Tourkrub Logo
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

พบ 62 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17641
17641 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ SUN WORLD BA DEN 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ SUN WORLD BA DEN
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น14,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17636
17636 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม เรือกระด้ง บานาฮิลล์ 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ดานัง ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม เรือกระด้ง บานาฮิลล์
7
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
9 รีวิว
4.4/5ดี
15,999
เริ่มต้น14,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17423
17423 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน Wonder Park บาน่าฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือลอยกระทง 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ต.ค. / พ.ย.
Wonder Park บาน่าฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือลอยกระทง
6
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น14,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18083
18083 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,555
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17298
17298 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
18,888
เริ่มต้น15,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17644
17644 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ยอดเขาบานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ยอดเขาบานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน
6
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น15,888
ทั่วไป
รหัส 17516
17516 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ นอนบานาฮิลล์ 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง ฮอยอัน เว้ นอนบานาฮิลล์
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
9 รีวิว
4.5/5ดี
เริ่มต้น15,888
ทั่วไป
รหัส 17937
17937 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง SON TRA MARINA CAFE เมืองโบราณฮอยอัน 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง SON TRA MARINA CAFE เมืองโบราณฮอยอัน
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,899
ทั่วไป
รหัส 17538
17538 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน โฮจิมินห์ ดาลัด  เมืองมุยเน่ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
โฮจิมินห์ ดาลัด เมืองมุยเน่
3
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,990
ทั่วไป
รหัส 17624
17624 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
16,699
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17887
17887 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์ 5 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น15,999
ทั่วไป
รหัส 17448
17448 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17445
17445 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมือสีทอง บานาฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ดานัง สะพานมือสีทอง บานาฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17401
17401 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร บานาฮิลล์ 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร บานาฮิลล์
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18193
18193 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เมืองผิงเปียน หมู่บ้านแม้ว ยอดเขาฟานซีปัน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองผิงเปียน หมู่บ้านแม้ว ยอดเขาฟานซีปัน
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
18,888
เริ่มต้น16,888

เที่ยวเวียดนาม เมืองไหนดี? 7 เมืองเวียดนาม ไปเมื่อไรก็ฟินได้

เที่ยวเวียดนาม เมืองไหนดี? ทัวร์เวียดนาม ไม่ต้องเลือกเมือง เที่ยวได้ทุกภาค ทุกฤดู แต่ละสถานที่สวยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน หากชอบเที่ยวสายธรรมชาติแนะนำ ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวทะเลสวยๆ ชิลๆ ทัวร์เวียดกลาง ทัวร์ดานัง ก็แจ่มมาก หรือจะเที่ยวเมืองช้อปปิ้งสุดมันส์ก็ขอยกให้ ทัวร์เวียดนามใต้ อย่าง เมือง โฮจิมินห์ เมืองหลวงของเวียดนาม ร้านค้า คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า แฟชั่นเวียดนาม สวยๆ เยอะมาก  

ทัวร์เวียดนามเหนือ

สถานที่เที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวต่างก็ไป ทัวร์เวียดนามเหนือ เป็นจำนวนมาก ทั้ง ทัวร์ซาปา หรือทัวร์ฮานอย เนื่องจากภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นภูเขา ก็ไม่แปลกที่ เวียดนามเหนือ จะมีอากาศหนาวตลอดปี บางปี มีหิมะตกที่ซาปา ด้วยนะ ใครอยากสัมผัสที่เที่ยวหิมะ ก็ไม่ต้องไปไหนไกลมาทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนาม หิมะ ได้หนาวและเล่นหิมะแบบที่ใจต้องการแน่นอน

เวียดนามเหนือ อ่าวฮาลอง

เมืองนี้ ยูเนสโกยังต้องยกย่องให้ อ่าวฮาลองเป็นมรดกโลก เพราะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆ และยังคงความสมบูรณ์ของสัตว์นานาพันธุ์ อีกทั้ง มีความหลากหลายทางชีวภาพ อ่าวนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม ซึ่งความพิเศษที่สะดุดตาและจุดเด่นของอ่าวฮาลองคือ มีเกาะหินปูนโผล่ขึ้นกระจาย ๆ ทั่วอ่าว โดยมีบรรยากาศที่สวยงามเกินจริง เพราะมีแสงและ สี ที่ลงตัวอย่างสวยงาม 

เวียดนามเหนือ ซาปา

ซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาอยู่ในเขตจังหวัดลาวไค ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีอากาศดีและเงียบสงบจึงเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาเที่ยวผ่อนคลาย ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสวยงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์มากมาย ทั้งภูเขาสูงที่ตั้งสลับซับซ้อน และนาขั้นบันไดมากมายท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างสวยงาม 


ทัวร์เวียดนามกลาง

เวียดนามกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงซึ่งเต็มไปด้วยหิน ภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ ดังนั้นช่วง เวียดนามหน้าร้อน อากาศก็จะร้อนเป็นพิเศษ สูงสุดเกือบ 40 องศาเลยทีเดียว แต่ เวียดนามกลางหน้าหนาว เย็นสุดก็จะอยู่ที่ 20 องศา ก็ถือว่ากลางๆ ไม่หนาวจนเกินไป แต่ร้อน ก็ร้อนแบบพอทนได้ นักท่องเที่ยวเที่ยวส่วนมากชอบมาเที่ยวเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม ดานัง ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ เพราะเป็นฤดูหนาว และที่เที่ยวยอดฮิตของเวียดนามกลางก็ทัวร์ฮอยอันทัวร์ดานัง 

ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน

ฮอยอัน เป็นเมืองเก่า ที่มีขนาดเล็ก ที่นี่นักท่องเที่ยว จะได้เห็นภาพวิถีชาวบ้าน ที่ยังใช้ชีวิตแบบเวียดนามดั้งเดิม เช่น การปั่นจักรยาน ซึ่ง นักท่องเที่ยว สามารถปั่นจักรยานรอบเมืองนี้ได้ เพราะเป็นเมืองเล็กๆ ภายในเมือง ต่างก็มีนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ลักษณะเมือง มีความผสมผสานระหว่าง ความเป็นเวียดนาม ผสมจีน แอบมีความปุ่นนิดๆ ก็ไม่แปลกที่ ฮอยอัน จะได้รับรางวัลเป็น เมืองแห่งมรดกโลก อีกด้วย ส่วนใหญ่จะมีทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน ด้วยนะ  

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์

ที่เที่ยวเวียดนาม บานาฮิลล์ ซึ่งหากใครเที่ยวบานาฮิลล์ เราแนะนำทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยม ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 2 คืน บานาฮิลล์เป็นพิกัดไฮไลต์ยอดฮิตแห่ง ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ จุดหมายปลายทางของคนชอบเที่ยวเขา บานาฮิลล์ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี อากาศดีมากๆ แนะนำให้เที่ยวช่วงหน้าร้อนของเวียดนาม ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม เพราะจะได้ไม่เจอฝนตก แต่เที่ยวช่วงฝนตกบรรยากาศก็ประทับใจไปอีกแบบเพราะคุณจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกไปทั่วบานาฮิลล์ ที่นี่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกคน เพราะที่ถ่ายรูปเยอะ ครบทุกไลฟสไตล์ กินเพลิน เล่นเกมส์ สวนสนุก สวนดอกไม้ มาพร้อมสถาปัตยกรรมสุดอลังการ


ทัวร์เวียดนามใต้

เวียดนามใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แต่ก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือชื่อที่รู้จักคือ กู๋ลอง เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม และเป็นที่ตั้งของกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ ไซ่ง่อน อากาศของ เวียดนามใต้ คล้ายๆ กับประเทศไทยเลย เวียดนามใต้ แนะนำที่เที่ยวเวียดนาม ทั้ง ทัวร์มุยเน่ ทัวร์ดาลัด ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก แนะนำให้เที่ยว ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน กำลังดีไม่เหนื่อยและไม่เร่งรีบจนเกินไป

ทัวร์เวียดนามใต้ ทะเลทรายมุยเน่

ภูเขาใหญ่ที่มีทะเลทรายสองสี อย่าง ทะเลขาว กับ ทะเลแดง เป็นสถานที่ที่ไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ใน ประเทศเวียดนาม หรือ ทวีปเอเชียได้ ทะเลทรายหมุยเน่ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ทัวร์เวียดนาม มาบ่อยมาก เพราะบรรยากาศดี ไม่ได้ร้อนมาก เพราะว่ามีลมพัดอยู่ตลอด อีกทั้ง ยังสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชิลๆ ถ่ายรูปสวย เหมาะสำหรับการไป ทริปเพื่อถ่ายภาพมาเลยจริงๆ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ดาลัด เมืองเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บรรยากาศเมืองนี้โรแมนติกจนขึ้นชื่อว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม" แนะนำให้เที่ยว ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืนก็คือตึกอาคารถูกออกแบบ ไตล์ยุโรป มีแม่น้ำอยู่กลางเมือง มีสถานที่เที่ยวสวยๆ มากมาย ทั้งทุ่งดอกไม้หลากสี น้ำตก ลานศิลปะ ฯลฯ ทั้งหมดนี้การันตีวิวยุโรป ควรแต่งตัวหน้าหนาวมาให้พร้อม เพื่อการถ่ายรูปแบบชิคๆ เก๋ๆ 

ทัวร์ เวียดนาม ญาจาง

ญาจาง Nha Trang ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ตอนกลางของเวียดนาม เป็นเมืองชายฝั่งที่มีชายหาด น้ำทะเลที่สวยงาม ชายหาดขาวสะอาด ทัวร์เวียดนามใต้ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบครัน ทัวร์ เวียดนาม ญาจาง เที่ยวเวียดนาม สไตล์ครอบครัวก็ดี เพราะมีสวนสนุกที่ใหญ่ ทะเลสวยงาม โรงแรมที่พักหรู มากมาย พร้อมด้วยอาหารเวียดนาม อาหารทะเลที่ราคาไม่แพง สดและอร่อย

เที่ยวเวียดนาม เดือนไหนดี?

เที่ยวเวียดนาม เดือนมีนาคม-เมษายน

นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวช่วงนี้ ส่วนมากจะเที่ยวเวียดนามเหนือ เพราะมีความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็นๆ และมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 17 ํ C - 23 ํ C ซึ่งประเทศไทยค่อนข้างร้อน ใครอยากหนีร้อนในช่วงเดือนเมษายน ก็ไปเที่ยวเวียดนามได้เลย ทัวร์เวียดนามมีให้เลือกมากมาย

ทัวร์เวียดนาม เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ช่วงฤดูร้อนของเวียดนาม จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 30 ํC - 39 ํ C  ซึ่งเดือนที่ร้อนที่สุดคือ เดือนมิถุนายน ช่วงนี้จะเป็นช่วงโลว์ซีซันของเวียดนาม ถ้าใครงบน้อยแต่อยากไปทัวร์เวียดนามในช่วงฤดูร้อนนี้ก็เหมาะสม ในช่วงหน้าร้อนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปเที่ยวดานัง เที่ยวฮอยอัน หรือไปทัวร์เวียดนามเหนือ เพราะอากาศเย็นตลอดทั้งปี แนะนำ ทัวร์เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน จะได้เที่ยวแบบสะใจ ซึ่งจริงๆ แล้ว เวียดนามเหนือ ไปเที่ยวฤดูไหนของเวียดนามก็ได้สวยทั้งนั้นเลย แต่ในช่วงหน้าฝนเราไม่แนะนำเนื่องจาก 2 เมืองนี้เหมาะกับการถ่ายรูปเก๋ๆ ฝนตกมารูปเก๋คือไม่ได้มีถ่ายกันเลย

ทัวร์เวียดนาม เดือนกันยายน-พฤศจิกายน

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของเวียดนาม จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิ 23 ํC - 28 ํ C อากาศกำลังชิลเย็นนิดๆ กำลังสบาย ที่เที่ยวยอดฮิตในช่วงนี้ก็จะเป็น โฮจิมินทร์  ทัวร์ดาลัด ทัวร์มุเน่ ก็เพลินได้เช่นกัน แนะนำว่า ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามในช่วงนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าหนาๆ หน่อยแล้วกัน

ทัวร์เวียดนาม เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

หน้าหนาวของเวียดนามน่าเที่ยวมากๆ อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 7 ํC - 20 ํ C แต่ในบางครั้งอุณหภูมิอาจลดลงถึง 0 ํ C  บางพื้นที่ก็มีหิมะด้วยอย่างเวียดนามเหนือ ทัวร์ซาปา ที่เที่ยวฟานซิปัน โดยเดือนที่หนาวเย็นสุดๆ ของเวียดนามจะอยู่ในเดือนมกราคม ใครอยากอยากสัมผัสอากาศหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลน ก็มาทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวง่ายจ่ายไม่แพงด้วย

แจกแพลนเที่ยว ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวชิลแบบไม่เร่งรีบ

“ชินจ่าว” ขอทักทายแบบภาษาเวียดนามนิดนึง เพราะเป็นช่วงกำลังอินกับประเทศนี้มาก เที่ยวเวียดนามช่วงปลายปีแบบนี้อากาศก็ดีสุดๆ ฮิตมากโดยเฉพาะโซน ดานัง - ฮอยอัน เนื่องจากการเดินทางไม่ไกล เที่ยวง่ายมาเที่ยวเวียดนามไม่ต้องทำวีซ่าด้วย ใครที่มีเวลาว่างแค่ 2-3 วันก็สามารถไปทัวร์ดานัง-ฮอยอันได้แบบชิลล์แล้ว

ยิ่งตอนนี้มีทัวร์เที่ยวดานัง-ฮอยอันเพียบเลย ถ้าใครกำลังจะมีแผนไปเที่ยว ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลและจองแพ็คเก็จทัวร์ กับ ทัวร์ครับ (Tourkrub) ได้เลย ราคาน่ารักที่สำคัญคือ ทัวร์เชื่อถือได้ เที่ยวอย่างสบายใจแน่นอน

เที่ยวดานัง-ฮอยอัน วันที่ 1

เราเริ่มต้นจากการเดินทางจากกรุงเทพในช่วงเช้า ไปถึงที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนามประมาณสาย ๆ ในวันแรกเรามีแพลนขึ้นไปเที่ยวบาน่าฮิลล์และนอนพักข้างบน 1 คืน เลยจะไปกันเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ข้างบนมากขึ้น หลังจากออกจากสนามบินเวียดนามแล้วเราก็เรียก Grab ให้ไปส่งที่ทางขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ของ Sunworld Ba na hills จากสนามบินจนถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์ เราใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น แต่ด้วยความที่เราพักที่โรงแรม เมอเคียว บาน่าฮิลล์ เฟรนซ์ วิลเลจ เราเลยได้ไปขึ้นสถานีของทางโรงแรมโดยเฉพาะ ซึ่งสะดวกและเป็นส่วนตัว มาก นอกจากนี้ค่าบัตรขึ้นกระเช้ายังเป็นราคาพิเศษ เพียงแค่ 450,000 VND เท่านั้นเอง (ปกติราคา 750,000 VND) 

สำหรับค่าตั๋วขึ้นเคเบิ้ลคาร์นั้น รวมทุกอย่างบนตีมปาร์ค หมดแล้ว ทั้งค่าเข้าชม ค่าขึ้น-ลงกระเช้า และเครื่องเล่นภายใน บาน่าฮิลล์ แลพยิ่งเรามาเร็วเท่าไหร่ เราก็จะมีเวลาได้เยี่ยมชม ถ่ายรูป เล่นเครื่องเล่นบน บาน่าฮิลล์ มากขึ้นเท่านั้นภายใน บาน่าฮิลล์ ยังมีพวก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ไว้ให้บริการอีกด้วย

บาน่าฮิลล์ มีหลายโซนให้ได้เลือกถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นโซนหมู่บ้านฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าเป็นโซนหลักของที่นี่เลย มีสวนดอกไม้ และจุดไฮไลท์เลยคือ สะพานมือสีทองหรือ Golden Hand Bridge นั่นเอง แต่ด้วยที่สะพานนี้เป็นจุดไฮไลท์ จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่มาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ ถ้าหากว่าใครอยากได้รูปที่สะพานแบบไม่มีคนละก็ แนะนำให้นอนพักที่โรงแรม เมอเคียว บาน่าฮิลล์ สัก 1 คืน เพื่อถ่ายรูปเล่นในช่วงที่ตีมปาร์คปิดแบบไม่มีคน 

เที่ยวดานัง-ฮอยอัน วันที่ 2 

ตื่นกันแต่เช้าเพื่อไปรอขึ้นเคเบิ้ลคาร์ตอน 7.30 เพราะเราอยากไปที่สะพานมือเป็นคนแรกๆ จะได้มีรูปถ่ายแบบไม่มีคน นอกจากนี้เรายังได้เดินเล่นเพื่อถ่ายรูปมุมต่างๆในบาน่าฮิลล์ ก่อนที่ตีมปาร์คจะเปิดอีกด้วย ขอบอกว่าฟินมากๆ เพราะทั้งปาร์คนั้นเรียกได้ว่าเป็นของเราทั้งหมด ถ่ายรูปกันสนุกสุดๆ ไปเลย หลังจากนั้นเราก็ออกจาก บาน่าฮิลล์ ในช่วงสายๆ เพราะโรงแรมให้เช็คเอาท์ตั้งแต่ 11 โมงเช้า เรานัดรถแท๊กซี่ให้มารับที่บาน่าฮิลล์ตอน 11 โมงพอดีเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองมรดกโลกอย่าง ฮอยอัน เมืองสีมัสตาร์ดสุดแสนน่ารัก จากบาน่าฮิลล์เดินทางไปยังเมืองฮอยอันใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 1 ชั่วโมงนิดๆ ก็ถึงแล้ว

 

เรามาถึงฮอยอันตอนเที่ยงเป๊ะ อากาศไม่เป็นใจเลยเพราะแดดเปรี้ยง แต่ก็คิดในแง่ดีว่า ฝนไม่ตก จะได้ถ่ายรูปสวยๆอย่างเต็มที่ หลังจากที่เราเก็บของอะไรเสร็จแล้ว ช่วงบ่ายๆ เราก็ได้เวลาออกไปตลอนตัวเมืองกันแล้ว

ที่แรกที่เราไปคือ ไปทานบั๋นหมี่ บั๋นหมี่เรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติของเวียดนามเลย มีความฮิตพอๆกับเฝอ ร้านที่เราไปทานเป็นร้านดังร้านหนึ่งในเมืองฮอยอันเลยแหละ มีทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติมารอเข้าคิวสั่งกันอย่างล้นหลาม เราเองสั่งบั๋นหมี่มาคนละชิ้น ของเราสั่งเป็นหมูย่าง นอกจากนี้เรายังลองสั่งเฝอ และ ปอเปี๊ยะสดมาลองทานดูว่าจะเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่านะ .. สรุปคือคล้าย ๆ แต่ที่เวียดนามนั้นเขาจะกระหน่ำใส่ผักเยอะมากๆ คนที่ชอบทานผักจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอน

หลังจากที่เราทานอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้ว ภารกิจต่อไปคือ ไปเดินถ่ายรูปเล่นและแวะชมร้านกาแฟในฮอยอัน ใครที่เป็นคอกาแฟจะทราบดีว่า ที่เวียดนามนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของกาแฟมากๆ มาฮอยอันครั้งนี้ เราเจอร้านกาแฟทุกๆ 2 คูหากันเลยทีเดียว มีหลายร้านที่มีเมล็ดกาแฟขายด้วยนะ

หลังจากแดดร่มลมตกแล้ว ในช่วงเย็นๆแบบนี้ นักท่องเที่ยวเริ่มออกมาเดินชมเมืองกันแล้ว เพราะที่ฮอยอันจะมีบริการเรือพร้อมให้ลอยโคมเหมือนลอยกระทงบ้านเรา บรรยากาศในตอนกลางคืนคึกคักกว่าตอนกลางวันเป็นอย่างมาก เพราะมีทั้ง ถนนคนเดิน ร้านอาหาร บาร์ ที่เปิดในช่วงเย็นๆ และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันคือ ร้านโคมไฟ โคมไฟที่ฮอยอัน เป็นอะไรที่อันซีนมากๆ ไม่ว่าใครไปใครมาจะต้องมีช๊อตถ่ายรูปคู่กับโคมไฟกันทั้งนั้น 

เที่ยวดานัง-ฮอยอัน วันที่ 3

วันนี้เราค่อนข้างชิลกว่าทุกๆวันที่ผ่านมา เพราะแพลนของเราจะเดินทางไปยังเมืองดานังกันแล้ว จากฮอยอันไปดานังใช้เวลาเพียงแค่ 30-40 นาทีเท่านั้นเอง แต่อย่างที่บอกว่าเราเป็นสายชิล ในช่วงสายๆก่อนออกเดินทางไปดานัง เราก็ได้แวะกลับไปที่เมืองฮอยอันอีกรอบ ซึ่งบรรยากาศในตอนกลางวันนั้น ผิดกับเมื่อคืนเลย เมืองที่คึกคักในช่วงตอนกลางคืน กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบในตอนกลางวัน เพราะแดดร้อนมากจริงๆ

เรายืมจักรยานจากจากโรงแรม ซึ่งก็ปั่นเลียบแม่น้ำมาเรื่อยๆ ประมาณ 5 นาทีก็ถึงโซน เมืองเก่า ใน​ ฮอยอันแล้ว เราไปตระเวนเก็บตกร้านกาแฟที่เมื่อวานเรายังไม่ได้แวะไป อย่างร้าน Faifo Coffee ร้านดังในฮอยอัน เราแวะไปช่วง 11 โมงคนไม่มีเลยเพราะมันร้อนมาก แต่เพื่อรูปสวยๆ ทางเราก็ยอมทนแดดกันต่อไป แต่อยู่ได้ประมาณ 10 นาทีก็ขอลาจากเดินลงมานั่งพักในร้านแล้วแหละ เรามุ่งหน้าเดินทางไปดานังในช่วงเที่ยงๆ ไปถึงเมืองดานังเราก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนเลย เวลาเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆจะได้คล่องตัว คืนนี้เรามีนัดกับเทศกาลพลุนานาชาติของดานัง เลยหาที่เดินเล่นรอเวลาชมพลุในช่วง 2 ทุ่ม 

เราไปถ่ายรูปเล่นกันที่สะพาน Dragon Bridge ริมแม่น้ำฮาน บรรยากาศช่วงเย็นๆคือสบายมาก มีลมพัด แถมบนสะพานเรายังเดินขึ้นไปเพื่อถ่ายรูปกับมังกรได้อีกด้วย แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆควรนมาช่วงเช้า เพราะแดดจะส่องหน้ามาทางหัวมังกร จะได้รูปสวยๆไม่ย้อนแสงกลับไป แต่ทางเรานั้นดันไปตอนเย็น เลยได้รูปมุมนี้มา แทน

และที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาถึงเมืองดานังแล้ว นั่นก็คือการได้ไปเดินเล่นแถวชายหาด Khe Beach เพื่อไปตามหาเรือกระด้งกันซึ่งเจ้าเรือกระด้งนี้เป็น Signature ของเมืองดานังเลยก็ว่าได้นะ ชายหาดของ Khe Beach มีขนาดยาวมากๆ แต่ละจุดก็จะมีความหนาแน่นของคนไม่ต่างกัน เราเลือกมาในช่วงของร้าน The Garden เพราะใกล้ที่พัก และคนไม่เยอะอีกด้วย

พอได้เวลาในช่วง 2 ทุ่ม เราก็หารถเพื่อไปยังจุดชมพลุ ในตอนแรกเราตั้งใจจะไปชมที่ Sky Bar โรงแรมโนโวเทล แต่บริเวณนั้นถนนปิดหมดเลย เราเลยต้องอ้อมไปทางอีกสะพานหนึ่ง ซึ่ง ณ ตอนนั้นพลุเริ่มจุดไปแล้วเซ็ตหนึ่ง ด้วยความกังวลกลัวไม่ได้ดูพลุ เราเลย ลงรถกันกลางสะพานทันที และแน่นอน เราทันพลุชุดสุดท้าย ขอบอกว่า สวยงามมากๆเลย

เที่ยวดานัง-ฮอยอัน วันที่ 4


วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราะจะได้อยู่ที่เมืองดานังแล้ว เพราะวันนี้เราขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพในช่วง 6 โมงเย็น ตอนเช้าเราเลยเริ่มต้นจากการไปแวะโบสถ์สีชมพู สัญลักษณ์ประจำเมืองดานังก่อนเลย แต่เราดันไปวันอาทิตย์ คนมาโบสถ์เลยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ง

จริงๆแล้วในดานังมีโบสถ์คริสต์สวยๆ อีกหลายที่เลยนะ แต่เราได้แค่นั่งรถผ่าน ยังไม่มีโอกาสได้ลองไปถ่ายรูปด้วยเลย หลังจากที่เราแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาของ Cafe Hopping ซึ่งที่ดานัง-ฮอยอัน คาเฟ่เยอะมาก เราได้แวะเก็บไปทั้งหมด 5 ร้านในเวลาไม่นาน ซึ่งใครชอบเที่ยวแบบคาเฟ่ ที่เวียดนาม ตอบโจทย์ไลฟสไตล์มากๆ >> รีวิวคาเฟ่ดานัง ฮอยอัน

เห็นไหมว่าเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่ท่องเที่ยวง่ายมากๆ ใครที่เป็นมือใหม่หัดท่องโลก ก็สามารถเที่ยวตามได้ไม่ยากเลย อีกทั้งเวียดนามเป็นประเทศที่เดินทางไม่นานจากกรุงเทพ และค่าครองชีพยังถูกอีกด้วย  แต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวเวียดนามแต่ไม่อยากจัดแพลนเอง ลองเข้ามาดูโปรโมชั่นและแพ็คเกจทัวร์ดานัง จาก ทัวร์ครับ (Tourkrub) ได้ การันตีในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัย เที่ยวเวียดนามได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรเลย

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์เวียดนามใต้, ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน, ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน, ทัวร์ เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม บริษัท ไหน ดี, ทัวร์เวียดนามกลาง, เวียดนาม ทัวร์, ทัวร์ เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน, ทัวร์ เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน