอน

นี่น่าจะเป็นทริปทัวร์เกียวโต - โอซาก้า ซึ่งจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศอันแตกต่างได้อย่างลงตัว เริ่มต้นด้วยการไปชมความตระการตาของเสาโทริอินับหมื่นต้นกันที่ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิ อินาริ ในเกียวโต และนั่งกระเช้าไปชมวิวสุดว้าวกันต่อที่จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ 1 ใน 3 จุดชมวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ต่อด้วยการพาคุณไปเดินชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ที่มีบ้านเก่าแบบฟูนายะให้ชมกันนับร้อยหลัง ก่อนมุ่งหน้าไปยังคิโนซากิออนเซ็น ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี แล้วไปชมความสวยกันต่อที่ย่านเมืองเก่าคุราชิกิอันน่าประทับใจ ไปเยือนปราสาทฮิเมจิที่ยิ่งใหญ่ตระการตา แล้วมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งที่ถนนมิยูกิ โดริ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคาเฟ่ เดอ มิกิ คิตตี้ สุดน่ารัก จากนั้นเอาใจคนรักแมวสีชมพูกันต่อด้วยการไปสัมผัสบรรยากาศบนรถไฟชินคันเซ็นสาย Hello Kitty จากสถานี JR ฮิเมจิ สู่สถานี JR โกเบ เพื่อไปช้อปปิ้งในบรรยากาศเก๋ๆ กันที่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ก่อนมาแวะช้อปต่อ ณ ร้านขายของฝาก และย่านชินไซบาชิในโอซาก้ากันให้จุใจ เชื่อได้ว่าคนรักการช้อปปิ้งและ Hello Kitty ต้องเพลินกับทริปนี้กันแน่นอน

หากคุณมองหาทัวร์เกียวโต - โอซาก้า ที่จะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวแบบสุดสบาย ทริปนี้ถูกใจแน่นอน เริ่มจากการข้ามสะพานอะคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ไปชมปราสาทฮิเมจิเมืองโกเบ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของปราสาทโบราณที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น แล้วไปเยือนหมู่บ้านอาริมะออนเซ็น ซึ่งเป็น Top 3 ของออนเซ็นที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น ก่อนพาคุณขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีชินโกเบ ไปยังสวนสมุนไพรนุโนบิกิ บนภูเขาร็อกโกะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ แล้วพาคุณไปขอพรที่ศาลเจ้าอิคุตะ ช้อปปิ้งที่ย่านซันโนะมิยะ แวะชมพอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ จากนั้นไปชมความสวยของศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ และวัดน้ำใส คิโยมิสึ ในเกียวโต แล้วสลับอารมณ์ไปเดินชิลล์ในย่านฮิกาชิยาม่า ต่อด้วยการไปเยือนโอซาก้า เพื่อช้อปกันอีกให้สะใจในย่านชินไซบาชิ จากนั้นให้คุณได้ท่องเที่ยวกันตามชอบใจกับฟรีไทม์แบบเต็มๆ หนึ่งวัน แล้วไปสัมผัสบรรยากาศแบบท้องถิ่นกันที่ตลาดคุโรมง แวะช้อปปิ้งห้างอิออนกันเป็นการปิดท้าย ทริปนี้กินหรู อยู่สบาย เป็นทัวร์เกียวโตที่จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน

สภาพอากาศในเกียวโต

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและไปทัวร์เกียวโตเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอากาศในฤดูกาลนี้จะเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ 10 - 20 องศาเซลเซียส หรืออาจจะต่ำกว่าในตอนกลางคืน ซากุระจะบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ใครรักการชมดอกไม้ต้องเลือกไปทัวร์เกียวโตช่วงนี้เลย

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

เป็นช่วงที่เกือบทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศคล้ายกันกับประเทศไทย คือค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศกลางวันบางช่วงอาจสูงถึงประมาณ 40 องศา รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ การเลือกไปทัวร์เกียวโตในช่วงนี้คุณควรต้องมีร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการไปทัวร์เกียวโตเลยทีเดียว เนื่องจากที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นอยู่หลายจุด รวมถึงอากาศในฤดูกาลนี้จะค่อนข้างเย็นสบาย อยู่ในระดับ 10 - 15 องศาเซลเซียสโดยประมาณ หากคุณเลือกไปทัวร์เกียวโตในช่วงนี้ รับรองว่าจะได้ชมความงดงามของธรรมชาติกันแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

หากคุณเลือกไปทัวร์เกียวโตในช่วงนี้ จะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาในอีกรูปแบบหนึ่ง ฤดูนี้เกียวโตจะถูกปกคลุมด้วยสีขาวโพลนจากหิมะ อากาศจะค่อนข้างเย็นจนถึงหนาวจัดในบางช่วงเวลา การเดินทางท่องเที่ยวในฤดูนี้ คุณจึงควรต้องมีอุปกรณ์กันหนาวคุณภาพดีติดตัวไปให้พร้อม รวมถึงรองเท้าที่อบอุ่นและสามารถเดินบนพื้นหิมะได้ เพื่อความสะดวกสบายในการไปทัวร์เกียวโตของคุณ

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์เกียวโต

เที่ยวเกียวโต -  วัดคิโยมิสึเดระ 

เป็นหนึ่งไฮไลท์ของการมาทัวร์เกียวโต วัดแห่งนี้มีทางน้ำจากน้ำตกโอโตวะ ไหลลงมาภายในบริเวณวัด โดยเชื่อว่าหากผู้ใดได้ดื่มน้ำใสของที่นี่แล้วจะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.778 และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ Unesco ไปเรียบร้อยแล้ว ไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่อาคารไม้ขนาดใหญ่ และมีเสาไม้หลายร้อยต้นเป็นฐานค้ำยันตัวโถงอาคารที่สร้างยื่นออกไปสูงจากพื้นดิน 13 เมตร  โดยไม่มีการใช้ตะปูยึดโครงสร้างเลยแม้แต่ตัวเดียว! และบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโตอีกด้วย 

เที่ยวเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

อีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิตของเมืองเกียวโต มีภาพคุ้นตาที่เป็นเสาโทริอิสีแดงสดเรียงรายเป็นระยะทางยาวเหยียดนับหมื่นต้น จนกลายเป็นภาพจำที่ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองนี้มาอย่างยาวนาน โดยเชื่อกันว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพอินาริตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลจากการเกษตร และมักมีสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย จึงเป็นที่มาของรูปปั้นจิ้งจอกจำนวนมากในบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเอง เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.794 ซึ่งอาจจะมีความเก่าแก่มากกว่าเมืองเกียวโตเสียอีก มาทัวร์เกียวโตทั้งที อย่ามองข้ามที่นี่ไปโดยเด็ดขาด

เที่ยวเกียวโต - วัดคินคะคุจิ 

ชื่อวัดทองของวัดนี้ มาจากตัวอาคารที่เป็นสีทองสุกปลั่ง ซึ่งเกิดจากการปิดทองด้วยมือทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางบ่อน้ำและสวนอันงดงามแบบญี่ปุ่น วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ.1397 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ Unesco ไปแล้วเช่นกัน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของโชกุน Ashikaga Yoshimitsu ที่หลายคนคุ้นชื่อจากในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง นั่นเอง วัดนี้จะมีความงดงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว อยากเห็นความงามในรูปแบบไหน ก็เลือกมาทัวร์เกียวโตกันในช่วงนั้นได้เลย

เที่ยวเกียวโต - ป่าไผ่อาราชิยาม่า 

เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงามแปลกตา จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งต้องห้ามพลาดการแวะมาเช็คอินเมื่อมาทัวร์เกียวโต พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าไผ่สีเขียวสูงลิบสุดสายตา โดยมีเส้นทางเดินเล็กๆ ไม่ยาวมากนักลัดเลาะผ่านป่าไผ่ให้คุณได้เดินเล่นชมความงามของธรรมชาติกันแบบเต็มอิ่ม หากไม่อยากเบียดเสียดกับผู้คนมากมาย และอยากได้สัมผัสกับความสงบงดงามของที่นี่แบบเต็มๆ แนะนำให้ไปที่นี่ในช่วงเช้าหน่อยก็แล้วกัน

เที่ยวเกียวโต - ย่านกิออน

ย่านนี้นับว่าเป็นย่านบันเทิงที่สุดจะคึกคักในยามค่ำคืน สองข้างทางของตัวถนนหลักจะเต็มไปด้วยอาคารร้านค้าซึ่งมาในรูปแบบโบราณดั้งเดิมเรียงรายยาวไปตลอดเส้นทาง และด้วยความที่ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านชาและร้านอาหาร คุณจึงมีโอกาสได้เดินกระทบไหล่กับเหล่าบรรดาไมโกะหรือเกอิชาตัวจริง ซึ่งจะแต่งตัวเต็มยศมาทำงานกันในร้านย่านนี้เป็นส่วนใหญ่ และเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักซึ่งคนที่มาทัวร์เกียวโตอยากสัมผัสกันด้วยตัวเองสักครั้งเลยจริงๆ

เที่ยวเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าสุดอลังการแห่งนี้ สร้างขึ้นในโอกาสที่เมืองเกียวโตก่อตั้งมาครบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กับองค์จักรพรรดิถึงสองพระองค์ โดยชื่อเฮอันนั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองเกียวโตนั่นเอง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเสาโทริอิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีตัวอาคารที่งดงามซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังอิมพีเรียล นอกจากความยิ่งใหญ่ตระการตา ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดของเมืองด้วยนะ หากคุณมาทัวร์เกียวโตกันเมื่อไหร่ อยากชวนให้แวะมาชม

เที่ยวเกียวโต - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ

หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต โดยมีไฮไลท์เป็นอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า ฟุมายะ ซึ่งเป็นบ้านไม้ที่สร้างลงไปในน้ำ โดยมีการทำโรงจอดเรือเอาไว้ใต้ตัวบ้าน ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ และหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน การเที่ยวชมหมู่บ้านนี้สามารถเลือกได้ทั้งการเดิน ปั่นจักรยาน และการล่องเรือ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แปลกตาที่อยากชวนให้มาชมกัน เมื่อคุณเดินทางมาทัวร์เกียวโต

เที่ยวเกียวโต - เนินทรายทตโทริ

เป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากบริเวณใจกลางเมืองทตโทริมาประมาณ 16 กิโลเมตร ถือเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่สุด และมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในญี่ปุ่น มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร เนินทรายที่สูงที่สุดของบริเวณนี้มีความสูงโดยประมาณที่ 50 เมตรเลยทีเดียว โดยนอกจากเดินเล่นชมวิวแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทำกันอีกมากมาย หากมาทัวร์เกียวโตแล้วได้เลยมาเยือนเมืองทตโทริละก็ต้องแวะมา!

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์เกียวโต

1. Mishima Tei

ร้านสุกียากี้ดั้งเดิมในแบบฉบับของเมืองเกียวโต ซึ่งเปิดร้านมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 จึงเป็นร้านเก่าแก่ที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 150 ปี และมีให้เลือกหลายสาขา ร้านนี้เน้นใช้เนื้อวากิวของเกียวโตที่คัดมาเป็นพิเศษจึงนุ่มนวลหอมหวาน โดยร้านหลักอาจจะราคาสูงสักนิดตามทำเลและความเก่าแก่ของตำนาน แนะนำให้ไปลองที่ร้านสาขาห้างสรรพสินค้า Takashimaya บริเวณชั้น 7 ซึ่งราคาจะจับต้องได้ และนี่คือสุกียากี้ในแบบฉบับของคันไซที่คุณไม่ควรพลาดการแวะไปชิมเมื่อได้มาทัวร์เกียวโต

เปิดบริการทุกวัน เว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 11.30 – 21.00 น.

พิกัด : 405 Sakuranocho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8035, Japan

2. Izuu

นี่คือร้านซูชิที่อยู่คู่กับเมืองเกียวโตมาแล้วกว่า 200 ปี!! โดยเปิดร้านมาตั้งแต่ ค.ศ.1781 โดยร้านนี้ค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบเป็นอย่างยิ่ง เมนูเก่าแก่ที่มาแล้วอยากให้ลองคือซาบะซูชิ ซึ่งจะมีการห่อมาด้วยใบไผ่อีกหนึ่งชั้น ถือเป็นซูชิอีกรูปแบบที่พิถีพิถันและหากินได้ไม่ง่ายเลย มาทัวร์เกียวโตเมืองแห่งอารยธรรมทั้งที นี่คือเมนูดั้งเดิมที่ไม่อยากให้คุณพลาดมาชิม

เปิดบริการทุกวัน เว้นวันอังคาร ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 – 21.30 น. วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.

พิกัด : 367 Kiyomotocho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0084, Japan

3. Miyako Yasai Kamo

ร้านอาหารแบบบ้านๆ ซึ่งมีจุดเด่นที่การเสิร์ฟเมนูอาหารแบบเรียบง่าย ในสไตล์กับข้าวหรือเครื่องเคียงที่ชาวเกียวโตต้องมีติดบ้านกันเอาไว้เป็นประจำ ซึ่งมีคำเฉพาะเรียกอาหารประเภทนี้ว่า ‘โอะบันไซ’ โดยอาหารประเภทนี้จะปรุงรสอย่างง่ายๆ และเน้นที่การคงไว้ซึ่งรสชาติเดิมของวัตถุดิบให้มากที่สุด ร้านนี้เสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์ และเมนูส่วนใหญ่ใช้ผักปลอดสารพิษที่ปลูกในเกียวโตเท่านั้น หากมาทัวร์เกียวโตแล้วอยากได้ร้านอาหารที่กินได้แบบอิ่มท้อง ปลอดภัย แถมราคาสบายกระเป๋า พุ่งเป้ามาที่ร้านนี้ได้เลย

เปิดบริการทุกวัน มื้อเที่ยง 10.00 – 16.00 น. และมื้อเย็น 17.30 – 22.00 

พิกัด : 297-2 Narayacho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8033, Japan

เคล็ดลับในการทัวร์เกียวโต

นอกจากวัดและโบราณสถานเก่าแก่ที่มีให้เยี่ยมชมกันมากมายแล้ว คุณยังสามารถดื่มด่ำกับการนั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano เพื่อชมทิวทัศน์งดงามน่าประทับใจ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนไม่ยอมพลาด นั่นคือการแต่งชุดกิโมโนแบบโบราณเดินเล่นในย่านเก่าแก่ หรือหากคุณเป็นคนรักการออกกำลังกาย อาจจะเลือกการเช่าจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของเมืองเกียวโตก็ได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจเช่นกัน แต่เรื่องที่ควรต้องระวังคือเรื่องของการถ่ายภาพ เพราะทุกวันนี้มีบ้านเรือนในเกียวโตหลายหลังซึ่งมักถูกนักท่องเที่ยวรุกล้ำพื้นที่เข้าไปเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือการถ่ายรูปเกอิชาหรือไมโกะนั้น คุณต้องทำการบอกกล่าวเพื่อขออนุญาตกับเจ้าตัวให้เรียบร้อยก่อนถ่าย หากไปทัวร์เกียวโตเมื่อไหร่ อย่าลืมปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่มีอยู่ด้วยนะ นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้ขึ้นชื่อว่าน่ารักและเป็นที่ต้อนรับของชาวเกียวโตตลอดไปยังไงล่ะคุณ!

รีวิวทัวร์เกียวโตที่น่าสนใจ

- เที่ยวฟินถิ่นโอซาก้า-เกียวโต ! เที่ยวครบเก็บหมดทุกแลนด์มาร์ก

- ย่านกิออน เกอิชาแห่งเกียวโต [ Gion_Geisha in Kyoto ]

- เที่ยวญี่ปุ่นแวะเที่ยว ..ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine)