ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ยอดเขาบานาฮิลล์ (39 แพ็คเกจ)

พบ 39 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่ยอดเขาบานาฮิลล์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(32)
(0)
(0)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(3)
(26)
(27)
(32)
(11)
(16)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(34)
(5)
สายการบิน
(23)
(4)
(12)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เน้นสวนสนุก
รหัส 12524
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง บิน VZ (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาบานาฮิลล์ / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / หาดมีเค / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
21
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 11941
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน สะพานมือบาน่าฮิลล์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บิน VZ (พักบานาฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม / สะพานสีทอง / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานมังกรเวียดนาม
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
12,899
฿10,899
ทั่วไป
รหัส 11934
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทอง กระเช้าบาน่าฮิลล์ บิน VZ (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
12,899
฿10,899
ทั่วไป
รหัส 11807
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน นั่งเรือกระด้ง สวนสนุกบาน่าฮิลล์ บิน VZ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สวนดอกไม้บานาฮิลล์ / ยอดเขาบานาฮิลล์ / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿10,900
เน้นสวนสนุก
รหัส 12688
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ล่องเรือกระด้ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บิน VZ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / ยอดเขาบานาฮิลล์ / วัดหลินอึ้ง (วัดลินห์อึ๋ง) / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
14
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿10,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 12999
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง พระราชวังโบราณไดโนย บิน VZ (เก็บทิปที่สนามบิน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
สะพานสีทอง / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / ยอดเขาบานาฮิลล์
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 12389
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน สะพานมือ กระเช้าสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง บิน VZ
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดหลินอึ้ง (วัดลินห์อึ๋ง) / สะพานสีทอง / ยอดเขาบานาฮิลล์ / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 12250
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ ล่องเรือแม่น้ำหอม บิน VZ (พักบานาฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / ยอดเขาบานาฮิลล์ / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
12
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
11,999
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 12151
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทอง เมืองโบราณฮอยอัน บิน VZ (พักบาน่าฮิลล์)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,555
ทั่วไป
รหัส 12445
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวเมืองฮอยอัน บาน่าฮิลล์ บิน VZ (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
20
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
เน้นสวนสนุก
รหัส 10004
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งสามล้อชมเมืองดานัง พักบานาฮิลล์ 1 คืน บิน VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาบานาฮิลล์ / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / สะพานสีทอง / รถสามล้อซิโคล่
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
ทั่วไป
รหัส 12258
ลดราคา
แนะนำ
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ เที่ยวชมเมืองฮอยอัน บิน VZ (พักบานาฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาบานาฮิลล์ / สะพานสีทอง / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
13,999
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11590
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน พระราชวังเว้ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บิน PG (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / ธ.ค.
สะพานสีทอง / ยอดเขาบานาฮิลล์ / รถสามล้อซิโคล่ / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
19
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿11,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 13064
ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองฮอยอัน สะพานสีทอง บิน VZ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
สะพานมังกรเวียดนาม / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์ / เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 12528
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ชมสะพานมือ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน บิน PG (พักบาน่าฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์
19
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11136
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทอง กระเช้าบานาฮิลล์ บิน FD (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / ยอดเขาบานาฮิลล์ / กระเช้าบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
14,999
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 11809
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน สะพานสีทอง ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน บิน VZ (พักบานาฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์ / พระราชวังเว้ / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง
18
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 13420
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง บิน PG(พักบานาฮิลล์)
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
3 วัน 2 คืน
ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์
12
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,555
ทั่วไป
รหัส 13536
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน สะพานทองบานาฮิลล์ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม บิน PG
ดานัง เว้
ทัวร์เวียดนามกลาง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / กระเช้าบานาฮิลล์
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,555
ทั่วไป
รหัส 13578
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ล่องเรือมังกร นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ บิน VZ (พักบานาฮิลล์1คืน )
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
วัดหลินอึ้ง (วัดลินห์อึ๋ง) / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / พระราชวังเว้ / วัดเจดีย์เทียนหมู (วัดเทียนมู่)
11
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,999
ชมสถาปัตย์
รหัส 11046
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทอง นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ บิน VZ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
พระราชวังเว้ / สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / ยอดเขาบานาฮิลล์
11
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 9842
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พักบานาฮิลล์1คืน บิน VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาบานาฮิลล์ / สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / พระราชวังเว้
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 13388
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน บิน VZ (พักบานาฮิลล์)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม / รถสามล้อซิโคล่
21
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 13061
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊มทาน บิน PG (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)(พักออนเซ็น 1 คืน)
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่/สวนน้ำเทิ่นไต่ / สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / กระเช้าบานาฮิลล์
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นสวนสนุก
รหัส 13063
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมือบานาฮิลล์ บิน PG(พักบานาฮิลล์2คืน)
ฮอยอัน ดานัง
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / กระเช้าบานาฮิลล์
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
ทั่วไป
รหัส 11933
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ชมสะพานสีทอง นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม บิน PG (พักบานาฮิลล์1คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / ยอดเขาบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
13
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,899
ทั่วไป
รหัส 11727
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวเมืองฮอยอัน สะพานสีทอง บิน VZ (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม / สะพานสีทอง / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / ยอดเขาบานาฮิลล์ / กระเช้าบานาฮิลล์
21
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 13344
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บานาฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน บิน FD(พักบานาฮิลล์)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / สะพานสีทอง / ยอดเขาบานาฮิลล์
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,900
เน้นสวนสนุก
รหัส 10076
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งสามล้อชมเมืองดานัง บิน PG ( พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนามกลาง
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ยอดเขาบานาฮิลล์ / สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค / สะพานสีทอง / รถสามล้อซิโคล่
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 13448
ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน สะพานสีทองบานาฮิลล์ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม บิน FD (พักบาน่าฮิลล์)
ดานัง เว้ ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง / เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน / สะพานสีทอง / กระเช้าบานาฮิลล์ / ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,900

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์