banner-app

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลโคมลอย (6 แพ็คเกจ)

พบ 6 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่เทศกาลโคมลอย
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(53)
(2)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(6)
(33)
(44)
(18)
(15)
(17)
(9)
(6)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(7)
(27)
(21)
สายการบิน
(19)
(11)
(10)
(9)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12413
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหลงซันซื่อ / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,999
฿11,777
เที่ยวเทศกาล
รหัส 12149
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เทศกาลโคมลอย / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,555
฿12,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 14549
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,555
ทั่วไป
รหัส 14511
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,333
ทั่วไป
รหัส 12292
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14513
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿15,555

ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลโคมลอย