Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18146
18146 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าเฮอัน 4 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
25,999
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18137
18137 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
27,999
เริ่มต้น23,999
ทั่วไป
รหัส 18104
18104 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ สะพานกัปปะ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
2 รีวิว
3.4/5พอใช้
27,888
เริ่มต้น25,888
ทั่วไป
รหัส 18167
18167 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต เมืองนารา ชินไซบาชิ
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
29,990
เริ่มต้น25,990
ทั่วไป
รหัส 18307
18307 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ อามาโนะฮาชิดาเตะ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น26,919
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18169
18169 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น29,990
ทั่วไป
รหัส 18162
18162 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17216
17216 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17684
17684 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค.
สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 18359
18359 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า วัดคิโยมิสึ หอคอยซึเท็นคาคุ ย่านซินไซบาชิ 6 บิน Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
มิ.ย.
โอซาก้า วัดคิโยมิสึ หอคอยซึเท็นคาคุ ย่านซินไซบาชิ
2
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น35,900
ทั่วไป
รหัส 17883
17883 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า วัดน้ำใส
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น35,999
ทั่วไป
รหัส 18158
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 17884
17884 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18166
18166 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18367
18367 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ หมู่บ้านโบราณเซจิจูกุ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ หมู่บ้านโบราณเซจิจูกุ
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น38,900

ข้อมูล ทัวร์โอซาก้า Osaka


โอซาก้า เมืองที่มีเศรษฐกิจคึกคัก และใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นองจากเมืองโตเกียว ในยุคอดีตที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและถูกเรียกว่าเป็น ‘ครัวของญี่ปุ่น’ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรมทางอาหารต่อเนื่องมาจนถึงในยุคปัจจุบัน 


การมาทัวร์โอซาก้าจึงหมายถึงการที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารญี่ปุ่นมากมาย ทั้งในรูปแบบอาหารดั้งเดิม และแบบโมเดิร์นสมัยที่ผสมผสานสไตล์ตะวันตกเข้าไปด้วย นอกจากความหลากหลายในเรื่องของความอร่อยแล้วทัวร์โอซาก้ายังมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่และทรงคุณค่า เพราะหากย้อนเวลากลับไปเกือบๆ 1,500 ปี ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อเรียกว่า นานิวะ แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้เกิดความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างมากมาย ในการมาทัวร์โอซาก้าจึงแน่นอนว่าคุณจะได้มีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามของปราสาท วัด ศาลเจ้า และวัฒนธรรมอันเก่าแก่อย่างใกล้ชิดด้วยตาตัวเอง ซึ่งรับรองว่าคุ้มค่าและน่าประทับใจอย่างแน่นอน

สำหรับคนที่ชื่นชอบความทันสมัย การมาทัวร์โอซาก้าก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะที่นี่ยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สวนสนุก Universal Studios Japan และ อควาเรียมขนาดใหญ่ รวมทั้งทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามน่าสนใจ ทั้งในเขตเมืองโอซาก้าและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าการมาทัวร์โอซาก้าจะทำให้คุณได้พบกับรสชาติที่หลากหลาย และความสนุก ความประทับใจ ที่จะทำให้คุณปลื้มไปอีกนานและอยากไปเที่ยวโอซาก้าซ้ำบ่อยๆ ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน

เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี ?

โอซาก้าสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ละเดือนจะมีเสน่ห์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยว โดยโอซาก้า มีทั้งหมด 4 ฤดู ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว และฤดูฝน ไปเที่ยวโอซาก้าได้ทุกเดือน แต่ละเดือนจะมีเสน่ห์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยวว่าอยากไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวแบบไหน

อากาศโอซาก้า

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

สภาพอากาศอบอุ่น เหมาะแก่การเที่ยวชมเมือง ฤดูใบไม้ผลิ โอซาก้า ชมดอกซากุระบานทั่วเมือง สวยามมาก และมีงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลชมดอกซากุระ เทศกาลอาหารโอซาก้า

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

อากาศร้อน ชื้น มีฝนตก แต่ก็สามารถเที่ยวได้ ให้ความรู้สึกอีกรูปแบบหนึ่ง มีงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลเทนจิน เทศกาลกิงกะเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ เช่น ไปทะเล ไปสวนน้ำ

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเที่ยวชมเมือง ฤดูใบไม้ร่วง โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม มีงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลโอซาก้าไลท์อิลลูมิเนชั่น เทศกาลอาหารโอซาก้า

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

เที่ยวโอซาก้า ช่วงอากาศหนาวเย็น บางครั้งมีหิมะตก ฤดูหนาว โอซาก้า เหมาะสำหรับการแช่น้ำพุรอน เล่นสกี มีงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลไฟโอซาก้า เทศกาลหิมะโอซาก้า


การเดินทางไปโอซาก้าอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่า เมืองที่คึกคักแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะหลักฮอนชูในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา อาหารอร่อย และประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง ไม่ว่าคุณจะเดินทางคนเดียวหรืออยู่กับครอบครัว และเพื่อนฝูง โอซาก้าก็มีทุกสิ่งสำหรับทุกคน

เที่ยวโอซาก้า

การมาเที่ยวโอซาก้า นอกจากได้มาสัมผัสบรรยายกาศญี่ปุ่นแล้ว อีกสิ่งสำคัญ ในการมาเที่ยวโอาก้า คือ คุณจะได้เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน เมืองโอซาก้ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนักท่องเที่ยวจะได้เห็นเรื่องราวอดีตอันเก่าแก่ผ่านสถานที่เที่ยวโอซาก้ามากมาย เช่น วัด ศาลเจ้า และปราสาทต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วเมือง ที่เที่ยวโอซาก้า ยอดฮิต คือ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นโครงสร้างอันงดงามที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองและมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งจากจุดชมวิว สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ต้องไปเยี่ยมชมอื่นๆ ได้แก่ วัดชิเทนโนจิ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชะ และวัดโฮเซ็นจิ การเดินทางไปทัวร์โอซาก้า เป็นวิธีที่ดีในการสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับ และวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นโดยตรง ชาวโอซาก้าขึ้นชื่อในเร่องธรรมชาติที่อบอุ่นและเป็นมิตร 

จุดเด่นอีกอย่างของการเดินทางไปทัวร์โอซาก้า คือ อาหารรสเลิศ เมืองนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ "ครัวของประเทศ" มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารและมีอาหารหลากหลายที่จะทำให้คุณลิ้มลอง ตั้งแต่อาหารข้างทางอย่างทาโกะยากิ และโอโคโนมิยากิ ไปจนถึงประสบการณ์การรับประทานอาหารอร่อยๆ ที่ร้านอาหารระดับดาวมิชลิน เมื่อพูดถึงการรับประทานอาหารในโอซาก้าก็มีตัวเลือกมากมายอย่าลืมลองชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดัง อย่างโอโคโนมิยากิ ซึ่งมักเรียกกันว่า "อาหารจิตวิญญาณแห่งโอซาก้า"

โอซาก้า จุดเด่น

โอซาก้า ถือเป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น โอซาก้า มีจุดเด่นมากมาย ที่ไฮไลต์เลยคือเรื่องของอาหารการกิน โอซาก้ามีอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อหลายเมนู เช่น  โอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki) เป็นพิซซ่าแบบญี่ปุ่น, ทาโกยากิ (Takoyaki), สุกี้ยากี่บะหมี่โอซาก้า ซึ่งถ้าเป็นสูตรเฉพาะของเมืองโอซาก้าจะอร่อยมากๆ นอกจากเรื่องเมนูอาหารที่เป็น จุดเด่นของโอซาก้าแล้ว ก็เป็นเมืองสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์มากมาย มาเที่ยวโอซาก้า ต้องไปเช็กอินให้ได้สักครั้ง  เช่น ปราสาทโอซาก้า, ถนนคนเดินโดทงบุริ, ป้ายกูลิโกะรุ่นที่ 6, สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น และ ตึกอูเมดะ สกาย (Umeda Sky Building) เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์โอซาก้า

1.ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle)

ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของทัวร์โอซาก้าที่ต้องมาเยือน ที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1583 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำแพงสูง คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุล้อมรอบตัวปราสาทเอาไว้ สวนแห่งนี้จะงดงามชวนตะลึงไปด้วยต้นซากุระกว่า 600 ต้นในช่วงเดือนเมษายน ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

2. สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios Japan)

เป็นสวนสนุกระดับโลกซึ่งพลาดไม่ได้หากไปทัวร์โอซาก้า เพราะนอกจากจะมีเครื่องเล่นมากมายในหลากหลายโซนให้เลือกเล่นแล้ว ยังมี The Wizarding World of Harry Potter ซึ่งเหล่าสาวกพ่อมด Harry Potter พลาดไม่ได้ เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่ ก็ทำให้คุณเหมือนได้กระชากวัยย้อนกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกนับสิบปีเลยทีเดียว

3. ย่านโดทงบุริ (Dotonbori)

เป็นจุดช้อปปิ้งและจุดเช็คอินกับป้าย Glico สุดอมตะที่หากไม่ได้มาเยือนก็เหมือนไม่ได้มาทัวร์โอซาก้า ละแวกนี้คืออีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องมาให้ได้ เพราะรวบรวมสินค้ามากมายหลายประเภท รวมถึงมีร้านอาหารรสเด็ดชื่อดังอีกเพียบ ทั้งร้านใหญ่ร้านเล็กเรียงรายสารพันเมนู เรียกว่าช้อป ชิม ชิลล์ ทุกอย่างรวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแบบเต็มๆ

4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Osaka Aquarium Kaiyukan)

นี่คือหนึ่งในอะควาเรียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอะควาเรียมที่ดีที่สุดในเอเชีย และในญี่ปุ่นเลยเชียวนะ ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ่าวโอซาก้า มีสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆ ราว 620 สายพันธุ์ รวมๆ ประมาณ 30,000 ตัว ทั้งสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และอีกมากมาย รับรองว่าเป็นหนึ่งจุดหมายของทัวร์โอซาก้าที่เดินเพลินกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอน!

5. ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

นับเป็นศาลเจ้าชื่อดังของเกียวโต ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยเสาโทริอิสีแดงสดหลากหลายขนาดที่ตั้งเรียงรายไปเกือบตลอดทางขึ้นเขาของที่นี่ ซึ่งมีจำนวนนับหมื่นต้น จนกลายเป็นหนึ่งโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย และถือว่าเป็นไฮไลท์อันดับต้นๆ ในการไปทัวร์โอซาก้าหรือภูมิภาคคันไซเลยทีเดียว

6. วัดคิโยมิซึเดระ หรือวัดน้ำใส (Kiyomizu-dera Temple)

เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเกียวโตมาแสนนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยเสาไม้นับร้อยต้นที่ยึดโยงเป็นฐานรองรับวิหารขนาดใหญ่โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว นอกจากนั้น ที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่งดงามโดดเด่นมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 

7. ป่าไผ่อาราชิยาม่า (Arashiyama Bamboo Groves)

เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงามแปลกตา จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งต้องมาเช็คอินเมื่อมาทัวร์โอซาก้าและเกียวโต เนื่องจากเป็นเส้นทางเล็กๆ ที่ผ่านกลางป่าไผ่สีเขียวสูงลิบสุดสายตา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในระดับต้นๆ เลยทีเดียว

8. วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง (Kinkaku-ji Temple)

เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่วิหารสีทองอร่ามตั้งอยู่กลางสระน้ำและสวนสวยในรูปแบบญี่ปุ่นแท้ วัดนี้เป็นหนึ่งสถานที่ที่ถูกนำไปเป็นฉากในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซังที่หลายคนรู้จักดี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในทุกฤดูกาล เป็นหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดในการมาทัวร์โอซาก้าเลยทีเดียว

ไปโอซาก้า พักที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่มองหาที่พักผ่อน และความเงียบสงบท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง ที่พักโอซาก้ามีหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพัก เช่น โรงแรมในโอซาก้า ใกล้สถานีรถไฟ, ที่พักโอซาก้า นัมบะ ที่พักโอซาก้าราคาถูก เป็นต้น

อีกทั้งโอซาก้ายังเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย มีเครือข่ายรถไฟ รถไฟใต้ดิน และรถประจำทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเดินทางรอบเมือง Japan Rail Pass ใช้ได้กับโอซาก้าเช่นกัน ทำให้สะดวกสำหรับนักเดินทางที่วางแผนจะสำรวจส่วนอื่น ๆ ของญี่ปุ่นเช่นกัน นอกจากนี้ ป้ายและประกาศภาษาอังกฤษตามพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางในเมืองโอซาก้าได้อย่างสะดวกสบาย

โอซาก้า ของฝาก

โอซาก้าขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของประเทศญี่ปุ่น เรื่องของฝากแนะนำว่าให้ซื้อเป็นขนม ของกิน เพื่อให้ผู้รับได้สัมผัสความเป็นโอซาก้าได้จริงๆ เช่น เค้กครีมคัสตาร์ดกล้วยหอม Osaka Petit Banana,  แป้งแพนเค้กสำเร็จรูป Ikari, ขนมเซมเบ้ รสโอโคโนมิยากิ Okonomiyaki Senbe, Glico Man Bekkoame อมยิ้มรูปหน้ากุลุโกะแมน หรือถ้าอยากให้เป็นของฝากโอซาก้าไว้เป็นที่ระลึก เก็บไว้สร้างความประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็น อย่างแก้วสตาบัค สกรีนด้วยลาย OSAKA ก็เก๋เหมือนกันนะ


ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์โอซาก้า

1. ร้าน Kiji Okonomiyaki

โอโคโนมิยากิ คืออีกหนึ่งเมนูที่ควรต้องชิมยามมาทัวร์โอซาก้า เพราะได้ชื่อว่ามีสไตล์และรสชาติที่ไม่เป็นรองใคร และร้านนี้คือร้านที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโอโคโนมิยากิที่อร่อยที่สุดแห่งโอซาก้า และถูกจับไปอยู่ในตำรามิชลินเรียบร้อย แน่นอนว่าคิวต้องยาวตามไปด้วยเช่นกัน แต่เพื่อความอร่อยระดับมิชลินการันตีนั้น ขอบอกว่าน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน

เวลาเปิด – ปิด: 11.30 – 21.30 น. (ปิดวันอาทิตย์)

ที่อยู่: 9-20 Kakudacho Kita-ku, Osaka-ku, Osaka

2. ร้าน Kougaryu

อย่างที่หลายคนรู้ว่าทาโกะยากิก็ถือเป็นเมนูที่ต้องลองเมื่อได้มาทัวร์โอซาก้า เราเลยขอแนะนำร้านทาโกะยากิเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 40 ปี ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีตั้งแต่แป้ง ซอส ปลาหมึก ซึ่งประกอบกันจนเป็นทาโกะยากิขึ้นชื่อของเมืองนี้ ชนิดที่ได้เข้าไปอยู่ในหนังสือมิชลินเชียวนะ ถ้ามาทัวร์โอซาก้าก็อย่าพลาดเชียวนะคุณ!

เวลาเปิด – ปิด: 10.30 – 20.30 น.

ที่อยู่: 2 Chome-18-4 Nishishinsaibashi, Chuo Ward, Osaka, 542-0086, Japan

3. ร้าน Kanidoraku

เป็นซิกเนเจอร์ของย่าน Dotonbori ไปแล้วเรียบร้อย กับร้านที่มีสัญลักษณ์เป็นปูตัวใหญ่ขยับขาแกว่งไกวอยู่บนป้ายร้านด้านบน ตัวร้านตั้งอยู่ใกล้กับป้ายกูลิโกะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์โอซาก้านั่นเอง เมนูหลักของร้านนี้ก็ย่อมเป็นปู โดยมีทั้ง ปู Taraba ปู Suwai และ ปู Kegani หรือปูขนฮอกไกโด ภายในร้านมีที่นั่งให้ได้ใช้บริการ พร้อมเมนูที่หลากหลาย ทั้งแบบดิบ แบบย่าง นึ่ง ต้ม เทมปุระ หรือชาบู เลือกเมนูที่คุณอยากชิมได้เลย

เวลาเปิด - ปิด: 11.00 – 23.00 น.

ที่อยู่: 542-0071 1-6-18, Dotombori, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka