Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

พบ 37 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16970
16970 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด 4 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16968
16968 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17088
17088 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16967
16967 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16971
16971 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16966
16966 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,990
ทั่วไป
รหัส 16969
16969 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5 บิน Eva Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น19,990
บินดีพักหรู
รหัส 17161
17161 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เขาอุทยานอาลีซาน เมืองไถจง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 บิน Eva Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เขาอุทยานอาลีซาน เมืองไถจง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
7
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น27,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17449
17449 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 4 บิน Thai Lion Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17258
17258 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17257
17257 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17470
17470 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน ตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่ 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน ตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
19,999
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17374
17374 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง 4 บิน Thai Lion Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17253
17253 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17311
17311 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน นานโถ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
นานโถ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
2 รีวิว
4.7/5ดีมาก
20,888
เริ่มต้น19,888

ซื้อทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก แล้วเอาเงินไปซื้อของฝากแจ่มๆ กันดีกว่า

สำหรับคนที่กำลังมีความคิดอยากไปเดินช็อปปิ้งเล่นๆ ยังต่างประเทศ ไต้หวันถือ [ รวมมาแล้ว !! 7 ของฝากไต้หวันยอดฮิต เที่ยวไต้หวันซื้ออะไรดี ? ]เป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งที่คนไทยจำนวนมากนิยมเดินทางกัน แต่ไหนๆ จะบินไปยังไต้หวันทั้งทีการจะไปช็อปปิ้งอย่างเดียวมันดูกะไรอยู่ ทำให้หลายคนเลือกซื้อทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ กันด้วย ลองมาดูของฝากจากไต้หวันยอดนิยมกันดีกว่าว่ามีอะไรควรซื้อกลับมาบ้าง

pineapple

พายสับปะรดเจียเต๋อ คือภาษาที่คนไต้หวันใช้เรียกชื่อขนมตัวนี้ ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อมากๆ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องซื้อกลับมาเป็นของฝาก แม้อาจดูว่าเป็นของธรรมดาแต่ถ้าได้ซื้อแบรนด์ดังอย่าง Chia Te รสชาติจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว หรือจะเป็นไส้อื่นๆ อย่างสตรอเบอร์รี่, เชอร์รี่, ลิ้นจี่ ก็เลือกได้ตามสะดวก แถมในทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกหลายๆ แห่งยังมีแวะให้ไปซื้อกันตามร้านดังๆ อีกด้วย [ บอกต่อ 15 ของกินไต้หวันต้องโดน !! ตะลอนกินรัวรัว ที่ Street Food ไต้หวัน ]

Milk-Tea

ชานม – ของขึ้นชื่ออีกอย่างของไต้หวันที่การันตีว่ารสชาติดีสุดๆ จะซื้อเพื่อชิมระหว่างการท่องเที่ยวหรือซื้อกลับมาเป็นของฝากก็เลิศสุดๆ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป มีให้เลือกหลายรสชาติแต่ถ้ารสยอดนิยมต้องเป็นชานม, การแฟมอคค่า, กาแฟลาเต้ และชาเขียว [ รีวิวชานมไข่มุก ]

taro-cake

ขนมเปี๊ยะเผือก – อาหารทานเล่นที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอีกอย่างแต่ถ้าจะให้อร่อยมมากๆ ต้องซื้อจากไต้หวันเลย ลักษณะของขนมเปี๊ยะเผือกด้านนอกจะเป็นสีม่วงเนื้อแป้งละเอียด บาง ด้านในอัดแน่นด้วยไส้เผือกแบบเต็มๆ ต่อให้คนไม่ชอบทานเผือกแต่ถ้าได้ลองทานขนมเปี๊ยะเผือกจากไต้หวันจะต้องติดใจ

Chinese-plum

บ๊วย – ใครไม่เคยไปอาจไม่รู้ว่าบ๊วยถือเป็นของขึ้นชื่อที่เดินไปส่วนไหนของตลาดก็พบเจอได้ตลอดเส้นทาง ที่สำคัญคือมีความหลากหลาย รสชาติแต่ละร้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันออกไป หากไม่แน่ใจว่าร้านนี้ดีหรือไม่ทางร้านยินดีให้ลองชิมเพื่อทดสอบรสชาติกันก่อน ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าถูกใจจะซื้อจนลืมตัวแน่ยิ่งมากับทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกจะยิ่งเดินช็อปได้อย่างจุใจ

Chinese-tea

ใบชา – สำหรับใครมากับทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกแล้วต้องการหาของฝากไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ ใบชาจากไต้หวันถือเป็นของที่เหมาะสมอย่างมาก ถือเป็นชาเกรดดี คุณภาพสูง ราคาก็สูงตามด้วยแต่เชื่อว่าใครได้รับต้องประทับใจและรู้สึกปลาบปลื้มอย่างมากกับรสชาติไม่เหมือนใคร

นี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนที่มองหาของฝากจากไต้หวันเพื่อซื้อกลับมายังเมืองไทย คิดเล่นๆ เราเลือกซื้อทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกแล้วนำเงินส่วนที่เหลือไปช็อปปิ้งมันเพลิดเพลินกว่ากันเป็นไหนเลย