Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17010
17010 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ 6 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น58,900
ทั่วไป
รหัส 16987
16987 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 6 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18146
18146 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าเฮอัน 4 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 18104
18104 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
2 รีวิว
3.4/5พอใช้
เริ่มต้น26,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17357
17357 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดโทไดจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ 4 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
พ.ค.
วัดโทไดจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น28,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18137
18137 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น28,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17216
17216 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น29,888
ทั่วไป
รหัส 18162
18162 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17212
17212 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค.
หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
2
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17684
17684 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18169
18169 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น31,990
ทั่วไป
รหัส 18167
18167 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น33,990

ทัวร์โอซาก้า พาคุณไปเยือนเมืองแห่งวัฒนธรรมและความอร่อย

ข้อมูลทัวร์โอซาก้า

โอซาก้านับว่าเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจคึกคักและใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว ในยุคอดีตที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและถูกเรียกว่าเป็น ‘ครัวของญี่ปุ่น’ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรมทางอาหารต่อเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบัน การมาทัวร์โอซาก้าจึงหมายถึงการที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารมากมาย ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ในสไตล์ตะวันตก นอกจากความหลากหลายในเรื่องของความอร่อยแล้ว โอซาก้ายังมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า เพราะหากย้อนเวลากลับไปเกือบๆ 1,500 ปี ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อเรียกว่า นานิวะ แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้เกิดความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างมากมาย ในการมาทัวร์โอซาก้าจึงแน่นอนว่าคุณจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามของปราสาท วัด ศาลเจ้า และวัฒนธรรมอันเก่าแก่อย่างใกล้ชิดด้วยตาตัวเอง ซึ่งรับรองว่าคุ้มค่าและน่าประทับใจอย่างแน่นอน สำหรับคนที่ชื่นชอบความทันสมัย การมาทัวร์โอซาก้าก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะที่นี่ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สวนสนุก Universal Studios Japan และ อควาเรียมขนาดใหญ่ รวมทั้งทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามน่าสนใจ ทั้งในเขตเมืองโอซาก้าและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าการมาทัวร์โอซาก้าจะทำให้คุณได้พบกับรสชาติที่หลากหลาย และความสนุก ความประทับใจ ที่จะทำให้คุณปลื้มไปอีกนานอย่างแน่นอน

ตัวอย่างทัวร์โอซาก้าที่น่าสนใจ

สำหรับคนทำงานที่หาวันหยุดได้ยาก และหยุดยาวๆ ไม่ค่อยได้ แนะนำว่าทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้คือทัวร์ที่ใช่สำหรับคุณ เพราะเรียกว่าใช้เวลาได้แบบคุ้มค่าสุดๆ โดยคุณจะได้สัมผัสกับจุดเช็คอินยอดฮิตของโอซาก้าครบเกือบทุกจุด ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทโอซาก้า ย่านช้อปปิ้งยอดฮิตอย่างชินไซบาชิที่เต็มไปด้วยร้านขายสินค้าไฮเทค สินค้าแฟชั่น และร้านขนมชื่อดัง หรือย่านไฮไลท์ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์โอซาก้าทุกคนต้องไปอย่างในย่านโดทงบุริ ที่รวบรวมอาหารขึ้นชื่อเอาไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทาโกะยากิ หรือโอโคโนมิยากิ ที่มีให้คุณเลือกชิมอยู่หลายร้าน รวมถึงยังได้ชมการแล่ปลาทูน่าในตลาดปลา และไปเยือนสถานีรถไฟทะมะ สถานีสุดน่ารักสำหรับทาสแมว แถมยังได้ไปเยือนจุดเช็คอินสุดฮ้อตในเมืองดังข้างเคียงอย่าง วัดโทไดจิ เมืองนารา ป่าไผ่อาราชิยาม่า และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ อีกด้วย ทั้งหมดนี้มาพร้อมราคาที่สบายๆ เรียกได้ว่าคุ้มจริง

  • ทัวร์โอซาก้าชมวัฒนธรรมอันงดงามของคันไซ

สำหรับใครที่ชื่นชอบความละเมียดละไมอันงดงามของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นแท้ ทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้น่าจะถูกใจคุณแน่นอน เพราะโปรแกรมนี้จะพาคุณไปซึมซับ รับชม และสัมผัสกับวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของประเทศญี่ปุ่นในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโบราณคายาบูกิ ซึ่งมีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะตัว ได้เรียนรู้ขั้นตอนสุดพิถีพิถันที่เต็มไปด้วยความหมายอันดีงามและล้ำลึกในพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ตามมาด้วยการไปสักการะศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต แถมยังได้ลองสวมกิโมโนสวยๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แสนโดดเด่นของญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีช่วงเวลาอิสระสำหรับคนที่อยากได้ความเป็นส่วนตัว หรือมีสถานที่พิเศษที่อยากไปไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสนุก หรือการใช้เวลาในการเดินช้อปปิ้ง และยังได้สัมผัสกับสถานที่สำคัญอันสวยงามอย่างปราสาทโอซาก้าและหุบเขามิโนะเป็นการปิดท้าย ใครเป็นสายวัฒนธรรม ทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้ถูกใจคุณแน่นอน

สำหรับคนที่ยังสองจิตสองใจ จะไปโอซาก้าก็ยังเสียดายโตเกียว จะเที่ยวแค่เมืองหลวงอย่างเดียวก็ยังเสียดายโอซาก้า เราเชื่อว่าโปรแกรมนี้น่าจะช่วยคุณได้ เพราะทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้จะพาคุณไปเริ่มต้นท่องเที่ยวกันที่ความงดงามอลังการของปราสาทโอซาก้า แล้วยังได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูกันแบบเต็มที่ ต่อด้วยการไปกระจายเงินเยนกันที่ย่านโดทงบุริ ปิดท้ายกันที่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ในเกียวโต ก่อนจะเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่หลายคนชื่นชอบอย่างหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ และชมบรรยากาศเก่าแก่งดงามของหมู่บ้าน Little Kyoto ปิดท้ายวันกันที่ความอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปูและการแช่ออนเซ็น ก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปยังทะเลสาบคาวากูชิโกะที่ที่คุณจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิกันเต็มๆ ตาในวันที่อากาศเป็นใจ ต่อด้วยการไปบุกย่านชินจูกุและช้อปปิ้งส่งท้ายกันที่ห้างดองกี้ในโตเกียว ทัวร์โอซาก้าทัวร์นี้รับรองว่าคุ้มทั้งกินทั้งเที่ยวจริงๆ

  • ทัวร์โอซาก้า สบายตาไปความงามของธรรมชาติ

หากคุณเป็นคนที่ชอบชมความงดงามของธรรมชาติ และกำลังมองหาทัวร์โอซาก้าดีๆ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ละก็ ขอให้ลองเก็บโปรแกรมทัวร์นี้ไว้ใช้พิจารณา เพราะเชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในภูมิภาคคันไซหลายๆ ที่กันได้จนเต็มอิ่มเลยละ เริ่มตั้งแต่สวนอิวายาโด เมืองนาโกย่า ซึ่งคุณจะได้ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนลงบนสายน้ำในหุบเขา ต่อกันที่วัดจัคโคอิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โด่งดังมากอีกแห่งหนึ่ง ก่อนจะปิดท้ายวันแรกกันด้วยการชมความงามของแสงสีจากไฟ LED นับล้านดวงที่สวนนาบะนะ ซาโดะ ต่อด้วยการไปชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะที่หลายคนชื่นชอบ ไปชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีสุดตื่นตาที่หุบเขาโครังเคกับเมเปิ้ลกว่า 4,000 ต้น ก่อนจะปิดท้ายทริปกันด้วยการไปเช็คอินที่ย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้า ศาลเจ้าเฮอัน วัดทองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเป็นการส่งท้าย ถือเป็นโปรแกรมทัวร์โอซาก้าที่คุ้มค่าและน่าประทับใจจริงๆ

  • ทัวร์โอซาก้าสองอารมณ์ จากเมืองเก่าสู่ทะเลทราย

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมทัวร์โอซาก้าดีๆ ในช่วงฤดูหนาว แนะนำว่านี่คืออีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจ เพราะจะเริ่มต้นพาคุณไปชมความงามของเมืองเก่าในวงล้อมของเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นในโทคายาม่า แล้วต่อด้วยการไปสัมผัสหิมะสีขาวโพลนในลานสกี ต่อด้วยการเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่า 300 ปี แล้วมุ่งตรงไปชมความงามกันต่อที่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ แล้วยังได้ร่วมเรียนรู้พิธีชงชาอันเก่าแก่ แวะสักการะศาลเจ้าเฮอันและวัดทองคินคะคุจิ ต่อด้วยการไปชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า ก่อนจะมุ่งหน้าไปสัมผัสเนินทรายขนาดใหญ่กันที่เมืองทตโทริ ซึ่งมีกิจกรรมสนุกๆ ให้คุณได้ลองมากมาย ต่อด้วยการไปชมพิพิธภัณฑ์ทรายที่รวมผลงานสร้างสรรค์สุดอลังการจากทรายจำนวนมโหฬารของที่นี่ แล้วไปสนุกกันต่อที่พิพิธภัณฑ์โคนัน ที่คอการ์ตูนต้องชอบใจ ก่อนจะปิดท้ายโปรแกรมกันที่หุบเขามิโนะและปราสาทโอซาก้า แน่นอนว่าระหว่างนี้คุณต้องได้ช้อปปิ้งด้วย! เชื่อว่าทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนเลยเชียว

  • ทัวร์โอซาก้า ช้อปปิ้ง กินขาปู ดูไฮไลท์ในโตเกียว ทัวร์เดียวครบ

ถ้าคุณกำลังมองหาทัวร์โอซาก้าที่จะพาไปสัมผัสหลากหลายอารมณ์ในสองโซนประเทศ ลองพิจารณาโปรแกรมนี้ดู เพราะทัวร์โอซาก้านี้จะพาคุณไปสัมผัสกับแหล่งเช็คอินที่ถือเป็นจุดไฮไลท์ในการมาเยือนโอซาก้าและเกียวโต ไม่ว่าจะเป็นปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส ช้อปปิ้งชิลล์บนถนนกาน้ำชา แล้วจึงพาไปเพลินกันต่อที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เพื่อชมเสาโทริอิสีแดงสดนับหมื่นต้น ต่อด้วยการแวะช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโงย่า จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปสัมผัสธรรมชาติกันที่ทะเลสาบฮามานะ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ แวะใช้เงินเยนที่โกเทมบะ เอ๊าท์เล็ต ก่อนปิดท้ายวันด้วยการอร่อยกับขาปูและแช่ออนเซ็นเพื่อความผ่อนคลาย ตื่นเช้าไปชมภูเขาไฟฟูจิ ศึกษาพิธีชงชา แล้วมุ่งหน้าสู่โตเกียว ให้คุณได้เดินเล่นในย่านชินจูกุ วัดเซนโซจิ ไปชมวิวมุมสูงที่โตเกียว สกายทรี สักการะศาลเจ้าเมจิ และช้อปปิ้งกันเป็นการปิดท้าย ถือว่าเป็นทัวร์โอซาก้าที่ครบ คุ้มค่า และน่าสนใจจริงๆ

  • ทัวร์โอซาก้าสุดสบาย เยือนเกาะไข่มุก ชิมหอยนางรม สมใจกับบุฟเฟ่ต์ปู

เพราะแถบเกียวโตและโอซาก้า คือแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ถือว่าสวยในระดับพีค หากคุณกำลังมองหาที่ชมวิวใบไม้แดงและการกินอยู่ที่สุขสบาย ขอแนะนำให้ลองใช้บริการทัวร์โอซาก้าโปรแกรมนี้ดู โดยทัวร์นี้เริ่มต้นที่การพาคุณไปชมความสวยสารพัดสีของใบไม้ที่หุบเขาโครังเค แล้วจึงเดินทางสู่เมืองโอบาระเพื่อชมซากุระฤดูหนาวที่เบ่งบานอยู่ท่ามกลางสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งหาชมได้ไม่กี่ที่เท่านั้น ต่อเนื่องด้วยการเดินทางสู่เมืองมิเอะ ไปยังสวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ชื่อดัง แล้วยังพาไปเยือนเกาะแห่งไข่มุกมิกิโมโตะเพื่อชมโชว์ดำน้ำงมหอยมุก และชิมหลากหลายเมนูจากหอยนางรมสดๆ ของเมืองนี้ ต่อด้วยการเดินเล่นย่อยอาหารบนถนนโบราณ แล้วปิดท้ายวันด้วยการอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูและออนเซ็น จากนั้นจึงเริ่มต้นการชมวัดเก่าแก่คู่เมืองเกียวโต เยือนถนนช้อปปิ้งในตัวเมืองโอซาก้า และตามด้วยดินเนอร์แบบบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแบบไม่อั้น ถือว่าเป็นทัวร์โอซาก้าที่ไม่เปิดโอกาสให้คุณได้หิวกันเลยทีเดียวละ

สภาพอากาศในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและทัวร์โอซาก้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ประมาณ 20 องศา และ 10 กว่าองศาในตอนกลางคืน ฤดูนี้ไม้ดอกในญี่ปุ่นจะงดงามมาก

  • ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

ถือเป็นช่วงที่การทัวร์โอซาก้าและทัวร์ญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศคล้ายกันกับประเทศไทย คือค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศกลางวันบางช่วงอาจสูงถึงประมาณ 40 องศา รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ซึ่งสภาพอากาศจะคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ ยกเว้นเขตฮอกไกโดซึ่งยังค่อนข้างเย็นสบาย

  • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย แต่ในช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีโอกาสพบพายุไต้ฝุ่นได้มากที่สุด ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สวยงามของญี่ปุ่นและเหมาะกับการทัวร์โอซาก้าเลยทีเดียว

  • ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

อากาศจะค่อนข้างหนาว โดยเฉพาะโซนเหนือของประเทศเช่นฮอกไกโดจะมีอากาศที่หนาวจัด แต่โซนอื่นโดยทั่วไปจะพบสภาพภูมิอากาศในระดับเลขตัวเดียวไปจนถึงติดลบนิดหน่อยในบางพื้นที่ เป็นฤดูที่เหมาะกับการเล่นสกี เล่นหิมะ และทัวร์โอซาก้าสำหรับคนที่ชอบอากาศหนาว

 

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์โอซาก้าและจังหวัดใกล้เคียง

1.ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของทัวร์โอซาก้าที่ต้องมาเยือน ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1583 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำแพงสูง คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุล้อมรอบตัวปราสาทเอาไว้ สวนแห่งนี้จะงดงามชวนตะลึงไปด้วยต้นซากุระกว่า 600 ต้นในช่วงเดือนเมษายน ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

2. สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios Japan)

เป็นสวนสนุกระดับโลกซึ่งพลาดไม่ได้หากไปทัวร์โอซาก้า เพราะนอกจากจะมีเครื่องเล่นมากมายในหลากหลายโซนให้เลือกเล่นแล้ว ยังมี The Wizarding World of Harry Potter ซึ่งเหล่าสาวกพ่อมด Harry Potter พลาดไม่ได้ เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่ ก็ทำให้คุณเหมือนได้กระชากวัยย้อนกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกนับสิบปีเลยทีเดียว

3. ย่านโดทงบุริ (Dotonbori)

เป็นจุดช้อปปิ้งและจุดเช็คอินกับป้าย Glico สุดอมตะที่หากไม่ได้มาเยือนก็เหมือนไม่ได้มาทัวร์โอซาก้า ละแวกนี้คืออีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องมาให้ได้ เพราะรวบรวมสินค้ามากมายหลายประเภท รวมถึงมีร้านอาหารรสเด็ดชื่อดังอีกเพียบ ทั้งร้านใหญ่ร้านเล็กเรียงรายสารพันเมนู เรียกว่าช้อป ชิม ชิลล์ ทุกอย่างรวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแบบเต็มๆ

4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Osaka Aquarium Kaiyukan)

นี่คือหนึ่งในอะควาเรียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอะควาเรียมที่ดีที่สุดในเอเชีย และในญี่ปุ่นเลยเชียวนะ ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ่าวโอซาก้า มีสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆ ราว 620 สายพันธุ์ รวมๆ ประมาณ 30,000 ตัว ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และอีกมากมาย รับรองว่าเป็นหนึ่งจุดหมายของทัวร์โอซาก้าที่เดินเพลินกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอน!

5. ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

นับเป็นศาลเจ้าชื่อดังของเกียวโต ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยเสาโทริอิสีแดงสดหลากหลายขนาดที่ตั้งเรียงรายไปเกือบตลอดทางขึ้นเขาของที่นี่ ซึ่งมีจำนวนนับหมื่นต้น จนกลายเป็นหนึ่งโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย และถือว่าเป็นไฮไลท์อันดับต้นๆ ในการไปทัวร์โอซาก้าหรือภูมิภาคคันไซเลยทีเดียว

6. วัดคิโยมิซึเดระ หรือวัดน้ำใส (Kiyomizu-dera Temple)

เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเกียวโตมาแสนนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยเสาไม้นับร้อยต้นที่ยึดโยงเป็นฐานรองรับวิหารขนาดใหญ่โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว นอกจากนั้น ที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่งดงามโดดเด่นมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 

7. ป่าไผ่อาราชิยาม่า (Arashiyama Bamboo Groves)

เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงามแปลกตา จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งต้องมาเช็คอินเมื่อมาทัวร์โอซาก้าและเกียวโต เนื่องจากเป็นเส้นทางเล็กๆ ที่ผ่านกลางป่าไผ่สีเขียวสูงลิบสุดสายตา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในระดับต้นๆ เลยทีเดียว

8. วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง (Kinkaku-ji Temple)

เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่วิหารสีทองอร่ามตั้งอยู่กลางสระน้ำและสวนสวยในรูปแบบญี่ปุ่นแท้ วัดนี้เป็นหนึ่งสถานที่ที่ถูกนำไปเป็นฉากในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังที่หลายคนรู้จักดี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในทุกฤดูกาล เป็นหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดในการมาทัวร์โอซาก้าเลยทีเดียว

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์โอซาก้า

1. ร้าน Kiji Okonomiyaki

โอโคโนมิยากิ คืออีกหนึ่งเมนูที่ควรต้องชิมยามมาทัวร์โอซาก้า เพราะได้ชื่อว่ามีสไตล์และรสชาติที่ไม่เป็นรองใคร และร้านนี้คือร้านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโอโคโนมิยากิที่อร่อยที่สุดแห่งโอซาก้า และถูกจับไปอยู่ในตำรามิชลินเรียบร้อย แน่นอนว่าคิวต้องยาวตามไปด้วยเช่นกัน แต่เพื่อความอร่อยระดับมิชลินการันตีนั้น ขอบอกว่าน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน

เวลาเปิด – ปิด: 11.30 – 21.30 น. (ปิดวันอาทิตย์)

ที่อยู่: 9-20 Kakudacho Kita-ku, Osaka-ku, Osaka

2. ร้าน Kougaryu

อย่างที่หลายคนรู้ว่าทาโกะยากิก็ถือเป็นเมนูที่ต้องลองเมื่อได้มาทัวร์โอซาก้า เราเลยขอแนะนำร้านทาโกะยากิเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 40 ปี ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีตั้งแต่แป้ง ซอส ปลาหมึก ซึ่งประกอบกันจนเป็นทาโกะยากิขึ้นชื่อของเมืองนี้ ชนิดที่ได้เข้าไปอยู่ในหนังสือมิชลินเชียวนะ ถ้ามาทัวร์โอซาก้าก็อย่าพลาดเชียวนะคุณ!

เวลาเปิด – ปิด: 10.30 – 20.30 น.

ที่อยู่: 2 Chome-18-4 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086, Japan

3. ร้าน Kanidoraku

เป็นซิกเนเจอร์ของย่าน Dotonbori ไปแล้วเรียบร้อย กับร้านที่มีสัญลักษณ์เป็นปูตัวใหญ่ขยับขาแกว่งไกวอยู่บนป้ายร้านด้านบน ตัวร้านตั้งอยู่ใกล้กับป้ายกูลิโกะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์โอซาก้านั่นเอง เมนูหลักของร้านนี้ก็ย่อมเป็นปู โดยมีทั้ง ปู Taraba ปู Suwai และ ปู Kegani หรือปูขนฮอกไกโด ภายในร้านมีที่นั่งให้ได้ใช้บริการ พร้อมเมนูที่หลากหลาย ทั้งแบบดิบ แบบย่าง นึ่ง ต้ม เทมปุระ หรือชาบู เลือกเมนูที่คุณอยากชิมได้เลย

เวลาเปิด - ปิด: 11.00 – 23.00 น.

ที่อยู่: 542-0071 1-6-18, Dotombori, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

เคล็ดลับในการทัวร์โอซาก้า

โอซาก้าเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสะดวกสบายทันสมัยเพียบพร้อมไม่น้อยกว่าเมืองหลวงอย่างโตเกียว แต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงาม ให้ความรู้สึกเก่าแก่ และแสนสงบอยู่ไม่น้อย และยังเป็นเมืองที่ถือเป็น Hub สำหรับเดินทางไปเที่ยวยังเมืองต่างๆ ที่อยู่รายรอบอย่างเกียวโต นารา หรือโกเบ ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์โอซาก้ามักนิยมเดินทางไปยังเมืองเหล่านี้ด้วยในทริปเดียวกัน การเลือกมาทัวร์โอซาก้าจึงถือเป็นหนึ่งเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทย และยังเป็นสวรรค์ของเหล่านักชิมทั้งหลายอีกด้วย เพราะความอุดมสมบูรณ์ของโอซาก้าทำให้เกิดอาหารประจำถิ่นที่น่าสนใจมากมาย มาทัวร์โอซาก้ากับทัวร์ครับเมื่อไหร่รับรองได้ว่าคุณจะไม่มีเวลาหิวกันเลยอย่างแน่นอน

 

รีวิวทัวร์โอซาก้าที่น่าสนใจ

2 เมืองสุดฮิต !! สถานที่ไฮไลท์ เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-โอซาก้า

รีวิว ห้ามพลาด !! ซูชิหน้าล้น คำโต !! ใครไปโอซาก้าต้องจัด !! ราคาไม่แรงอย่างที่คิด

7 ร้านอาหาร โอซาก้า ถูก และ ดี ไปเที่ยวโอซาก้าต้องลอง!