Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง

พบ 14 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
17260 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17389
17389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
21,999
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17478
17478 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
ทั่วไป
รหัส 17419
17419 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17913
17913 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17530
17530 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เมืองเถาหยวน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน 5 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.
เมืองเถาหยวน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17725
17725 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17529
17529 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18268
18268 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว  ไทเป ผิงซี 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เถาหยวน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18269
18269 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เถาหยวน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17383
17383 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17447
17447 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป 101 4 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น24,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17590
17590 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 5 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ส.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น25,999
บินดีพักหรู
รหัส 17475
17475 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน 4 บิน การบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น33,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่ในฮอตสปอตสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน โดยชื่อเสียงของหมู่บ้านสายรุ้งแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงาม และสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ และรายการอื่น ๆ เช่นนก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น