Tourkrub Logo
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

พบ 17 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18179
18179 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดโชเกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดโชเกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
11
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น15,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18182
18182 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น16,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17701
17701 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน พิธภัณฑ์ Trick Art ปูซาน ยอซูรถไฟสุดคิ้วริมทะเล 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน พิธภัณฑ์ Trick Art ปูซาน ยอซูรถไฟสุดคิ้วริมทะเล
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17974
17974 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน รูปปั้นปลาหมึก LF Square วัดแฮดงยงกุงซา 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
รูปปั้นปลาหมึก LF Square วัดแฮดงยงกุงซา
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17671
17671 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล เกาะนามิ ตะลุยสวนสนุก Everland พระราชวังเคียงบกกุง 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
โซล เกาะนามิ ตะลุยสวนสนุก Everland พระราชวังเคียงบกกุง
12
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 18180
18180 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน สวนป่าแห่งโซล เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค พระราชวังชางด๊อกกุง 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
สวนป่าแห่งโซล เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค พระราชวังชางด๊อกกุง
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น17,900
ทั่วไป
รหัส 18183
18183 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
วัดพงอึนซา ล็อตเต้เวิลด์ สะพานสีสันแห่งสายนํ้าบันโพ
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น17,900
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 18393
18393 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน โซล ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ซูวอน ช้อปปิ้ง POP MART 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
โซล ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ซูวอน ช้อปปิ้ง POP MART
9
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17980
17980 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน Incheon Grand park สวนสนุก Lotte World หมู่บ้านโบราณบุคชอน 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
Incheon Grand park สวนสนุก Lotte World หมู่บ้านโบราณบุคชอน
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น18,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18170
18170 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค พระราชวังชางด๊อกกุง 5 บิน Jeju Air
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค พระราชวังชางด๊อกกุง
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Jeju Air
เริ่มต้น18,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18172
18172 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน ถํา้ไวน์แห่งกิมแฮ วัดแฮดงยงกุงซา อุทยานยงดูซาน 5 บิน Air Busan
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
ถํา้ไวน์แห่งกิมแฮ วัดแฮดงยงกุงซา อุทยานยงดูซาน
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air Busan
เริ่มต้น18,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18212
18212 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 บิน T'way Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
T'way Airlines
เริ่มต้น21,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17987
17987 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 5 บิน T'way Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
T'way Airlines
เริ่มต้น21,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18211
18211 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน วัดพงอึนซา พระราชวังเคียงบก 5 บิน T'way Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หุบเขาศิลปะโพชอน วัดพงอึนซา พระราชวังเคียงบก
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
T'way Airlines
เริ่มต้น21,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18181
18181 ทัวร์เกาหลี วัน 3 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง เอเวอร์แลนด์ ถนนยออิโด 5 บิน Asiana Airlines
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
พ.ค.
หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง เอเวอร์แลนด์ ถนนยออิโด
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asiana Airlines
2 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น25,900

5 ที่เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี ถ่ายรูปสวยทุกฤดู

ทัวร์เกาหลีใต้ South Korea ทัวร์ เกาหลี 5 วัน 3 คืนไปทัวร์เกาหลี ยังคงเป็นประเทศที่่นักท่องเที่ยวชาวไทยอยากไปเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะมีกระแสหนาหูเรื่อง ต.ม. โหดสักแค่ไหน แต่เรานักท่องเที่ยว จะสู้เพื่อให้ได้ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราต้องการ อยากไปทัวร์เกาหลีสักครั้ง ได้สัมผัสอากาศเย็นๆ หิมะแน่นๆ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆ ที่สำคัญคือ ฟรีวีซ่า มีพาสปอร์ต อย่างเดียวก็เที่ยวได้แล้ว แต่ก่อนเดินทางไปทัวร์เกาหลี อย่าลืม ลงทะเบียน K-ETA ซึ่งวิธีลงทะเบียน K-ETA ไม่ยากแต่จะหลายขั้นตอนหน่อย ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ มีค่าธรรมเนียมในการทำ ประมาณ 10,000 วอน หรือประมาณ 280-300 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเมืองน่าเที่ยวในเกาหลีก็มีเยอะมาก ทัวร์ครับขอแนะนำ 5 เมืองน่าเที่ยว ทัวร์เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี 2567 ตามไปเที่ยวเกาหลีได้รูปสวยแน่นอน

1.ทัวร์เกาหลี - โซล (Seoul)

สำหรับใครที่กำลังแพลน ไปทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลีใต้ ทัวร์เกาหลี 2567 และเที่ยวเกาหลีครั้งแรก แนะนำให้เที่ยวโซลก่อนเลยครับ เที่ยว เกาหลี หน้าหนาว เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ทัวร์เกาหลี ราคาถูก ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สวนธรรมชาติ คาเฟ่ ร้านกาแฟแบรนด์ดัง ขนมเกาหลีของกิน  หรือแม้แต่ร้านอาหารเต๊นท์แดง แบบใน ซี่รีส์เกาหลี ช้อปปิ้งแฟชั่น เครื่องสำอาง ราคาไม่แพง หรือแม้แต่ตามสถานีรถไฟใต้ดินก็ยังมีร้านค้าเก็ๆ ให้เดินช้อปอีกเยอะ หรือตลาดกลางคืน ย่าน เมียงดง ทงแดมุน มาเที่ยวโซล ทัวร์เกาหลี ราคาถูก คุณจะได้สัมผัสทุกความสนุกที่ครบทุกอารมณ์

2.ทัวร์เกาหลี - ปูซาน (ฺBusan)

อีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทย เที่ยว เกาหลี หน้าหนาว คือ ทัวร์เกาหลี ปูซาน Busan หากเดินทางมาจาก โซล เส้นทางที่คนเกาหลีนิยมใช้ คือ รถไฟ KTX ใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางไปจากไทยมีสายการบินตรงเลย ใช้เวลาเดินทาง กรุงเทพ-ปูซาน 5.20 ชั่วโมง ที่เที่ยวปูซาน แลนด์มาร์ก คือ สะพานควางอัน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล และมีความยาวที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอาหารทะเลในช่วงฤดูร้อน ที่เราสามารถไปเที่ยวแบบเอ็นจอยอาหารกับชาวเกาหลีได้ ทัวร์เกาหลี 2567 ต้องมีปูซานอยู่ด้วยในแพลนเที่ยว

3.ทัวร์เกาหลี - ซูว็อน (Suwon)

ไปทัวร์เกาหลี เกาหลีใต้ ที่เที่ยว (ไม่) ใหม่ แต่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยมากๆ เมือง ซูว็อน อยู่ทางใต้ของโซล เมืองมรดกโลก จาก UNESCO อยู่ใกล้กับโซล เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินเพียง 1 ชั่วโมงก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างแล้ว ที่เที่ยวซูว็อน สำคัญๆ ก็มี พระราชวังฮวาซองแฮงกุง, ตลาดนัมมุน ซูวอน เป็นต้น เที่ยว เกาหลี หน้าหนาว ซูว็อน ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัด ที่ควรใส่ไว้ในลิสต์เลย

4.ทัวร์เกาหลี - โพฮัง (Pohang)

อีกหนึ่งเมืองกระแสฮิตไม่เลิก ทัวร์เกาหลี 2567 จาก ซีรี่ส์เกาหลี   Hometown Cha-Cha-Cha โฮมทาวน์ ชะชะช่า ที่ดังมากๆ ในปี 2021 ซึ่งสถานที่ถ่ายทำสวนใหญ่คือ เมืองโพฮัง ในเรื่องคือหมู่บ้านกงจิน ทำให้ปัจจุบัน เมืองโพฮัง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ชาวเกาหลีเองก็ไปเที่ยวกันเยอะมากๆ ไฮไลต์ของ โพฮัง คือ หาดวอลโพ น้ำทะเลใส ใสจนตอนกลางคืนเห็นเงาพระจันทร์เลย หาดทรายขาว ชาวเกาหลีส่วน มาเล่นเซิร์ฟ ตกปลา ตั้งแคมป์ กินอาหารทะเล ช่วงแนะนำน่าเที่ยว สามารถเที่ยวได้ทั้งปี แต่เพื่อความฟิน เที่ยวโพฮัง เกาหลี หน้าร้อน แสงสวยได้รูปปังมาก และควรทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน เพราะจะได้มีเวลาเที่ยวปูซานกันด้วย

5.ทัวร์เกาหลี - เกาะเชจู (Jeju Island)

ทัวร์เกาหลี 2567 เกาะยอดนิยมแห่งเกาหลี ทัวร์เกาหลี 3 วัน 2 คืน ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู เพราะมีอากาศไม่หนาวมากกำลังอุ่นสบาย มีสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีมากมาย ใครสายทัวร์เกาหลีใต้ รักธรรมชาติต้องมาเที่ยว เกาะเชจู มีทั้งอุทยานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน, ปากปล่องภูเขาไฟ และถ้ำ เรียกได้ว่าธรรมชาติสุดๆ แถมมีค่าครองชีพไม่แพงด้วยล่ะ โดยช่วงท่องเที่ยวแนะนำไปในเที่ยวเกาหลี หน้าร้อน จะได้รูปสวยฟินที่สุด

10 ที่สุด! ของฝากจากเกาหลี บินไปเกาหลีทุกทีต้องโดน!

บินไปเที่ยวเกาหลีทั้งที เรื่องเที่ยวต้องแน่น กิจกรรมต้องมันส์! แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องช้อปปิ้ง เกาหลีเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปขวัญใจคนไทย โดยเฉพาะสาวๆทั้งหลาย ต่างตกหลุมรักเครื่องสำอางค์ของเกาหลีกันทุกราย ดังนั้นหากใครกำลังจะไปเที่ยวเกาหลี แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรเป็นของฝากดี

1.มาร์กหน้า

มาร์กหน้านั้นถือเป็นของฝากจากเกาหลียอดนิยมอันดับต้นๆ ต้องไม่พลาดหิ้วมาฝากกันบ่อย เพราะมาร์กหน้าที่เกาหลีนั้นมากมายหลายสูตรให้เลือกสรร และที่สำคัญราคาไม่แพงเมื่อซื้อแบบแพ็ค ราคาไม่แพง แถมฝากได้หลายคน ดังนั้นใครไปเที่ยวเกาหลี อย่าลืมซื้อติดไม้ ติดมือมาเป็นของฝากนะ

2.แฮนด์ครีมและบอดี้โลชั่น (Hand Cream & Lotion)

ของฝากเกาหลียอดฮิตของ 2018 อันต่อมายังอยู่ที่หมวดหมู่ของเครื่องสำอางค์ของฝากที่ว่านั้นก็คือ แฮนด์ครีมและโลชั่น นั่นเอง เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น จึงมีสินค้าประเภทนี้ให้เลือกมากมาย และที่สำคัญคือ เข้ากันได้กับผิวพรรณของคนไทย ราคาก็ไม่แพง มากับบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักสดใส จึงทำให้แฮนด์ครีมและโลชั่นกลายเป็นหนึ่งในของฝากเกาหลียอดนิยม

3.ถุงเท้า (Socks)

ไอเทมของฝากเกาหลียอดฮิตต่อมาก็คือ ถุงเท้า ซึ่งบางคนอาจสงสัยว่าทำไมถุงเท้าเกาหลีถึงกลายเป็นของฝากเกาหลีได้ เพราะว่าถุงเท้าเกาหลีเต็มไปด้วยลวดลายน่ารัก มีหลากหลายรูปแบบมากๆ จนเลือกไม่ถูก ยิ่งหากเป็นสาวกคนชอบถุงเท้าแล้วล่ะก็ ทัวร์ครับบอกเลยว่างานนี้มีหมดตัว แถมราคาน่ารักมากๆ เริ่มต้นเพียง คู่ละ 1,000 วอนหรือประมาณ 30 บาทเท่านั้น เหมาะกับการเป็นของฝากเกาหลีจริงๆ

4.เสื้อผ้าแฟชั่น (Clothes)

มีโอกาสได้ไปเยือนประเทศแฟชั่นทั้งที ก็ไม่ควรพลาดช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันสักหน่อย ซึ่งเกาหลีนั้นเต็มไปด้วย เสื้อผ้าแฟชั่นแสนทันสมัย หลากหลายสไตล์โดยร้านเสื้อผ้าจะซ่อนตัวอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยเฉพาะเมืองหลวง อย่าง โซล (Seoul) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ทัวร์ครับ แนะนำให้ช้อปแบบมีสติ ไม่งั้นตัวอาจจะเบาออกมาจากร้านได้

5.กิมจิ (Kimchi)

กิมจิ สุดยอดเอกลักษณ์แห่งเกาหลี อาหารประจำชาติที่ไม่มีใครไม่รู้จัก และยังได้เป็น ของฝากเกาหลียอดฮิต ที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดซื้อกลับมาเป็นของฝากกลับมากันแทบทุกราย ด้วยรสชาติสไตล์เกาหลีแท้ๆ ที่ไม่มีใครเหมือน กับความอร่อยแบบต้นฉบับ ซึ่งหลังจากได้กลายมาเป็นของฝากเกาหลีสุดฮิต กิมจิจึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกกับการเดินทาง

6.สาหร่าย (Seaweed)

พูดถึงกิมจิแล้วไม่พูดถึง สาหร่าย ก็คงไม่ได้ เพราะสาหร่ายคือหนึ่งในของฝากเกาหลีที่ไม่ว่าจะซื้อฝากใครก็ต้องติดใจในรสชาติกันทุกราย ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกแปรรูปให้กลายเป็น สาหร่ายทะเลอบกรอบ พร้อมรสเค็มนิดๆจากเกลือ และหอมหน่อยๆจากน้ำมันงา สาหร่ายเกาหลี จึงกลายเป็นของฝากเกาหลีสุดฮิตนั่นเอง

7.โสม (Ginsang)

สำหรับคนที่ต้องการซื้อของฝากเกาหลีให้กับญาติผู้ใหญ่ โสมจัดเป็นอายุวรรณะของคนเกาหลีมานานกว่า 1,000 ปี เราจึงนิยมซื้อโสมเป็นของฝากเกาหลีให้กับญาติผู้ใหญ่ เพราะโสมมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย และทำให้ร่างกายฟิต ราวกับคนรุ่นหนุ่มสาวเลย

8.เครื่องสำอาง (Cosmetic)

เครื่องสำอางค์เกาหลี เรียกได้ว่าเป็นที่สุด ของฝากเกาหลียอดฮิตตลอดกาล เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ เครื่องสำอางค์ก็ยังคงเป็นของฝากเกาหลีที่ใครๆก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันมาทุกราย ซึ่งเครื่องสำอางค์เกาหลีนั้นมีหลากหลายแบรนด์มากหมาย แต่ละแบรนด์ยังออกผลิตภัณฑ์มาแข่งขันกันอย่างไม่มีใครยอมใคร แถม ราคาที่ไม่แพง สบายกระเป๋า และมีคุณภาพ โดยเฉพาะแบรนด์อันดับ 1 ในใจคนไทยอย่าง Etude, Skinfood หรือ innisfree เครื่องสำอางค์เกาหลี จึงกลายเป็นของฝากเกาหลีที่ต้องโดนทุกครั้งหากได้ไปเที่ยวเกาหลี

9.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant Noodle)

ความใฝ่ฝันของการไปเกาหลีที่สาวๆ หลายคนหมายปอง คือการไปชิมบะหมีกึ่งสำเร็จรูปของเกาหลี หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า รามยอน ซึ่ง เรามักได้เห็นคู่พระ-นางเกาหลีในซีรีย์นั่งซู๊ดดด...รามยอนกันเสียงดัง จนอดสงสัยไม่ได้ว่า มันจะอร่อยขนาดไหนกันนะ ด้วย เส้นบะหมี่เหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรสชาติหลากหลายให้ลิ้มลอง รามยอนเกาหลี จึงเป็นอีกของฝากเกาหลีสุดฮิตที่ใครก็ชื่นชอบ

10. รองเท้า (Shoes)

เกาหลีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่า รองเท้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ซึ่งราคาถูกกว่าเมืองไทยมาก และยัง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายที่มักจะหมดตัวทุกครั้ง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เจอแต่รองเท้าน่าซื้อทั้งนั้น บางคนซื้อให้ตัวเองไม่พอ ยังซื้อฝากคนอื่นอีกด้วย ดังนั้นก็ระมัดระวังน้ำหนักกระเป๋ากันด้วยนะ

อย่าลืมจดลิสของฝากเกาหลีทั้ง 10 อย่างไว้ให้ดี ไปเที่ยวเกาหลีจะได้ไม่พลาดของดีดี ราคาคุ้มค่า ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอน

คำที่เกี่ยวข้อง : เที่ยว เกาหลี 2023, ทัวร์เกาหลี 2566, เที่ยว เกาหลี หน้าหนาว, ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน, ทัวร์เกาหลี อิสระ, ทัวร์ เกาหลี 5 วัน 3 คืน, ทัวร์เกาหลี 5 ดาว, ทัวร์เกาหลี 3 วัน 2 คืน, ราคา ทัวร์เกาหลี, ทัวร์เกาหลี 2567, ทัวร์เกาหลี 5 วัน 4 คืน, ไปทัวร์เกาหลี, ทัวร์เกาหลี ราคาถูก